Existuje šestý smysl?

Každý žák vyjmenuje tradiční přehled pěti smyslů: zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Většina jich však zapochybuje, když se zeptáte, zda existuje tzv. šestý smysl.

Jeho příznivci srdnatě napadají vědecké kapacity i jiné skeptiky, pokud zastávají záporný postoj. Tvrdí, že onen záhadný fenomén skutečně existuje. Pokud však jde o vysvětlení, není vždy totožné.

Byli naši prapředci jako zvířata?
Za majitele tajemného „šestého smyslu“ se často považují některá zvířata. Většinou opravdu mají bystřejší smysly než člověk a ovládají schopnosti, které pět oficiálně známých smyslů převyšují.
Před všeničící vlnou tsunami v Thajsku o Vánocích roku 2004 sloni zneklidněli a prchali na vyvýšená místa. Ukázali tak cestu lidem, kteří tím pádem smrtonosné chvíle přežili. Mnohé zvířecí druhy opouštějí domy i celá území před zemětřesením, kočky vynášejí koťata do volného prostoru. Již dávní mořeplavci věděli, že krysy včas vycítí nebezpečí a opouštějí loď. Psi vzdálení od páníčků desítky kilometrů je často opět našli, aniž by předem znali cestu. Podobné vlastnosti mnozí označují za instinkt.
Také pralidé prý měli podobné schopnosti, které dosud přetrvávají u tzv. přírodních národů. U člověka moderní doby podobný přístup údajně postupně zakrněl.

Co by mělo umět astrální tělo?
Ovšem není to údajně všeobecný jev. Zvláštní schopnosti dodnes prokazuje mnohý jednotlivec. Senzitivní lidé, zejména příznivci alternativní medicíny, bez pomoci moderních diagnostických přístrojů pouhým zrakem odhalí nemocná místa v těle. V tom jim má pomáhat fakt, že zřetelně vidí různé zbarvení tzv. aury – energetického obalu, který obklopuje člověka. Psychotronici a jiní léčitelé ji pokládají za projev astrálního těla.
Vedle hmotného těla máme totiž údajně také tzv. nehmotné struktury, které viditelné tělo obklopují jako známá ruská „matrjoška“. Počet nehmotných obalů u jednotlivých vykladačů osciluje mezi třemi až patnácti.

ESP nezná stereotyp
S tím se spojuje problematika tzv. mimosmyslového vnímání (Extra Sensory Perception – ESP) – vědecky nepopsaného přenosu myšlenek nebo informací. Pojem ESP zavedl americký profesor psychologie Joseph Banks Rhine (1895–1980) jako osobitý proces vnímání.
Podle jeho příznivců jde o způsob získávání informací o okolním světě, který je založen na dosud neznámých smyslech. Jindy se uvádí síla neznámé povahy, umožňující přenos informace.
ESP je součástí řady jevů, jež zkoumá parapsychologie (psychotronika). Uveďme telekinezi, při které člověk pohybuje různými předměty bez dotyku, jen silou mysli. Bioterapie se věnuje léčení, nejčastěji s pomocí bylin. Při telestezii (proutkařství) se pomocí virgulí hledají zdroje vody, popř. nerostů. Známá je i telepatie – dálkový přenos myšlenek. Dávnou tradici má jasnovidectví. Jeho příbuznou je prekognice – předvídání budoucnosti, předtucha.

Mozek skrývá mnohá překvapení
Stále existují situace a mozkové procesy, které experti nedokážou přesně vysvětlit. Patří sem překvapivě přesné „věštecké schopnosti“ týkající se všedních každodenních situací. Co se děje v lidském mozku a jak je možné, že se mnohokrát opravdu nespleteme? Na to nyní chtějí najít odpověď vědci z Washington University v St. Louis v USA. Využívají moderní přístroje – např. funkční magnetickou rezonanci (fMRI).
Zaměřují se na detailní průzkum tzv. dopaminergního systému ve střední mozkové oblasti, který poskytuje signály do zbytku mozku a souvisí mj. i s motivací lidského chování a rozhodování.

Všichni slepí náhle vidí!
Současnou „módou“ v Rusku, USA, ale i jinde ve světě (včetně ČR!) je metoda tzv. „přímého vidění“ (direct vision), kterou vypracoval ruský lékař V. M. Bronnikov. Učí zájemce orientovat se v prostoru se zakrytýma očima. Mohou prý „přímým viděním“ číst noviny, knihy, malovat, orientovat se v cizím prostředí, jezdit na kole, hrát stolní hry, kulečník atd. A co je hlavní – „přímému vidění“ se mohou údajně naučit i lidé nevidomí (slepci), a získat tak náhradu za ztracený zrak!
Pobočky centra výuky metodou V. M. Bronnikova, nazvaného Akademie rozvoje člověka, jsou dnes v 60 městech bývalého Sovětského svazu, ale i v zámoří. Do USA tuto metodu přivezla dnešní americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová.

Slyšíte zas vnitřní hlas?
Dosavadní zkušenosti by podporovaly hypotézu, že většina lidí si prý dosud zachovala důležité vlastnosti – intuici a také cit, který se mnohdy označuje za „vnitřní hlas“.
Schopnost vnímat tento „šestý smysl“ se u jednotlivých lidí projevuje s různou intenzitou, což je mnohdy způsobeno tím, do jaké míry toto cítění rozvíjíme. I zde totiž platí, že co není používáno, zakrní nebo se neprojevuje vůbec. Argumentuje se tím, že nám cosi uvnitř radilo, jak se máme zachovat v různých závažných situacích.
Mimochodem, neříká vám vnitřní hlas, že byste se měli nad těmito řádky hned zamyslet?

Jak to vidí 21. STOLETÍ

21. STOLETÍ konstatuje, že obsah pojmu „smysl“ není přesně vědecky vymezen. Např. prestižní Diderotova „Encyklopedie“ zmiňuje na 20 smyslů.
21. STOLETÍ upřesňuje, že „šestým smyslem“ se běžně nazývá nevědomé vyhodnocování vjemů, tzv. intuice. V lidových či parapsychologických pojetích je obvyklé nazývat „šestým smyslem“ i různé hypotetické vědecky nepopsané nebo nemateriální způsoby vnímání.
21. STOLETÍ nevylučuje, že někdy mezi lidmi (zejména blízkými) může dojít k situaci, kdy na sebe souběžně myslí a mohou mít i předtuchu budoucích dějů.
21. STOLETÍ uznává, že do výzkumu ESP se vedle průkopníka parapsychologického bádání, jakým byl J. B. Rhine, zapojili i jiní významní vědci. Jejich bádání přineslo nové poznatky pro různé vědecké obory.
21. STOLETÍ aktualizuje, že podle nejnovější domněnky týmu amerických biologů všichni máme v hlavě malý kompas, který ukazuje stále na sever.
21. STOLETÍ uzavírá, že ESP je předmětem intenzivního výzkumu, ale dosud jeho existence nebyla experimentálně potvrzena a není ani všeobecně vědecky přijímána.

Více se dozvíte:
L. Kříž: Povídání v magických energiích, IKAR, 2008
J Heřt: Výkladový slovník esoteriky a pavěd, Nakl. Věra Nosková, 2008
http://pyramida.kom.cz

PRO
Ing. Richard Ruibar,
badatel v oboru parapsychologie

Využíváme ho víceméně běžně
„Šestý smysl“ v nějaké podobě používají snad všichni lidé. Za tímto pojmem se skrývá mnoho jevů.
Na straně jedné jsou vysvětlitelné působením běžných smyslů. Například mnoho lidí si neuvědomuje, jak dokonalý je lidský čich. Na druhé straně jsou do škatulky „šestého smyslu“ zařazovány případy, kdy jedinec získá informaci, kterou by vlastně znát neměl, protože je běžnými smysly nezjistitelná. V těchto případech jde o mimosmyslové vnímání. To bylo již prokázáno řadou experimentů; uvedu pokusy prof. Milana Rýzla. Polemiku na téma existence či neexistence ESP považuji za bezvýznamnou. Měli bychom si spíš klást otázky týkající se mechanismů působení tohoto fenoménu.
Může se jednat o spojení člověka s nějakou širší základnou bytí, jako je Jungovo kolektivní nevědomí nebo Bůh. Lidé mohou být pouhými součástkami obrovského živého mechanismu a pak je logické, že je možné, aby skrze tento společný živý organismus spolu mohli komunikovat.

PROTI
Věra Nosková,
spisovatelka, spoluzakladatelka Českého klubu skeptiků SISYFOS

Experimenty na vědeckém pracovišti to neprokázaly
Představa o možnosti mimosmyslových kontaktů je prastará, ale intenzivně se zkoumá teprve po vzniku parapsychologie na konci 19. století. Víra v existenci ESP vychází z osobních zážitků jednotlivců. Vždy však lze vysvětlit domnělý mimosmyslový kontakt přirozeně – buď jde o neznalost, omyl, sebeklam, nebo selektivní myšlení apod.
Parapsychologové zorganizovali stovky experimentů s hádáním karet, dálkovým viděním… Hlásí úspěchy, většinou však jen na hranici statistické významnosti. Pokud se experimenty prováděly na vědeckém pracovišti, nikdy nebyla existence ESP prokázána.
Z fyzikálního hlediska existují jen čtyři základní síly: elektromagnetismus, gravitace, silná a slabá jaderná síla. Všechny jsou materiální povahy.
Z hlediska biologie lze rovněž ESP vyloučit, protože nebyl v organismu nalezen emitor („vysílač“) ani receptor („přijímač“) síly. Z hlediska informatiky nelze dálkový mimosmyslový přenos realizovat .


ČTENÁŘSKÁ ANKETA INTERNETOVĚHO VYDÁNÍ 21. STOLETÍ

„Šestý smysl“ u člověka a s ním spojované mj. jasnovidectví, předtucha, telepatie apod., podle Vašeho názoru jsou

1. Všeobecně možné, neboť lidé vedle hmotného těla mají tělo astrální s nehmotnými strukturami. 8%
2. Možné spíše výjimečně a pouze u osob senzitivních. 13%
3. Možné, ovšem s využitím různých technických pomůcek. 15%
4. Nemožné, protože odporuje fyzikálním, biologickým, psychologickým i jiným vědeckým zákonitostem. 45%
5. Nemám dostatek informací. 19%

Rubriky:  Zajímavosti
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Již za týden vypukne Noc vědců

Již za týden vypukne Noc vědců

Bohatý program plný chytré zábavy se chystá na pátek 27. září 2019. V tento...
Nadchněte se pro horolezectví v muzeu Českého ráje

Nadchněte se pro horolezectví v...

Ať už sportujete nebo ne, vyrazte na podzim do nově otevřené...
Muskova Tesla v Německu uspěla. Podle nepotvrzené informace překonala Porsche o 20 sekund

Muskova Tesla v Německu uspěla....

V německém Nürburgringu dosud držel traťový rekord Taycan...
21. září připomene Alzheimerovu chorobu

21. září připomene Alzheimerovu...

Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou se u nás i ve světě neustále zvyšuje. Ačkoli...
Chřipka a pneumokok? Rizika, která nelze podceňovat!

Chřipka a pneumokok? Rizika,...

Proměnlivé počasí podzimních a zimních měsíců přispívá ke zvýšenému výskytu...
Černý kašel už není jen postrachem minulosti

Černý kašel už není jen...

Pertuse, známá též jako černý nebo dávivý kašel. Dlouhá léta byl považován za...
Poznejte historii a kulturu kazašské stepi

Poznejte historii a kulturu...

Zajímáte se o kazašskou historii a kulturu a rádi byste se o ní dozvěděli...
Českobudějovičtí vědci chtějí zlepšit kvalitu vody

Českobudějovičtí vědci chtějí...

Hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR vyplují v září a v říjnu se svými...
Vakuování potravin pro lepší chuť a delší trvanlivost potravin

Vakuování potravin pro lepší chuť...

Jak je možné prodloužit dobu trvanlivosti potravin, abyste nemuseli už...
Podzim se blíží! Jak ochránit svůj zrak?

Podzim se blíží! Jak ochránit...

Podzimní počasí, podobně jako to jarní, bývá ideální na sport a výlety do přírody....

Nenechte si ujít další zajímavé články

Chřipka ani pneumokokové infekce prý nejsou nachlazení

Chřipka ani pneumokokové infekce...

Proměnlivé počasí podzimních a zimních měsíců přispívá ke zvýšenému výskytu...
Co by se stalo, kdybychom celý život strávili ve tmě?

Co by se stalo, kdybychom celý...

Možná jste si už pomysleli, jak deprimující by to bylo. V Indonésii lidé...
Cesta k ekonomickému krachu impéria: Řím doplácel na nenasytnou armádu

Cesta k ekonomickému krachu impéria:...

Historikové dnes uvádějí řadu příčin zániku starověkého římského impéria. Vpád...
Se smrtelnou nemocí bojují tisíce lidí

Se smrtelnou nemocí bojují tisíce...

Jako chůze po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu – tak zní při...
Děti, které přežily nemožné

Děti, které přežily nemožné

Děti na rozdíl od dospělých mají úžasně odolné tělo. Jen si vzpomeňte, co...
Emancipace ve Starém Egyptě: Něžné pohlaví postaví do latě houf mužských úředníků

Emancipace ve Starém Egyptě: Něžné...

„Kdosi se nicméně pokusil mne o tuto půdu připravit, a já jej budu za...
Vědci hlásí průlom: Gel napomůže zubní sklovině k obnovení

Vědci hlásí průlom: Gel napomůže...

Podle čínských vědců se blíží konec zubních výplní. Týmu výzkumníků se...
Proč řeky netečou rovně, ale klikatí se jak jen můžou?

Proč řeky netečou rovně, ale...

Proč se řeky klikatí a netečou prostě rovně? Vždyť kdyby tekly rovně,...
Dáma u telegrafu: Jak císař František Josef I. povolil ženám pracovat na poště

Dáma u telegrafu: Jak císař...

„Můj úmysl jest prositi o nějaké místo při c. k. státním telegrafu v Praze, čemuž...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.