Existuje šestý smysl?

Každý žák vyjmenuje tradiční přehled pěti smyslů: zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Většina jich však zapochybuje, když se zeptáte, zda existuje tzv. šestý smysl. Jeho příznivci srdnatě napadají vědecké kapacity i jiné skeptiky, pokud zastávají záporný postoj.

Tvrdí, že onen záhadný fenomén skutečně existuje. Pokud však jde o vysvětlení, není vždy totožné.

Byli naši prapředci jako zvířata? Za majitele tajemného „šestého smyslu“ se často považují některá zvířata. Většinou opravdu mají bystřejší smysly než člověk a ovládají schopnosti, které pět oficiálně známých smyslů převyšují.

Před všeničící vlnou tsunami v Thajsku o Vánocích roku 2004 sloni zneklidněli a prchali na vyvýšená místa. Ukázali tak cestu lidem, kteří tím pádem smrtonosné chvíle přežili. Mnohé zvířecí druhy opouštějí domy i celá území před zemětřesením, kočky vynášejí koťata do volného prostoru.

Již dávní mořeplavci věděli, že krysy včas vycítí nebezpečí a opouštějí loď. Psi vzdálení od páníčků desítky kilometrů je často opět našli, aniž by předem znali cestu. Podobné vlastnosti mnozí označují za instinkt.

Také pralidé prý měli podobné schopnosti, které dosud přetrvávají u tzv. přírodních národů. U člověka moderní doby podobný přístup údajně postupně zakrněl.

Co by mělo umět astrální tělo? Ovšem není to údajně všeobecný jev. Zvláštní schopnosti dodnes prokazuje mnohý jednotlivec. Senzitivní lidé, zejména příznivci alternativní medicíny, bez pomoci moderních diagnostických přístrojů pouhým zrakem odhalí nemocná místa v těle.

V tom jim má pomáhat fakt, že zřetelně vidí různé zbarvení tzv. aury – energetického obalu, který obklopuje člověka. Psychotronici a jiní léčitelé ji pokládají za projev astrálního těla. Vedle hmotného těla máme totiž údajně také tzv.

nehmotné struktury, které viditelné tělo obklopují jako známá ruská „matrjoška“. Počet nehmotných obalů u jednotlivých vykladačů osciluje mezi třemi až patnácti.

ESP nezná stereotyp S tím se spojuje problematika tzv. mimosmyslového vnímání (Extra Sensory Perception – ESP) – vědecky nepopsaného přenosu myšlenek nebo informací. Pojem ESP zavedl americký profesor psychologie Joseph Banks Rhine (1895–1980) jako osobitý proces vnímání.

Podle jeho příznivců jde o způsob získávání informací o okolním světě, který je založen na dosud neznámých smyslech. Jindy se uvádí síla neznámé povahy, umožňující přenos informace. ESP je součástí řady jevů, jež zkoumá parapsychologie (psychotronika).

Uveďme telekinezi, při které člověk pohybuje různými předměty bez dotyku, jen silou mysli. Bioterapie se věnuje léčení, nejčastěji s pomocí bylin. Při telestezii (proutkařství) se pomocí virgulí hledají zdroje vody, popř. nerostů.

Známá je i telepatie – dálkový přenos myšlenek. Dávnou tradici má jasnovidectví. Jeho příbuznou je prekognice – předvídání budoucnosti, předtucha. Mozek skrývá mnohá překvapení Stále existují situace a mozkové procesy, které experti nedokážou přesně vysvětlit.

Patří sem překvapivě přesné „věštecké schopnosti“ týkající se všedních každodenních situací. Co se děje v lidském mozku a jak je možné, že se mnohokrát opravdu nespleteme? Na to nyní chtějí najít odpověď vědci z Washington University v St. Louis v USA.

Využívají moderní přístroje – např. funkční magnetickou rezonanci (fMRI). Zaměřují se na detailní průzkum tzv. dopaminergního systému ve střední mozkové oblasti, který poskytuje signály do zbytku mozku a souvisí mj.

i s motivací lidského chování a rozhodování.

Všichni slepí náhle vidí! Současnou „módou“ v Rusku, USA, ale i jinde ve světě (včetně ČR!) je metoda tzv. „přímého vidění“ (direct vision), kterou vypracoval ruský lékař V. M. Bronnikov. Učí zájemce orientovat se v prostoru se zakrytýma očima.

Mohou prý „přímým viděním“ číst noviny, knihy, malovat, orientovat se v cizím prostředí, jezdit na kole, hrát stolní hry, kulečník atd. A co je hlavní – „přímému vidění“ se mohou údajně naučit i lidé nevidomí (slepci), a získat tak náhradu za ztracený zrak!

Pobočky centra výuky metodou V. M. Bronnikova, nazvaného Akademie rozvoje člověka, jsou dnes v 60 městech bývalého Sovětského svazu, ale i v zámoří. Do USA tuto metodu přivezla dnešní americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová.

Slyšíte zas vnitřní hlas? Dosavadní zkušenosti by podporovaly hypotézu, že většina lidí si prý dosud zachovala důležité vlastnosti – intuici a také cit, který se mnohdy označuje za „vnitřní hlas“. Schopnost vnímat tento „šestý smysl“ se u jednotlivých lidí projevuje s různou intenzitou, což je mnohdy způsobeno tím, do jaké míry toto cítění rozvíjíme.

I zde totiž platí, že co není používáno, zakrní nebo se neprojevuje vůbec. Argumentuje se tím, že nám cosi uvnitř radilo, jak se máme zachovat v různých závažných situacích. Mimochodem, neříká vám vnitřní hlas, že byste se měli nad těmito řádky hned zamyslet?

Jak to vidí 21. STOLETÍ

21. STOLETÍ konstatuje, že obsah pojmu „smysl“ není přesně vědecky vymezen. Např. prestižní Diderotova „Encyklopedie“ zmiňuje na 20 smyslů. 21. STOLETÍ upřesňuje, že „šestým smyslem“ se běžně nazývá nevědomé vyhodnocování vjemů, tzv. intuice.

V lidových či parapsychologických pojetích je obvyklé nazývat „šestým smyslem“ i různé hypotetické vědecky nepopsané nebo nemateriální způsoby vnímání. 21. STOLETÍ nevylučuje, že někdy mezi lidmi (zejména blízkými) může dojít k situaci, kdy na sebe souběžně myslí a mohou mít i předtuchu budoucích dějů. 21.

STOLETÍ uznává, že do výzkumu ESP se vedle průkopníka parapsychologického bádání, jakým byl J. B. Rhine, zapojili i jiní významní vědci. Jejich bádání přineslo nové poznatky pro různé vědecké obory. 21.

STOLETÍ aktualizuje, že podle nejnovější domněnky týmu amerických biologů všichni máme v hlavě malý kompas, který ukazuje stále na sever. 21. STOLETÍ uzavírá, že ESP je předmětem intenzivního výzkumu, ale dosud jeho existence nebyla experimentálně potvrzena a není ani všeobecně vědecky přijímána.

Více se dozvíte: L. Kříž: Povídání v magických energiích, IKAR, 2008 J Heřt: Výkladový slovník esoteriky a pavěd, Nakl. Věra Nosková, 2008 http://pyramida.kom.cz

PRO Ing. Richard Ruibar, badatel v oboru parapsychologie

Využíváme ho víceméně běžně „Šestý smysl“ v nějaké podobě používají snad všichni lidé. Za tímto pojmem se skrývá mnoho jevů. Na straně jedné jsou vysvětlitelné působením běžných smyslů. Například mnoho lidí si neuvědomuje, jak dokonalý je lidský čich.

Na druhé straně jsou do škatulky „šestého smyslu“ zařazovány případy, kdy jedinec získá informaci, kterou by vlastně znát neměl, protože je běžnými smysly nezjistitelná. V těchto případech jde o mimosmyslové vnímání.

To bylo již prokázáno řadou experimentů; uvedu pokusy prof. Milana Rýzla. Polemiku na téma existence či neexistence ESP považuji za bezvýznamnou. Měli bychom si spíš klást otázky týkající se mechanismů působení tohoto fenoménu.

Může se jednat o spojení člověka s nějakou širší základnou bytí, jako je Jungovo kolektivní nevědomí nebo Bůh. Lidé mohou být pouhými součástkami obrovského živého mechanismu a pak je logické, že je možné, aby skrze tento společný živý organismus spolu mohli komunikovat.

PROTI Věra Nosková, spisovatelka, spoluzakladatelka Českého klubu skeptiků SISYFOS

Experimenty na vědeckém pracovišti to neprokázaly Představa o možnosti mimosmyslových kontaktů je prastará, ale intenzivně se zkoumá teprve po vzniku parapsychologie na konci 19. století. Víra v existenci ESP vychází z osobních zážitků jednotlivců.

Vždy však lze vysvětlit domnělý mimosmyslový kontakt přirozeně – buď jde o neznalost, omyl, sebeklam, nebo selektivní myšlení apod. Parapsychologové zorganizovali stovky experimentů s hádáním karet, dálkovým viděním… Hlásí úspěchy, většinou však jen na hranici statistické významnosti.

Pokud se experimenty prováděly na vědeckém pracovišti, nikdy nebyla existence ESP prokázána. Z fyzikálního hlediska existují jen čtyři základní síly: elektromagnetismus, gravitace, silná a slabá jaderná síla.

Všechny jsou materiální povahy. Z hlediska biologie lze rovněž ESP vyloučit, protože nebyl v organismu nalezen emitor („vysílač“) ani receptor („přijímač“) síly. Z hlediska informatiky nelze dálkový mimosmyslový přenos realizovat .

ČTENÁŘSKÁ ANKETA INTERNETOVĚHO VYDÁNÍ 21. STOLETÍ

„Šestý smysl“ u člověka a s ním spojované mj. jasnovidectví, předtucha, telepatie apod., podle Vašeho názoru jsou

1. Všeobecně možné, neboť lidé vedle hmotného těla mají tělo astrální s nehmotnými strukturami. 8% 2. Možné spíše výjimečně a pouze u osob senzitivních. 13% 3. Možné, ovšem s využitím různých technických pomůcek.

15% 4. Nemožné, protože odporuje fyzikálním, biologickým, psychologickým i jiným vědeckým zákonitostem. 45% 5. Nemám dostatek informací. 19%

Rubriky:  Zajímavosti
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Velký bariérový útes opět trpí

Velký bariérový útes opět trpí

Poslední letecké snímky jasně naznačily to, čeho se dlouhodobě obávají nejen mořští...
Proč malé děti pláčou? Vědci našli překvapivou odpověď

Proč malé děti pláčou? Vědci našli...

Kruhy pod očima, usínání ve stoje, nekončící malátnost. To vše čerství rodiče velmi dobře...
Národní zemědělské muzeum je on-line

Národní zemědělské muzeum je...

Pracovníci Národního zemědělského muzea přichystali alternativní plán,...
Skryté nebezpečí

Skryté nebezpečí

Tuberkulóza, která tiše spí v těle, nehlásí se kašlem, pocením ani únavou,...
Chybějící pohyb prohlubuje deprese také u osob s roztroušenou sklerózou

Chybějící pohyb prohlubuje deprese...

Situace, kdy jdou zavřené tělocvičny, posilovny a bazény spolu se zákazem...
CertiCon vyvíjí moderní technologie využitelné pro boj s infekčními onemocněními

CertiCon vyvíjí moderní technologie...

Česká technologická společnost CertiCon, známá svým zaměřením na umělou...
Vědci se vypravili do hlubin

Vědci se vypravili do hlubin

Jeden z nejsilnějších hlubinných predátorů je bezesporu kalmar peruánský...
Nově narozené jehně „bretaňského skřítka“

Nově narozené jehně...

Z radostné události se v současné době těší ošetřovatelé i další pracovníci...
Stále rozhoduje především rodné číslo ženy

Stále rozhoduje především rodné...

Česká republika patří k zemím, v nichž je léčba neplodnosti hrazena z veřejného...
Je to holčička

Je to holčička

Dobré zprávy jsou vždy důležité, v poslední době ale více než jindy....

Nenechte si ujít další zajímavé články

Terry Duperraultová: Odvážná školačka přežije peklo a odhalí vraha!

Terry Duperraultová: Odvážná...

Idylická plavba se mění v noční můru, když se z kapitána...
8 nebezpečně vyhlížejících zvířat, která jsou ve skutečnosti neškodná

8 nebezpečně vyhlížejících zvířat,...

V přírodě můžete narazit na tvory, jež vypadají hrozivě a setkání s nimi...
Ničivé bombardování Říše spustí první ohnivé bouře dějin!

Ničivé bombardování Říše spustí...

Systematické nálety na desetitisícová města nebyly novinkou. Své už okusili...
Jak zvládat současnou krizi?

Jak zvládat současnou krizi?

Lidé po celém světě se momentálně cítí bezmocně a...
Zmrazení vlastních vajíček není „last minute“ řešení

Zmrazení vlastních vajíček není „last...

Termínem „social freezing“ se označuje metoda odběru a zmrazení vlastních pohlavních...
Dočasná krása: Mizející jezero u Tasmanova ledovce

Dočasná krása: Mizející jezero u...

Nebylo a zase nebude. Půvab vodní hladiny, ve které se fascinujícím...
Thomas Cook: Ze zapřisáhlého odpůrce alkoholu v otce moderního turismu

Thomas Cook: Ze zapřisáhlého...

Nejstarší cestovní kancelář Thomas Cook každoročně dopraví do všech koutů světa...
Který youtuber má nejdražší dům?

Který youtuber má nejdražší dům?

Youtubeři, díky své rostoucí popularitě na sociálních sítích, patří...
Boko Haram: Seznamte se s nejkrutějšími teroristy Afriky

Boko Haram: Seznamte se s...

Vystřílení nákupního centra, hotelu, únosy a znásilňování žen. To je jen zlomek...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.