Domů     Příroda
Čelí žraloci vyššímu riziku vyhynutí?
Matěj Soukup 30.11.2022
Zdroj: Pixabay

Po desetiletích poklesu populace se budoucnost některých druhů ryb díky dlouholetému úspěšnému řízení rybolovu a ochranným opatřením zdá být o něco růžovější než předtím. Podle nového výzkumu však mají někteří žraloci, žijící v otevřených vodách, stále problémy..

Tito žraloci jsou často náhodnou kořistí při lovu tuňáků. Nedostatek specializované ochrany těchto druhů znamená, že riziko jejich vyhynutí stále roste, uvádějí vědci v časopise Science ze 11. listopadu.

„V posledních letech bylo v rámci rozsáhlých globálních hodnocení biodiverzity zdokumentováno snížení počtu druhů a ekosystémů na celém světě“, říká Maria José Juan-Jordaová, ekoložka ze Španělského oceánografického institutu v Madridu. Tyto zákonitosti jsou však v oceánech stále celkem málo známé.

Výzkum ohrožení mořských druhů

Juan-Jordaová a její kolegové se snažili tuto mezeru zaplnit i s pomocí Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody, který hodnotí změny v riziku vyhynutí druhů. Tým se konkrétně zaměřil na tuňáky, velryby a žraloky – velké dravé ryby, které mají vlivnou roli v ekosystémech otevřeného oceánu.

Hodnocení indexu Červeného seznamu se provádí jednou za čtyři až deset let. V nové studii výzkumníci vycházeli z kritérií Červeného seznamu a vyvinuli způsob, jak sledovat riziko vyhynutí průběžně v čase, nikoliv pouze v rámci intervalů IUCN.

Provedli to tak, že shromáždili údaje o průměrném věku druhů v době reprodukční zralosti, změnách v populační biomase a početnosti z hodnocení rybích populací u sedmi druhů tuňáků, jako je zranitelný velkooký a ohrožený jižní modroploutvý, u šesti druhů ostnoploutvých, jako je marlín černý a plachetník, a u pěti druhů žraloků.

Tým tato data zkombinoval a vypočítal trendy rizika vyhynutí pro těchto 18 druhů od roku 1950 do roku 2019.

Žraloci na pokraji kolapsu

Zjistili, že riziko vyhynutí tuňáků a paprskoploutvých se v průběhu poslední poloviny 20. století zvyšovalo, ale od 90. let 20. století se tento trend u tuňáků obrátil. U paprskoploutvých nastal obrat v roce 2010. Tyto posuny souvisejí zejména s masivním omezením rybolovu, ke kterému došlo ve stejné době.

Žraločí druhy se však potýkají s problémy právě ve vodách, kde se loví tuňáci a kde žraloci často končí v sítích jako vedlejší úlovek.  Je zřejmé, že je třeba výrazně zlepšit ochranu zaměřenou na tyto druhy, a organizace odpovědné za její vymáhání musí jednat rychle, než bude pozdě.

Související články
Koně sehráli důležitou roli v historii lidstva, umožnili lidem cesty na dlouhé vzdálenosti, převoz těžkých břemen i obsluhu strojů. Díky koním se mohli rychle stěhovat z místa na místo i bojovat z jejich hřbetů. Dřívější zkoumání umístily počátky domestikace těchto ušlechtilých zvířat do doby 3300 až 3000 př.n.l. Nejnovější analýzy ji však posouvají do roku […]
Během ničivých požárů na jihovýchodě Austrálie v letech 2019 a 2020 se objevily zprávy, že vombati chránili ostatní zvířata tím, že je nahnali do svých nor. Nu, ono to bylo trochu jinak. Vombati nezakládali záchranné týmy, nicméně jejich nory skutečně posloužily jako útočiště pro řadu drobnějších savců, ptáků i plazů. Chování vombatů nyní prošetřil ekolog […]
Docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., a náš stálý spolupracovník, byl kalifornskou společností ScholarGPS zařazen do mezinárodního seznamu vysoce hodnocených vědců. Data ScholarGPS jsou založena na celoživotní nebo předchozí pětileté aktivitě dané osobnosti, s přihlédnutím ke kvalitě publikací a citacím, bez autocitací. Roman Pavela tak patří mezi 0,05 % nejlepších vědců na […]
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, zveřejnila data o teplotě ve světě. A není to hezké čtení. Květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, […]
Jeskynní medvědi měřili přes tři metry a vážili kolem 750 kilogramů. Disponovali ostrými zuby i drápy, které pro pravěké předchůdce člověka, vybavené jen primitivními nástroji, představovaly smrtící hrozbu. Postupem času se ale jejich role obrátily, co k tomu přispělo? Nejstarší nálezy kosterních pozůstatků jeskynních medvědů pocházejí z dob, kdy naši planetu obývali neandertálci a člověk […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz