Domů     Historie
Středověké africké město se umělo bránit suchu
Alexandra Fiedlerová
od Alexandra Fiedlerová 7.3.2023
Zdroj: Wiki Commons

Globální oteplování a s ním související změny klimatu jsou tématem dneška. Pravděpodobně však měly vliv i na zánik některých starověkých a středověkých kultur a civilizací. Nepodlehly jim však bez boje.

Například v africkém Dzimbabwe dlouho vzdorovali suchu díky důmyslnému systému hospodaření s vodou….

Dzimbabwe bylo nejstarším známým větším městem jižní části Afriky. Mezi 11. a 15. stoletím zde, na území dnešního Zimbabwe, zbudoval kmen Šónů Království Zimbabwe, jehož bylo Dzimbabwe hlavním městem. Název v jazyce Šónů znamenal „Domy z kamene“.

reklama

V době jeho největšího rozkvětu, mezi 14. a 15. stoletím, jej obývalo na 18 tisíc lidí, kteří ho však později opustili. Velký podíl na tom zřejmě mělo sucho, které v oblasti panovalo. Ačkoliv, archeologům se v nedávné době podařilo zjistit, že město disponovalo chytrým systémem na hospodaření s vodou.

Jámy k zachycování vody

Doposud se odborníci domnívali, že kruhové prohlubně, zvané jámy „dhaka“, které obklopovaly město, jsou pozůstatky po těžbě jílu. Nyní však mezinárodní tým expertů došel k závěru, že šlo o nádrže na zachycování vody.

Svědčí pro to i fakt, že se řada z těchto jam nacházela na úpatí kopců, kde mohly po vydatných deštích zachytit velké množství vody. Jiné zase ležely poblíž vydatných vodních toků, další uchovávaly zásoby podzemní vody.

Zdroj: Wiki Commons

Vědci na to přišli díky metodě leteckého laserového skenování, která jim umožnila průzkum hlavních rysů této lokality, a to i v místech s hustou vegetací. Také zkoumání pozůstatků rostlinné vegetace vedlo k závěrům, že šlo o rostliny, kterým se dařilo v blízkosti řek nebo zdrojů podzemní vody, jež udržují vysokou vlhkost půdy.

reklama

Vše výzkumníci doplnili o pozemní průzkumy a rozhovory s místními komunitami, které se zde i dnes potýkají s nedostatkem vody a musí jí šetřit.

Zásoba 18 milionů litrů vody

Podle odborníků mohly být během období dešťů některé části města vlhké až bažinaté, takže byly ideální na těžbu hlíny pro stavbu domů. V dobách sucha se z těchto lomů staly nádrže pro sběr podzemní vody a odtoku z okolních kopců.

Není zcela jisté, kolik vody mohly tyto dhaky pojmout, odhaduje se však, že zřejmě uchovávaly až 18 milionů litrů vody. Autoři studie k tomu říkají: „Tato částečná úprava zdejší krajiny vyžadovala údržbu, která ale nebyla nijak náročná, voda do dhak stékala sama.“ I tak museli tehdejší obyvatelé města k vodě přistupovat s úctou a šetřit jí, a to včetně těch bohatých.

reklama

Dzimbabwe tehdy bylo důležitým překladištěm zlata a udržovalo čilé obchodní styky s východním pobřežím Afriky. Jeho zánik je tak do dnešních dní obestřen tajemstvím. Je stále možné, že k jeho opuštění došlo kvůli klimatickým změnám, zejména suchu, kterému obyvatelé města nebyli schopni dále čelit, a to ani s důmyslným vodním systémem jam dhaka.

K zániku Dzimbabwe však mohlo vést i ekonomické či politické napětí mezi jeho obyvateli, případně epidemie nějaké nemoci.

Štítky:
reklama
Související články
Stav beztíže, kosmické záření, pozemští mikrobi i vlastní imunita – to všechno dává astronautům při pobytu v kosmu zabrat. Jenže na rozdíl od technických problémů v tomto ohledu řešení ještě není ani na obzoru. Málokdy je tak zjevné, jak důkladně jsme s prostředím na Zemi srostlí. Pro přežití ve vesmíru zdaleka nestačí zajistit kyslík. Těžkým oříškem […]
V antickém Římě žili stavitelští géniové. Jak jinak by bylo možné vysvětlit, že zatímco dnešní stavby se začnou rozpadat po pár desetiletích, ty jejich stojí dodnes. A takový římský Pantheon, starý zhruba 2000 let, dokonce stále drží rekord pro největší betonovou kopuli… Staří Římané byli mistry, co se týká stavebnictví a projektování. K jejich možná […]
Zápasy udatných gladiátorů, bojujících často o vlastní život, bavily publikum v Římské říši. Málokdo by předpokládal, že se odehrávaly i v chladné římské provincii zvané Britannia. Nyní pro to mají badatelé důkaz! Roku 1853 byla v Colchesteru, městě ležícím v jihovýchodní Anglii, asi 100 kilometrů od Londýna, v hrobě pocházejícím z římské éry nalezena hliněná […]
Zatímco celé město už ulehlo k spánku, profesor se ve své laboratoři probral k životu. Právě tma mu umožňovala pokračovat ve výzkumu. S fluorescenčními stínítky pátral kolem výbojové trubice po neviditelném záření. Podivín? Kdeže! Objevitel neocenitelného… Existence některých neviditelných paprsků, které bylo možné experimentálně dokázat, i když lidskému oku zůstávaly neviditelné, byla vědcům dobře známá už dávno před […]
Vědci si stále nejsou jistí, co stálo za vyhynutím neandrtálců, nejrůznější teorie zmiňují demografické faktory, jako malá velikost populace a příbuzenské křížení, změny klimatu a s tím související změny životního prostředí, se kterými se nebyli schopni vyrovnat, křížení a asimilace s Homo sapiens, nová onemocnění, případně kombinace těchto faktorů. Křížení s našimi předchůdci vedlo k tomu, že se část […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz