Domů     Příroda
B chromozom kukuřice rozlousknut!
Zdroj: Pixabay

Když byl v roce 2009 přečten neskutečně dlouhý genetický kód kukuřice, obsahující 32 tisíc genů – tedy přes dvě miliardy písmen, vědecká obec jásala. A podobné ovace se odehrály také před dvěma lety, když byl rozlousknut další oříšek v podobě jejího B chromozomu..

Rok 2021 se stal významným nejen pro české výzkumníky z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, ale také pro obyčejnou kukuřici. Ve spolupráci s americkým a čínským týmem se totiž podařilo přečíst její B chromozom.

Ve svých závěrech, které byly zveřejněny v periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, navíc vědci uvádí, že se její vlastnosti zcela vymykají Mendelovým zákonům dědičnosti.

Postradatelné, ale ceněné

B chromozomy se vyskytují u mnoha organismů rostlin, ale také živočichů. Jejich počet v buňkách není podle vědců stálý, což znamená, že se bez nich organismy obejdou. To ale není podle výzkumného mezinárodního „tria“ to zajímavé.

Skutečnou vědeckou bombou je totiž fakt, že se neřídí Mendelovými zákony dědičnosti. To znamená, že se nerozdělí rovnoměrně do pohlavních buněk – spermatické buňky proto následně obsahují jejich různé počty.

„Jsem nesmírně rád, že se nám jako prvním na světě podařilo přečíst dědičnou informaci B chromozomu u kukuřice. Tento výsledek je o to cennější, že je to vůbec první referenční sekvence tohoto druhu v celé rostlinné říši,“ prohlásil v roce 2021 vedoucí výzkumné skupiny olomouckého pracoviště ÚEB, Jan Bartoš.

Mravenčí práce

Jelikož B chromozomy nepodléhají zákonům dědičnosti, a nejsou přítomny u všech zástupců daného druhu, vypomohli si odborníci při výzkumu speciální linií kukuřice. I přestože si olomoucká laboratoř v oblasti třídění chromozomů stojí v celosvětovém měřítku poměrně vysoko, byla jakákoli práce kvůli miniaturní velikosti B chromozomu poměrně obtížná.

Nejprve bylo nutné přečíst celý genom kukuřice, teprve následně mohlo dojít k výběru sekvence B chromozomu. „Díky tomu se nám podařilo najít oblasti genů, které mohou ovlivňovat jeho chování,“ vysvětlil výzkumník Nicolas Blavet.

Podle něj práce v této oblasti probíhají i nadále, jelikož je stále mnoho oblastí k prozkoumání. „Budeme se snažit přijít na to, co ovlivňuje specifické vlastnosti B chromozomu a které geny s nimi souvisí.

Už teď víme, že jeden z nich bude způsobovat právě takzvanou nondisjunkci, tedy nerovnoměrné rozdělení B chromozomů do pohlavních buněk,“ dodal k další práci Bartoš.

Od rostlin k člověku

Čeští odborníci jsou totiž přesvědčeni, že závěry jejich studie by mohly sehrát klíčovou roli v objasnění evoluce dědičné informace u rostlin. Výše zmíněná nondisjunkce, neboli proces chybného rozestupu chromozomů při mitóze nebo meióze, totiž nese zodpovědnost také za spoustu genetických poruch.

A to také u člověka. Za všechny můžeme zmínit například Downův syndrom. Pokud by se tedy podařilo principy tohoto mechanismu vysvětlit u rostlin, mohlo by se v blízké budoucnosti jednat o klíč vedoucí k vyřešení dalších medicínsko-genetických záhad.

Více se o geneticky modifikovaných potravinách dočtete v čísle 6/2023, které vychází již ve středu 17.5.

reklama
Související články
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší… Podle posledních závěrů vdechnou lidé ročně zhruba 22 000 000 mikro i nanoplastů. A to jednoduše proto, že jsou prakticky všude, v […]
Raflézie jsou parazité známí největšími květy světa, navíc se vzhledem a zápachem zkaženého masa. Ještě pozoruhodnější je ale jejich bizarní genom, který odhaluje, čeho jsou parazité schopni: Manipulovat s DNA, promazávat vlastní a krást geny hostitele. Někdy v dobách, kdy se Britské impérium chlubilo, že nad jeho územím slunce nezapadá, putovali pralesem Sumatry sir Thomas […]
Procházka v lese, spojená se sběrem hub nebo lesního ovoce, je příjemná záležitost. Ale na různých místech světa můžete narazit také na takzvané potravinové lesy, které sice les připomínají, ale plní jiný účel Jde hlavně o pomoc lidem, kteří mají problémy se zásobováním potravinami. Například v USA existuje více než 6500 venkovských a městských oblastí, […]
Ani vitaminy, ani antioxidanty. Americký výzkum přišel s poznatkem, že větším zdravotním benefitem ovoce a zeleniny mohou být toxiny, které rostlinám slouží na ochranu proti hmyzu. Jsou v množství, které nám neublíží, přesto cosi zajímavého dělají s našimi buňkami. Někdy před 15 lety připravili vědci ve Švýcarském federálním technologickém institutu jednoduchý experiment, u nějž se […]
Skutečnost, že příroda léčí není moderní medicíně vůbec neznámá. Prozatím však lékaři pobyt na čerstvém vzduchu nepředepisují… Podle nejnovějších studií by možná měli. Nashromážděné poznatky totiž naznačují, že pobyt v parcích či lesích výrazně napomáhá k fyzické i duševní pohodě člověka. Podobným „balzámem“ by měly být také moře a oceány. Na otázku, co přesně za […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz