Domů     Historie
Ztracené biblické končiny: Kde je hledat?
Nejčastěji je biblická Sinaj spojována s Mojžíšovou horou na Sinajském poloostrově. Zdroj: Wikimedia Commons

Patří k nejposvátnějším místům, v nichž je možné okusit bájnou historii a ponořit se do samotných hlubin víry. Expedic k jejich nalezení či důkladnému popsání bylo vypraveno nespočet, adrenalin badatelů stále neustává… Do kterých míst vkládáme svou víru?.

„Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval…“ praví kniha Genesis. Člověk však nedbá pohodlí, namísto něj volí zvědavost, čímž započne svou strastiplnou pouť na zemi.

Dodnes odborníci po celém světě touží najít k biblickým končinám klíč. Ačkoli se u některých zatím nestalo, touha po bádání nepolevila…

Vstupte do ráje…

Co: Rajská zahrada

Kde: neznámo

Pro mnohé představuje ráj na zemi, kde nic není nemožné. Místo, kde neexistuje stres, pozemské statky, natož jakýkoli hřích. Přesto Adam s Evou zariskují. A pro svou pošetilost jej musí navždy opustit. Kde však bájnou Rajskou zahradu hledat?

Sama Bible je při popisu poměrně skoupá na slovo. Jedinou indícii, kterou poskytne je, že se nachází na východě.

Jenže na východě odkud? Na onom místě má zemský ráj to na pohled údajně zavlažovat pramen, jež se následně dělí na čtyři velké toky – Píson, Gihon, Tigris a Eufrates. Ne nadarmo se právě vodní toky stávají pro biblické hledače a nadšené dobrodruhy hlavní nápovědou.

Zachycení bájného Edenu od mistra Petra Paula Rubense. Zdroj: Wikimedia Commons

Konečně odpověď?

Kde hledat ráj? Podle nejrozšířenějších teorií v Malé Asii – konkrétněji v arménské vysočině v Turecku. Často skloňované jsou také Izrael či Afrika. Teprve rok 2016 se rozhodl být na informace bohatší. Právě tehdy totiž křesťanští archeologové pustili do světa zprávu, že objevili skutečně „horkého“ kandidáta.

Podle nich se má Rajská zahrada nacházet v oblasti mokřadů Ahwar ve východním Iráku, v jednom z nejpůsobivějších ekosystémů světa. Oblast, jejíž rodokmen sahá až do 4–3000 př. n. l. totiž odpovídá době, kdy mohla být stvořena Země.

Podle doktora Johna Morrise (*1946) z Institutu pro výzkum stvoření tuto teorii podporuje i napojení zdejších bažin na Eufrat a Tigris. Získala věda konečně klíč k ráji?

Vyloďte se prosím

Co: Noemova archa

Kde: neznámo

Po božím hněvu v podobě deště trvajícího 40 dní a nocí se zachránil pouze Noe s rodinou a pár od každého druhu zvířat. K záchraně jim dopomohla obrovská třípatrová loď ze dřeva o rozměrech přibližně 158 metrů na délku, 26,5 metrů na šířku a 16,25 metrů na výšku.

Nepropustnost má zajistit nejen cypřišové dřevo, ale také pomazání smolou či dehtem. Podle Bible má archa spočinout na hoře Ararat, dnes nejvyšší hoře Turecka s výškou 5137 metrů. Důkladné archeologické výzkumy po ní v tamních končinách ale nenašly žádnou stopu.

Podobu slavného plavidla se pokusil v roce 1846 zachytit Edward Hicks. Zdroj: Wikimedia Commons

Z hory na horu

„Neznám žádnou výpravu, která by se kdy vydala hledat archu, a také ji nenašla,“ uvede profesor archeologie Paul Zimansky z Newyorské státní univerzity ve Stony Brooku. A že se jich uskutečnilo hned několik.

Po neúspěchu na Araratu přesunuli vědci pozornost o 30 kilometrů dále k tureckému pohoří Akayla, a nedlouho poté ke skalní formaci Durupinar. Psal se rok 1959, když kapitán tureckého letectva İlhan Durupinar na leteckých snímcích objevil objekt, který označil za pozůstatek Noemovy archy.

Vyslaná expedice ale namísto obrácené lodi objevila pouze hříčku přírody, jež stvořila útvar obrovskému plavidlu velmi podobný. Jedním z posledních míst, s nímž se archu prozatím podařilo spojit, byla hora Mount Mount Suleyman v severním Iráku. I v tomto případě ale archeologové značně pochybují….

Svět hříšníků

Co: Sodoma a Gomora

Kde: neznámo

„Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.“ Zničení dvou biblických měst spolu s legendou o Lotovi a jeho ženě patří k nejznámějším příběhům.

Původně přitom města září bohatstvím a neskonalou slávou. Místní se však požitků nemohou nabažit, neváhají se uchýlit ani k hanebnostem, čímž přivolají boží hněv.

Zkázu hříšných měst měl údajně přežít pouze Abrahámův synovec Lot s rodinou. Zdroj: Wikimedia Commons

Kolébky prostopášnosti

Zatímco skeptici tvrdí, že města nikdy neexistovala a jsou pouze symbolem k životě v hříchu, archeologové nepřestávají pátrat. Na vrcholku pravděpodobnosti se vyhřívá Bab edh-Dhra, lokalita s rodokmenem z doby bronzové, ležící nedaleko Mrtvého moře.

K jejímu objevení došlo roku 1965 a dle záhadologů se jedná o území bývalé Sodomy. Druhým želízkem v ohni se stal Tell el-Hammeh, nacházející se zhruba 14 kilometrů od Mrtvého moře. Od roku 2006 ve zdejších končinách probíhaly vykopávky pod dohledem Stevena Collinse.

Podle zjištěných poznatků bylo místo osídleno od rané doby měděné až po dobu železnou. Prozkoumané vrstvy navíc svědčí o rychlé katastrofě, která zdejší život proměnila v prach. Odborníci objevili též vrstvu popela s lidskými ostatky a písečným sklem.

Za 30 stříbrných

Co: Getsemanská zahrada

Kde: Jeruzalém

„Prosím, pokud je to možné, ať mě ty příšerné věci minou. Pokud to ale možné není, pomoz mi je vydržet. Buď se mnou a pomoz mi,“ modlí se Ježíš k Bohu. Je jasná noc, Zelený čtvrtek a všichni jeho učenci již dávno usnuli spánkem spravedlivých.

Zatímco se Ježíš rozhlíží do krajiny, spatří jasné záblesky světla, které se při bližším pohledu mění na plameny pochodní. Družina, jež se k němu blíží, je obtěžkaná meči a holemi – navíc vedena Jidášem.

Jedná se o krutou odplatu za jeho odmítnutí tažení proti Římanům. A hodnotu má 30 stříbrných.

Getsemanská zahrada byla považována za významné křesťanské poutní místo.  Zdroj: Wikimedia Commons

Místo bolestných vzpomínek

Getsemanská zahrada se v tu chvíli stává svědkem bolestné zrady. Do jejího nitra je možné se vypravit při cestě do Jeruzaléma, nachází se totiž na Olivové hoře, přímo pod hradbami Starého města. V dobách Ježíšových zde sídlil selský dvorec, kde se lisoval olivový olej.

Ne nadarmo je stáří zdejších olivovníků odhadováno až na 2000 let. Dnes je zahrada místem vzpomínek, v níž se scházejí věřící z celého světa v touze najít ztracenou rovnováhu.

Související články
Tajemný úsměv Mona Lisy nedá odborníkům spát už mnoho let. Snažili se proto zjistit, kdo stál předlohou slavného díla italského renesančního umělce. Zatímco na tuto otázku již zřejmě odpověď nalezli, další tajemství světoznámého díla dosud odhaleno nebylo. Jaká krajina je na obraze zachycena? Americká geoložka Ann Pizzorussoová tvrdí, že zná odpověď. Snah o spojení krajiny […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Ve středověku byla lepra neboli malomocenství obávanou nemocí, do Evropy byla zavlečena v době křižáckých válek. Dlouho na ni neexistoval lék, nemocní proto byli shromažďování v leprosáriích, aby se zabránilo šíření nemoci. Nejnovější výzkum ukazuje, že lepru, která byla považována za výhradně lidskou nemoc, ve středověku zřejmě pomáhaly šířit veverky! Lepra je infekční onemocnění, které […]
Pražské Metro slaví 50 let a jako oslavu přinášíme vzpomínky pamětníků a dokumentů z firemních archivů – přehlídku zapomenutých příběhů. Zaměstnanci Metrostavu vybudovali traťové tunely na všech třech trasách pražského metra a celkem 49 stanic, z toho 33 hloubených a 16 ražených. V roce 2018 bylo pražské metro zařazeno mezi 100 nejlepších děl v anketě […]
Těžké dělostřelectvo a kulomety způsobují zranění dosud nevídaná. Šrapnely odtrhávají kusy tváře. Jedovaté plyny poškozují tkáně. I „obyčejný“ požár nadělá pořádnou paseku… Zdá se, že osudem znetvořených vojáků je dožít v ústraní a zahalení. Pak ale přichází lékař, který jim navrátí naději. Objev anestezie, sepse a dezinfekce v 19. století spustily skutečný rozvoj v oblasti plastické chirurgie. Tohle […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz