Domů     Medicína
PUPEČNÍKOVÁ KREV: Další krok k léčbě HIV
Dagmar Garciová
od Dagmar Garciová 8.6.2022
Úvodní foto: Pixabay

Vyléčit pacienta nakaženého zrádným virem HIV se letos povedlo celkově teprve u třetího člověka a poprvé u ženy. Pacientku vyléčily kmenové buňky z pupečníkové krve. Výsledek vědeckého snažení byl prezentován na konferenci o retrovirech a oportunních infekcích (CROI 2022).

Konference o retrovirech a oportunních infekcích (CROI) byla založena v roce 1993. Foto: Pixabay

Podíl na úspěchu nesou vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) a Univerzity Johnse Hopkinse. Pacientka středního věku a smíšené rasy dostala specializovanou transplantaci kmenových buněk pro léčbu akutní myeloidní leukémie (AML).

Nová éra v léčbě HIV

Ženě (označované jako „newyorská pacientka“) byl v roce 2013 diagnostikován akutní virus HIV a v roce 2017 vysoce riziková AML. Úspěšně jí byly transplantovány buňky z pupečníkové krve s HIV protektivní mutací CCR5-delta32/32 (vzácná mutace, blokující průnik viru HIV) a kmenové buňky od blízkého dospělého dárce.

Do 100. dne po transplantaci u ní došlo k rychlému zlepšení zdravotního stavu a neprodělala onemocnění štěpu proti hostiteli, jako tomu bylo u dvou předchozích vyléčených pacientů s HIV (oba muži dostali buňky dospělých dárců – jeden z kostní dřeně a druhý z krevních kmenových buněk). „Nyní zůstává pacientka klinicky v pořádku, bez detekovatelných důkazů infekce HIV,“ uvedli vědci.

Účelem bylo poskytnout fórum pro vědce a klinické výzkumníky, díky němuž by mohli pořádat prezentace a následně diskutovat a kritizovat své pokroky ve výzkumu epidemiologie a biologie lidských retrovirů a souvisejících onemocnění. Foto: Pixabay

Je léčba trvalá?

Žena ukončila antiretrovirovou léčbu v roce 2020 a od té doby nevykazuje při testech viditelné známky návratu smrtícího viru. Nezbývá než doufat, že se u ní nemoc znovu neprojeví. Pokud by se ukázalo, že je tento způsob léčby skutečně účinný, pak by se jednalo o zásadní zlom v medicíně.

Léčba by se dala aplikovat až na několik desítek lidí, jež mají současně HIV a rakovinu, ročně. „Tato studie poskytuje naději na použití buněk z pupečníkové krve nebo kombinace buněk z pupečníkové krve a haploidentických (polovičně shodných) štěpů k dosažení remise HIV u jedinců, kteří potřebují transplantaci pro jiná onemocnění,“ prohlásila doktorka Yvonne Bryson, profesorka a specialistka na infekční onemocnění u dětí a patogenezi HIV na David Geffen School of Medicine na UCLA a UCLA Mattel Children’s Hospital.

Platforma propojuje základní vědu a klinický výzkum. Foto: Pixabay

Slučitelnost tkání je důležitá

Oproti běžným kmenovým buňkám, které se používají při transplantaci kostní dřeně, jsou buňky z pupečníkové krve dostupnější, jelikož nemusí být natolik shodné s příjemcem. „Štěpy od dospělých dárců poskytují zpočátku mnoho buněk a rychlé přihojení, ale histokompatibilita (pozn. red. slučitelnost tkání) může být problémem vedoucím k riziku onemocnění štěpu proti hostiteli,“ vysvětlila doktorka Bryson.

Štěpy z pupečníkové krve mají nižší dávku buněk a jejich přihojení trvá déle, ale lze je uložit, aby byly snadno dostupné, také představují menší riziko pro GvHD – graft versus host disease neboli reakce štěpu proti hostiteli.

Každopádně tento výzkum přináší nový pohled na léčbu a odrazový můstek pro další možné cesty za uzdravením lidí.

CROI umožnila prezentaci důležitých objevů v dané oblasti, čímž urychlila pokrok ve výzkumu HIV a AIDS. Foto: Pixabay

Úvodní foto: Pixabay

reklama
Související články
Trochu to připomíná béčkový horor. Vědci zkoumali prastaré viry, které odebrali ze zmrzlé půdy v severské tundře. Ke svému překvapení badatelé zjistili, že viry se nejen navrátily k životu, ale dokázaly být i infekční. Tedy, jen vůči jednobuněčným organismům, možnost, že by napadly i lidi je nejasná, ale i tak by viry z tajícího permafrostu […]
Říká se, že malé děti jsou jako houby, dokáží si velmi rychle osvojit nové dovednosti. Učení se novým věcem, zejména jazykům, je pro ně mnohem snazší než pro dospělé. Vědcům se nyní podařilo objasnit, co za tím stojí. Schopnost dětí rychle se učit novým věcem zaujala vědce, kteří se snaží přijít na to, proč tomu […]
Alexander Fleming a historka o plísni na jeho stole, která likvidovala bakterie, není celý příběh o objevu penicilínu. Fleming udělal první krok, ale nebyl chemik, takže nedokázal penicilín izolovat a dlouho nevěřil, že by se dal vyrábět jako lék. Tím, kdo účinnou látku z plísně získal, byl až Ernst Chain. Jeho jméno jste přitom mohli […]
V boji proti HIV zatím medicína nedosáhla velkých úspěchů. Připsat si může jen pár vyléčených, označované podle míst nemocnic jako berlínský, londýnský a düsseldorfský pacient. Všichni vyléčení trpěli současně rakovinou, a tak podstoupili transplantaci kostní dřeně – s vadou v genu nových buněk. Ta je zachránila, ale jde o metodu s tolika komplikacemi, že se […]
Myalgická encefalomyelitida neboli chronický únavový syndrom je na vzestupu, a zřejmě má co do činění i s takzvaným long covidem. Nejnovější studie přitom naznačují, že příčinu syndromu lze hledat ve změnách střevního mikrobiomu v důsledku virových infekcí. Chronický únavový syndrom (CFS z anglického chronic fatigue syndrome) je i dnes stigmatizovanou nemocí, ačkoliv jí jen u […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz