Domů     .Top
AIDS: Hrozí nové varianty viru?
Milan Koukal 1.6.2012

Je to děs! Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že na smrt čeká 40 000 000 lidí nakažených HIV/AIDS. Celých 75 % nešťastníků pochází ze subsaharské Afriky. Každých 20 sekund zde umírá jeden postižený – ženy, muži, ale i děti.

Naději na změnu k lepšímu dávají nejnovější vědecké výzkumy, včetně těch českých.

„Novodobým morem by se mohl stát syndrom získaného selhání imunity – AIDS!“ burcovalo již před 25 lety americké ministerstvo zdravotnictví.

Velké překvapení zažili před nedávnem badatelé, když u šedesátileté Pařížanky původem z  Kamerunu objevili novou variantu viru HIV. Objev nové varianty genu ukazuje, že lidský virus i jeho příbuzný, který způsobuje infekci u primátů, se stále proměňuje.

Zásadním poznatkem je, že naštěstí to nemusí být nutně do obvyklé formy, která zabíjí člověka. Biologové z Arizonské univerzity v Tusconu upozorňují, že Kamerunka se nakazila již v roce 2004 a ani po mnoha letech se u ní známky onemocnění neprojevily.

Začal to zápal plic homosexuálů

Poprvé se svět o smrtonosné chorobě AIDS dozvěděl 5. června 1981. Zásluhu na tom měl americký lékař Michael Gottlieb, jenž nemoc popsal v časopisu Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě.

Vycházel z ponuré zkušenosti, kdy na jaře roku 1981 jeho ordinaci v New Yorku navštívil zoufalý muž, na jehož nohou se šklebily rudé skvrny. V té chvíli si doktor uvědomil, že už má jednoho podobného pacienta.

Oba postižení muži měli vedle poskvrněných údů společné to, že žili nevázaným sexuálním životem a jako ponožky střídali mužské partnery.

Gottlieb pojal podezření, že jde o příznaky nemoci přenášené pohlavním stykem gayů. Podpořili ho další kolegové, kteří měli klienty s podobnými příznaky. Nemoc nazývali „zápalem plic homosexuálů“.

Výjimkou nejsou ani narkomani

Obdobné příznaky však vykazovali i lidé, kteří si nitrožilně aplikovali drogy – včetně žen a heterosexuálů. Narkomani tedy vyvrátili teorii, že nemoc sužuje pouze lidi praktikující homosexuální styk.

V roce 1981 trpěl „pouhý“ 1 000 000 osob a badatelé se snažili vypátrat pachatele. Podařilo se to v roce 1983! Nezávisle na sobě jej objevily vědecké týmy dr. Gallo v USA a dr. Montagniera ve Francii.

Původcem onemocnění AIDS je HIV – Human Immunodeficiency Virus, virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. V organismu napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek – T-lymfocytů. V nich se rychle množí, později je i zabíjí, čímž snižuje jejich množství v těle nakaženého člověka.

Výrazný pokles počtu bílých krvinek, které mají zásadní význam pro naši obranyschopnost, vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS.

Sliznice bývá velice nebezpečná

Polovinu postižených ve světě stále tvoří homosexuálové. Přes 40 % jsou nitrožilní uživatelé drog. Pětina všech nakažených matek přenáší HIV na nenarozený plod či novorozeně (i při kojení).

Nicméně přenos HIV se děje výhradně krví a tělesnými sekrety (výměšky) – spermatem a poševním sekretem. Může to být i mozkomíšní mok či sekret z ran.

Nákaza se však nešíří při běžném kontaktu (třeba podání ruky, objetí, políbení, plavání apod.), protože HIV má jednu slabinu – na vzduchu vysychá a hyne.

Vše si vynahrazuje při pohlavním styku, kdy s oblibou vstupuje do cizího těla trhlinkami a drobným krvácením na sliznicích. Neštěstím je přenos při transfuzi krve či krevních derivátů od dárců infikovaných HIV. Riziko také představují orgánové transplantace.

Virus je vychytralý

Nebezpečný HIV zpočátku připomíná „jen“ chřipku – horečkou, únavou, vyrážkou, bolením hlavy, krku, kloubů, svalů. To vše se objevuje 3–8 týdnů po nákaze. Dalšími příznaky jsou zvětšené lymfatické uzliny, noční pocení, alespoň 10 % úbytek tělesné hmotnosti, chronický průjem, dlouhodobý kašel, opakované kožní infekce a plísňová onemocnění (dokonce i v ústech), onemocnění mízních uzlin, zánět jícnu, recidivující zápaly plic, tuberkulóza, záněty mozkových blan či oční sítnice, nádory kůže, plic, trávicího ústrojí….

Nejjasnějším signálem je však tzv. Kaposiho sarkom – rudá či fialová vyrážka. Ta se může objevit na těle, v ústní dutině, ba i v oku.

Jsem HIV pozitivní – a co teď?

Záludné je, že člověk nakažený virem HIV dlouho, často i roky, nepociťuje žádné zdravotní potíže. Odborníci to označují za bezpříznakové nosičství viru HIV. Pozor: I tehdy může nakažený člověk přenášet infekci na další osoby.

Přitom sám vypadá a cítí se zcela zdráv a ani jeho intimní partner na něm nic nepoznává. Pouze po laboratorním vyšetření na přítomnost HIV může testovaný dostat cejch „HIV pozitivní“.

To ještě zdaleka neznamená, že hned „má AIDS“! Doba od nákazy virem HIV do propuknutí onemocnění se u léčených pacientů počítá až na desítky let!

Současné poznatky nedokážou s jistotou určit, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny dochází k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10–15 let po infekci (tzv. expozici virem HIV).

Konkrétně na AIDS se neumírá!

Nelze však jednoznačně stanovit, za jak dlouhou dobu dojde k rozvoji onemocnění AIDS. Vše ovlivňuje pestrá mozaika faktorů, počínaje původní úrovní obranyschopnosti.

Ve výživě se doporučují obrovské dávky vitaminu C, který posiluje T-lymfocyty, dále koenzym Q10, vitaminy D a E. Důležitý je životní styl – včetně toho, jak postižený zvládá stresové situace.

Smrtelně nebezpečné se pro postiženého stávají infekce způsobené organismy, které se běžně stávají podnájemníky lidského organismu. Sem náleží např. tuberkulóza. Jednu třetinu nemocných AIDS postihne demence.

Neléčený AIDS končí smrtí – nemocí z vyčerpání, nebo oslabený organismus přemůže jinak běžná choroba – nejčastěji zápal plic.

Vyléčení (zatím) není možné

Zásadní úlohu hraje včasná a účinná léčba. Pokud jde o infekci virem HIV, je velmi komplikovaná. Její smysl spočívá hlavně v prodloužení života HIV pozitivního.

V současnosti má zelenou tzv. kombinovaná léčba, kdy se používá více léků najednou. Má snížit působení vedlejších účinků a zároveň prodloužit dobu, než se vytvoří vůči této lékové formě rezistence.

Léky přímo znemožňují viru HIV zvyšování jeho kopií v těle. Existuje nejméně 20 různých látek, které lze kombinovat. Medikamenty nabízejí desítky kombinací. Nemoc sice nedokážou vyléčit, ale umí podstatně zastavit zhoršování imunity.

Profesor Holý se světově proslavil

Jistou úlevou se od června 1996 stala kombinace tří antivirových léků – tzv. tripl-koktejl. Jenže v USA stojí jednoho nemocného více než 10 000 USD (cca 250 000 Kč.)

Všeobecně známé jsou přípravky Hivid, Videx, Epivir, Viracept atd. Hitem jsou antiretrovirální medikamenty.

Objevitelem nových antivirotik se stal prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., (*1936) z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Praze. Jeho VIREAD dominuje žebříčku nejúčinnějších léků proti AIDS.

U mnoha HIV pozitivních se imunitní systém částečně zotaví, hladina viru v krvi je u 60 % pacientů nezjistitelná. Bohužel i nadále vždy HIV v těle přežívá. Čeká jen na vhodný okamžik, aby zaútočil s novou silou.

Navíc často mutuje do jiné odolnější podoby, aby na všechny medikamenty udělal dlouhý nos.

Blýská se na lepší časy?

Australským odborníkům se unikátním způsobem podařilo posílit imunitní systém myší, které předtím nakazili virem HIV. Hlodavci se plně uzdravili.

Zásluhu na tom má hormon interleukin-7 (IL-7). Tato látka obrazně popohání imunitní systém a nenechá ho odpočinout, dokud v těle sídlí nepřátelský virus. Díky tomu se může savec zbavit celé řady virů.

Nový způsob léčby právě zkoušejí vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Zatímco současné léčebné metody se zaměřují na potlačení množení viru v napadené buňce, nová metoda naopak pomocí peptidů výrazně zvyšuje replikaci viru v napadené buňce.

To má za následek programovanou buněčnou smrt, tzv. apoptózu. Okolní zdravé buňky přitom zůstávají nepoškozené.

Spící virus jim nedá spát

Tým Jiřího Hejnara z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR v Praze chystá nový druh léků proti viru HIV.

Profesor Antonín Holý vyvinul sice špičkové léky, které prodlužují život nakažených lidí o desítky let, ovšem stačí je vysadit a v již „čistém“ krevním oběhu nemocného se brzy obnoví hladina viru HIV. Virus se totiž může léta ukrývat v jádrech specializovaných – paměťových – krevních buněk.

Tady ve „spícím stavu“ uniká léčbě. K jeho probuzení pak stačí třeba jen banální infekce.

Hejnarův tým studuje způsoby, kterými virus přechází do „spícího stavu“ a jimiž může být opět probuzen. Rovněž testuje látky, které by spící „rezervu“ HIV probudily, aby pak vědci virus zlikvidovali známými virostatiky.

Budou chtít prodloužit život

Oblibu si časem získala antivirální antibiotika, která dokážou prodloužit život až o 40 let. Škoda, že výše uvedené možnosti neznali lékaři v době, kdy vinou HIV/ AIDS umírali známí lidé, pro které by nebyl problém si drahá léčiva zaplatit.

Uveďme alespoň trojici jmen: Ondrej Nepela, slovenský krasobruslař (1951–1989), Arthur Ashe, americký tenista (1943–1993), či Fredie Mercury, britský zpěvák (1946–1991). Spolu s nimi se obětí této zatím nevyléčitelné vražedné nemoci staly a stávají miliony lidí neznámých.

Již před pěti roky počet takto zemřelých skoro třikrát převyšoval počet obyvatel ČR. Jde ovšem pouze o evidované případy; přesná čísla nakažených či mrtvých hlavně v rozvojových zemích lze obtížně zjistit.

Odborníci mohou říci, že než dočtete tuto větu, přibudou ve světě cca další tři AIDS-nebožtíci!

Více se dozvíte:

T. Fait, M.Vráblík, R. Češka a kol: Preventivní medicína, MAXDORF JESSENIUS, 2011

https://www.aids-pomoc.cz/

Když je imunita bita

*AIDS (z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též Acquired

Immunodeficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity), je soubor příznaků a infekcí.

*Vzniká následkem poškození imunitního systému člověka virem HIV ze skupiny lidských retrovirů.

*HIV má dva typy, napadá buňky nezbytné ke správné imunitní odpovědi, především speciální druh bílých krvinek (T4-lymfocyty), které jsou nositeli obranných schopností.

*Útočí i na centrální nervový systém, poškozuje mozek a periferní nervy.

*Nemocný neumírá na AIDS, ale na nějakou jinou – veskrze běžnou chorobu, které se však organismus s oslabenou imunitou už nedovede ubránit.

V České republice to není růžové

Za loňský rok u nás odborníci zjistili 147 nových HIV pozitivních případů, což znamená největší nárůst v historii.  Celkový oficiální počet HIV pozitivních v ČR v současnosti přesahuje 1700 osob. Předpokládá se však, že skutečný počet nakažených může být dvakrát až pětkrát vyšší!

Historie, která často zabije

Někteří vědci šokují tvrzením, že virus HIV znali již staří Egypťané. Jejich lékaři prý chorobu úspěšně léčili bylinami, které považovali za posvátné.

Když v roce 1981 v USA poprvé popsali AIDS, ten už mnoho let s gustem sčítal značné množství bezbranných obětí v Africe.

Právě odtud pocházel první dochovaný vzorek lidské tkáně zachvácené AIDS: Odborníci ho datovali do roku 1959.

Nelze vyloučit, že smrtelná černá nit vede ještě dál, do období těsně po skončení 2. světové války, kdy se prý AIDS přenesl z krve ulovených šimpanzů na řezníky.

Kdy a jak HIV opět změnil oběť?

Původ viru je stále nejasný. Jistá je jeho příbuznost s virem opičí imunodeficience (SIV). Jak se však ze zvířat dostal na člověka? Možností je několik – snad při lovu, možná při manipulaci se zabitým zvířetem nebo až při konzumaci jeho nakaženého masa.

Pravděpodobně v 50. letech 20. století došlo k zavlečení viru HIV z džungle do měst. Z Afriky se infekce rozšířila do Karibiku – letoviska amerických homosexuálů. Ti hrozbu zavlekli do USA, kde je dnes nejčastější příčinou úmrtí ve věkové kategorii 25–44 let!

postupně doputovala do Evropy a jiných oblastí. Nyní nejvíce řádí na jihu a jihovýchodě Afriky, v Rusku a v jihoamerických zemích. Relativně nejméně kmotřička Smrt kosí v Evropě.

Související články
Působivá kolekce slabých, ale barevných kosmických objektů na tomto snímku je známá jako mlhovina Racek, protože svým vzhledem připomíná ptáka v letu. Útvar tvoří oblaky prachu, vodíku, hélia a malého množství těžších chemických prvků. Celá oblast je místem zrodu nových hvězd. Mimořádné rozlišení tohoto záběru pořízeného pomocí přehlídkového teleskopu ESO/VST odhaluje detaily jednotlivých astronomických objektů, […]
Zřejmě největší druh papouška v historii objevili australští paleontologové. Podle všech indicií dosahoval výšky až jednoho metru, vážil asi 7 kilogramů, nelétal a mohl se chlubit skutečně silným zobákem. Pták dostal pojmenování Heracles inexpectatus a doba jeho života je datována přibližně před 19 miliony lety. „Nový Zéland je dobře známý svými velkými nelétavými ptáky. Dominantní […]
Čeští egyptologové mají v brzké době v plánu tříměsíční výpravu do lokality Abúsír, kde chtějí pokračovat v průzkumu údolního chrámu faraona Niuserrea a okolí hrobky hodnostáře Ceje. Lucie Jirásková z Českého egyptologického ústavu FF UK řekla, že je v plánu také zpracování vykopaných předmětů. „V průběhu výzkumů není moc času na zpracování nálezů. Necháváme si na to tedy měsíc, kdy […]
Protože elektrokola nebývají úplně levnou záležitostí, je pro každého majitele nejdůležitější ze všeho kvalitní ochrana před krádeží. Toho si je dobře vědom i nizozemský výrobce kol VanMoof, který bez mrknutí oka tvrdí, že má tu nejlepší ochranu na světě. Skutečně nepřehání? Pokud se podrobněji podíváme na ochranu jejich elektrokol Electrified S2 a X2, pak je […]
Kriticky ohrožený sýček obecný letos významně posílil populaci díky velkému množství hrabošů. Teď pro něj malý hlodavec může být hrozbou. Zemědělci dostali povolení trávit hraboše plošně rozhozeným jedem. Od 5. srpna jim to umožňuje rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) podřízeného ministerstvu zemědělství. Ornitologové varují, že v ohrožení je mnoho živočichů a především […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz