Domů     Příroda
Co stojí za devastujícími záplavami v Pákistánu?
Martin Janda 4.9.2022

S více než osmi sty tisíci kilometry čtverečními je Pákistán čtyřiatřicátým největším státem světa. Česká republika by se do něj vešla více než desetkrát. Třetina této velké země je přitom kvůli katastrofickým záplavám v současnosti pod vodou..

Ničivé záplavy v Pákistánu jsou podle odborníků „varovným signálem“ pro celý svět ohledně hrozeb změny klimatu. Proč k této katastrofě dochází právě v Pákistánu, má řadu příčin.

Z celkové produkce emisí skleníkových plynů má Pákistán v globálním měřítku na svědomí méně než jedno procento. Jeho geografická poloha ho však činí mimořádně zranitelným vůči změně klimatu. Nachází se totiž v oblastech, které jsou vystaveny působení dvou hlavních povětrnostních systémů.

Jeden z nich může způsobit vysoké teploty a sucho, jako byla březnová vlna veder, a druhý pak přináší monzunové deště. Většina obyvatel Pákistánu přitom žije podél řeky Indus, která se během monzunových dešťů rozvodní a může způsobit záplavy.

V důsledku globálního oteplování se zvyšuje teplota vzduchu a moře, což vede k většímu výparu. Teplejší vzduch dokáže zadržet více vlhkosti, což způsobuje intenzivnější monzunové deště. „Průměrné množství srážek v indickém letním monzunovém období se v důsledku změny klimatu zvýší,“ upozorňuje klimatoložka Anja Katzenbergerová z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu.

V Pákistánu napršelo od června do srpna téměř o 190 % více srážek, než je jeho třicetiletý průměr – celkem dosáhly 390,7 mm.

Nejde však jen o monzunové deště. V případě Pákistánu hraje důležitou roli ještě jeden faktor, a tím jsou obrovské ledovce. Severní oblast země je někdy označována jako třetí pól, protože mimo polární oblasti není nikde jinde tolik ledovců jako právě zde.

Ty nyní rychle tají. V regionu se vytvořilo už více než 3 000 nových jezer, z nichž nejméně tři desítky jsou bezprostředním rizikem. Hrozí jejich přelití, v ohrožení je sedm milionů lidí. Pákistánská vláda a OSN se snaží snížit riziko těchto náhlých povodní instalací systémů včasného varování a ochranné infrastruktury.

Podle klimatologa Fahada Saeeda navíc povodně postihují lidi s nejmenší uhlíkovou stopou. „Oběti žijí v domech z hlíny a nemají téměř žádné prostředky – prakticky ničím nepřispěli ke změně klimat.“ Saeed upozorňuje, že záplavy jsou „naprosto varovným signálem“ pro vlády na celém světě, které na několika po sobě jdoucích klimatických konferencích OSN slíbily, že se budou zabývat změnou klimatu.

„To vše se děje v době, kdy se svět oteplil o 1,2 °C – jakékoli další oteplení nad tuto hodnotu je pro mnoho lidí v Pákistánu rozsudkem smrti,“ dodává.

reklama
Související články
Raflézie jsou parazité známí největšími květy světa, navíc se vzhledem a zápachem zkaženého masa. Ještě pozoruhodnější je ale jejich bizarní genom, který odhaluje, čeho jsou parazité schopni: Manipulovat s DNA, promazávat vlastní a krást geny hostitele. Někdy v dobách, kdy se Britské impérium chlubilo, že nad jeho územím slunce nezapadá, putovali pralesem Sumatry sir Thomas […]
Procházka v lese, spojená se sběrem hub nebo lesního ovoce, je příjemná záležitost. Ale na různých místech světa můžete narazit také na takzvané potravinové lesy, které sice les připomínají, ale plní jiný účel Jde hlavně o pomoc lidem, kteří mají problémy se zásobováním potravinami. Například v USA existuje více než 6500 venkovských a městských oblastí, […]
Ani vitaminy, ani antioxidanty. Americký výzkum přišel s poznatkem, že větším zdravotním benefitem ovoce a zeleniny mohou být toxiny, které rostlinám slouží na ochranu proti hmyzu. Jsou v množství, které nám neublíží, přesto cosi zajímavého dělají s našimi buňkami. Někdy před 15 lety připravili vědci ve Švýcarském federálním technologickém institutu jednoduchý experiment, u nějž se […]
Skutečnost, že příroda léčí není moderní medicíně vůbec neznámá. Prozatím však lékaři pobyt na čerstvém vzduchu nepředepisují… Podle nejnovějších studií by možná měli. Nashromážděné poznatky totiž naznačují, že pobyt v parcích či lesích výrazně napomáhá k fyzické i duševní pohodě člověka. Podobným „balzámem“ by měly být také moře a oceány. Na otázku, co přesně za […]
V bitvě u Thermopyl, která proběhla v roce 480 př. n.l., se utkaly jednotky řeckých městských států s početnějšími vojsky perského krále Xerxa I. Bitva dala vzniknout mýtu o odvaze 300 Sparťanů v boji s perskou přesilou. Podle všeho využívají obdobnou taktiku původní australští mravenci v boji s početnějším invazivním druhem. Původním druhem jsou v […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz