Domů     Historie
Mají římskou říši na svědomí komáři?
Porážka kartaginského generála Hannibala římským vojevůdcem Scipiem. Zdroj: Wikimedia Commons

K jedné z největších historických záhad patří také zánik obávaného kolosu, který svého času dosahoval od Atlantského oceánu k řece Eufrat, dále od Británie až k saharské poušti. Ačkoli bylo v běhu dějin předestřeno hned několik rozdílných teorií, v posledních letech se experti přiklání k názoru, že pád římského impéria nezpůsobila jediná událost, nýbrž souhra několika faktorů..

Éra živoření

Jedním z důvodů definitivního kolapsu mohla být především nejednotná ekonomika. Podle Miroslava Bárty totiž fungování říše po dlouhá léta záviselo zejména na dobývání nových území. A od získaného bohatství se poté odvíjel daňový systém.

Jako příklad můžeme uvézt dobytí města Pergamon, ke kterému došlo v roce 130 př. n. l. Římané totiž tímto nájezdem získali poklad makedonského krále, což jim umožnilo vyhlásit roční daňové prázdniny.

S nástupem císaře Augusta (63 př. n. l.–14 n. l.) ale zajetý, a pohodlně-výnosný systém doznal jiných obrysů.

Začínáme spravovat

Nový panovník totiž plynule přešel na režim správy již získaných území, s čímž souvisely zvýšené náklady na chod ohromného impéria. Římská říše od té chvíle musela vydávat neuvěřitelně vysoké sumy, a to nejen pro samotnou správu, ale také pro udržení míru v jednotlivých oblastech.

Platy i příděl potravin pro úředníky, učitele, ale také pro armádu nebo „sociální dávky“ se brzo ukázaly jako čím dál větší problém. Řím je totiž po ukončení dobývání najednou neměl z čeho pokrýt.

Vše je špatně!

To pravé hospodářské peklo se ale v impériu otevřelo letech 235–284. Vnější pády značně narušily integritu celého kolosu, což vrchnost vedlo k posílení stavů armády a úřednictva.

Zvyšování daní způsobilo pokles hodnoty měny, což znamenalo rozklad dalších důležitých oblastí – gramotnost a vzdělanost Římanů postupně upadala, nevalné to bylo také s důvěrou v celý císařský úřad. Situaci příliš nepomohlo ani četné střídání panovníků, v jejichž silách již nebylo blíží se konec odvrátit.

Ztrácíme oporu

Poslední ranou měla být obrovská inflace, která měla za následek masivní stěhování z venkova. Římský hospodářský systém totiž z 90 % stál na zemědělství. V okamžiku, kdy venkované vyměnili poklidnou krajinu za město, zůstávala půda ležet ladem.

A vláda nenašla lepší řešení než neúměrně zvýšit daně, což v občanech vyvolalo odpor. Někteří si dokonce přáli, aby je barbaři nechtěného břemena konečně a jednou pro vždy zbavili. V 5. století se pak systém rozpadl definitivně.

„Úpadek Říma byl přirozeným a nevyhnutelným důsledkem jeho nesmírné velikosti. Prosperita dospěla k začátku jeho úpadku; a hned, když čas nebo náhoda odstranily jeho umělou podporu, ohromná struktura se zhroutila pod vlastní tíhou,“ prohlásil britský historik Edward Gibbon (1737–1794).

Stopy vedou…

Odlišnou teorii představili na počátku 20. století britští historikové. Dle jejich názoru se po vpádu kartaginského generála Hannibala (247 př. n. l.–183 př. n. l. ) na Apeninském poloostrově v letech 218–204 př.

n. l. rozšířila malárie. Následná epidemie na území dnešní Itálie oslabila impérium natolik, že se ze ztrát nemělo šanci vzpamatovat. Na podobnou notu se v roce 2011 naladil také archeolog David Soren (*1946), po objevu největšího dětského hřbitova v severoitalském Lignanu.

Výsledky jeho zkoumání totiž nasvědčovaly tomu, že děti zemřely velice rychle po sobě, což nahrávalo teorii o infekčním onemocnění – sám Soren přitom zmínil právě malárii.

…ke komárům!

Teprve roku 2016 se jeho podezření podařilo s konečnou platností potvrdit. Významnou roli v historickém průlomu sehrály moderní technologie, jelikož vědci podrobili analýze 2000 let staré ostatky římských obyvatel.

Největší pozornost přitom věnovali části DNA z jejich zubní dřeně. A právě v nich se podařilo nalézt známky po prodělání infekčního a povětšinou tropického onemocnění. Do římského impéria pronikla malárie nejspíše s cestujícími na lodích.

reklama
Související články
Při výkopových pracích objevili pracovníci plynárenské společnosti v hlavním městě Peru Limě hned osm mumií, které pocházejí z doby před vznikem Incké říše, jež je pokládána za největší indiánskou říši amerického kontinentu. Patrně patřily ke kultuře zvané Ichma. Mezi mumiemi byli dva dospělí a šest dětí, podle archeologů se zřejmě v místě nálezu dříve rozprostíral […]
Učenec ze Španělska, který přijel navštívit významného vědce, nechápal, co se děje. Nejdřív jej poslali za „papežem“ a nyní se dívá, jak vědecká autorita v umazaném plášti běhá s jakýmsi předmětem po chodbě. Netušil, že fyzikovi tohle pobíhání vynese Nobelovu cenu. Ředitel-neředitel, když člověk potřebuje poradit, jde za tím nejlepším. V případě ředitele fyzikálních laboratoří na univerzitě Scuola […]
Již v roce 2019 objevil tým archeologů z Velké Británie v africké Zambii zachovalou dřevěnou konstrukci. Její analýza ukázala, že je téměř půl milionu let stará a jedná se tak o nejstarší dosud nalezený důkaz konstrukčního využití dřeva. K čemu sloužila a komu? Dřevěná konstrukce byla objevena při vykopávkách na březích jedné ze zambijských řek […]
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch opičích mohl být jen varovnou výstrahou. Datum 8. května 1980 vám asi nic neříká, přesto to byl významný den pro celé lidstvo. Oficiálně […]
V severní Francii v oblasti Pařížské pánve bylo už v roce 2000 objeveno rozsáhlé neolitické pohřebiště. Díky pokrokům v analýze dávné DNA se nyní vědcům podařilo získat genomy 94 jedinců, kteří, jak se ukazuje, spolu byli spřízněni. Jedná se tak o největší pravěký rodokmen, jaký kdy byl rekonstruován. Pohřebiště známé jako Gurgy, nacházející se v […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz