Domů     Ostatní
Vymizí slovo „rasa“ navždy z učebnic genetiky?
Zdroj: Pixabay

Vědecký slovník je svým vlastním universem. Archaickým, výstižným, jedinečným, ale také kontroverzním. A stejně jako ten lidský občas prochází radikální proměnou. Jako nyní…

Pojem „rasa“ se vine jako stříbrná nit napříč dějinami. S prvními myšlenkami na klasifikaci lidí koketoval už Aristoteles (384–322 př. n. l.), jehož příkladu později následoval švédský přírodovědec Carl Linné (1707–1778).

Všechny odborníky nakonec předčil se svým revolučním dílem „O původu druhů“ zakladatel evoluční teorie Charles Darwin (1809–1882).

Důsledné pátrání

Dnes je ale označení rasa považováno za přežitek, pouhý sociální konstrukt, který si vytváří společnost. Možná i proto postupně začíná mizet z většiny odborných prací. Alespoň podle vedoucího nejnovější studie, sociálního vědce Vence L. Bonhama, zástupce ředitele Národního institutu pro výzkum lidského genomu (NHGRI).

reklama

Podle něj během 19.–20. století vědecká obec, ale především společnost, přijala myšlenku, že lidská rasa se dělí na „negroidní“, „europoidní“ „mongoloidní“ či „australoidní“, což mělo ze všeho nejvíce předejít diskriminaci.

Nyní se ale odborníci dívají na celou záležitost jinou optikou. A rozhodli se bádat. Aby však mohli lépe porozumět tomu, jak genetici využívali populační deskriptory, rozhodli se prozkoumat archiv The American Journal of Human Genetics (AJHG), periodikum s nejdelší „genetickou“ historií.

Napříč historií

Termín „rasa“ se podařilo nalézt v 11 635 článcích publikovaných od roku 1949 do roku 2018. Jen v prvním desetiletí fungování časopisu se objevil ve 22 % prací, v posledních letech ale jeho užití kleslo na 5 %.

reklama

To pravděpodobně souvisí s označením rasy jako „sociální kategorie s biologickými důsledky“. Odborníci také zjistili, že hojně užívané výrazy spojené s rasovými skupinami jako „europoidní“ nebo „negroidní“ byly v prvním desetiletí používány ve 21 % článků.

Aktuálně se tato označení využívají v méně než 1 % článků. „Tato studie poskytuje skvělý náhled do historie společnosti vědců, která měla velký vliv na to, jak byla používána rasová terminologie a rasové myšlení,“ říká Rick Kittles, genetik z City of Hope National Medical Center.

Budoucnost ukáže…

Národní akademie věd, inženýrství a lékařství (NASEM) na sklonku loňského roku ustanovila výbor, jehož úkolem je vypracovat konsensuální zprávu o používání slova „rasa“ a dalších termínů jako deskriptorů populace.

reklama

V bádání nepolevují ani ostatní vědci, kteří hledají způsob, jak zaujmout antirasistický postoj v genetických publikacích. Podle posledních průzkumů na oblíbenosti získávají především alternativní termíny – ať už „původ“ nebo „etnická příslušnost“.

Je to z důvodu nejednoznačnosti výrazů, což však vede nejen k jejich kombinování, ale především k vyhýbání se definicím. „To znamená, že genetici jsou stejně zmatení jako všichni ostatní,“ říká Fatimah Jacksonová, biologická antropoložka z Howard University.

Pátrání po ideálním výrazu, která by skupiny popsala přesně podle jejich DNA proto stále probíhá.

reklama
Související články
Profesor Katsuhiko Hayashi z Ósacké univerzity se už léta zaobírá léčbou neplodnosti. Na konferenci v Londýně nyní oznámil, že se mu podařilo vytvořit vajíčka z buněk myších samců. Výzkum, který je zatím v počáteční fázi, spočíval v přeměně samčích pohlavních chromozomů XY na samičí XX. Podle Hayashiho, který je celosvětově uznávaným odborníkem v této oblasti, […]
Nový rok je zde a jako vždy s sebou přináší spoustu nadějí. Aby onu fázi očekávání nevystřídala cimrmanovská fáze zklamání, o to se budou snažit i vědci. Co tedy lze očekávat v roce 2023 na poli vědy? * V dubnu by měla k Jupiteru odstartovat sonda JUICE. Kromě krále Sluneční soustavy bude zkoumat i místní […]
Náš nejbližší vesmírný souputník Měsíc má svou tvář výrazně zjizvenou krátery. To není nijak výjimečné, nějaký ten kráter si z kosmických karambolů odnese každé pevné těleso. A i když na naší planetě kvůli erozi a přírodním podmínkám nejsou tak patrné, i zde je spousta památníků na nedobrovolné schůzky Země s nezvanými kosmickými návštěvníky. A kdyby […]
Ještě před nějakými sto lety byl svět vědy otevřen téměř výhradně mužům. Byla to obrovská škoda, protože lidstvo tak využívalo jen padesát procent své intelektuální kapacity. Od té doby se však mnohé změnilo i díky průkopnicím jako byla antropoložka Ruth Benedictová. Její přesah přitom dalece vědeckou obec přesáhl, když vystupovala proti rasismu, a přišla s […]
Výzkumný tým Provozně ekonomické fakulty MENDELU, který se dlouhodobě věnuje problematice plýtvání potravinami v domácnostech, zjistil, jaké množství potravin končí ve směsném komunálním odpadu. Průměrně je to 36,4 kilogramů za rok, v sídlištní zástavbě pak až 53 kilogramů na osobu. Nyní se chtějí zaměřit na to, jak by se mohl tento odpad dále zpracovat a […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz