Domů     Medicína
Jako poslední záchrana: Co byste o pupečníkové krvi měli vědět?
Jan Zelenka 11.7.2024
Pregnant woman with her children relaxing in bed. Loving mother and toddlers together at home. Little kids hold hands on pregnant belly of mom. Third pregnancy. Maternity, family, parenting concept.

Pořád je to opomíjená záležitost, třebaže lékaři upozorňují na evidentní přínos. Význam pupečníkové krve pro lékařské zákroky byl potvrzen před 30 lety, kdy byla v pražské nemocnici v Motole provedena první transplantace pupečníkové krve v České republice.

Dětský pacient, trpící závažnou nemocí, dostal díky krvetvorným kmenovým buňkám z pupečníkové krve od sourozence šanci na uzdravení.

V roce 1988 byla v pařížské nemocnici sv. Ludvíka úspěšně transplantována pupečníková krev u dětského pacienta s Fanconiho anemií. Tato událost odstartovala éru dětských transplantací pupečníkové krve po celém světě, což vedlo k rozvoji bank pupečníkové krve.

V České republice se od prosince 1993 rozvinula spolupráce mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze, 2. dětskou klinikou FN Motol a 2. gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK. Tato spolupráce vedla k získání zkušeností s odběrem a uchováváním pupečníkové krve.

V srpnu 1994 byla odebrána, vyšetřena a uložena pupečníková krev při porodu zdravého sourozence pacienta s těžkým vrozeným syndromem imunodeficience (LAD). V listopadu 1994 byla úspěšně transplantována pacientovi, což vedlo k jeho úplnému uzdravení.

První úspěšná transplantace v Česku – příběh Lukáše

Na jaře roku 1994 se tým lékařů v Motole sešel nad případem malého Lukáše, který trpěl syndromem líných leukocytů. Jeho imunita byla na nule a trpěl vážnými infekcemi. Když jeho maminka podruhé otěhotněla, a bylo zjištěno, že očekávané dítě je zdravé, lékaři rozhodli o možném odběru pupečníkové krve při porodu.

Odběr se vydařil a pupečníková krev byla připravena k transplantaci. Po dvou měsících byla provedena první transplantace pupečníkové krve v Česku. Přestože zpočátku nebyly výsledky jisté, chlapec se začal uzdravovat a pokračoval v plnohodnotném životě.

Foto: Shutterstock

Co je pupečníková krev

Pupečníková krev je krev, která zůstává v placentě a pupeční šňůře po narození dítěte a přestřižení pupečníku. Tato krev je výjimečná svým obsahem vzácných krvetvorných (hematopoetických) kmenových buněk.

Tyto buňky jsou mladé a nejsou zatížené získanými nemocemi, předchozí léčbou nebo procesem stárnutí. Díky moderním technologiím lze pupečníkovou krev uchovávat po desítky let, čímž se zachovává její potenciál pro budoucí využití.

Pupečníková krev může hrát klíčovou roli při ochraně zdraví vaší rodiny v budoucnosti. Jediná možnost odběru je při porodu.

Význam pupečníkové krve

Pupečníková krev poskytuje naději tam, kde jiné zdroje selhávají. Její dlouhodobý pozitivní dopad na životy pacientů je nezměrný, zejména pro ty, kteří mají potíže s nalezením vhodného dárce kostní dřeně nebo trpí genetickými poruchami ohrožujícími jejich život.

Pupečníková krev je účinná při léčbě hematologických a onkologických onemocnění a neustále probíhají klinické studie zkoumající její potenciál v regenerativní medicíně.

Foto: Shutterstock

Budoucnost pupečníkové krve

Odborníci předpovídají, že pupečníková krev bude hrát klíčovou roli v léčbě nemocí jako diabetes, srdeční onemocnění a regenerace poškozených tkání. Výzkumné týmy po celém světě pracují na maximálním využití jejího potenciálu, což přináší nové naděje a možnosti léčby vážných onemocnění.

Díky neustálému výzkumu a technologickým inovacím se její využití stále rozšiřuje, což prospívá nejen pacientům, ale i celé společnosti.

Pupečníková krev představuje revoluční pokrok v medicíně, který poskytuje nové možnosti léčby a naděje pro pacienty. Kampaň „Červenec – měsíc povědomí o pupečníkové krvi“ pomáhá šířit povědomí o jejích výhodách a potenciálu, čímž podporuje informovaná rozhodnutí rodin a zlepšuje budoucnost zdravotní péče.

Související články
Na první pohled se může zdát, že jde o obyčejnou únavu… Může však jít i o život. Ačkoli patří Myasthenia gravis k nejčastějším a zároveň nejnebezpečnějším svalovým onemocněním, o jeho existenci ví laická i odborná veřejnost stále velmi málo Podle předsedkyně pacientské organizace MYGRA, Miriam Křivkové, se přitom může objevit v řádu několika minut. „Tělo se […]
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí na přežití staly železné plíce. Jako železné plíce se označuje ventilátor s negativním tlakem. Jedná se o válec, v němž pacient leží […]
Mravenčí práce a 10 let výzkumu přivedly vědce z Harvardu a Googlu k průlomovému milníku pro neurovědu – detailní 3D mapě lidského mozku. Pochopitelně ne celého. I jeden milimetr krychlový má ale co říct o povaze jedné z nejsložitějších věcí, která ve vesmíru existuje. I po letech soustavného snažení mají neurovědci stále jen mlhavou představu o tom, […]
Co se stane, když si dva bratři vezmou dvě sestry a mají dvě děti? Normálně by děti byli bratranci, ale co když otcové jsou dvě identická dvojčata a matky také dvě identická dvojčata? Pak podle genetiky jsou vlastně sourozenci a ne bratranci. Vědci jsou dvojčaty fascinováni odjakživa. Už multižánrový vědec Francis Galton v roce 1875 […]
Po lezavém zimním období většina lidí s nadějí vyhlíží jaro. Ale zdaleka ne všichni se z nastupujícího oteplení tetelí blahem. Už v březnu se do ovzduší uvolňuje pyl ze stromů a dubnu se sezóna alergenů rozjede naplno. A mnozí alergici v ty okamžiky začnou snít o léku, který by veškeré alergie konečně poslal na smetiště […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz