Domů     Medicína
Pokroky českých vědců při zkoumání příčin vzniku leukémie
Zdroj: Pixabay

Leukémii lze zjednodušeně chápat jako rakovinu krve. Podstatou této rakoviny je genetická odchylka některé z buněk, které v krvi kolují a které vznikají v kostní dřeni. Českým vědcům se nyní podařilo odhalit, proč dochází k poškození funkce proteinu p53, hlavního strážce lidského genomu..

Na lidské tělo neustále útočí viry a bakterie, a navíc je vystaveno nejrůznějším zářením a znečištění. To může vést k poškození buněk, jež by mohlo mít pro tělo řadu negativních důsledků. Proto si lidský organismus v průběhu evoluce vytvořil účinné obranné mechanismy, jak se všem těmto patogenům bránit.

Ničení buněk s poškozenou DNA, které by se v těle mohly dále množit, čímž by se „chyba systému“ dále šířila, a tudíž ochranu lidského genomu má na starosti protein p53.

Právě k poškození funkce tohoto proteinu dochází v nádorových buňkách, které se vlivem toho mohou nekontrolovatelně dělit. Na základě spolupráce odborníků z Oddělení biologie nádorové buňky a Oddělení hematoonkologie Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR se těmto vědcům podařilo nalézt gen, jehož mutace protlačují přirozenou funkci proteinu p53. Jedná se o mutace v genu PPM1D.

Poškozená tvorba krevních buněk

Zajímavý je přitom fakt, že tyto problémové mutace genu PPM1S se mohou vyskytovat i v malém procentu buněk zdravých lidí, kterým za normálních okolností nepůsobí žádné potíže. Problém nastává, pokud se tato mutace objeví například v kmenové buňce kostní dřeně, která je odpovědná za krvetvorbu.

V případě, že je člověk s touto mutací opakovaně vystaven vysokým dávkám rentgenového záření či určité chemoterapii, což obojí poškozuje DNA, mohou takto poškozené kmenové buňky pokračovat v dělení, což vede k rozvoji leukémie.

Zdroj: Wiki Commons

Jako leukémie se označuje heterogenní skupina zhoubných nádorových chorob krvetvorby. V krevní dřeni, kde za normálních okolností probíhá krvetvorba, má každý člověk určitý počet tzv. kmenových buněk, což jsou buňky naprosto nezralé a schopné vyzrát v kteroukoliv krevní buňku.

Když „onemocní“ tato kmenová buňka, jsou pak stejnou genetickou chybou postižené i všechny její dceřiné buňky, může se tedy jednat jak o červené, tak o bílé krvinky.

Za rozvojem leukémie stojí mutace genu

Onemocnění postihuje celý organismu, neboť nádorovými buňkami jsou při ní prostoupeny ve větší či menší míře všechny orgány. Leukémie je nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku, v České republice se v průměru vyskytne 13 nových případů na 100 000 obyvatel za rok.

Rozlišujeme leukémie akutní, rychle probíhající, u nichž se kmenové krvetvorné buňky nejsou schopny vyvinout v plnohodnotné buňky, a dále chronické, jež probíhají pomalu. Krvetvorné kmenové buňky se při nich mohou přeměnit v dospělé, ale přirozeně neumírají, protože je u nich postižena apoptóza.

Libor Macůrek, vedoucí Oddělení biologie nádorové buňky Ústavu molekulární genetiky AV ČR, vysvětluje závěry, ke kterým spolu s kolegy z Oddělení hematoonkologie dospěli: „Na našem pracovišti jsme ověřili význam PPM1D pro rozvoj leukémie na myších modelech, ale zcela stejné mutace byly nalezeny i u pacientů trpících některými speciálními typy leukémie.“ Dobrou zprávou je, že pomocí cílené léčby lze funkci proteinu p53 v nádorových buňkách obnovit, jak ukázal výzkum na myších.

To činí z proteinu PPM1D vhodného kandidáta na terapeutický cíl u leukémií i dalších typů rakoviny.

Štítky:
reklama
Související články
Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili vývoj modelu hlubokého učení, který může pomoci identifikovat nekuřáky s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic.  Tento model je založen na 147 497 snímcích hrudníku od asymptomatických kuřáků a nekuřáků. Model se „naučil“ rozpoznávat vzory spojené s onemocněním plic na rentgenových […]
Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou léčiva považována za zázrak, který uleví prakticky od jakéhokoli problému. Při nesprávném užívání ale mohou na dalších pár zadělat. Známe to nejspíš všichni. Pokud nám lékař předepíše lék, který na naše obtíže funguje, nevidíme důvod v něm nepokračovat do té doby, dokud tuto výhodu neztratí – tedy […]
Ačkoli jsou pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, pro lékaře to platí přesně naopak. Počet agresivních nádorů mozku se totiž meziročně zvyšuje. Jen každým rokem si v České republice tuto diagnózu vyslechne na 900 lidí, s mírnou převahou mužů. A prognóza? Ta se liší případ od případu. „Pro nádory postihující mozek a mozkové obaly je […]
Uhlí, které ze všech zfosilních paliv znečišťuje životní prostředí nejvíce, je pro lidské zdraví mnohem škodlivější, než se dosud myslelo. Emise z uhlí jsou spojeny s dvojnásobným rizikem úmrtí ve srovnání s jemnými částicemi z jiných zdrojů. Nová studie publikovaná tento týden v časopise Science zjistila, že počet úmrtí souvisejících s emisemi z uhelných elektráren […]
Trendem dnešní doby je, že přibývá infarktů myokardu i mezi mladými lidmi. Podle lékařů za tím stojí zejména nezdravý životní styl a přemíra stresu. Vítají tak fakt, že by jim do budoucna mohla s odhadem rizika vzniku této náhlé srdeční příhody pomoci umělá inteligence. Infarktem myokardu se rozumí náhlé přerušení krevního zásobování části srdce. Nejčastěji […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz