X

V roli chirurga robot

V posledních letech se stále více do medicíny dostávají různé automaty a roboti. Nástup robotiky je považován za jasný přelom v laparoskopické cévní chirurgii.

Robotický systém totiž umožňuje provést i operace, které by člověk-chirurg nebyl schopen „ručně“ zvládnout.

Navíc se díky robotům i významně zkracuje čas, po který operace probíhá.

Video ukazuje unikátní robotickou operaci výdutě slezinné tepny, kdy po vyřazení velkého vaku výdutě o velikosti asi 6cm bylo roboticky provedeno opětovné spojení (anastomóza) slezinné tepny (záchovná operace sleziny).