Domů     Historie
Středověké africké město se umělo bránit suchu
Zdroj: Wiki Commons

Globální oteplování a s ním související změny klimatu jsou tématem dneška. Pravděpodobně však měly vliv i na zánik některých starověkých a středověkých kultur a civilizací. Nepodlehly jim však bez boje.

Například v africkém Dzimbabwe dlouho vzdorovali suchu díky důmyslnému systému hospodaření s vodou….

Dzimbabwe bylo nejstarším známým větším městem jižní části Afriky. Mezi 11. a 15. stoletím zde, na území dnešního Zimbabwe, zbudoval kmen Šónů Království Zimbabwe, jehož bylo Dzimbabwe hlavním městem. Název v jazyce Šónů znamenal „Domy z kamene“.

V době jeho největšího rozkvětu, mezi 14. a 15. stoletím, jej obývalo na 18 tisíc lidí, kteří ho však později opustili. Velký podíl na tom zřejmě mělo sucho, které v oblasti panovalo. Ačkoliv, archeologům se v nedávné době podařilo zjistit, že město disponovalo chytrým systémem na hospodaření s vodou.

Jámy k zachycování vody

Doposud se odborníci domnívali, že kruhové prohlubně, zvané jámy „dhaka“, které obklopovaly město, jsou pozůstatky po těžbě jílu. Nyní však mezinárodní tým expertů došel k závěru, že šlo o nádrže na zachycování vody.

Svědčí pro to i fakt, že se řada z těchto jam nacházela na úpatí kopců, kde mohly po vydatných deštích zachytit velké množství vody. Jiné zase ležely poblíž vydatných vodních toků, další uchovávaly zásoby podzemní vody.

Zdroj: Wiki Commons

Vědci na to přišli díky metodě leteckého laserového skenování, která jim umožnila průzkum hlavních rysů této lokality, a to i v místech s hustou vegetací. Také zkoumání pozůstatků rostlinné vegetace vedlo k závěrům, že šlo o rostliny, kterým se dařilo v blízkosti řek nebo zdrojů podzemní vody, jež udržují vysokou vlhkost půdy.

Vše výzkumníci doplnili o pozemní průzkumy a rozhovory s místními komunitami, které se zde i dnes potýkají s nedostatkem vody a musí jí šetřit.

Zásoba 18 milionů litrů vody

Podle odborníků mohly být během období dešťů některé části města vlhké až bažinaté, takže byly ideální na těžbu hlíny pro stavbu domů. V dobách sucha se z těchto lomů staly nádrže pro sběr podzemní vody a odtoku z okolních kopců.

Není zcela jisté, kolik vody mohly tyto dhaky pojmout, odhaduje se však, že zřejmě uchovávaly až 18 milionů litrů vody. Autoři studie k tomu říkají: „Tato částečná úprava zdejší krajiny vyžadovala údržbu, která ale nebyla nijak náročná, voda do dhak stékala sama.“ I tak museli tehdejší obyvatelé města k vodě přistupovat s úctou a šetřit jí, a to včetně těch bohatých.

Dzimbabwe tehdy bylo důležitým překladištěm zlata a udržovalo čilé obchodní styky s východním pobřežím Afriky. Jeho zánik je tak do dnešních dní obestřen tajemstvím. Je stále možné, že k jeho opuštění došlo kvůli klimatickým změnám, zejména suchu, kterému obyvatelé města nebyli schopni dále čelit, a to ani s důmyslným vodním systémem jam dhaka.

K zániku Dzimbabwe však mohlo vést i ekonomické či politické napětí mezi jeho obyvateli, případně epidemie nějaké nemoci.

Štítky:
reklama
Související články
Právě dnes je to na den 100 let, co padl československý výškový rekord 5 284 metrů s užitečným zatížením 500 kg. Vytvořil ho tovární pilot Aero Josef Novák na stroji A-10.2. Aero A-10 bylo prvním sériově vyráběným dopravním letadlem v Československu, kam se vešly čtyři cestující. Posádku tvořili pilot a na některých letech i mechanik. […]
Choroby jako je malárie, cholera, mor a influenza patří z historického úhlu pohledu mezi čtyři největší epidemiologické zabijáky. Právě podmínky doprovázející horkou fázi ENSO mimořádně nahrávají jejich šíření. Například komáři mají přirozenou tendenci vyhýbat se chladnějším oblastem, osoby žijící ve vyšších nadmořských výškách jsou tak před nimi obvykle v bezpečí. Vlivem růstu teplot během horké fáze ENSO […]
Psal se listopad 1859, když se na pultech objevila na pohled nevinná publikace s názvem „O původu druhů“. Netrvalo však dlouho, a pro svůj obsah rozdělila vědeckou obec na dva nesmiřitelné tábory, které se dosud nepodařilo uklidnit. Zpochybnila totiž samotného Boha. Mužem, který ve druhé polovině 19. století způsobil evoluční „krizi“ nebyl nikdo jiný než […]
Jen málokteré jméno září v televizních pořadech a dokumentech o skutečných zločinech tak jasně jako jméno Colina McLarena. McLaren, bývalý detektiv s vášní pro odhalování tajemství zločineckého podsvětí, přenesl své zkušenosti na televizní obrazovku v poutavém dokumentárním seriálu Vrazi mafie s Colinem McLarenem. Tento seriál uvede Viasat Explore 22. listopadu ve 21:00. Diváci v něm budou […]
Lidé jsou zdatní a vytrvalí běžci, stejně jako jejich předchůdci, kterým běh umožnil vytrvalostní lov. Právě díky němu následně došlo k rozvoji mozků homininů. Podle vědců z prestižních amerických univerzit se na schopnosti lidí běhat na dlouhé vzdálenosti podílela i změna jednoho genu. Za naši schopnost běhat maratony však platíme větší náchylností k rakovině a […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz