Domů     Historie
První neandrtálská rodina nalezena! Seznamte se!
Neandrtalec
Zdroj: Public Domain Pictures

První lebky neandrtálců byly objeveny už v roce 1829, přesto toho ani dnes o životě jednotlivých komunit spadajících pod druh Homo neanderthalensis mnoho nevíme. To by ale mohla změnit nová studie provedená vědci z Institutu Maxe Plancka pro evoluční biologii v německém Lipsku….

Zakládajícím ředitelem oddělení genetiky tohoto institutu je mimochodem Svante Päabo, švédský genetik oceněný letos Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství. A to „za své objevy týkající se genomů vyhynulých hominidů a lidské evoluce.“ V roce 2010 se mu ve spolupráci s dalšími kolegy podařilo sekvenovat neandrtálský genom.

Ve stejném roce zveřejnil rovněž zprávu o DNA analýze kosti prstu nalezené v Denisově jeskyni na Sibiři, na jejímž základě mohl potvrdit, že patřila denisovanovi, vyhynulém příslušníkovi rodu Homo. Je rovněž zastáncem teorie, že mezi neandrtálci, denisovany a předky moderních lidí běžně docházelo k vzájemnému křížení.

Vědci z Institutu Maxe Plancka od roku 2010 sekvenovali dalších 18 neandrtálských genomů ze 14 různých archeologických nalezišť v celé Eurasii. Ty poskytly vhled do neandrtálské historie, ale odhalily velmi málo o tom, jak fungovaly jednotlivé neandrtálské komunity.

Ve snaze prozkoumat strukturu sociálních vazeb mezi neandrtálci, zaměřili vědci svoji pozornost na jižní Sibiř, neboť právě zde byli přítomni po stovky tisíc let neandrtálci i denisované a vzájemně se ovlivňovali.

Co odhalily pozůstatky neandertálců

V Čagyrské a Okladnikovově jeskyni, které se nacházejí asi 100 kilometrů od známější Denisovy jeskyně, bylo nalezeno hned několik pozůstatků neandrtálců, kteří tato místa obývali asi před 54 000 lety.

Vědci úspěšně získali DNA ze 17 neandrtálských kostí a zubů, které náležely 13 neandrtálcům. Jedenáct jich pocházelo z Čagyrské jeskyně, zbylí dva z nedaleké Okladnikovovy jeskyně. Jde o největší počet neandrtálských pozůstatků sekvenovaných v jediné studii.

Jednalo se o 7 mužů a 6 žen, z toho 8 dospělých a 5 dětí a mladistvých. V jejich mitochondriální DNA vědci našli několik heteroplazmií (stav, při kterém se v buňce nachází více typů mitochondriální DNA) sdílených mezi jednotlivci.

Tyto genetické podpisy přetrvávají pouze po malý počet generací. Mezi ostatky vědci rovněž objevili pozůstatky neandrtálského otce a jeho dospívající dcery a dvojici příbuzných druhého stupně, mladého chlapce a dospělou ženu, která mohla být jeho sestřenicí, tetou či babičkou.

Zdroj: Wiki Commons

Patřili do stejné komunity!

Kombinace heteroplazmií a příbuzných jedinců silně naznačuje, že neandrtálci v jeskyni Čagyrská museli žít, a zemřeli, přibližně ve stejnou dobu. „Skutečnost, že žili ve stejnou dobu, je velmi vzrušující.

To znamená, že pravděpodobně pocházejí ze stejné sociální komunity. Takže poprvé můžeme použít genetiku ke studiu sociální organizace neandertálské komunity,“ říká k tomu Laurits Skov, jeden z autorů studie.

Jde tak zřejmě o nejstarší známou rodinnou skupinu, která kdy byla popsána, první zdokumentované rodinné společenství neandrtálců.

Po prozkoumání genetické diverzity DNA chromozomu Y, který se dědí z otce na syna, a mitochondriální DNA, přenášené od matek, byli vědci schopni určit, že tím, kdo se pohyboval mezi komunitami, byly ženy.

Zpravidla mladá dívka opustila svoji rodnou komunitu a následovala svého partnera do nové. Většinou jí však byla blízká a její členy znala. Celkově se však čagyrská komunita vyznačovala nízkou genetickou diverzitou podobnou skupinám ohrožených druhů před vymřením.

Nicméně obyvatelé Čagyrské a Okladnikovově jeskyně se patrně potkávali, lovili na stejných místech bizony, koně a další zvířata, která putovala říčním údolím. Materiál ke zhotovování svých kamenných nástrojů sbíraly obě skupiny na stejných místech, o čemž svědčí i výskyt stejné suroviny v obou jeskyních.

Život neandrtálců se tak patrně příliš nelišil od života moderních lidí. Obstarávali si potravu, milovali se, vychovávali děti a umírali po boku svých nejbližších.

Související články
Tajemný úsměv Mona Lisy nedá odborníkům spát už mnoho let. Snažili se proto zjistit, kdo stál předlohou slavného díla italského renesančního umělce. Zatímco na tuto otázku již zřejmě odpověď nalezli, další tajemství světoznámého díla dosud odhaleno nebylo. Jaká krajina je na obraze zachycena? Americká geoložka Ann Pizzorussoová tvrdí, že zná odpověď. Snah o spojení krajiny […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Ve středověku byla lepra neboli malomocenství obávanou nemocí, do Evropy byla zavlečena v době křižáckých válek. Dlouho na ni neexistoval lék, nemocní proto byli shromažďování v leprosáriích, aby se zabránilo šíření nemoci. Nejnovější výzkum ukazuje, že lepru, která byla považována za výhradně lidskou nemoc, ve středověku zřejmě pomáhaly šířit veverky! Lepra je infekční onemocnění, které […]
Pražské Metro slaví 50 let a jako oslavu přinášíme vzpomínky pamětníků a dokumentů z firemních archivů – přehlídku zapomenutých příběhů. Zaměstnanci Metrostavu vybudovali traťové tunely na všech třech trasách pražského metra a celkem 49 stanic, z toho 33 hloubených a 16 ražených. V roce 2018 bylo pražské metro zařazeno mezi 100 nejlepších děl v anketě […]
Těžké dělostřelectvo a kulomety způsobují zranění dosud nevídaná. Šrapnely odtrhávají kusy tváře. Jedovaté plyny poškozují tkáně. I „obyčejný“ požár nadělá pořádnou paseku… Zdá se, že osudem znetvořených vojáků je dožít v ústraní a zahalení. Pak ale přichází lékař, který jim navrátí naději. Objev anestezie, sepse a dezinfekce v 19. století spustily skutečný rozvoj v oblasti plastické chirurgie. Tohle […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz