Domů     Zajímavosti
Panorama
21.stoleti 18.2.2005

Fyzici vs. astronauti. Vědci v USA bojují o finance na výzkum. Americká fyzikální společnost se obává toho, že pokud USA půjdou ve vesmírných aktivitách cestou ohlašovanou prezidentem Georgem Bushem, dojde k ohrožení některých pro vědu významných projektů.

President se totiž rozhodl, že pošle Američany na Měsíc a Mars a na toto rozhodnutí nezapomíná. Přední vědecká instituce ve svém prohlášení tvrdí, že rychlé tempo předpokládané pro Bushovy záměry by si mohlo vyžádat nepříjemné přerozdělování financí v rozpočtu na vědu a technologie. Některé projekty, kterým fyzici přikládají vysokou prioritu, jsou již vládou odkládány. Program LISA, určený pro detekci gravitačních vln z oběžné dráhy kolem Země, byl odložen o rok a zdá se, že program Constallation X, což je jeden z projektů v oblasti rentgenové astronomie, určený ke studiu vzniku a vývoje černých děr, by mohl být přesunut až do roku 2016!

Proč duny zpívají?
Vysvětlení je prosté!

Již před mnoha staletími cestovatelé zjistili, že duny někdy vydávají velmi hluboký a do daleka slyšitelný zvuk. Konkrétně se jedná o vlnění na frekvenci 95 až 105 Hz, které má intenzitu 105 dB. Díky výzkumu Bruna Andreottiho z University of Paris je nyní jasné, jak tento „zpěv“ vzniká. Vítr totiž hrne písek z návětrné strany duny na její vrcholek, odkud občas spadne malá lavina na závětrnou stranu. Nárazy padajících zrnek písku dodají energii, která rozkmitá povrch duny.

Bláznivý rekord
Nejstarší žena ve stavu beztíže?

Američanka Dorothy Simpsonová ze Seattlu získala právo být zapsána do Guinnessovy knihy světových rekordů jako nejstarší žena, která prožila beztížný stav. Byla mu podrobena při parabolickém letu Iljušinu 76, kdy byla posádka na krátkou dobu vystavena nulové gravitaci. Let organizovala virginská společnosti Space Advantures of Arlington. Parabolické lety se uskutečňovaly v šedesátých letech minulého století i v České republice, kdy se pracovníci Ústavu leteckého zdravotnictví snažili získat představu o tom, jak lidský organismus bude na tento lidem dosud neznámý stav reagovat.

Nový objev v oblasti supravodivosti
Na atomární úrovni je všecho jinak!
Dlouhou dobu se předpokládalo, že teplota, při které se látka stane supravodivou, je pro konkrétní sloučeninu konstantní. Takový předpoklad však platí pouze v případě, jde-li se o dostatečné množství materiálu. Pokud totiž pracujeme se supravodivými vrstvami atomárních rozměrů, můžeme se dočkat zajímavých překvapení. Jak ukázaly nedávné výzkumy čínských fyziků, kteří se zabývali vznikem supravodivosti u vrstev olova silných 10 až 30 atomů, závisí teplota přechodu do supravodivého stavu na tloušťce vrstvy. Pohybuje-li se síla olověné vrstvy mezi 22 až 28 atomy, teplota supravodivého přechodu dokonce kolísá.

IBM a osobní počítače?
Konec jedné legendy
Společnost IBM prodala celou svoji divizi zabývající se výrobou osobních počítačů čínské společnosti LENOVO, dříve známé jako Legend. Částka 1,25 miliard alerických dolarů bude splacena dílem v hotovosti a dílem v akciích LENOVO, čímž se IBM stane vlastníkem 18,9% akcií této společnosti, které bude moci po dobu pěti let vyrábět PC a notebooky pod značkou IBM. Touto obchodní transakcí se společnost LENOVO posunula na třetí místo mezi výrobci osobních počítačů na světě, hned za společnosti Dell a Hewlett-Packard. IBM se bude nadále zaměřovat na dodávky velkým vládním či průmyslovým zákazníkům a soustřeďuje se na oblasti, které umí nejlépe. Podle řady různých prohlášení se zdá, že IBM vidí budoucnost spíše v poradenské oblasti, kde jsou podstatně vyšší marže.

Pomáhá ultrazvuk při léčení mozkové mrtvice?
Výsledky jsou povzbudivé!
Vědci z amerického Státního ústavu pro neurologické nemoce a mrtvice (National Institute of Neurological Disorders and Stroke – NINDS) zkoumali u 126 nemocných s mozkovou mrtvicí běžnou léčbu farmakem tPA, což je tkáňový aktivátor plasminogenu napomáhající rozpuštění krevních sraženin a jeho využití kombinací s ultrazvukem. Zatím byl tPA jediným úředně uznaným lékem na mozkové mrtvice způsobené krevní sraženinou, ale ne na mrtvice způsobené mozkovým krvácením. Ultrazvuk je obecně používaným vyšetřovacím postupem, ale o jeho léčebném působení se dosud nevědělo. Vědci zkusili kombinovat léčbu tPA se současným působením ultrazvuku na mozek a tvrdí, že po kombinované léčbě se sraženina rozpustila u 38 % nemocných s touto kombinací a jen u 13 % nemocných, kteří dostali pouze tPA. Zdá se, tedy že působení ultrazvuku na mrtvicí postižený mozek zlepšuje krevní průtok a rozpouštění sraženiny. V USA postihne mozková mrtvice ročně 700 000 nemocných a z 80 % jsou to mrtvice ischemické, působené trombózou mozkových cév.

Možné využití nanotechnologií v praxi?
Mobilní detekce oxidu uhličitého

Kalifornská společnost Nanomix ve spolupráci s Kalifornskou univerzitou v Los Angeles zhotovila zařízení pro sledování obsahu oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, které je tak malé, že může být nasazeno i v polních podmínkách, např. při záchranných akcích, kde umožní monitorovat některé základní životní funkce. Jádrem zařízení je nový senzor, založený na principu tranzistoru. Jeho křemíkovou bázi pokrývá vrstva uhlíkových nanotrubiček, překrytých polyetyleniminem, což je polymer citlivý na přítomnost oxidu uhličitého. Oxid uhličitý ze vzduchu se díky schopnosti polyetyleniminu vázat vodíkové ionty váže do jeho struktury, což způsobí přerozdělení náboje a tím ovlivní vodivost báze tranzistoru, na kterou je polymer napojen.

Ztrácí Sony dech?
Hollywood podpořil Toshibu!
Čtyři velká Hollywoodská studia oznámila svou podporu DVD formátu s vysokou rozlišovací schopností vyvinutého firmou Toshiba (HV-DVD). Tento formát konkuruje technologii Blu-ray podporovanému společností Sony. Paramount Home Entertainment a Universal Pictures začnou údajně poskytovat své tituly ve formátu prosazovanému Toshibou již příští rok, Warner Brothers a New Line Cinema patrně o něco později. Ačkoliv Blu-ray umožňuje uchovávat větší objem digitálních dat než HV-DVD, propagátoři formátu HV-DVD tvrdí, že díky podobnosti této technologie se současným DVD formátem budou schopni dosáhnout nižších výrobních nákladů. Společnost Toshiba plánuje uvést první produkty ve svém standardu – přehrávač, rekordér a laptop se zabudovaným HV-DVD drivem již v tomto roce.

Zelená geneticky modifikovaným potravinám
Brazílie povolila pěstováni GMO

Pěstování geneticky modifikovaných potravin bylo v Brazílii protizákonné, a to až do roku 2003, kdy to umožnil speciální prezidentský dekret podepsaný viceprezidentem José Alencarem. Mnozí producenti sóji na brazilském jihu, zejména ve státech Rio Grande do Sul a Paraná, kteří sklízí převážnou většinu brazilské úrody této plodiny, však zákaz ignorovali a již po mnoho let pěstují geneticky modifikovanou sóju firmy Monsanto, jejíž semena pašují ze sousední Argentiny. Nedosahují tak sice vyšších výnosů, ale náklady na pesticidy jsou nižší, takže její pěstování přináší větší zisk. Vzhledem k tomu, že se svými přibližně šedesáti miliony tun sojových bobů ročně je Brazílie druhým největší producentem této plodiny po Spojených státech, nejde o zanedbatelný problém. Evropská unie totiž vyžaduje důsledné značení geneticky modifikovaných produktů, což doposud u brazilské sóji nebylo úplně proveditelné. Prakticky vždy šlo o směs, avšak ze země, která oficiálně nedovoluje pěstování geneticky modifikovaných plodin.

Konec omylům na operačních sálech?
Bezdrátová identifikace pacientů v chirurgii

Americká agentura pro kontrolu léků a potravin schválila použití radiových visaček (RFID tags) při chirurgických operacích. Ty pomohou zajistit, že bude proveden správný chirurgický zákrok na správném pacientovi. Na visačce vyráběné společností SurgiChip je zakódováno jméno pacienta, místo, typ a datum operace. Visačka bude připevňována pomocí adhezní pásky na tělo pacienta blízko místa operace. Před operací sestra na operačním sále sejme snímačem údaje s visačky, porovná je se záznamem v pacientově chorobopisu a teprve je-li zjištěna shoda, může operace začít. Popsaný postup by měl snížit počet notoricky známých omylů, kdy je pacientovi odebrána nesprávná ledvina nebo amputována nesprávná noha.

Počítačová data v ohrožení
Uživatelé podceňují kybernetickou bezpečnost

Nová studie Americké společnosti pro kybernetickou bezpečnost prokázala, že celých 80% domácích počítačů je napadeno tzv. spyware, programy které sledují činnost uživatelů a odesílají svému tvůrci různá data, aniž by to příslušní uživatelé vůbec tušili. Navíc, ačkoliv má 85% uživatelů nainstalovaný antivirový software, dvě třetiny z nich jej během uplynulého  týdne vůbec neaktualizovali. Přibližně 20% respondentů uvedlo, že jejich počítač je infikován aktivním virem a více než dvě třetiny uživatelů nemá nainstalovaný firewall – systém bránící útočníkům proniknout do počítače. Podle expertů to demonstruje fakt, jak zranitelný je běžný uživatel proti útočníkům z internetu. Bez antivirového software a firewallu riskují uživatelé ztrátu nebo zneužití uložených dat.

Padělatelé se asi zapotí
Americké pasy budou mít integrovaný čip

Od ledna tohoto roku začalo Ministerstvo zahraničí USA vydávat pro své zaměstnance nové pasy, které mají v sobě ukrytý mikročip. Ten obsahuje jméno, adresu, datum a místo narození a digitální fotku svého majitele. Ostatní občané si budou moci o nový pas zažádat již v průběhu léta. Zavedení systému spustilo v USA rozsáhlou veřejnou debatu. Odborníci na občanské svobody nazvali nové pasy „tragédií pro osobní soukromí“ a poukazují na to, že tato nezakódovaná data je velmi lehké je zcizit. Automatický přístup k osobním datům totiž dostanou všechny instituce, které pracují s pasy svých klientů – konkrétně cestovní kanceláře a hotely.

Genetika ve službách policie
Určí nejen pachatele, ale i čas

Analýza DNA je velmi dobrým pomocníkem vyšetřování různých zločinů, ale má však jednu vadu. Funguje totiž pouze na principu „ano“ či „ne“, a schází jí časový rozměr. Pomocí této metody je možné potvrdit či vyvrátit přítomnost podezřelého na místě činu, a to na základě rozboru DNA z krve, slin či spermatu – nedozvíme se však, kdy se to stalo. Dosavadní techniky určení stáří vzorku nejsou pro policejní praxi dostatečně spolehlivé a do této chvíle nebylo možné vyloučit, že zkoumané stopy vznikly dlouho před vlastním zločinem. Genetici z West Virginia University v americkém Morgantownu vyvinuli novou metodu určení stáří vzorků tělních tkání, založenou na poznatku, že mRNA se rozkládá rychleji než ribozomální RNA. Takto lze určit poměrně přesně stáří vzorků po dobu až 150 dní.

Luxus i při telefonování
Bezdrátový systém DW 800

Téměř šedesátiletá tradice značky Sennheiser ve zvukové technice navázala vstupem i do světa komunikací. V lednu 2003 byla založena sesterská společnost Sennheiser Communications s cílem vyrábět a nabízet profesionální řešení pro telefonii, PC a multimediální aplikace se zvukovou kvalitou světové třídy. Sennheiser Communications, specialista ve výrobě náhlavních sluchátkových souprav, se uvedl i v bezdrátové komunikaci kombinovaným zařízením DW 800. Zařízení s exkluzivním designem se skládá ze základnové stanice a dvou bezdrátových komunikačních jednotek. Umožňuje bezdrátové telefonní spojení do vzdálenosti 150 m od základnové stanice v bezlicenčním pásmu 1,8 a 2,4 GHz. DW 800 obsahuje také funkce konferenčního hovoru a vnitřní komunikace interkom pro více účastníků. Ovladatelné připojovací rozhraní pro kvalitní přenos zvuku z PC a jiných audio zařízení spolu s integrovaným systémem Sound Clarity System™ zvukové filtrace a řízením úrovně Dynamic Volume Control™ optimalizuje vstupní signál a výrazně zlepšuje srozumitelnost telefonních hovorů.

Související články
Co se stane, když si dva bratři vezmou dvě sestry a mají dvě děti? Normálně by děti byli bratranci, ale co když otcové jsou dvě identická dvojčata a matky také dvě identická dvojčata? Pak podle genetiky jsou vlastně sourozenci a ne bratranci. Vědci jsou dvojčaty fascinováni odjakživa. Už multižánrový vědec Francis Galton v roce 1875 […]
Žijeme v době plastové jako generace „plastic people“, v barevném, naleštěném a nerozbitném. Zatímco z kdysi zázračného produktu se stal veřejný nepřítel číslo jedna, dnes ho bereme na milost. Plasty ale nejsou zlo. „Špatnou reklamu plastům dělají obalové výrobky s krátkou dobou použitelnosti, ale především lidské chování, jak s nimi nakládáme…“ řekl nám ředitel Ústavu makromolekulární chemie […]
Pohádky, které dnes známe a milujeme, jsou oproti svým původním verzím jen slabými odvary. Jádra mrazivých nebo lechtivých příběhů, z nichž kdysi povstaly, v nich nicméně přetrvávají dodnes.   Lidové pohádky bývaly lechtivých motivů, vulgarit a jadrného humoru plné. Vyprávěli si je totiž hlavně dospělí, třeba pro zpestření dlouhých zimních večerů. K proměně těchto často velice nekompromisních a […]
Experimenty s koloniemi hlodavců, kterým americký etolog John Calhoun dopřál vše potřebné ke spokojenému životu, s výjimkou životního prostoru, patří k nejvlivnějším psychologickým studiím vůbec. Mluvilo se o nich mezi odborníky a laiky a staly se „vědeckým důkazem“ sociálního rozkladu moderní společnosti. Calhoun přitom dobře věděl, jak se „myší ráj“ může zvrhnout.   Svou nejznámější kolonii, tzv. […]
V minulém týdnu se Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) postaral o sociální „senzaci“. Omylem totiž odvysílal simulaci záznamu, podle kterého astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nacvičovali péči o člena posádky trpícího dekompresní nemocí. K vysílání došlo zhruba 28 minut po půlnoci středoevropského času. Ze záznamu bylo patrné, že jeden ze členů posádky […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz