Pomáhá opravdu alternativní medicína?

Známou rivalitu věrných fandů fotbalové Sparty a Slavie, bez které by však byl veřejný život výrazně chudší, připomínají vzájemné vztahy zastánců a odpůrců alternativní medicíny. Její zastánci prezentují alternativní medicínu jako něco zázračného, zatímco vědci ji označují za pavědu, někdy i za úmyslný podvod na důvěřivých nemocných, kteří pak léčitelům platí jak „mourovatí“.

Počátky má v dávnověku Stopy alternativní medicíny vedou až do šerosvitu historie lidského rodu – ke zkušenostem dávných kultur v Číně, Egyptě, Řecku, Mezopotámii… Čínští vědátoři lidské tělo znali dokonale už v době, kdy náš praotec Čech rozvažoval, kterým směrem se se svou družinou vydá.

Alternativní medicína prý má jedinou snahu: Léčba lidí vždy směřuje hlavně k harmonii duše a těla. Má tedy mnoho společného se somatikou a jejím krédem „Když bolí duše, bolí i tělo!“ Do pestré směsice, kterou alternativní medicína postihuje, se rovněž promítají zkušenosti indiánských kmenů, australských domorodců či šamanů tzv.

přírodních národů. Vždyť nemocnice v Evropě vznikaly až od 13. století.

Nabídka je bohatá Do široké rodiny alternativní medicíny náleží mnoho léčebných metod. Akupunktura a akupresura Při nich se napichují, respektive stlačují (akupresura) přesně vyznačené body na těle. Ty mají být spojeny s různými orgány, a tak je po aktivaci mohou ovlivňovat.

Akupresura a akupunktura jsou trochu rozdílnější ve způsobu použití, protože u akupresury tlak na určité dráhy vůbec nefunguje; je třeba využít jehličky – základ akupunktury.

Homeopatie Duchovní otec Samuel Hahnemann (1755 – 1843) sdružil několik zvláštních starších neortodoxních léčebných principů. Homeopatii nemocní zprvu s nadšením přijímali, protože se zdála úspěšnější než tehdejší medicína, která hrubými zákroky pacienty spíše poškozovala.

V homeopatii jsou nejdůležitější dvě zásady: princip léčby podobného podobným (similia similibus curentur) a princip nekonečně malého dávkování. Znamená to, že pacient je léčen prakticky nulovou dávkou takové látky, jejíž požití u zdravého jedince vyvolává příznaky podobné příznakům choroby.

Bylinkářství Bylinkářství se těší stále většímu zájmu lidí, kteří u syntetických léků vidí negativní vedlejší účinky. Navíc bylinné extrakty se mohou (na rozdíl od homeopatik) dobře kombinovat s léky alopatickými, které nám předepisuje lékař.

U nich zmírní, či přímo odstraní vedlejší účinky nebo doplní výsledný léčebný efekt. Pozor: Nikdy však nelze aplikovat souběh léčby bylinné a homeopatické! Vědecké poznatky dokazují, že rostliny shromažďují a zachovávají energii, zatímco živočichové ji naopak rozptylují Proto i bylinné čaje kromě léčení fyzického těla předávají informace tělu astrálnímu.

Obě složky potom působí současně a harmonicky, čímž se dociluje maximálního léčebného efektu. Zastánci léčení bylinami tvrdí, že s novými druhy bylin si prakticky nevíme rady. Řada z terapeutického hlediska vysoce účinných rostlin (hlavně nejrůznějších částí stromů a keřů) zůstává nevyužita.

CHIROPRAXE Do rámce alternativní medicíny patří metody tradiční, lidového původu, ale i četné metody novodobé, které vytvořil jedinec – léčitel. Tak Američan Daniel David Palmer (1845–1913) se stal zakladatelem chiropraxe.

Jde o léčebnou manuální metodu, která se snaží pomocí páčení a manipulací páteře a končetin odstranit nemoci pohybového systému i vnitřních orgánů.

ESOTERIKA Tradiční je esoterika (z řeckého esotericos = vnitřní, obrácení dovnitř). Tak se označuje široká sféra dříve tajných, dnes spíše tajemných učení, přístupná původně jen osobám vyvoleným a zasvěceným.

Není tajemstvím, že se k esoterice hlásí i mnohé celebrity, zejména umělci, jako např. K. Fialová, L. Skořepová či K. Gott.

BIOTRONIKA Biotronika se věnuje studiu a působení na domnělé biopole nebo auru člověka přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi.

Výjimkou nejsou snahy o tzv. zvědečtení V současnosti má alternativní medicína i synonyma jako nekonvenční, komplementární, přírodní, (ne)tradiční, celostní, informační, regulační, holistická apod. Např.

v Německu se termín „přírodní medicína“ používá jen pro léčbu přírodními prostředky. Terminologie pro oblast „nevědecké medicíny“ není dosud ustálena, i když těmito termíny se vyznavači snaží dodat „punc vědeckosti“. Objektivně musíme konstatovat, že v mnoha zemích se některým jejím metodám již podařilo proniknout do rámce oficiální medicíny a některé zdravotní pojišťovny je dokonce proplácejí.

PRO Lubomír Kříž, psychotronik, léčitel, spisovatel

Optimální je bylinná léčba Alopatické léky, které vesměs předepisují lékaři, ovlivňují svými chemickými vlastnostmi pouze fyzické tělo. Jejich terapeutický nástup bývá neobyčejně rychlý, příznaky onemocnění rychle ustoupí.

V některých případech se však nemoc nepodaří zcela udolat a potom se tyto medikamenty musí užívat v obměnách trvale Problematické je, že mohou mít řadu nežádoucích vedlejších účinků, na což upozorňují jejich příbalové letáky.

Naproti tomu léky homeopatické jsou nositeli informací, které předávají výhradně tělu astrálnímu. To potom jako vyšší princip vědomí nutí tělo fyzické ke spuštění vlastního samoléčicího systému. Nemají sice vedlejší účinky, jejich terapeutický nástup ovšem je pomalý a většinou si neporadí s infekčními nemocemi.

Bylinná léčba zahrnuje přednosti obou předchozích. Na základě svého bylinného složení působí přímo na tělo fyzické. A kromě toho je v nich, jak věděli terapeuti již od nejstarších dob, uložena nějaká mnohem mocnější síla.

PROTI prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., emeritní profesor anatomie LF UK v Plzni

Jsou to pseudovědecké metody Alternativní medicína se od vědecké liší svými principy, přičemž účinnost jejích léčebných prostředků nebyla prokázána. Metody alternativní medicíny jsou metodami pseudovědeckými.

Charakterizuje je několik znaků: 1. Jejich léčebný efekt má být zprostředkován duchovními nebo dosud neznámými silami. 2. Jejich principy jsou v rozporu s vědeckými poznatky a přírodními zákony. 3. Specifická, vlastní účinnost metod a prostředků alternativní medicíny nebyla objektivními metodami prokázána. 4.

Za případnou terapeutickou účinnost zodpovídá placebový efekt. Experimentální přístup k hodnocení metod alternativní medicíny často selhává. S vědeckou medicínou, založenou na redukcionismu a principech „medicíny založené na důkazech“, nejsou metody alternativní medicíny kompatibilní.

Poznamenávám, že některé diagnostické a léčebné metody lze obtížně zařazovat. Jsou směsí racionálních a iracionálních prvků a leží tedy na hranici vědecké a alternativní medicíny.

JAK TO VIDÍ 21. STOLETÍ 21. STOLETÍ vychází z poznání, že alternativní medicína je souhrnný název pro diagnostické a léčebné metody, které nepřijímá tzv. oficiální (klasická) medicína. V USA se nyní razí termín CAM (complementary and alternative medicine) naznačující, že jde o dvě různé oblasti.

V Evropě zůstává označení „komplementární“ synonymem pro medicínu alternativní. 21. STOLETÍ zjistilo, že v posledním období dochází k terminologickému rozšíření: Termín nekonvenční medicína (anglicky unconventional medicine) vyjadřuje, že dané léčebné postupy nebyly prověřeny podle pravidel klinického výzkumu.

Pojem komplementární medicína (complementary medicine) svědčí o tom, že mnohé nekonvenční postupy nejsou nasazovány místo standardních, nýbrž že je doplňují a mají podpořit účinek vědecké medicíny či mají na léčbu navázat (především bylinné kúry, masáže, jóga, někdy akupunktura atd.). 21.

STOLETÍ upozorňuje, že u akupunktury existuje riziko zranění jehlou a následné infekce. 21. STOLETÍ konstatuje, že počet příznivců různých metod alternativní medicíny je značný. Podle nejnovějších údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) homeopatii aplikuje 150 000 lékařů (!) 300 000 000 lidí.

(Patří mezi ně například i britská královna Alžběta II.) Zatímco mnozí vědci tvrdí, že jde o metodu neúčinnou, jiní kolegové ji obhajují. 21. STOLETÍ souhlasí s názorem, že léčivé rostliny v rukou odborníka mohou mít kladný vliv na zdraví.

Na rozdíl od homeopatických preparátů se pomocí bylinných extraktů dají vyléčit infekční a parazitární onemocnění. Je proto přinejmenším zvláštní, že Evropská unie chce od letošního roku počet povolených bylin výrazně omezit. 21.

STOLETÍ zastává názor, že u mnoha metod alternativní medicíny se uplatňuje tzv. placebo efekt, stručně vyjádřený myšlenkou „Věř – a víra tvá tě uzdraví!“ 21. STOLETÍ varuje před podvodníky, kteří se alternativní medicínou „zaklínají a ohánějí“, ale přitom jen zneužívají důvěry nemocných lidí.

Více se dozvíte: L. Kříž: Povídání v magických energiích, IKAR, 2008 J. Heřt: Výkladový slovník esoteriky a pavěd, nakl. Věra Nosková, 2008

ČTENÁŘSKÁ ANKETA INTERNETOVÉHO VYDÁNÍ 21. STOLETÍ Léčebné metody alternativní medicíny podle vašeho názoru:

Pomáhají všeobecně a ve všech případech. 5% Pomáhají pouze někdy, a to jen senzitivním jednotlivcům. 8% Pomáhají pouze některé, navíc jen na určitý zdravotní problém. 22% Odporují vědeckým poznatkům, a proto jsou neúčinné.

44% Nemám dostatek informací. 21%

Rubriky:  Medicína
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce
reklama

Související články

Taxi nové generace

Sny o malých létajících strojích, které by představovaly taxislužbu, mají...

Několik názvů – jedna nemoc

Jednou jste dole a jednou nahoře, toto známé přísloví platí v případě...

Majstrštyk Yaleovy Univerzity: Tamní...

Vědci z Yaleovy Univerzity před několika dny dosáhli šokujícího úspěchu. V...

Počet případů opičích neštovic stále...

Svět se potýká s 25 000 případy nákazy opičími neštovicemi. V souvislosti s nemocí...

Tesla na pranýři: Elektromobil měl...

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu se pouští do vyšetřování...

ROLLS-ROYCE – Ze silnice do oblak

Britská společnost Rolls-Royce je známá především díky svým luxusním...

Stále menší a menší plasty

Plasty jsou zkázou pro naši planetu a mikroplasty ničí naše těla. Zatímco...

Měla být vymýcena, ale je tu pořád....

Dětská obrna měla být podle plánu WHO definitivně vymýcena na sklonku roku 2020. To se...

Jako bájná chiméra

Vědci poprvé vytvořili embrya, která jsou směsí lidských a opičích buněk. Embrya byla...

Na první pohled nerozeznatelné od...

Kůže je největším smyslovým orgánem a zároveň ochranným pláštěm člověka....

Nenechte si ujít další zajímavé články

Svátek nejmenších: Dětem jako první vzdal hold turecký prezident Atatürk

Svátek nejmenších: Dětem jako...

„Vyhlašuji přestávku. Jednání bude pokračovat za půl hodiny,“ prohlásí předseda tureckého...
Museli jsme za svoji účast v bojích pod křídly RAF zaplatit?

Museli jsme za svoji účast v...

„Rudý kroužek s nápisem Fire výstražně září a v optickém zaměřovači před naším...
Křídla pod drobnohledem

Křídla pod drobnohledem

V zoologické terminologii se pod označením křídla myslí specializované přední...
Zakladatel spolku nejtlustších mužů zhubnul pomocí spánku

Zakladatel spolku nejtlustších...

Diety jsou staré téměř jako lidstvo samo. Svědectví o nich máme už z...
Proč Ladislava Pohrobka korunovali uherským králem bez svatoštěpánské koruny?

Proč Ladislava Pohrobka korunovali...

Ani ne po skončení šestinedělí vezme 27. března 1440 královna Alžběty...
Nan Madol: Kdo postavil umělé ostrovy uprostřed Pacifiku?

Nan Madol: Kdo postavil umělé...

Na 92 umělých ostrůvcích v Mikronésii leží záhadné a rozbořené...
Jak vybrat kliniku estetické medicíny?

Jak vybrat kliniku estetické...

Pokud plánujete větší estetický zákrok, pravděpodobně budete důkladně...
Proč bojovník Odoaker ušetřil život chlapeckého císaře?

Proč bojovník Odoaker ušetřil život...

Romulus Augustulus se na přelomu srpna a září 476 dozví o popravě svého otce...
Pivo je podle vědců i prospěšné

Pivo je podle vědců i prospěšné

Říká se, že pivo dělá hezká těla. To ovšem nemusí být nadsázka. Jeho...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.