Domů     Medicína
Hledají se svědci války na Balkáně: Jaké jsou biomarkery stresové odolnosti a stresové náchylnosti?
Jan Zelenka 16.3.2023
foto: Wikipedia

Na tuto otázku mohou pomoci odpovědět lidé, kteří přežili válku v Jugoslávii! Výzkumníci centra CEITEC Masarykovy univerzity hledají dobrovolníky pro mezinárodně uznávanou studii…

Stres je přirozenou reakcí organismu na vnímané hrozby nebo problémy. Vyvolává v našem těle řadu fyziologických změn, včetně uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol a adrenalin. Zatímco krátkodobý stres může být pro naše tělo prospěšný, chronický nebo dlouhodobý stres může mít negativní účinky na zdraví našeho mozku.

Od holocaustu po Balkán

Profesor Ivan Rektor je mezinárodně uznávaný neurolog známý svým výzkumem přeživších holocaustu a jejich potomků. Jeho výzkum byl inspirován vlastním rodinným příběhem – jeho rodiče byli za druhé světové války partyzáni na Slovensku.

Výsledky jeho dlouhodobé studie ukázaly, že stopy extrémního stresu, který zažily oběti holocaustu, zůstávají v mozku obětí dlouhodobě a můžou ovlivnit i duševní zdraví až tří generací téže rodiny.

Ve svém nejnovějším výzkumném projektu se profesor Ivan Rektor zaměřuje na novější konflikty a snaží se odpovědět na komplexnější vědecké otázky. Současné a nedávné válečné konflikty zasáhly životy několika milionů lidí.

Během války v Bosně a Hercegovině zahynulo téměř 100 000 lidí nejen v bojích, ale také při etnických čistkách, a asi dva miliony lidí byly vysídleny a musely opustit své domovy. Válka v Jugoslávii skončila po zásahu NATO a Daytonské dohodě v roce 1995, ale prožité utrpení je v mozcích přeživších stále zaznamenáno.

Traumatické zážitky, jako je ostřelování, bombardování, ztráta domova a blízkého člověka, zanechávají v našich mozcích hluboké stopy, které se mohou přepsat i do mozků dalších generací. Tento jev je znám jako sekundární traumatizace.

foto: Wikipedia

Stress propsaný do mozku

Neurozobrazovací studie u pacientů, kteří utrpěli posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD), nebo u osob postižených extrémním stresem ukazují změny v mozkových strukturách a funkcích. Nerovnováha hladin hormonů pak ovlivňuje různé tělesné systémy, včetně centrálního nervového systému.

Extrémní stres může vést ke zhoršení paměti a učení, zvýšené úzkosti a depresi, strukturálním změnám v mozku nebo k snížené neuroplasticitě.

Hledají se odolní jedinci

Zajímavé je, že ne na všechny jedince působí stres stejně. Existuje určité procento odolných lidí, u kterých se negativní fyzické a psychické důsledky stresu nerozvinou. Nejnovější studie profesora Ivana Rektora se snaží zaměřit právě na rozdíly, které ovlivňují náchylnost nebo odolnost člověka vůči stresu.  Tento výzkumný projekt využívá novou metodiku hodnotící dopad stresu komplexně a kombinuje různé přístupy, díky nimž bude možné identifikovat specifické biomarkery náchylnosti a odolnosti vůči stresu.

Znalost faktorů ovlivňující lidskou reakci na stres může poskytnout cenné informace o zdravotním stavu jednotlivce a také pomoci zdravotníkům při vytváření individuálních léčebných plánů pro zvládání poruch souvisejících se stresem.

Profesor Ivan Rektor v současné době hledá civilní přeživší balkánské války žijící v České republice nebo na Slovensku a jejich potomky, kteří by byli ochotni se do výzkumu zapojit. Účastník výzkumu tak může nejen přispět k rozvoji velmi důležitého výzkumného oboru, ale získá také snímky svého mozku magnetickou rezonancí (MRI) na CD, bezplatnou konzultaci s psychologem včetně výsledků konzultace a plošnou náhradu cestovních nákladů v hodnotě 2000 Kč z jakékoliv destinace.

Výzkum probíhá v moderním výzkumném centru CEITEC Masarykovy univerzity sídlícím v Brně. Celková doba vyšetření je přibližně 3-4 hodiny a zahrnuje odběr krve, psychologický dotazník a vyšetření mozku magnetickou rezonancí (MRI).

Pokud jste zažili válku v Jugoslávii a byli byste ochotni se této studie zúčastnit, můžete vyplnit dotazník na stránkách: www.ceitec.cz/jake-jsou-biomarkery-stresove-odolnosti-a-stresove-nachylnosti/t11109.

foto: Wikipedia

reklama
Související články
„Každý muž, žena, dítě a domácí zvíře na této planetě, které užívá lékařské služby, je spojeno s ostrorepem,“ připomíná profesor zoologie Win Watson z UNH. Zatímco poptávka po modré, antibakteriální krvi tohoto malého živočicha strmě stoupá, jejich populace klesá. Dojde po 450 milionů letech jejich existence na Zemi k vyhubení ostrorepů?   Proces získávání jejich krvemízy není […]
Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili vývoj modelu hlubokého učení, který může pomoci identifikovat nekuřáky s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic.  Tento model je založen na 147 497 snímcích hrudníku od asymptomatických kuřáků a nekuřáků. Model se „naučil“ rozpoznávat vzory spojené s onemocněním plic na rentgenových […]
Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou léčiva považována za zázrak, který uleví prakticky od jakéhokoli problému. Při nesprávném užívání ale mohou na dalších pár zadělat. Známe to nejspíš všichni. Pokud nám lékař předepíše lék, který na naše obtíže funguje, nevidíme důvod v něm nepokračovat do té doby, dokud tuto výhodu neztratí – tedy […]
Ačkoli jsou pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, pro lékaře to platí přesně naopak. Počet agresivních nádorů mozku se totiž meziročně zvyšuje. Jen každým rokem si v České republice tuto diagnózu vyslechne na 900 lidí, s mírnou převahou mužů. A prognóza? Ta se liší případ od případu. „Pro nádory postihující mozek a mozkové obaly je […]
Uhlí, které ze všech zfosilních paliv znečišťuje životní prostředí nejvíce, je pro lidské zdraví mnohem škodlivější, než se dosud myslelo. Emise z uhlí jsou spojeny s dvojnásobným rizikem úmrtí ve srovnání s jemnými částicemi z jiných zdrojů. Nová studie publikovaná tento týden v časopise Science zjistila, že počet úmrtí souvisejících s emisemi z uhelných elektráren […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz