Domů     Medicína
Čím hrozí rakovina prsu?
21.stoleti 20.7.2007

Není to hezké čtení nejnovějších lékařských statistik: Za posledních 30 let v ČR vzrostl výskyt rakoviny prsu u žen o 120 %. Nejhorší je, že tragédie už zasahuje i velmi mladé ženy, ba i dívky. Ročně v ČR onemocní asi 6000 žen, z toho celá třetina zemře!Není to hezké čtení nejnovějších lékařských statistik: Za posledních 30 let v ČR vzrostl výskyt rakoviny prsu u žen o 120 %. Nejhorší je, že tragédie už zasahuje i velmi mladé ženy, ba i dívky. Ročně v ČR onemocní asi 6000 žen, z toho celá třetina zemře!

Trýznivá smrt vyvolává řetězovou reakci, neradostně zasahuje do osudů mnoha dalších lidí. Často se ocitají v bludném kruhu. Nebývá, bohužel, neobvyklé, že symbolická paní s kosou zaútočí po čase znovu. Nádor prsu je totiž z velké části dědičný. Možná to ani netušíme – a zákeřná choroba dychtivě našlapuje kolem nás.

Každý třetí onemocní, každý čtvrtý umírá!
Předseda Ligy proti rakovině Praha prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., v rozhovoru pro 21. STOLETÍ. upozornil:„V současnosti je u nás každoročně 65 000 nově odhalených případů onemocnění rakovinou. Během svého života tak v ČR dostane rakovinu každý třetí člověk a každý čtvrtý na ni zemře!“
Týká se to především žen: Prof. Dienstbier upřesnil: „Pokud jde o rakovinu prsu, je naše republika spolu s Itálií na šestnáctém místě v Evropě a v počtu zemřelých zaujímá spolu s Německem jedenácté místo. Jsou to otřesná čísla. I když ženy a dívky o tomto nebezpečí většinou už hodně vědí, nevěnují dostatečnou pozornost prevenci.“

Často stačí jen málo
Prevencí je už jednoduché samovyšetření (screening) doma, kdy se žena prohlíží a s citem prohmatává, zda nenarazí na neobvyklou bulku. Neopomíjí ani změnu velikosti a tvaru ňadra, změny na kůži (vyklenutí, vpáčení bradavky, změna barvy), výtok z bradavky apod.
Velkým pomocníkem jsou moderní přístroje – rentgeny ( mamografy). Nyní se testují i další perfektní vyšetřovací zařízení. Uvedu alespoň tomografii a hit v podobě nukleárně medicínských technik. Do jejich rodiny patří ultrazvuková diagnostika, nukleární magnetická rezonance (NMR), pozitronová emisní tomografie(PET)…
Lékaři radí začít s lékařskými prohlídkami prsou ve věku od 20 let, společně s vyšetřením ultrazvukem. Od 30 let se doporučuje nechat si ňadra vyšetřit každoročně. Ještě důležitější to je od čtyřicítky výše. Ženy ve věku 45 – 69 let mají pravidelně jednou za dva roky hrazeno preventivní vyšetření na mamografu, který – jako nejlepší kriminalista – odhalí i stopy velmi malých a dobře léčitelných nádorů. Bohužel v docházce na vyšetření jsou velké rezervy, ba i strach – jakoby šlo o zubaře se svištící vrtačkou.
Riziko rakoviny prsu se dále zvyšuje u žen, které začaly menstruovat před 12. rokem, neměly děti či rodily až po svém 35. roce, nekojily. Ranou osudu je i obezita a pozdní menopauza.

Čím se bránit?
Arzenál zbraní proti rakovině je naštěstí stále mohutnější. V raném stadiu rakoviny prsu  se uplatňují moderní léky. Preparát Herceptin pomůže vyléčit až 90 % žen, pokud však mají určitý druh nádoru. Proti již metastázujícímu zhoubnému nádoru prsu lékaři nasazují lék Avastin. Je to úplný nováček, protože pro použití ho Evropská komise schválila teprve letos v březnu. Je prvním lékem, který potlačuje tzv. angiogenezi, tedy růst nádorové cévní sítě. U nás začne tento biologický preparát pomáhat nejspíš od příštího ledna.
Připomeňme i další druhy léčení: chirurgické, léčbu zářením (radioterapie),chemoterapie
( s využitím léků – cytostatik), imunoterapii. Bohužel mnohé bývají nerozlučně spjaty s negativními vedlejšími účinky. Ruku v ruce s chemoterapií často chodí nevolnost, průjmy či naopak zácpa, snížená kvalita krvetvorby, ba i vyrážka, svědění, vypadávání vlasů (naštěstí jen dočasné). Modernějším a šetrnějším způsobem je transplantace kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk. Budoucnost je v genetice a imunologii.
V listopadu 2002 jako lijavec na vyprahlou žhavou poušť zapůsobila zpráva, že vědci ve Skotsku údajně objevili „smrtící gen“. Ten má hrát hlavní roli v dramatu, kdy zdravé buňky odumírají, zatímco rakovinné zůstávají.
Prof. Dienstbier nám k tomu řekl: „Podle mého názoru je dnes při výzkumu nejzajímavější genetická oblast, která slibuje největší efekt. Pokud by se podařilo definovat gen, který je spouštěčem mechanismu, kdy je nádorová buňka schopna vymknout se z regulace organismu, tak moderní genové inženýrství nabízí perspektivu, že by šlo takové geny i eliminovat – nahradit je novými geny. To já považuji za jednu z nejracionálnějších myšlenek.“
Relativně nejnovější metodou léčby nádorových onemocnění je mikrovlnná hypertermie. Na vybraných klinických pracovištích bývá kombinována se známějšími, již používanými, léčebnými metodami. Právě letos v červnu Praha hostila účastníky 24. mezinárodní konference o mikrovlnné hypertemii ESHO 2007 (European for Hyperthermia Oncology). Při této příležitosti přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a přednosta pražského Ústavu radiační onkologie doc. MUDr. Luboš Petrželka, CSc., pro 21. STOLETÍ zjednodušeně vysvětlil: „Hypertermie je vlastně zahřátí tkání, které jsou postiženy nádorem, na teplotu v rozmezí 41 až 44 stupňů Celsia. Tato teplota škodí nádorovým buňkám, na druhé straně může naopak přispět k prospěšnému zvýšení aktivity různých mechanismů pacientova imunitního systému při likvidaci nádorových buněk. Efekt se zvýší spojením tohoto principu například s radioterapií.“.

Zázraky se dějí i u nás
Symbolickým světélkem na konci tmavého tunelu jsou nové objevy, ve kterých zaujímají  přední místo i naši vědci. Letos na jaře jako zářivá kometa proletěla světem zpráva o úspěchu odborníků z pražského Ústavu anorganické chemie a biochemie AV ČR. Od jeho ředitele RNDr. Zdeňka Havlase, DRSc., jsme se dozvěděli, že jejich lék s pracovním názvem GS9219 nebývale dobře účinkuje při rakovině lymfatických uzlin, které tvoří celou čtvrtinu případů zhoubné choroby. Jediná injekce dokázala zbavit psa nádoru za pouhých šest dnů! „Působí jen na buňky zachvácené rakovinou- a to velmi účinně. Pokud v USA dopadnou klinické testy na 2500 pacientech úspěšně, mohl by se náš lék ocitnout na trhu do šesti let.“
Podobný časový horizont se rýsuje i při úspěšných tuzemských testech s tzv. řízenými střelami. Ty k nádorové buňce dopraví polymer s účinným lékem, který se iniciuje až u nemocné buňky takže nepoškodí buňky zdravé, jak tomu bývá třeba při chemoterapii.
Pod tlakem času se mnozí pacienti, jako tonoucí stébla , chytají i homeopatie a jejího principu, že „podobné léčí podobné.“ Existují i jiné, údajně účinné metody, např. přenos energie podle staré čínské a tibetské medicíny. Mnoho příznivců mají i bylinné extrakty. U nás se tradičně věřilo mj. na protirakovinné účinky vrbové kůry, třezalky tečkované, nyní experti objevují protirakovinné účinky mj. u rakytníku a vlaštovičníku.

Každý bojujeme v životním ringu
Dávno se ví, že výborně proti vzniku rakoviny, která má mnoho podob, mj. působí cibule, česnek, rajčata a brokolice. Ovšem to už více souvisí s problematikou, kterou zdůraznil předseda České onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: „Ze svých zkušenosti vím, že polovině nádorových onemocnění lze zabránit změnou životního stylu.“.Co to obnáší? Nekouřit, málo se slunit, omezit v potravě tuky, uzeniny a tmavé maso. Přátelit se více se zeleninou, ovocem, dietními potravinami. K prevenci nádorů patří i absence obezity – s čímž souvisí mj. dostatek fyzické aktivity, která navíc odbourává nepřátelský stres.
Ačkoli se většině nemocných s pomocí onkologů podaří nad chorobou zvítězit, někdy  přece jen v ringu života vítězí na K.O. smrt. V lepších případech postižená žena místo o život přijde „jen“ o ňadro. Má však nárok, aby jí zdravotní pojišťovna uhradila náklady na plastickou rekonstrukci. Bohužel, někdy se na takovou úpravu zevnějšku čeká i několik let.
Začali jsme smutnou statistikou, bohužel nelze skončit nijak bujaře. Podle údajů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny zahubila v celé Evropě v roce 2006 1,7 milionů bezbranných obětí (to je jakoby během roku někdo vymazal Prahu, Brno a Ostravu z mapy) a do 3, 2 milionu dalších lidí nově zaťala své pařáty. Pro srovnání to je jako téměř polovina počtu obyvatel naší republiky. Nejrozšířenější – v podobě 13,5 % veškerých zhoubných nádorů – je stále právě rakovina prsu!
Naděje však i tady umírá naposledy! Hlavní je nezanedbávat prevenci – a při problémech pak zas přijít k lékaři včas.

Jak se hlásí rakovina?
Rakovina si většinou libuje v tom, že se zdánlivě delší čas nijak znatelně neprojevuje.Připravuje se na svůj  triumfální okamžik, kdy náhle exploduje jako vulkán..Místo žhavé lávy se nám po organismu rozlézají metastázy, výjimkou není zhoubné bujení. Nastává boj s časem – často doslova o život.. Přesto už onkologové postupně odhalili mnohá tajemství této choroby. Znají příznaky toho,  že by se nenasytná rakovina chtěla zahryznout do našeho těla. Jako červená barva na semaforu může hrozbu signalizovat:
Nevysvětlitelná únava
Viditelný úbytek hmotnosti
Nechutenství
Dušnost
Zvláštní ochablost
Trvale zvýšené teploty nad 37°C
Bolesti v krku
Trvalý chrapot
Kašel
Deprese
Bolesti žaludku nebo jeho okolí
Změna reakcí zažívacího ústrojí
Krev ve stolici anebo v moči
Střídavé průjmy
U žen nevysvětlitelné či nečekané krvácení z pochvy
Nehojící se vředy
Pocit plnosti v žaludku
Bolestivost, zduření nebo otok prsů
Zvětšené uzliny v podpaží
Mateřské znaménko či bradavice, která mění tvar, velikost a barvu
Krvácející bradavice
Potíže s močením
Více bolestivých stavů různých částí těla
Výtok ze ženských rodidel
Pozor: Pokud vám zaskočí některý z uvedených příznaků (např. krev ve stolici), ve většině případů ještě neznamená, že právě na vás si tato zákeřná choroba kamarádící se smrtí už zasedla.

Smrtelná statistika
Nádorové onemocnění se o prvenství v příčinách umírání přetahuje s kardiovaskulárními chorobami, které (zatím) dominují.
V roce 2003 v ČR na zhoubné novotvary zemřelo 12 208 mužů a 12 987 žen. Ani dnes není roční bilance nijak růžová.,Pokud jde o ženy, bezkonkurenčně vedou karcinomy (zhoubné nádory)prsu (ročně 5784 případů) před tlustým střevem (2005(, děložním tělem(1691). vaječníky(1323), plícemi(1301) a děložním hrdlem(1007).

A co může nejčastěji zahubit muže? Nejčastějšími současnými viníky u nich byly karcinomy plic a průdušek (4596), prostaty /3728), tlustého střeva(2550), konečníku (2009) a žaludku(1955).

Optimismus boduje!
„Rakovinu musíme detabuizovat, nesmíme ji líčit jen jako všemocného  strašáka, jako  něco nevyléčitelného, synonymum končícího života,“ říká onkolog, prof. Vorlíček. Naopak zdůrazňuje, že i těžkou chorobu často porazila pevná vůle, optimismus a víra v uzdravení, podpora ze strany blízkých.
Proto také onkologové vítají mezinárodní uměleckou soutěž a výstavu Onkologie v obrazech. V roce 2004 ji iniciovala  nadnárodní společnost Eli Lilly (www.lilly.cz) jako způsob ocenění lidí, kteří se vydali na strastiplnou cestu boje s rakovinou. Postižení přenášejí svoje pocity o nádorovém onemocnění na malířské plátno. V zatím posledním ročníku tak učinilo přes 2000 lidí. Z ČR se mezinárodního projektu zúčastnilo 36 autorů. Výstava potom putuje po celém světě.(Další informace můžete získat a vítězná díla si prohlédnout na http://www.visualwebcaster.com/Lilly-Oncology/On_Canvas/.

Související články
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18 do 30 let vystaveni řadě společenských aspektů, které mají negativní důsledky na jejich duševní zdraví. „Náš výzkum je unikátní v tom, že jako jediní v […]
Rakovina je považována za nemoc spojenou s vyšší věkem, přesto však v posledních letech přibývá případů rakoviny i u mladých lidí mezi 18 a 49 lety věku. Odborníci napříč specializacemi se snaží přijít na to, co je příčinou tohoto nárůstu a jak se tyto případy rakoviny s časným nástupem liší od těch „klasických“. Statistiky rakoviny […]
Mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli vědci z Českého centra pro fenogenomiku a laboratoře transgenních modelů nemocí Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruše vývoje zubů (amelogenesis imperfecta), která ovlivňuje zdraví zubů u pacientů s autoimunitním onemocněním. Studie uveřejněná v časopise Nature vrhá světlo na málo známé stavy amelogenesis […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Už přes 16 000 pacientů se v České republice zapojilo do výzkumu nových léků a očkovacích látek. Takzvaná klinická hodnocení probíhají nejčastěji v oblasti onkologie, imunologie a infekčních onemocnění, nemocí srdce a onemocnění dýchacích cest. Celkem ve zdravotnických zařízeních po celé republice probíhá 481 těchto hodnocení, jež zdravotnickému systému ušetřila více než jeden a půl […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz