Domů     Příroda
Trpí delfíni „alzheimerem“?
Alexandra Fiedlerová
od Alexandra Fiedlerová 21.3.2023
Zdroj: Pixabay

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence u lidí, vedle zapomínání způsobuje také zmatenost a schopnost zabloudit i ve vlastním domě. Postihuje především osoby starší 65 let a činí je závislými na pomoci ostatních.

Protože jsou si lidský a delfíní mozek podobné, zaměřili se nyní vědci na zkoumání, zda delfíni, kteří bez zjevných příčin uvízli na souši, netrpí stejnou chorobou..

Alzheimerova choroba představuje závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k nevratným změnám v mozkových buňkách a k úbytku mozkové hmoty. Příčiny rozvoje choroby nejsou zatím objasněny, jde nejspíše o komplikovanou shodu několika faktorů, z nichž nejrizikovějším je vysoký věk.

Počet lidí s Alzheimerovou chorobou se po dosažení věku 65 let zdvojnásobuje přibližně každých pět let. U nás v současnosti trpí tímto typem demence na 180 000 lidí.

Za demencí stojí amyloidní plaky

Významnou roli při rozvoji „alzheimera“ sehrává úbytek acetylcholinu, což je látka potřebná pro vedení nervových vzruchů. Bez něj ztrácí buňky schopnost výměny informací, což vede k rozvoji demence. Mezi mozkovými buňkami se rovněž začnou tvořit shluky amyloidu beta, jinak běžné a neškodné bílkoviny.

Tyto amyloidní plaky pak poškozují mozkové buňky, což se projevuje širokým spektrem neurologických symptomů, které jsou pro Alzheimerovu chorobu typické. Zpočátku jsou změny plíživé, postižený sem tam něco zapomene, neumí ovládat nové spotřebiče či si plete jména.

Postupně se ale problémy stupňují, nemocný odkládá předměty na místa, kam nepatří, třeba mobil do ledničky či klíče do trouby, nedokáže si vybavit, co měl k obědu nebo co celý den dělal. Objeví se také problémy s řečí, s orientací v čase i prostoru, postižený může doslova bloudit ve vlastním domě.

V dalších stádiích dochází ke změně osobnosti a chování, nepoznává své blízké ani sám sebe, objevují se u něj halucinace a bludy, obviňování blízkých ze spiknutí a podobně. V konečném stádiu má pacient problémy s chůzí, jídlem i udržením moči, přestává mluvit a je plně odkázán na péči jiných.

Zdroj: Pixabay

Následují delfíni nemocného vůdce?

Není bez zajímavosti, že podobné změny se vědcům podařilo najít také na mozcích některých zvířat, zejména těch inteligentních, například u psů či některých lidoopů. Ovšem přestože u nich dochází ke změnám na mozku jako u člověka, nebyly u zvířat pozorovány žádné z výše popsaných problémů, které postihují lidi.

Proto se řada odborníků domnívá, že je „alzheimer“ unikátní lidská nemoc. Jenže vědci ze skotského Mordun Research Institute usoudili, že by se choroba mohla týkat i kytovců.

Prozkoumali proto mozky 22 druhů ozubených velryb pěti druhů. Identifikovali čtyři zvířata tří druhů, v jejichž mozcích nalezli všechny nebo většinu změn spojovaných s Alzheimerovou chorobou. To je podle skotských vědců silným důkazem pro hypotézu „nemocného vůdce“, kdy se zdraví delfíni a velryby dostanou na mělčinu, když do pro ně nebezpečného místa následují nemocného, zmateného či jinak postiženého vůdce.

Těmi bývají často starší zvířata, která mají zkušenosti a sílu, ovšem mohou trpět obdobou lidské demence, čímž ztratí schopnost bezpečně navigovat. Zda delfíni skutečně trpí Alzheimerem musí potvrdit další výzkumy, ale závěry této studie naznačují, že by tomu tak mohlo být.

Více se dočtete v čísle 4/2023, které vyšlo 16. března.

Štítky:
reklama
Související články
Trochu to připomíná béčkový horor. Vědci zkoumali prastaré viry, které odebrali ze zmrzlé půdy v severské tundře. Ke svému překvapení badatelé zjistili, že viry se nejen navrátily k životu, ale dokázaly být i infekční. Tedy, jen vůči jednobuněčným organismům, možnost, že by napadly i lidi je nejasná, ale i tak by viry z tajícího permafrostu […]
Žraloci kladivouni jsou aktivní predátoři, kteří si rádi pochutnávají na různých druzích ryb, hlavonožců i korýšů, větší druhy nepohrdnou ani rejnoky či jinými žraloky. Aby byli schopni pronásledovat svoji kořist, museli si vyvinou důmyslné způsoby lovu. Kladivouni bronzoví (Sphyrna lewini) patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jsou to 370 až 420 cm dlouzí a až 150 […]
Zhotovování ostrých kamenných nástrojů bylo antropology dlouho považováno za znak evoluce hominidů neboli předchůdců člověka. Nyní zjistili, že podobnou dovednost mají i makakové jávští. Tvorba kamenných nástrojů je spojována především s pravěkými kulturami doby kamenné. Ty kámen využívaly k vytváření celé řady nástrojů, včetně hrotů šípů, kopí či žernovů neboli mlýnků na obilí. Vyráběly je […]
Radon je bezbarvý chemický prvek s atomovým číslem 86, patřící do skupiny vzácných plynů, kam vědci řadí také helium, neon nebo xenon. První z nich jistě znáte z pouťových balónků, neonová světla bezpečně poznáme z dálky a xenonovými světlomety je dnes vybaveno každé osobní auto, které to chce někam dotáhnout. Proč bychom však měli znát zrovna radon? Hlavním […]
Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště správa CHKO Slavkovský les, řeší případ zabité samice ohroženého orla mořského, podezření je na otravu. Pár orlů již pečoval o několik týdnů staré mládě, které zahynulo přímo na hnízdě. Případ šetří kriminální policie jako trestný čin. V celém Karlovarském kraji hnízdí odhadem pouze do 5 párů […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz