Domů     Historie
Genetika odhaluje počátky osídlení britských ostrovů
Zdroj: Natural History Museum, London

Analýza DNA ostatků dvou lidí, kteří obývali území Spojeného království po poslední době ledové, prokázala, že šlo o příslušníky odlišných genetických skupin. Paleolitická Evropa tak mohla být mnohem dynamičtěji se měnícím prostředím, než se doposud zdálo….

Vědci z University College London, Natural History Museum a Francis Crick Institute analyzovali ostatky svou paleolitických lidí, kteří obývali jeskyně v Somersetu a Severním Walesu před více než 13 500 lety.

Pomocí radiokarbonového datování a technik sekvenování genomu odhalili překvapivou věc, a to že jedinci příslušeli ke dvěma odlišným genetickým skupinám.

V Goughově jeskyni v anglickém Sumersetu byly objeveny pozůstatky ženy, která zde žila asi před 15 000 lety. Patřila ke skupině známé používáním kamenných nástrojů a tvorbou jeskynních maleb, která se pohybovala severní Evropou asi před 16 000 lety.

Oproti tomu druhé ostatky, nalezené v Kendrickově jeskyni v Severní Walesu, náležely muži, jenž zde žil před asi 13 500 lety a patřil ke skupině západních lovců a sběračů, kteří do Británie pronikli z Blízkého východu asi před 14 000 lety.

Zdroj: Creative Commons – Rwendland

Lidské lebky jako poháry

Tyto dvě skupiny se lišily také kulturně i tím, co jedly. Zatímco chemická analýza kostí muže z Kendrickovy jeskyně ukázala, že pojídal hodně mořských a sladkovodních zvířat, včetně velkých mořských savců, žena z Goughovy jeskyně se podle všeho živila především suchozemskými býložravci, jakými byli jeleni, zubři či koně.

V Kendrickově jeskyni byly vedle lidských ostatků nalezeny i zdobené kosti zvířat, zatímco v Goughově jeskyni poháry z upravených lidských lebek, svědčící o rituálním kanibalismu.

Tyto dvě skupiny se lišily také kulturně i tím, co jedly. Zatímco chemická analýza kostí muže z Kendrickovy jeskyně ukázala, že pojídal hodně mořských a sladkovodních zvířat, včetně velkých mořských savců, žena z Goughovy jeskyně se podle všeho živila především suchozemskými býložravci, jakými byli jeleni, zubři či koně.

V Kendrickově jeskyni byly vedle lidských ostatků nalezeny i zdobené kosti zvířat, zatímco v Goughově jeskyni poháry z upravených lidských lebek, svědčící o rituálním kanibalismu.

Důvodem, proč došlo k osidlování britských ostrovů přibližně před 17 000 lety, tedy ke konci poslední doby ledové, bylo zlepšující se klima. Doktorka Sophy Charltonová z Natural History Museum, nyní přednášející na University of York, vysvětluje:

„Toto období je důležité pro životní prostředí v Británii, protože došlo k výraznému oteplení klimatu, nárůstu množství lesa a změnám v typech zvířat, která zde mohla být lovena.“ Příznivější podmínky sem pak přilákaly skupiny paleolitických lidé z evropského kontinentu.

Doktorka Mateja Hajdinjaková z Francis Crick Institute to hodnotí takto: „Nalezení dvou paleolitických jedinců, kteří žili jen asi tisíc let od sebe, pomáhá vykreslit evropskou populaci v době paleolitu jako dynamickou a měnící se.“ K získání celkového obrazu života starověkých Britů je potřeba prozkoumat další ostatky objevené ve Spojeném království i v celé Evropě.

V Británii jich však z tohoto období bylo nalezeno velmi málo, asi jen tucet pocházející z šesti různých míst.

Související články
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Ve středověku byla lepra neboli malomocenství obávanou nemocí, do Evropy byla zavlečena v době křižáckých válek. Dlouho na ni neexistoval lék, nemocní proto byli shromažďování v leprosáriích, aby se zabránilo šíření nemoci. Nejnovější výzkum ukazuje, že lepru, která byla považována za výhradně lidskou nemoc, ve středověku zřejmě pomáhaly šířit veverky! Lepra je infekční onemocnění, které […]
Pražské Metro slaví 50 let a jako oslavu přinášíme vzpomínky pamětníků a dokumentů z firemních archivů – přehlídku zapomenutých příběhů. Zaměstnanci Metrostavu vybudovali traťové tunely na všech třech trasách pražského metra a celkem 49 stanic, z toho 33 hloubených a 16 ražených. V roce 2018 bylo pražské metro zařazeno mezi 100 nejlepších děl v anketě […]
Těžké dělostřelectvo a kulomety způsobují zranění dosud nevídaná. Šrapnely odtrhávají kusy tváře. Jedovaté plyny poškozují tkáně. I „obyčejný“ požár nadělá pořádnou paseku… Zdá se, že osudem znetvořených vojáků je dožít v ústraní a zahalení. Pak ale přichází lékař, který jim navrátí naději. Objev anestezie, sepse a dezinfekce v 19. století spustily skutečný rozvoj v oblasti plastické chirurgie. Tohle […]
Svatý Vojtěch, který pocházel ze slavného rodu Slavníkovců, jež bojovali s Přemyslovci o český trůn, byl druhým pražským biskupem a prvním českého původu. Unikl vyvraždění Slavníkovců, aby byl zabit na misii v Prusku. Nyní se mezinárodnímu týmu podařilo zrekonstruovat jeho tvář. Vojtěch, který je v zahraničí známý pod svým biřmovacím jménem Adalbert, se narodil kolem […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz