Vynálezy, které mohly zničit svět: Botulismus je masovým vrahem

Od konce tzv. studené války uplynulo v řece času již přes 20 let. Může však celý svět už žít trvale v míru a klidu? Podle nejnovějších údajů vědeckého časopisu New Scientist působí dnes přes 400 000 vědců a inženýrů ve vojenském výzkumu.

Ovšem jen pramálo se ví, na jaké cíle se zaměřují. Náš seriál přiblíží nejničivější zbraně, které by mohly způsobit globální katastrofu – a tak i utrpení a smrt vás i vašich blízkých. Od konce tzv. studené války uplynulo v řece času již přes 20 let. Může však celý svět už žít trvale v míru a klidu? Podle nejnovějších údajů vědeckého časopisu New Scientist působí dnes přes 400 000 vědců a inženýrů ve vojenském výzkumu. Ovšem jen pramálo se ví, na jaké cíle se zaměřují. Náš seriál přiblíží nejničivější zbraně, které by mohly způsobit globální katastrofu – a tak i utrpení a smrt vás i vašich blízkých.

Ohavné krysy nakažené černým morem, jejichž blechy kdysi vyhubily třetinu obyvatel Evropy, ale i jiná havět zase straší dnešní svět. Živočichové však nevylézají z páchnoucích kanálů a hromad odpadků, ale pečlivě se jim věnují odborníci, jejichž pracovní náplní je tzv.

černá biologie. Už není tajemstvím, že i takto se připravují biologické zbraně – nejstrašnější z prostředků hromadného ničení.

Botulismus je masovým vrahem

Na každého z nás mohou zaútočit hromadní zabijáci, které pouhým okem nevidíme. Jsou to zejména choroboplodné zárodky jako bakterie, viry, kvasinky, plísně či prvoci. Mezi nejznámější bakteriální původce nákaz patří Bacillus anthracis, který vyvolává antrax (sněť slezinnou).

Důvěrný přítel smrti se představuje Jako biologická zbraň se dají zneužít rovněž toxické produkty mikroorganismů. Nejtoxtičtější přírodní látkou je botulotoxin, produkovaný bakterií Clostridium botulinum.

Původce: Tyčinková bakterie, kterou lze získat ze zeminy, ale lze ji i uměle vykultivovat. Může přežívat v kalech, zažívacím traktu živočichů (ptáků, savců, ryb). Vlastnosti: Bez zápachu a bez vůně. Bojové použití: Nejspíše v podobě aerosolu či přidáním do městských vodovodů či poživatin.

Příznaky zasažení: Objevují se v časovém intervalu od dvou do 14 dnů. Hlavní je dvojité vidění, problémy s mluvou, svalová slabost, zvracení, potíže s dýcháním. Jed blokuje funkci nervů a vede k ochrnutí svalstva (i dýchacího).

Otrava botulotoxinem se nazývá botulismus. Toto pojmenování pochází z latinského botulus = klobása. (Proto se někdy setkáme i s označením „klobásový jed“.)

Charakteristika jedu: Neurotoxin (nervový jed) útočí na organismus v některé ze sedmi různých forem (označovaných A–G). Nejméně častý je typ E a F (v jídlech z ryb). Možná záchrana života: Specifické protilátky (antiséra), připravené použitím směsi různých kmenů.

Jinak otrava končívá smrtí. Důležité: Při přístupu kyslíku bakterie Clostridium botulinum hyne. Je citlivá na teplo, ničí ji teplota 100 °C. Prevence (i v mírových podmínkách): Konzumace dobře převařených a tepelně opracovaných jídel.

Nepoužívat tzv. vypouklé konzervy a páchnoucí uzeniny.

21. STOLETÍ zjistilo: Pro člověka je smrtelný pouhý cca jeden mikrogram botulotoxinu. Světová zdravotnická organizace (WHO) se v roce 1971 pokusila modelovat situaci, která by vznikla při použití 250 g botulotoxinu do vodojemu města s 50 000 obyvateli (např. Jihlava).

Závěr: Počet smrtelných případů by představoval cca 60 %. Nákaza se naštěstí nešíří z člověka na člověka.

Sverdlovský incident se stal výstrahou Letošního 2. dubna uplynulo 30 let od nejhorší havárie v dějinách výroby biologických zbraní. Dějištěm tragédie se stalo město Sverdlovsk. Do černé historie se oficiálně zapsala jako Sverdlovský incident.

Ve městě (nyní Jekatěrinburg), kde tehdy žilo 1,2 milionu lidí, bylo umístěno zařízení určené pro výrobu biologických zbraní. Patřilo do značně rozsáhlé sítě státního podniku Biopreparat (krycího zařízení 15.

správy tajné služby KGB, odpovědné za sovětský program výzkumu a výroby biologických zbraní).

Kamufláž dominovala Zařízení oficiálně fungovalo jako farmaceutická továrna či Mikrobiologický a virologický institut. Ve skutečnosti šlo o malé uzavřené posádky, kde žilo asi 200 vojáků a jejich rodin.

Ve velkém se zde utajeně pěstovaly spory Bacillus anthracis – bakterie způsobující závažné onemocnění známé jako antrax (sněť slezinná.) Výrobní proces byl (jak to u biologických zbraní bývá) velmi jednoduchý: Bakterie antraxu se pomnožovaly v živném roztoku, dokud nevytvořily spory.

Ty se poté ve speciální sušárně sušily a vzniklý prášek se dopravoval do jiných zařízení, kde se plnil do bojových hlavic.

21. STOLETÍ vypátralo: To vše monitorovali Američané pomocí špionážních letadel, později satelitů.

To špioni nezjistili V osudný den technik odpolední směny při pravidelné údržbě odmontoval zanesený HEPA filtr (propouštějící jen molekuly vzduchu) ve ventilačním zařízení sušárny spor. Než odešel domů, zanechal ve velínu vzkaz veliteli odpolední směny, podplukovníkovi Nikolaji Černyševovi.

Ten však ve spěchu obsah vzkazu nezapsal do provozního deníku. Tím se stalo, že velitel noční směny zahájil provoz bez namontovaného HEPA filtru, který by čistil od spor vzduch odcházející z provozu sušárny.

Než si toho všiml jeden z techniků a velitel směny zastavil provoz, uplynulo několik hodin. Do ovzduší se tak nehlučně (což je další typický příznak biozbraní) rozšířilo několik kilogramů prachu, obsahujícího antraxové spory.

21. STOLETÍ upřesňuje: Naštěstí vítr neviditelné posly smrti nenesl k velkoměstu, ale k neobydlené průmyslové zóně. Tak se infikovali jen pracovníci noční směny blízkých továren a dělníci oslavující v baru.

Lékaři nic netušili Zasažené oběti se domnívaly, že mají chřipku nebo nachladly. Po dvou dnech se v nemocnicích objevovaly lidské trosky s dýchacími obtížemi, vysokou horečkou, zvracením a modrajícími rty.

Civilní lékaři, které nikdo z vojáků o incidentu neinformoval, si s nimi nevěděli rady. Původně hovořili o zápalu plic, poté se obávali, že čelí neznámé infekční nemoci. Nepomáhal penicilin, antibiotika ani steroidy.

Pacienti jim před očima umírali s plícemi plnými tekutiny, s krví v krku a se zvláštními tmavými skvrnami na těle. Někteří nebožáci se už do nemocnic ani nedostali a umírali doma či v bezvědomí padali na ulici.

Teprve po první pitvě zkušená patoložka poznala, že krvácející mozky patrně zasáhl antrax. Lékaři však nevěděli, odkud se smrtící antrax vzal, o existenci výrobny neměli tušení. Na desítky tisíc lidí čekalo očkování, přišla karanténa.

Infekce antraxu se nazývala „sibiřský vřed“.

Zametali stopy Oficiální místa po odhalení incidentu z náhlé epidemie antraxu falešně obvinila překupníky, kteří na černém trhu rozšířili maso z kontaminovaného chovu. K uklidnění obyvatel začala preventivní opatření proti šíření epidemie – střílení divokých zvířat, zatoulaných psů, pálení masa.

Od dubna do května 1979 bylo oficiálně diagnostikováno přes 96 nakažených (většina zhoubnou plicní formou antraxu). Z toho mělo zemřít 66 obětí, ale jiné údaje uvádějí nejméně 300 mrtvých. Všechny lékařské záznamy o průběhu onemocnění u nakažených KGB stornovala a její agenti převlečení za lékaře roznášeli rodinám pozůstalých zfalšované úmrtní listy.

21. STOLETÍ vypátralo: Tehdejší významný komunistický funkcionář města Boris Jelcin (budoucí prezident Ruské federace) nařídil ostříhat listy stromů a keřů v okolí továrny a opláchnout ulice a střechy vodou.

Tak však přispěl k tvorbě druhotných aerosolů, které nakazily další osoby a významně prodloužily dobu epidemie.

Obětí mohlo být mnohem více Kdyby však vítr foukal směrem k městu, počty nakažených a mrtvých by dosahovaly mnoha tisíců. V roce 1981 tajný výnos L. I. Brežněva velkovýrobu antraxových spor přesunul do nově vybudovaného utajovaného komplexu ve Stepnogorsku.

Sem přešla i většina původního personálu – včetně podplukovníka Černyševa, který za odpovědnost na nehodě nebyl nijak potrestán. Ve světě jsou nyní vyvíjeny ještě ničivější biologické zbraně – včetně tzv.

etnických, zaměřených na likvidaci určitých národností. V Iráku mezinárodní kontroloři objevili geneticky upravený virus neštovic, zkombinovaný s toxinem Clostridium perfringens. Jde o třetí nejjedovatější toxin, který lidstvo zatím zná.

Na svou šanci čeká tzv. bacil posledního soudu. Doufejme, že se ho nedočkáme!

21. STOLETÍ upřesňuje: Existují tři varianty antraxové infekce – kožní (z kontaktu s kůží nebo přes otevřené ranky), gastrointestinální (z požití nakaženého jídla) a plicní (z vdechnutí), která bývá téměř vždy smrtelná.

Tato forma kontaktu je běžně v přírodě výjimečná. Plicní antrax je především dílem člověka a znamená velice účinnou biologickou zbraň.

Více se dozvíte: F. Ništiar: Bioterorizmus – zhubný nádor tretieho tisícročia, Amicus, Košice, 2002 T. Mangold, J. Goldberg: A mnoho lidí zemřelo… Themis, Praha, 2001 http://cs.wikipedia.org/ Biologická zbraň představuje prostředek založený na principu nějakého organismu (nejčastěji patogenu) či jím produkované látky (nejčastěji toxinu-jedu).

Útočí nejčastěji na lidi, u kterých má vyvolat chorobný stav (infekční onemocnění či otravu), jehož přímým následkem je významné oslabení organismu či smrt. V širším slova smyslu se za biologické zbraně považují mj.

i patogeny likvidující plodiny a dobytek, čímž dochází k hladomoru apod. Biologickými zbraněmi lze zamořit vodní nádrže, rozvody pitné vody. 21. STOLETÍ aktuálně doplňuje: Podle nejnovějších údajů mají Američané na otrávení pitné vody nyní 18 druhů takových prostředků.

Nezaostává však ani Rusko.

Obavy Američanů nejsou plané Vedoucí představitelé amerického Federal Protective Services, který odpovídá za bezpečnost 8300 amerických vládních budov, jeden milion federálních zaměstnanců a několik každoročních milionů návštěvníků těchto budov uvádějí, že za největší hrozbu už nepovažují výbušniny.

Největší obavy nyní mají z toho, že někdo zaútočí pomocí chemických a zejména biologických prostředků. JAR patřila mezi premianty Hrozivě se na využití biologických zbraní připravovala Jihoafrická republika (JAR), v době, kdy zde v 90.

let 20. století vládl tzv. apartheid. Existoval přísně tajný Project Coast, jehož šéfem byl brigádní generál dr. Wouter Basson z vojenské lékařské služby. Tento vědec sám vytvořil národní program biologických zbraní.

Navázal výborné kontakty se specialisty z různých zemí. V najatém letadle procestoval svět a rozmanitými způsoby získal arzenál biozbraní. Z nich si oblíbil botulin, choleru a hepatitidu A. Hlavními přenašeči měly být „přírodní prostředky“ – voda, jídlo, alkohol a drogistické zboží.

Dostal se do hledáčku agentů tajných služeb – americké CIA i britské MI5. Ti zjistili, že Basson navštívil i Libyi. Báli se, že libyjský vůdce Kaddáfí mohl koupit jihoafrický biologický program. Brity poněkud upokojilo, když se dozvěděli, že Bassonův program se zaměřuje hlavně na „vraždění vnitřních nepřátel“. Nakonec Basson dostal rozkaz celý biologický program zničit. Údajně zlikvidoval „hardware“ – bakterie, viry, kultury a experimentální programy. Nelze však zjistit, zda zničil i „software“– vzorce, kontakty, instrukce a bohatou databázi.

Příšerné hrůzy objevili v iráckém kurníku Až 100 zařízení na výrobu biologických zbraní mohl mít Irák za vlády Saddáma Husajna. Existovaly pod různým krycím označením – od farmaceutických továren až po pivovary a mlékárny.

V srpnu 1995 do Jordánska uprchl Saddámův zeť, generálporučík Husajn Kámil, který odpovídal za irácký program biologických zbraní.

Poskytl tak směr pátrání mezinárodnímu útvaru OSN, který předtím ověřoval, zda nemá Irák biologické zbraně.

Tak se poté mj. v drůbežárně u bagdádského letiště našlo 147 krabic a kovových schránek s mikrofilmy, disketami a videokazetami. Nechyběly ani hrůzné záběry z testování pokusných oslů, opic a psů. Ukázalo se, že Irák vyrobil 8400 litrů antraxu, 2400 litrů alfatoxinů a také 19 000 velice smrtelného botulinu.

Nenechte si ujít další díly seriálu 1. Jaderné zbraně: Zemi by proměnily v oblak plynu! 2. Biologické zbraně zahubí „jen“ život 3. Botulismus je masovým vrahem 4. Kde chemie slouží hromadnému zabíjení?

5. Nováček (Novičok) předčí vyzkoušené nervově paralytické látky 6. Otec všech bomb sedmikrásky neseká 7. Nejnovější zbraně budoucnosti pro přímé působení na lidi 8. Záměrné závažné zásahy do přírody (geofyzikální zbraně) a následná likvidace živých organismů 9.

Relativně neagresivní informační válka 10. Jisté je, že na svou šanci čekají i teroristé

Autor: Milan Koukal

Rubriky:  Objevy
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Neviditelní živočichové z mořských hlubin

Neviditelní živočichové z...

Kam se hrabou scénáristi hollywoodských hororů. Co dokáže vymyslet...
Čeští archeologové si připsali další úspěch

Čeští archeologové si připsali...

Archeologická skupina ze společnosti Archaia nalezla při průzkumu zadního traktu domu...
Zkameněliny z Národního muzea změnily pohled na počátek evoluce zubů

Zkameněliny z Národního muzea...

Díky novým technologiím a novému výzkumu zkamenělin z jihozápadního okolí...
V Mexiku byla objevena dosud nejstarší a největší mayská stavba

V Mexiku byla objevena dosud...

Pomocí metody dálkového průzkumu učinili badatelé v mexickém státě...
Na cesty vyrážím zásadně s mobilem a zápisníkem, říká reálný „Indiana Jones“

Na cesty vyrážím zásadně s mobilem a...

Právem bývá nazýván Indiana Jonesem skutečného života. Rodák z...
Mamuti v Mexiku

Mamuti v Mexiku

Ke zcela nečekanému objevu došlo při stavbě nového letiště 50 kilometrů...
Nalezena dosud nejstarší jeskynní kresba na našem území

Nalezena dosud nejstarší jeskynní...

Badatelé z Palackého univerzity v Olomouci nalezli v Moravském krasu dosud...
Objeven nový druh nártouna

Objeven nový druh nártouna

Každoročně se učebnice biologie rozšiřují o nově objevené druhy....
Objevena dvacítka dosud neznámých měsíců Saturnu

Objevena dvacítka dosud neznámých...

Učebnice místopisu Sluneční soustavy se budou přepisovat. Dosud byl rekordmanem v...
Nový nález mění mapu pravěkého osídlení Evropy

Nový nález mění mapu pravěkého...

Skupina slovenských a polských archeologů nalezla v jeskyni Hučivá diera...

Nenechte si ujít další zajímavé články

I přes Downův syndrom dokázali plnit svůj sen

I přes Downův syndrom dokázali...

I přes svůj handicap dokázali jít za svým snem a všem...
Skotské bojiště Culloden Moore vyděsilo i slavnou spisovatelku

Skotské bojiště Culloden Moore...

Inverness je nádherné skotské město ležící na řece Ness nedaleko známého...
„Influenceři“ historie: Newton s Ježíšem?

„Influenceři“ historie:...

Největší influenceři nebo také nejvlivnější lidé historie...
Opavští Přemyslovci: Schopní diplomati, vrah a černá ovce

Opavští Přemyslovci: Schopní...

Papež Alexandr IV. uznává v říjnu roku 1260 nemanželské děti českého krále Přemysla...
Jaká zvířata žijí po smrti?

Jaká zvířata žijí po smrti?

Život po smrti zní spíš jako námět na horor. Ve skutečnosti...
Ustřelí si tvář a změní život. Slavný dramatik pak pozvedne Národní divadlo

Ustřelí si tvář a změní život....

„Tak dobrou noc, drahá,“ zamumlá Ladislav Stroupežnický a zabouchne za...
Zrod japonského ekonomického tygra: První železnice vznikla díky britské pomoci

Zrod japonského ekonomického tygra:...

Japonsko zažívá ve 2. polovině 19. století převratné změny. V roce 1869 dochází v...
Proměna Japonska: Reformy císaře Meidžiho poslaly samuraje do důchodu

Proměna Japonska: Reformy císaře...

„Vrazil dýku tu hluboko pod pasem do levé strany těla, táhl jí pomalu ku straně pravé a...
Bankéř Jaroslav Preiss: Vytvořil tajné fondy pro prezidenta Masaryka?

Bankéř Jaroslav Preiss: Vytvořil...

„My jsme proti vnášení třídního boje do naší společnosti. My nechceme třídní boj, ale třídní kompromis,“...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.