Domů     Medicína
Proč jsou starší lidé náchylnější ke chřipce?
Zdroj: Pixabay

Odborníci varují, že se po letech koronavirové pandemie, při které nás opatření proti šíření covidu -19 chránila i proti chřipce, tato nemoc letos zřejmě vrátí v plné síle. K očkování proti chřipce jsou nabádáni zejména lidé starší.

Jsou totiž vůči této chorobě náchylnější než mladší lidé. Proč?.

Odpověď na tuto otázku hledal tým vědců z Michiganské univerzity, v čele s Danielem Goldsteinem, profesorem vnitřního lékařství, mikrobiologie a imunologie, a doktorkou Judy Chenovou. Snažili se zjistit, proč se výkonnost buněk zvaných alveolární makrofágy, které tvoří v plicích první obrannou linii těla, s věkem snižuje.

Makrofágy se nacházejí uvnitř plicních sklípků a pomáhají likvidovat vetřelce, jakými jsou například právě viry chřipky. S přibývajícím věkem však těchto buněk ubývá.

Předchozí výzkum jiné vědecké skupiny ukázal, že pokud byly makrofágy z plic staré myši vloženy do plic mladé myši, jako by znovu došlo k jejich omlazení. „To nás vedlo k závěru, že k tomu přispívá něco v prostředí plic,“ vysvětluje doktorka Chenová.

Po podrobnějším zkoumání zjistil tým, že s věkem se v plicích vyskytuje více tkáňového hormonu prostaglandinu E2 (PGE2), který se jako medikament využívá v porodnictví k navození porodu, zástavě poporodního krvácení či ukončení těhotenství.

Ovšem zvýšení množství PGE2 v plicích zde negativně působí na makrofágy, a to jak na jejich produkci, tak na jejich správné fungování.

Kýchání
Zdroj: Pixabay

Za vším stojí biologické stárnutí buněk

Hromadění PGE2 je znakem senescence neboli biologického stárnutí buněk, které vede k postupnému zhoršování jejich funkce. Zároveň slouží jako pojistka proti nekontrolovatelnému dělení poškozených buněk, protože buňky, které jsou senescentní, již nejsou schopny replikace.

Studie ukázala, že s věkem buňky vystýlající plicní sklípky senescentují, což vede ke zvýšené produkci prostaglandinu E2 a v důsledku toho k potlačení imunitní odpovědi.

Aby vědci prokázali souvislost mezi zvýšeným množství PGE2 a větší náchylností k onemocnění chřipkou, provedli test na myších, v jehož rámci podávali starším myším lék, který blokuje produkci PGE2. Závěry experimentu komentuje doktorka Chenová takto:

„Starší myši, které dostaly tento lék, měly více alveolárních makrofágů, a tudíž lepší míru přežití chřipkové infekce než starší myši, které tento lék nedostaly.“.

Na základě těchto výsledků plánuje tým prozkoumat, jakými dalšími způsoby ovlivňuje prostaglandin E2 plicní makrofágy, stejně jako jeho potenciální vliv na tvorbu zánětů v celém těle, protože stárnutím se stáváme náchylnějšími nejen ke chřipce, ale také dalším nemocem, jako je například rakovina, nejrůznější autoimunitní onemocnění či jiné infekce.

Pochopení těchto souvislostí by mohlo vědcům pomoci při vyvíjení léků zvyšujících obranyschopnost těla i ve stáří.

Související články
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18 do 30 let vystaveni řadě společenských aspektů, které mají negativní důsledky na jejich duševní zdraví. „Náš výzkum je unikátní v tom, že jako jediní v […]
Rakovina je považována za nemoc spojenou s vyšší věkem, přesto však v posledních letech přibývá případů rakoviny i u mladých lidí mezi 18 a 49 lety věku. Odborníci napříč specializacemi se snaží přijít na to, co je příčinou tohoto nárůstu a jak se tyto případy rakoviny s časným nástupem liší od těch „klasických“. Statistiky rakoviny […]
Mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli vědci z Českého centra pro fenogenomiku a laboratoře transgenních modelů nemocí Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruše vývoje zubů (amelogenesis imperfecta), která ovlivňuje zdraví zubů u pacientů s autoimunitním onemocněním. Studie uveřejněná v časopise Nature vrhá světlo na málo známé stavy amelogenesis […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Už přes 16 000 pacientů se v České republice zapojilo do výzkumu nových léků a očkovacích látek. Takzvaná klinická hodnocení probíhají nejčastěji v oblasti onkologie, imunologie a infekčních onemocnění, nemocí srdce a onemocnění dýchacích cest. Celkem ve zdravotnických zařízeních po celé republice probíhá 481 těchto hodnocení, jež zdravotnickému systému ušetřila více než jeden a půl […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz