Domů     Zajímavosti
Jaký byl rok 2020 v oblasti hazardního hraní?

komerční sdělení

Rok 2020 byl celosvětově ve znamení boje s nastupující pandemií COVID-19. Ani oblast hazardního hraní nezůstala nedotčená. Jak proběhl v tomto ohledu rok 2020 v České republice?

Provozovny musely být po nějakou část roku uzavřené, změnil se způsob trávení volného času lidí, ale i rozsah činností, které dělali přes internet. Své dopady měla pandemie i na možnosti léčby a prevenci hazardního hraní.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti vydalo v červnu 2021 Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2020, která tuto oblast mapuje.

V celkovém součtu došlo v posledních 12 měsících k mírnému meziročnímu poklesu hraní hazardních her, což může být způsobeno částečným uzavřením heren po část roku, ale i snížením počtu probíhajících soutěží, a tedy i kurzových sázek.

Kamenná kasina a herny

Provoz kamenných kasin a heren byl vládními nařízeními zastaven zhruba na jednu třetinu roku. Jednalo se o tři období:

od 13. 3. 2020 do 25. 5. 2020,

od 12. 10. 2020 do 3. 12. 2020,

od 18. 12. 2020 do 30. 5. 2021.

Provozovatelé za toto období požádali Ministerstvo financí o prominutí minimální dílčí daně z technické hry. To odpovídá částce 100 Kč za den za každou herní pozici povolených zařízení bez ohledu na její využívání.

Dopad pandemie na kamenná kasina byl poměrně velký. Nejvýraznější pokles provozoven byl na Vysočině, kde je změna oproti roku 2019 o 21 %. Nejmenší pokles potkal Prahu a Karlovarský kraj (o 8 %). Za poslední tři roky se snížil počet provozoven o 71 %. Pokles počtu provozoven s živou a nebo technickou hrou je dlouhodobý trend.

Takto vypadal vývoj počtu společností s povolením provozovat hazardní hry typu živá hra:

rok 2018: 39,

rok 2019: 37,

rok 2020: 37,

rok 2021: 36.

Počet společností s povolením provozovat hazardní hry typu technické hry:

rok 2018: 40,

rok 2019: 45,

rok 2020: 46 (z toho 6 online)

rok 2021: 44 (z toho 8 online)

Kurzové sázky

S nástupem pandemie došlo na jaře 2020 k zastavení sportovních soutěží, ale i zrušení sportovních událostí na celém světě. I v této oblasti došlo k poklesu počtu společností, které mají povolení provozovat kurzové sázky.

Počet společností s povolením provozovat hazardní hry typu kurzové sázky:

rok 2018: 14,

rok 2019: 11,

rok 2020: 10,

rok 2021: 8 (z toho 6 v kamenných provozovnách).

Ačkoliv je vydáno povolení provozovat kurzové sázky v kamenných provozovnách jen 6 společnostem, dohromady mají 2 175 sázkových kanceláří.

Podle průzkumu provedeného mezi hráči v léčbě se zjistilo, že se výrazně zvýšil podíl hráčů, kteří měli jako hlavní hru kurzové sázky, a to z 10 % v roce 2013 na 24 % v roce 2019. Tento podíl se dokonce ztrojnásobil u hráčů, kteří uvedli jako hlavní problémovou hru on-line kurzové sázky.

Online sázení

Meziročně se zvýšil podíl technické hry v on-line kasinech, a to o 11 procentních bodů. V  kamenných kasinech a hernách došlo oproti tomu k poklesu tržního podílu technické hry o 14 procentních bodů.

Zájemci o technickou hru přešli z kamenných kasin a heren do on-line prostředí, ale jak je vidět, tento přechod se netýká všech.

Podíl on-line hazardních her však roste dlouhodobě. V roce 2020 dosáhl podíl on-line her na všech hazardních hrách 47,6 %. V období pandemie COVID-19 se také objevil nárůst on-line hazardního hraní u seniorů a obavy z toho, že by mohli snadněji podlehnout reklamě a marketingovým tahákům.

V hazardních hrách hráči v roce 2020 prohráli celkem 32,7 mld. Kč, což je o 3,6 mld. Kč (9,9 %) méně než v roce 2019. Nejvyšší podíl příjmů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na technické hry v prostředí kamenných kasin, které tvořily 27,5 % příjmu z hazardních her.

Z loňských 41,7 % se však podíl snížil o 14 procentních bodů. Příčina je jednoznačně skryta v uzavření heren a kasin z důvodu pandemie.

Kurzové sázky on-line utržily 7,6 mld. Kč (podíl 23,2 % na trhu, jde o meziroční nárůst o 1,9 procentního bodu), loterie kamenných provozoven představovala příjem 6,4 mld. Kč (19,4 % podíl a meziroční nárůst o 2,3 procentního bodu) a technické hry on-line 6,1 mld.

Kč (18,7 %, meziroční nárůst o 10,8 procentního bodu). Je tak vidět přesun z kamenných heren do prostředí on-line technické hry a on-line kurzových sázek.

Prevence a léčba

Pandemií však byla ovlivněna i možnost prevence na školách. Preventivní programy se nemohly z velké části realizovat z důvodu uzavření škol a přechodu na distanční výuku, ale i z důvodu zákazu přítomnosti externích poskytovatelů prevence ve školním prostředí.

I poskytovatelé těchto služeb se museli přesunout do on-line prostředí. V celkovém důsledku ale byla míra realizace preventivních programů ve školách nulová.

Možnost osobních intervencí zaznamenala také pokles, ale služba jako taková probíhala dále. Změnila se však struktura poskytování pomoci na on-line komunikační nástroje jako jsou sociální sítě a videokonferenční aplikace.

Jednoznačně tak došlo k nárůstu telefonického a internetového poradenství. Je však důležité říci, že právě v této oblasti je důležitý osobní kontakt a ne každému vyhovuje on-line spolupráce a kontakty přerušili.

Celkově se také zvýšil podíl hráčů v léčbě, kteří jako svou hlavní problémovou hru uvádí on-line hru (z 10 % v roce 2013 na 26 % v roce 2019).

Jak je ze zprávy vidět, ne všichni hráči přešli z kamenných kasin do on-line prostředí.

Na pandemii z pohledu hazardního hraní je však problém ztížená možnost prevence a intervencí v případě problémového hráčství. Ne všem hráčům vyhovuje pouze on-line způsob řešení problému a potřebují osobní kontakt.

reklama
Související články
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší… Podle posledních závěrů vdechnou lidé ročně zhruba 22 000 000 mikro i nanoplastů. A to jednoduše proto, že jsou prakticky všude, v […]
Procházka v lese, spojená se sběrem hub nebo lesního ovoce, je příjemná záležitost. Ale na různých místech světa můžete narazit také na takzvané potravinové lesy, které sice les připomínají, ale plní jiný účel Jde hlavně o pomoc lidem, kteří mají problémy se zásobováním potravinami. Například v USA existuje více než 6500 venkovských a městských oblastí, […]
Bylo to právě (tepelně zpracované) maso, které nasměrovalo člověka na jinou vývojovou linii oproti jiných hominidům (lidoopům). Tisíce staletí zažitá tradice, že maso pochází výhradně ze zvířat, už ale neplatí. Je tu nový druh – maso laboratorní. Letošní rok mohou Američané označit za zlomový. Po Singapuru se totiž západní velmoc stala druhou na světě, která […]
Hlavním tématem letošního ročníku Noci vědců je „tajemství“. Avšak několik lákadel, které na 6. října připravuje Slezská univerzita v Opavě, můžeme prozradit už nyní. V nabídce je například vesmír, umělá inteligence, hry pro děti, ochutnávka středověké kuchyně nebo jedlého hmyzu. Vstup je zdarma. Dlouho do noci budou mít otevřena všechna tradiční univerzitní místa a budovy […]
V současné době patří Česká republika mezi pět největších pěstitelů chmele na světě. Nejvyužívanější odrůdou při výrobě českého piva je chmel, pocházející ze Žatecké chmelařské oblasti. Dalšími oblastmi pěstování chmele jsou Úštěcko a pak Tršická pánev s lokalitami na Přerovsku, Olomoucku a Hranicku. Právě odtud pochází chmel pro nové pivo Litovel Josef…   České odrůdy chmele […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz