Domů     Medicína
Znečištěný vzduch je katem desetitisíců lidí
Martin Janda 21.1.2023

Nedávná studie Harvardovy univerzity a dalších vědeckých pracovišť došla k závěru, že spalování fosilních paliv zkracuje každý rok život osmi milionům Britů. Další vědecké práce hovoří o jiných číslech, ale v jednom se shodují: špivaný vzduch je nekompromisním zabijákem..

„Spalování fosilních paliv, jako je uhlí, benzin nebo nafta, může za smrt každého pátého člověka na celém světě,“ říká Karn Vohra z Univerzity v Birminghamu. To ve výsledku znamená, že škodliviny v ovzduší zabijí každoročně 25 000 tisíc Čechů.

Světová zdravotnická organizace WHO nyní doporučuje zpřísnění limitů emisí v ovzduší. Kdyby se začaly dodržovat, tak by se podle španělských badatelů z barcelonského Ústavu globálního zdraví (ISG) podařilo v globálním měřítku zabránit 114 000 úmrtí.

Motory v pomalu se sunoucích kolonách běží na plné obrátky a ze stovek výfuků se zatím do ovzduší uvolňuje smrtící koktejl prachových částic, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého nebo těžkých kovů. Osobní automobilová doprava je bezesporu pohodlným prostředkem přesunu z místa na místo, ale do měst přináší i spoustu negativ.

Kromě znečištění k nim patří hluk, zpomalení nejen osobní, ale zejména veřejné dopravy nebo nekontrolovaná expanze do veřejného prostoru v podobě aut zaparkovaných na každém rohu. V neposlední řadě nejsou města nafukovací a pro automobilovou dopravu mají své kapacitní limity.

Jen v Praze má automobilová doprava na svědomí víc než čtvrtinu až polovinu veškerých prachových částic. Dalším hříšníkem jsou pak neprůmyslová spalovací zařízení, tedy například topení v domácnosti. V Brně je situace podobná, k domácím zdrojům tepla a automobilové dopravě se zde přidává ještě zemědělství. V evropském měřítku jsou hlavním zdrojem prachových částic právě automobily.

WHO výrazně zpřísnila své doporučení ohledně mezní koncentrace škodlivin ve vzduchu. U polétavého prachu a jemných částic PM2,5 klesl doporučený limit o polovinu na pět mikrogramů na metr krychlový. U oxidu dusičitého, který pochází hlavně z naftových motorů v automobilech, by maximální přípustná koncentrace v budoucnu měla být místo dřívějších 40 pouze deset mikrogramů na metr krychlový.

Evropská unie zatím povoluje koncentrace 40 mikrogramů na metr krychlový u NO2 a 25 mikrogramů na metr krychlový u částic PM2,5. WHO zpřísnění odůvodnila tím, že nové studie, provedené zdokonalenými metodami, ukazují, že dopady znečištění vzduchu na lidské zdraví jsou závažnější, než se dřív myslelo.

Východiskem doporučení byla zmíněná studie ISG, která byla provedena v devíti stovkách měst po celé Evropě. Zpřísnění limitů by mělo pozitivní vliv na zdraví obyvatel zejména velkých aglomerací, jako je Paříž, Milán nebo Atény.

Ovšem zpřísnění limitů by přineslo své žádoucí výsledky i v českých zemích. V České republice by nové omezení koncentrace NO2 mělo největší dopad v Praze, kde by zpřísnění limitu zvýšilo počet úmrtí, kterým se dalo vyhnout, ze dvou na 425. V Brně by to pak bylo z nuly na 97. U jemných částic PM2,5 by se potenciální pokles úmrtí zvýšil ze 419 na 808 v Praze a z 270 na 367 v Ostravě.

Emise z automobilové dopravy jsou nevypočitatelné a tak trochu zákeřné. Ale jak ukázala měření expertů z ČVUT, v první řadě cílí na samotné řidiče. Posádka vozu dýchá dvakrát špinavější vzduch než lidé, kteří raději při cestě stejnou trasou využijí městskou hromadnou dopravu nebo své nohy.

Kabina automobilu tedy řidiče nijak výjimečně nechrání. Výzkumníci ze svých dat zjistili, že zásadním faktorem je zde vzdálenost od výfuků aut. A řidič, který stojí v koloně nebo třeba jen chvíli na červené, jej má skutečně pod nosem.

V ulicích, které sice nejsou příliš vzdáleny od hlavních tahů, ale jsou klidnější, koncentrace škodlivin prudce klesají.

S prachovými částicemi je to však přece jen složitější. Pokud člověk bydlí i třeba sto metrů od silnice, kde projedou každodenně tisícovky automobilů, koncentrace těchto částic zvyšují jak riziko onemocnění dýchacích cest, tak infarktu.

Navíc ty nejjemnější prachové částice se dostávají až do krevního řečiště, kde se na ně snadno navážou karcinogenní látky.

FOTO: Geotab, Pinterest

Související články
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo silné svaly bez cvičení.   Miliony barev Většina z nás dokáže rozeznat asi jeden milion odstínů barev. To ale nejsou hranice lidských možností. Asi 12 % […]
O málokteré nemoci můžeme říct, že se s ní setkáváme denně, a pokud se netýká přímo vás, pak jistě někoho z blízkého okolí. Statistika mluví jasně – každý osmý člověk na světě je obézní, každý třetí trpí nadváhu. Její léčba se po celou historii rovnala boji s větrnými mlýny, v posledních letech se ale karta obrací. Žádnou magickou pilulku […]
Na první pohled se může zdát, že jde o obyčejnou únavu… Může však jít i o život. Ačkoli patří Myasthenia gravis k nejčastějším a zároveň nejnebezpečnějším svalovým onemocněním, o jeho existenci ví laická i odborná veřejnost stále velmi málo Podle předsedkyně pacientské organizace MYGRA, Miriam Křivkové, se přitom může objevit v řádu několika minut. „Tělo se […]
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí na přežití staly železné plíce. Jako železné plíce se označuje ventilátor s negativním tlakem. Jedná se o válec, v němž pacient leží […]
Pořád je to opomíjená záležitost, třebaže lékaři upozorňují na evidentní přínos. Význam pupečníkové krve pro lékařské zákroky byl potvrzen před 30 lety, kdy byla v pražské nemocnici v Motole provedena první transplantace pupečníkové krve v České republice. Dětský pacient, trpící závažnou nemocí, dostal díky krvetvorným kmenovým buňkám z pupečníkové krve od sourozence šanci na uzdravení. […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz