Domů     Historie
Ztracené biblické končiny: Kde je hledat?
Nejčastěji je biblická Sinaj spojována s Mojžíšovou horou na Sinajském poloostrově. Zdroj: Wikimedia Commons

Patří k nejposvátnějším místům, v nichž je možné okusit bájnou historii a ponořit se do samotných hlubin víry. Expedic k jejich nalezení či důkladnému popsání bylo vypraveno nespočet, adrenalin badatelů stále neustává… Do kterých míst vkládáme svou víru?.

„Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval…“ praví kniha Genesis. Člověk však nedbá pohodlí, namísto něj volí zvědavost, čímž započne svou strastiplnou pouť na zemi.

Dodnes odborníci po celém světě touží najít k biblickým končinám klíč. Ačkoli se u některých zatím nestalo, touha po bádání nepolevila…

Vstupte do ráje…

Co: Rajská zahrada

Kde: neznámo

Pro mnohé představuje ráj na zemi, kde nic není nemožné. Místo, kde neexistuje stres, pozemské statky, natož jakýkoli hřích. Přesto Adam s Evou zariskují. A pro svou pošetilost jej musí navždy opustit. Kde však bájnou Rajskou zahradu hledat?

Sama Bible je při popisu poměrně skoupá na slovo. Jedinou indícii, kterou poskytne je, že se nachází na východě.

Jenže na východě odkud? Na onom místě má zemský ráj to na pohled údajně zavlažovat pramen, jež se následně dělí na čtyři velké toky – Píson, Gihon, Tigris a Eufrates. Ne nadarmo se právě vodní toky stávají pro biblické hledače a nadšené dobrodruhy hlavní nápovědou.

Zachycení bájného Edenu od mistra Petra Paula Rubense. Zdroj: Wikimedia Commons

Konečně odpověď?

Kde hledat ráj? Podle nejrozšířenějších teorií v Malé Asii – konkrétněji v arménské vysočině v Turecku. Často skloňované jsou také Izrael či Afrika. Teprve rok 2016 se rozhodl být na informace bohatší. Právě tehdy totiž křesťanští archeologové pustili do světa zprávu, že objevili skutečně „horkého“ kandidáta.

Podle nich se má Rajská zahrada nacházet v oblasti mokřadů Ahwar ve východním Iráku, v jednom z nejpůsobivějších ekosystémů světa. Oblast, jejíž rodokmen sahá až do 4–3000 př. n. l. totiž odpovídá době, kdy mohla být stvořena Země.

Podle doktora Johna Morrise (*1946) z Institutu pro výzkum stvoření tuto teorii podporuje i napojení zdejších bažin na Eufrat a Tigris. Získala věda konečně klíč k ráji?

Vyloďte se prosím

Co: Noemova archa

Kde: neznámo

Po božím hněvu v podobě deště trvajícího 40 dní a nocí se zachránil pouze Noe s rodinou a pár od každého druhu zvířat. K záchraně jim dopomohla obrovská třípatrová loď ze dřeva o rozměrech přibližně 158 metrů na délku, 26,5 metrů na šířku a 16,25 metrů na výšku.

Nepropustnost má zajistit nejen cypřišové dřevo, ale také pomazání smolou či dehtem. Podle Bible má archa spočinout na hoře Ararat, dnes nejvyšší hoře Turecka s výškou 5137 metrů. Důkladné archeologické výzkumy po ní v tamních končinách ale nenašly žádnou stopu.

Podobu slavného plavidla se pokusil v roce 1846 zachytit Edward Hicks. Zdroj: Wikimedia Commons

Z hory na horu

„Neznám žádnou výpravu, která by se kdy vydala hledat archu, a také ji nenašla,“ uvede profesor archeologie Paul Zimansky z Newyorské státní univerzity ve Stony Brooku. A že se jich uskutečnilo hned několik.

Po neúspěchu na Araratu přesunuli vědci pozornost o 30 kilometrů dále k tureckému pohoří Akayla, a nedlouho poté ke skalní formaci Durupinar. Psal se rok 1959, když kapitán tureckého letectva İlhan Durupinar na leteckých snímcích objevil objekt, který označil za pozůstatek Noemovy archy.

Vyslaná expedice ale namísto obrácené lodi objevila pouze hříčku přírody, jež stvořila útvar obrovskému plavidlu velmi podobný. Jedním z posledních míst, s nímž se archu prozatím podařilo spojit, byla hora Mount Mount Suleyman v severním Iráku. I v tomto případě ale archeologové značně pochybují….

Svět hříšníků

Co: Sodoma a Gomora

Kde: neznámo

„Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.“ Zničení dvou biblických měst spolu s legendou o Lotovi a jeho ženě patří k nejznámějším příběhům.

Původně přitom města září bohatstvím a neskonalou slávou. Místní se však požitků nemohou nabažit, neváhají se uchýlit ani k hanebnostem, čímž přivolají boží hněv.

Zkázu hříšných měst měl údajně přežít pouze Abrahámův synovec Lot s rodinou. Zdroj: Wikimedia Commons

Kolébky prostopášnosti

Zatímco skeptici tvrdí, že města nikdy neexistovala a jsou pouze symbolem k životě v hříchu, archeologové nepřestávají pátrat. Na vrcholku pravděpodobnosti se vyhřívá Bab edh-Dhra, lokalita s rodokmenem z doby bronzové, ležící nedaleko Mrtvého moře.

K jejímu objevení došlo roku 1965 a dle záhadologů se jedná o území bývalé Sodomy. Druhým želízkem v ohni se stal Tell el-Hammeh, nacházející se zhruba 14 kilometrů od Mrtvého moře. Od roku 2006 ve zdejších končinách probíhaly vykopávky pod dohledem Stevena Collinse.

Podle zjištěných poznatků bylo místo osídleno od rané doby měděné až po dobu železnou. Prozkoumané vrstvy navíc svědčí o rychlé katastrofě, která zdejší život proměnila v prach. Odborníci objevili též vrstvu popela s lidskými ostatky a písečným sklem.

Za 30 stříbrných

Co: Getsemanská zahrada

Kde: Jeruzalém

„Prosím, pokud je to možné, ať mě ty příšerné věci minou. Pokud to ale možné není, pomoz mi je vydržet. Buď se mnou a pomoz mi,“ modlí se Ježíš k Bohu. Je jasná noc, Zelený čtvrtek a všichni jeho učenci již dávno usnuli spánkem spravedlivých.

Zatímco se Ježíš rozhlíží do krajiny, spatří jasné záblesky světla, které se při bližším pohledu mění na plameny pochodní. Družina, jež se k němu blíží, je obtěžkaná meči a holemi – navíc vedena Jidášem.

Jedná se o krutou odplatu za jeho odmítnutí tažení proti Římanům. A hodnotu má 30 stříbrných.

Getsemanská zahrada byla považována za významné křesťanské poutní místo.  Zdroj: Wikimedia Commons

Místo bolestných vzpomínek

Getsemanská zahrada se v tu chvíli stává svědkem bolestné zrady. Do jejího nitra je možné se vypravit při cestě do Jeruzaléma, nachází se totiž na Olivové hoře, přímo pod hradbami Starého města. V dobách Ježíšových zde sídlil selský dvorec, kde se lisoval olivový olej.

Ne nadarmo je stáří zdejších olivovníků odhadováno až na 2000 let. Dnes je zahrada místem vzpomínek, v níž se scházejí věřící z celého světa v touze najít ztracenou rovnováhu.

reklama
Související články
Při výkopových pracích objevili pracovníci plynárenské společnosti v hlavním městě Peru Limě hned osm mumií, které pocházejí z doby před vznikem Incké říše, jež je pokládána za největší indiánskou říši amerického kontinentu. Patrně patřily ke kultuře zvané Ichma. Mezi mumiemi byli dva dospělí a šest dětí, podle archeologů se zřejmě v místě nálezu dříve rozprostíral […]
Učenec ze Španělska, který přijel navštívit významného vědce, nechápal, co se děje. Nejdřív jej poslali za „papežem“ a nyní se dívá, jak vědecká autorita v umazaném plášti běhá s jakýmsi předmětem po chodbě. Netušil, že fyzikovi tohle pobíhání vynese Nobelovu cenu. Ředitel-neředitel, když člověk potřebuje poradit, jde za tím nejlepším. V případě ředitele fyzikálních laboratoří na univerzitě Scuola […]
Již v roce 2019 objevil tým archeologů z Velké Británie v africké Zambii zachovalou dřevěnou konstrukci. Její analýza ukázala, že je téměř půl milionu let stará a jedná se tak o nejstarší dosud nalezený důkaz konstrukčního využití dřeva. K čemu sloužila a komu? Dřevěná konstrukce byla objevena při vykopávkách na březích jedné ze zambijských řek […]
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch opičích mohl být jen varovnou výstrahou. Datum 8. května 1980 vám asi nic neříká, přesto to byl významný den pro celé lidstvo. Oficiálně […]
V severní Francii v oblasti Pařížské pánve bylo už v roce 2000 objeveno rozsáhlé neolitické pohřebiště. Díky pokrokům v analýze dávné DNA se nyní vědcům podařilo získat genomy 94 jedinců, kteří, jak se ukazuje, spolu byli spřízněni. Jedná se tak o největší pravěký rodokmen, jaký kdy byl rekonstruován. Pohřebiště známé jako Gurgy, nacházející se v […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz