Domů     Historie
Středověké africké město se umělo bránit suchu
Zdroj: Wiki Commons

Globální oteplování a s ním související změny klimatu jsou tématem dneška. Pravděpodobně však měly vliv i na zánik některých starověkých a středověkých kultur a civilizací. Nepodlehly jim však bez boje.

Například v africkém Dzimbabwe dlouho vzdorovali suchu díky důmyslnému systému hospodaření s vodou….

Dzimbabwe bylo nejstarším známým větším městem jižní části Afriky. Mezi 11. a 15. stoletím zde, na území dnešního Zimbabwe, zbudoval kmen Šónů Království Zimbabwe, jehož bylo Dzimbabwe hlavním městem. Název v jazyce Šónů znamenal „Domy z kamene“.

V době jeho největšího rozkvětu, mezi 14. a 15. stoletím, jej obývalo na 18 tisíc lidí, kteří ho však později opustili. Velký podíl na tom zřejmě mělo sucho, které v oblasti panovalo. Ačkoliv, archeologům se v nedávné době podařilo zjistit, že město disponovalo chytrým systémem na hospodaření s vodou.

Jámy k zachycování vody

Doposud se odborníci domnívali, že kruhové prohlubně, zvané jámy „dhaka“, které obklopovaly město, jsou pozůstatky po těžbě jílu. Nyní však mezinárodní tým expertů došel k závěru, že šlo o nádrže na zachycování vody.

Svědčí pro to i fakt, že se řada z těchto jam nacházela na úpatí kopců, kde mohly po vydatných deštích zachytit velké množství vody. Jiné zase ležely poblíž vydatných vodních toků, další uchovávaly zásoby podzemní vody.

Zdroj: Wiki Commons

Vědci na to přišli díky metodě leteckého laserového skenování, která jim umožnila průzkum hlavních rysů této lokality, a to i v místech s hustou vegetací. Také zkoumání pozůstatků rostlinné vegetace vedlo k závěrům, že šlo o rostliny, kterým se dařilo v blízkosti řek nebo zdrojů podzemní vody, jež udržují vysokou vlhkost půdy.

Vše výzkumníci doplnili o pozemní průzkumy a rozhovory s místními komunitami, které se zde i dnes potýkají s nedostatkem vody a musí jí šetřit.

Zásoba 18 milionů litrů vody

Podle odborníků mohly být během období dešťů některé části města vlhké až bažinaté, takže byly ideální na těžbu hlíny pro stavbu domů. V dobách sucha se z těchto lomů staly nádrže pro sběr podzemní vody a odtoku z okolních kopců.

Není zcela jisté, kolik vody mohly tyto dhaky pojmout, odhaduje se však, že zřejmě uchovávaly až 18 milionů litrů vody. Autoři studie k tomu říkají: „Tato částečná úprava zdejší krajiny vyžadovala údržbu, která ale nebyla nijak náročná, voda do dhak stékala sama.“ I tak museli tehdejší obyvatelé města k vodě přistupovat s úctou a šetřit jí, a to včetně těch bohatých.

Dzimbabwe tehdy bylo důležitým překladištěm zlata a udržovalo čilé obchodní styky s východním pobřežím Afriky. Jeho zánik je tak do dnešních dní obestřen tajemstvím. Je stále možné, že k jeho opuštění došlo kvůli klimatickým změnám, zejména suchu, kterému obyvatelé města nebyli schopni dále čelit, a to ani s důmyslným vodním systémem jam dhaka.

K zániku Dzimbabwe však mohlo vést i ekonomické či politické napětí mezi jeho obyvateli, případně epidemie nějaké nemoci.

Štítky:
Související články
Erupce sopky Vesuv v roce 79 byla smrtící, drtivá a nekompromisní. Avšak nejen ona tehdy vraždila. Nová zjištění potvrzují hypotézu, že mnoho lidí v Pompejích, Herculaneu a dalších městech tehdy zemřelo při zřícení budov v důsledku zemětřesení. Výzkum publikovaný v časopise Frontiers in Earth Science přináší důkazy, že Pompeje byly současně se sopečnou erupcí zničeny […]
Fermentace neboli kvašení je technikou, která prodlužuje trvanlivost potravin, zlepšuje jejich stravitelnost a obohacuje jejich chuť. Až třetina všech potravin, konzumovaných člověkem, se vyrábí nějaký způsobem kvašení. Od chleba přes jogurt, pivo a víno až po kimči či miso. Nyní zažívá fermentace svoji renesanci. Existuje více druhů fermentace, nejčastější je kvašení alkoholové a mléčné. Při […]
První počítače spatřily světlo světa ve třicátých letech 20. století. Zatímco jejich stavbou se zabývali muži, programování těchto strojů bylo výhradně doménou žen. Průkopnickými příspěvky k počítačovému programování, vývoji softwaru a návrhu a implementaci programovacích jazyků přispěla i jedna ze tří prvních „programátorek“ na světě, Grace Hopperová. Narodila se jako Grace Murrayová v roce 1906 […]
Dosud neznámou neolitickou osadu u Kutné Hory objevili badatelé z Archeologického ústavu AV ČR. Unikátní je v tom, že v následujících tisíciletích na jejím místě nevznikla žádná jiná sídliště a díky tomu se místo perfektně zachovalo – včetně půdorysů čtyř dlouhých domů. Život prvních neolitických obyvatel nebyl jednoduchý a byl pevně spjat s přírodou. Jídlo […]
Pokrok a rozšíření detailních analýz DNA vzorků pravěkých předchůdců člověka přinesl počátkem 21. století několik překvapivých zjištění. Pomohl mimo jiné i zformulovat paralelní vývojovou větev předchůdců člověka, takzvané denisovany. DNA denisovanů se odlišovala od DNA moderního člověka Homo sapiens, ale i jejich nejbližších „příbuzných“ neandertálců. Právě díky analýze DNA je možné sledovat předpokládané rozšíření této […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz