Jak se barví příroda?

Mezinárodní organizace Institute for Color Research nedávno zveřejnila závěry rozsáhlého výzkumu. Dokázal, že dojem o určitém předmětu si vytváříme na základě informace, kterou prostřednictvím zraku přijmeme v průběhu počátečních 90 vteřin pozorování.

Přitom 62 – 90 % těchto potřebných údajů se nějakým způsobem týká barev. Mezinárodní organizace Institute for Color Research nedávno zveřejnila závěry rozsáhlého výzkumu. Dokázal, že dojem o určitém předmětu si vytváříme na základě informace, kterou prostřednictvím zraku přijmeme v průběhu počátečních 90 vteřin pozorování. Přitom 62 – 90 % těchto potřebných údajů se nějakým způsobem týká barev.

Jen doslova slepý by tvrdil opak, když se rozhlédneme kolem sebe. Co na tom, že pravé barvy nikdo z lidí neuvidí! Nejvíce sugestivních optických klamů nabízí příroda. – .Žijeme všichni na velké skalnaté kouli, která se s námi otáčí kolem vlastní osy a obíhá okolo životodárného Slunce.

Země se zrodila z obrovského oblaku plynu a vesmírného prachu před pěti miliardami let. Od té doby do žhavé současnosti přežívají některé mnohobarevné úkazy.

Nebe nabízí kouzelná představeníPrvní oheň, který lidé poznali, zažehl blesk. Při něm se dva stejně velké nesouhlasné elektrické náboje ruší přeskočením obrovské jiskry (mezi spodní částí mraku a zemským povrchem) při napětí až milion voltů.

Převažují čárové blesky – úzký pás žhavý až 30 000 C.Většinou se předvádí v bílé či růžové podobě.Mnohem menší nebezpečí představují plošné blesky – tiše svítící elektrické výboje v oblacích. Nehlučně vznikají a zanikají s barvou modravou či fialovou.

Burácením výbuchů se hlásí vzácný perlový blesk. Skládá se z několika jednotlivých svítících těles připomínajících perly na šňůrce. Záhadou zůstává kulový blesk – vzduchem plující červenkavá koule obklopená modravou vrstvou.

Tento létající kulový blesk většinou neškodí. To neplatí o jeho příbuzném, který si oblíbil elektrické vedení a hrozí popálením. Na povrchu předmětů září modře či bíle.

Slunce dokáže zázraky Bizarní tvary dokážou na obloze vykouzlit různé druhy mraků – od neškodných bělavých „beránků“ až po zlověstně fialové bouřkové kumulonimbus, tyčící se až do výšky 18 km. Příjemnější je pohled na červánky.

Vznikají, když na prachové částice v ovzduší dopadají sluneční paprsky.Někdy nás překvapí několik sluncí najednou: Když je sluneční kotouč nízko na obloze a zahalují ho vysoko plující oblaka, objevují se po jeho stranách dva přízraky (nazývané sluneční psi).

Tato vedlejší slunce vznikají při odrazu a lomu slunečního světla v ledových krystalcích obsažených ve vysoko plynoucích mracích. Obdobně vzniknou kolem slunečního disku či jasného Měsíce v úplňku světelná kola, oblouky či skvrny.

Tyto tzv. halové útvary mají zbarvení od bělavé až po duhový nádech. Mysticky působí halový sloup – světelný pruh procházející vertikálně Sluncem.V okamžiku, kdy Slunce zapadá, může vyslat zářivý paprsek smaragdově zeleného světla.

Vzniká v klidných vrstvách vzduchu , které ohýbají světlo jako hranol.

Duha je obloukem nadějeOvšem asi největší barevné zážitky vyvolává opravdová duha. Vzniká (obvykle k večeru), když paprsky slunečního světla procházejí závojem deště. Každá kapka jako maličký hranol ohýbá a rozkládá sluneční světlo na barvy spektra.

Od vnějšího okraje k vnitřnímu září tyto barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová.. Při silném dešti se občas nad touto primární duhou zjeví druhá (sekundární). Je méně výrazná – a má obrácené pořadí barev!

Přírodní spektrum bylo vzorem i pro barvy používané v počítačích či barevných televizorech.Už se soumrakem se (u nás na jaře a na podzim) objeví nad horizontem mohutný mléčně průhledný kužel světla. Přichází až z vesmíru, kde prach, který se vznáší ve sluneční soustavě, odráží poslední sluneční paprsky.

Lákavá je i Mléčná dráha – mléčný pás s více než 200 miliardami hvězd. Vůbec nejjasněji září kvazary, o kterých se vědci domnívají, že jde o galaxie s výjimečně masivní černou dírou ve středu. Z kosmických dálav přilétají různé komety.

Polární záři se daří v polárních oblastech, kam magnetické póly Země nejvíce přitahují elektricky nabité částice ze Slunce.

Rostliny známe jako parádniceJeště pestřejší barevnou nabídku poskytuje flóra. Dosud známe asi 700 tisíc rostlinných druhů . Z toho je 160 tisícovek druhů vyšších kvetoucích rostlin. První z nich vyrostly asi před 150 miliony let.

Přenášení pylů – záruku existence – nechtěly ponechat jen na nespolehlivém větru. Proto se rozmanitými barvami a vůněmi snažily přilákat živočichy. Rekordmankami ve zbarvení jsou orchideje, které se pestří 500 rody a až 20 tisíci různobarevnými druhy.

Za královnu květin se od pradávna považovaly růže; ty se vyskytují ve více jak sto podobách. Mnohé květiny mají i ultrafialové odstíny, které vidí pouze opylující hmyz… V přírodě převažuje zelená – i díky stromům a keřům.

Nejméně častou barvou květů je modrá.

Namlouvání si nelze ani jinak představitDo dnešních dnů badatelé objevili a popsali přes 3000 druhů obojživelníků, okolo 6000 druhů plazů a dokonce 23 000 druhů ryb. S tím souvisí nepřeberné množství zbarvení, mnohdy až neskutečných.

Barvy často slouží k přilákání partnera, u mnohých druhů i při útoku, u jiných zase při obraně či ukrytí (mimikry). Například známý motýl babočka – paví oko užívá skvrn ve tvaru očí k oklamání predátora, který se tak poleká, že vyrušil velké zvíře.

Žabka kuňka se otočí na hřbetní stranu a pestře zbarvenou kůží na bříšku varuje pronásledovatele před svou zdánlivou jedovatostí..Originální způsob barevného maskování používá lenochod. Tomu přišly vhod řasy žijící v jeho kožichu: Ve vlhkém počasí jsou zelené, takže maskují lenochoda v korunách stromů.

Pokud vládne suché počasí, řasy zhnědnou – jako kůra, ke které se lenochod přimyká.

Mistrem převleků je sépieZa pouhé dvě minuty mění barvu těla chameleón. Absolutními přeborníky jsou sépie, které se přebarví za méně než sekundu! Umožňují jim to tzv. chromatoforové orgány složené z buněk s různými barevnými pigmenty, které jsou obklopeny svalovými vlákny.

Když se tato vlákna smrští, přemění se buňka v plochou destičku, takže pigment se zviditelní. Různě zbarvené pigmentové buňky v chromatoforových orgánech se nezávisle na sobě roztahují nebo smršťují.

Tak vznikají barevné vzory, s jejichž pomocí spolu sépie i čile komunikují.Barevností dominuje chobotnice diadémová. V temných hlubinách pod každým obrovským okem tohoto hlavonožce září jako diadém pět světélkujících orgánů.

Na těle má dalších dvanáct světélkujících ústrojí – a každé z nich vydává světlo jiné barvy! Četní vodní tvorové využívají bioluminiscenci (světélkování). Jejich zvláštní světelné orgány – fotofóry vyzařují světlo červené, zelené, bílé, modré i žlutavé.

Něco podobného známe i u našich světlušek s bělavými světélky. Jejich velké tropické příbuzné při svatebních obřadech vytvářejí roje velké až 100 metrů a blikavě nabízejí červeň, zeleň a jiné barvy.

Stačí se jen pozorně dívatNesmíme zapomenout ani na pestrobarevné ptáky. Podle přírodovědců jich v různých koutech naší planety žije kolem 8600 druhů. Přitom se objevují stále noví. Hrubý odhad uvádí, že na planetě jich může být asi sto miliard exemplářů – od obrů větších než člověk až po ptáčky menší než můra.

Každý z nich má jiné zbarvení – od šedavé barvy až po pestrost, ze které přecházejí oči, a to nejen , když samečci mají tzv. svatební šat. U mnoha druhů ptáků není výjimkou dvojí vybarvení v jednom roce –pestré při hnízdění, střízlivější v ostatní době.

Unikátem je růžová barva plameňáků, kterou způsobuje pigment získaný z korýšů, jimiž se tito vodní ptáci živí…Příroda i na barevné paletě znovu dokazuje svoji moc – ať už je den či noc. Ostatně se o tom můžete přesvědčit v kterékoli roční době sami – doslova na vlastní oči!

Barva je pouhý optický klam!Víte, že barva, kterou vidíte, ve skutečnosti jako taková vůbec neexistuje? Je to pouhý efekt, který vzniká kombinací tří prvků: světla, objektu, který toto světlo odráží, a do třetice vizuálního aparátu (zrakový orgán, mozek).

Jde o část spektra viditelného záření odraženého určitým předmětem, jehož barvu posuzujeme okem pozorovatele. Co z toho plyne? Nemůžeme tvrdit, jakou barvu věci kolem nás opravdu mají, dokážeme jen uvést barvu, kterou vidíme.

A to navíc závisí na mnoha okolnostech: spektrálním složení dopadajícího světla, směru jeho dopadu, směru pohledu pozorovatele, vlastnostech povrchu, fyzických dispozicích pozorovatele, zejména jeho zraku.

(Odborníci nedávno oznámili, že asi 10% všech obyvatel trpí poruchami barvocitu). Vnímání značně ovlivňují barvy v okolí pozorovaného místa. Velice důležitá je i kvalita okolního osvětlení. Naše smysly se často nechávají oklamat očekáváním a pamětí – při běžném pohledu nevnímáme skutečné změny známých předmětů v závislosti na změnách osvětlení kolem.

Tak se nám zdá sluneční světlo bílé, neboť ho vytváří dokonalá směs všech barev viditelného spektra.

Každá z barev má jinou vlnovou délku. O tom se můžeme snadno přesvědčit při lomu paprsků v krystalu či pouhé kapičce vody, kde se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barvy. Z pohledu fyziky je tedy barva směsí záření o různých vlnových délkách.

Pouhým okem může člověk vnímat jen malou část viditelného světla – ve vlnové oblasti od 780 nanometrů (miliontin milimetru) u červené barvy po 400 nanometrů u barvy fialové.Zbarvení nějakého předmětu vznikne tím, že jeho molekulární struktura propustí jednu část spektrálních barev a druhou odrazí.

Pokud předmět odráží většinu světla (asi 75%), která na něj dopadá, vidíme ho jako bílý. Ovšem ve chvíli, když světlo odráží minimálně, považujeme ho za černý.

Jak vzniká přírodní zbarvení?Mnoho barev i v přírodě se mění, neboť drobné struktury na povrchu i uvnitř rostlin a živočichů světlo vzájemně skládají či naopak rozptylují. Nejbarevnější chemické látky jsou často součástí obsahu, který leží těsně pod průhledným povrchem rostlin a živočichů.

Tuky a oleje v živých buňkách odrážejí určité vlnové délky – obvykle červenou, oranžovou nebo žlutou. V rybích šupinách je zase guanin, který vytváří zrcadlové odrazy. Důležitou roli hrají pigmenty – komplexy chemických látek, které odrážejí určité barvy.

Často vznikají ve zvláštních buňkách. Většina buněk v zelených částech rostlin obsahuje zelený pigment chlorofyl. Mnohé rostliny s příchodem podzimu zazáří odstíny oranžové, zlaté a žluté barvy. Dochází k tomu vlivem rozkladu některých pigmentů, které se přeměňují v živiny uzavřené v listech nebo převáděné na rozpustné látky ke skladování mimo list.

Experti dokázali, že pigmenty obvykle odpovídají karotenoidům – barvivům, která mají živočichové – od jednoduchých prvoků až po vyšší obratlovce.Určité živočišné druhy také mění barvy – někdy sezónně, jindy kdykoli podle potřeby.

Například chobotnice náhle zčervená při hrozbě či zrůžoví, když uvidí možného partnera. K tomu slouží nervové signály.Naopak u rostlin ke změně barvy může dojít jedině při rozkladu nebo tvorbě pigmentů.

Proto je proces změny zbarvení u flóry mnohem pomalejší než u fauny.

Předvídáme počasí podle úkazů na oblozeZkušení znalci přírody vědí, že mnohé informace o nejbližší meteorologické situaci naznačují už určité jevy na nebi. Platí to zejména o slunečním záření a rozkladu slunečního světelného spektra.

Hezké počasí:Červená obloha při východu slunce.Večerní červánky – zvláště když je obloha nad večerním obzorem zbarvena světle žlutě a postupně přechází do modrozelené.Rudá barva nebo stříbřitý lesk nízko nad západním obzorem po západu slunce.

Oblačnost typu ploché kupy (cumulus humilis), pokud se ovšem dál nezvětšuje.Špatné počasí:Červená obloha při východu slunce.Bělavá či šedivá barva oblohy při západu slunce (možnost deště).Ranní červánky (vysoká oblaka ozářená sluncem zespodu) často předznamenávají dešťové přeháňky ještě téhož dne.

Nastávající déšť signalizuje i barvy v pořadí červená – oranžová – žlutá nad obzorem po západu slunce.

Obdobně platí i o červeni či růžové barvě na spodní straně vysoko plujících mraků.Zhoršení dohlednosti – především v horských oblastech.

Oblaka typu vysoká kupa věžovitá (tzv. cimbuří, altocumulls castellanus), která se objevují v jitřních hodinách (hlavně v létě) naznačují možnost bouřek a silného větru.Rychlé narůstání kupovité oblačnosti signalizuje možnost přeháněk, bouří a větru

Autor: Milan Koukal
Rubriky:  Příroda
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce
reklama

Související články

Nelétá vše, co křídla má!

Obecným předpokladem je, že když má nějaký tvor křídla, je schopen letu....

Morče, nebo prasátko?

Morče domácí (Cavia aperea porcellus) je dnes již běžným domácím...

Země hicuje – oceány se...

Z nejnovější analýzy provedené v uplynulém roce vyplývá fakt, že je možné...

Pes dokáže odhalit pravou lidskou...

Podle nejčerstvější studie odborníků z Veterinární univerzity ve Vídni se psi...

Špinavému vzduchu se nevyhneme

Dýchat musí každý z nás a zhruba 99 % všech lidí na planetě dýchá znečištěný vzduch,...

Stále menší a menší plasty

Plasty jsou zkázou pro naši planetu a mikroplasty ničí naše těla. Zatímco...

„Kočičí vikingové“

Že byly kočky uctívané ve starověkém Egyptě, ví snad každé malé dítě, důkazy,...

Snímky NASA ukazují klimatickou...

Satelitní fotografie nádrže Mead na hranicích Nevady a Arizony názorně...

Rak bez „raka“, ale s morem

Včely však nejsou jediné, kdo by se měl bát o svou existenci. Namále mají také...

Létající stroje na smrt

V posledních letech se jako synonyma pro invazní druhy skloňují především dva...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Sevřeni v šiku, zoceleni bojem

Sevřeni v šiku, zoceleni bojem

Přesný čtverec, v němž vedle sebe pochodují pikenýři a arkebuzíři s mušketýry,...
5 tipů, jak se dostat do dobré fyzické i psychické kondice

5 tipů, jak se dostat do dobré...

Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch. Pokud jste se rozhodli,...
Dravec versus šelma: Kdo zvítězil v souboji orlice se lvem?

Dravec versus šelma: Kdo...

Prvním symbolem českého státu se stává svatováclavská orlice, kterou se...
Neberte depresi na lehkou váhu!

Neberte depresi na lehkou váhu!

Deprese není projevem špatné nálady ani přechodným stavem mysli. Je vážným...
Proč běžec Emil Zátopek nemohl najít práci?

Proč běžec Emil Zátopek nemohl...

„Když nemůžeš, tak přidej!“ Nekompromisní životní heslo a tvrdou přípravu...
Záhada nedostavěného chrámu: Leží v Panenském Týnci ostatky svaté Anežky?

Záhada nedostavěného chrámu: Leží v...

Mohutné zdi nedostavěného chrámu se tyčí do výšky v Panenském Týnci na Lounsku....
Proč někdo pojídá to, co nikdo nechce?

Proč někdo pojídá to, co nikdo...

Koprofágie neboli pojídání vlastních výkalů se na první pohled může zdát jako...
Zachránili Poláci a Čechoslováci Brity v bitvě o Británii?

Zachránili Poláci a Čechoslováci...

Po 15. březnu 1939 se v okupovaném Protektorátu Čechy a Morava spousta mladých...
Hledání partnera podle pachu!

Hledání partnera podle pachu!

Proč se někomu daří na svůj protějšek zapůsobit s obrovskou intenzitou,...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.