Domů     Architektura
Teotihuacán: Město bohů, které odmítá promluvit
Zdroj: Wikimedia Commons, Diego Delso

Mělo „srdce“ z kamene, a svou rozlohou předčilo i starověký Řím. Vynikalo totiž majestátními stavbami, důmyslným obchodem i nerostným bohatstvím. Dnes je považováno za kolébku dávné moudrosti, která však na své rozluštění stále ještě čeká..

Civilizace, která zde v klasickém období sídlila, totiž představuje pro archeology a vědce těžší oříšek než Mayové. Její jazyk nám i po mnohaletém výzkumu nic neříká, na rozluštění stále čeká i písmo, na pohled připomínající hieroglyfy.

S určitostí nejsme schopni odpovědět ani na otázku, proč vlastně místní prosperující metropoli zničehonic opustili, a zanechali ji napospas přírodě.

Na samém vrcholu

Jistá vodítka ale archeologové přeci jen mají. Podle jejich odhadů se zdejší historie začala psát společně s počátkem našeho letopočtu. A díky bohatým nalezištím obsidiánu postupně nabrala ten správný směr.

Původně kamenná oáza se totiž proměnila ve velmoc kontrolující veškeré obchodní cesty v celé oblasti. Místní neměli nouzi o bavlnu, která sem proudila ze západu od Pacifiku, z východu od Veracruz byla zajištěna zásoba keramiky. Samozřejmostí bylo i kakao.

Třetí největší na světě

Na špici se ovšem civilizace držela také v oblasti architektury. Jednotlivé stavby byly budovány podle jasného geometrického vzoru, jež zahrnoval i komplexní síť kanalizace napájenou z řeky San Juan. V dobách největšího rozmachu tu údajně pobývalo přes 125 tisíc obyvatel.

Někteří historikové však neváhali zajít ještě dál, a číslo zaokrouhlili na rovných 200 tisíc. Jednalo se tedy o šesté největší město své doby, které dokonce ukrývalo třetí největší pyramidu světa, známou jako Pyramidu Slunce.

Ačkoli do současnosti se poněkud zmenšila, a to z důvodu absence svatyně, svého času bývala až sedmdesátimetrová. A také značně děsivá. Tunely a jeskyně pod ní objevené měly totiž představovat podsvětí, ve kterém docházelo k nejrůznějším obřadům, pohřbům i rituálnímu obětování.

Jen v rámci náboženských ceremoniích přišly v ponurých kobkách o život stovky nevinných jedinců, kteří byli do metropole dovezeni za účelem uctění boha Slunce.

Na počest bohům

Stejně jako v ostatních mezoamerických kulturách i v budoucím Teotihuacánu sehrávalo náboženství silnou roli. Veškerou moc třímali v rukou náboženští vládci, kteří se v případě nutnosti neštítili vynutit poslušnost nejrůznějšími tresty.

Na druhou stranu byli tehdejší duchovní velice zdatnými astronomy, jež se neustále zasazovali o rozkvět města i blahobyt jeho obyvatel. Hlavními uctívanými božstvy byli zejména Quetzalcóatl (Opeřený had), Tlaloc a Velká bohyně (ženské božstvo).

Prvně jmenovaný ztělesňoval válku, sílu, autoritu, ale také lidské oběti. Jeho masovému uctívání svědčí i několik soch, které se nachází ve zdejším, jemu zasvěceném, chrámu.

A všemu byl konec

Rozkvět a blahobyt začaly brát za své kolem roku 500. K úplnému zhroucení civilizace ale došlo až o 200 let později. Důvod úpadku však zůstává jedním z historických „pomníčků“. Nejčastěji jsou v této souvislosti skloňovány dvě teorie.

Podle první došlo k organizovanému povstání, při kterém bylo město zničeno, ve druhém případě mohla být lokalita zpustošena a vypálena Toltéky.

Aztékové na scéně

Zašlou slávu místu navrátili až Aztékové, kteří opuštěné monumentální stavby objevili okolo roku 1300. Metropoli, která rozlohou předčila i starověký Řím, prakticky od počátku považovali za domov dávných předků, s úctou k jejich odkazu se však rozhodli ji neobnovit.

Ba naopak. Učinili ze zarůstajících ruin poutní místo. Od té chvíle sem přicházeli tisíce lidí z okolních vesnic i hor, aby na hlavním náměstí při slavnostních obřadech uctili ty nejvyšší z nejvyšších. Podle této skutečnosti nakonec Aztékové místu vymysleli i jméno, Teotihuacán, což v překladu znamená „město bohů“.

Centrum výzkumu

Nebyli to však jen Aztékové, komu mystická atmosféra učarovala. Odhalit alespoň některá tajemství se posléze rozhodli také dobrodruhové. První archeologické práce se uskutečnily v 17. století, pod vedením historika Dona Carlose de Sigüenzy y Góngory (1645–1700).

A dalo by se říci, že s jistými přestávkami probíhají dodnes. Útroby tajemných staveb si však veškeré poklady pečlivě střeží. Jistá „výjimka“ se podařila v případě již zmíněného Quetzalcóatlova chrámu. Vykopávky v jeho okolí byly poprvé provedeny v letech 1917–1920. „Ovoce“ však přinesl teprve rok 1925, kdy došlo k objevu jednotlivých pohřebišť.

O skoro šest dekád později vydalo místo další tajemství, v podobě ostatků 18 vojáků, kteří s největší pravděpodobností padli za oběť bohům.

Základ pro moderno?

Dosud nashromážděné poznatky, a dochované nástěnné malby, přivedly v průběhu dějin odborníky na myšlenku, že Teotihuacán nebyl domovem pouze jedné samostatné zaniklé kultury, ale že šlo o dávného předchůdce moderního velkoměsta, ve kterém vedle sebe existovalo značné množství jednotlivých etnik.

„Věřím, že město se rozrůstalo podobně jako moderní Manhattan. Procházeli jste množství etnicky různorodých čtvrtí – Harlemem, Chinatownem, Koreatownem. Ale dohromady město fungovalo jako jeden celek,“ prohlásil Miguel Angel Torres z Mexického národního institutu antropologie a historie.

Do Teotihuacánu měli přicházet návštěvníci až z dalekých končin Chiapasu a Yucatánu. Rovněž se tu měly nacházet celé čtvrti obývané Mayi nebo Zapotéky.

Související články
Co patří mezi symboly Austrálie? Bezesporu klokan, koala, Jižní kříž, Vánoce na pláži a také budova opery v Sydney. Tato stavba je mnohými experty považována za jednu z nejpovedenějších, jakou kdy architektova ruka navrhla. Stavba opery v Sydney je vskutku netradiční. Může připomínat gigantickou mušli, lasturu, škebli, milující se želvy nebo třeba kotvící plachetnici. Záleží […]
Nejrozlehlejší světový kontinent ukrývá mnoho měst, paláců a dalších míst, které i po několik staletí halí závoj tajemna. Podíleli se na jejich vzniku bohové, andělé nebo snad démoni? Od chvíle, kdy byla na dálném východě založena říše, která se svou mocí vyrovnala těm největším civilizacím historie uplynulo již mnoho let. Khmérská civilizace po více než […]
Petra není jen dívčí jméno, které nosí mnohé půvabné ženy. Když archeolog slyší pojem Petra, okamžitě si vybaví skalní město nacházející se v Jordánsku. Mistrné dílo, před kterým se tají dech, a na které může být hrdá celá lidská civilizace, před 2000 lety vytesali do růžového pískovce kočovní Nabatejci. Jordánské království je jen o málo […]
Ven z měst! Za levnějšími pozemky a klidem přírody, do vlastních domků… V tomto duchu se nese trend bydlení v posledních desetiletích. Ale tento styl života nemusí být nutně ideální pro psychickou pohodu ani pro životní prostředí. V čem je háček a proč může být někdy lepší bydlet ve městě? Lidé v městském prostředí podle […]
Mezinárodní tým složený ze zástupců architektonických ateliérů NORMA (Česko), EMF (Katalánsko/Španělsko) a PARETO (Francie), který zvítězil v urbanisticko-krajinářské soutěži na přeměnu území u soutoku Berounky s Vltavou, se teď pustí do přípravy studie celého území s rozlohou přesahující 1200 hektarů. Mezinárodní tým tří architektonických studií spolupracoval na vítězném návrhu příměstského parku Soutok půl roku, vytvořilo […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz