Domů     Medicína
Naděje pro pacienty trpící tinnitem
Zdroj: Pixabay

V České republice trápí tinnitus neboli šelest v uších 15 až 17 % populace. Tento nepříjemný příznak není považován za nemoc. Na lidi, kteří jím trpí je tak pohlíženo jako na jedince s „normálním sluchem“. Podle nejnovější studie tomu tak ale zřejmě není!.

Jako tinnitus se odborně označuje šelest v uších, který se projevuje pískáním, zvoněním, šuměním či hučením v jednou nebo obou uších. Trpěla jím řada známých osobností, například Ludwig van Beethoven, Matin Luther King, Michelangelo či Vincent van Gogh.

Potíže se mohou vyskytovat permanentně s nastupující intenzitou či nárazově. Pacienti je zpravidla více vnímají v klidu a tichu, nejčastěji večer před usnutím.

Obtěžující pískání v uších

Nejedná se o nemoc, ale příznak vyvolaný řadou příčin, jako jsou výkyvy krevního tlaku, obtíže s krční páteří, ušní mazová zátka, poranění ucha, ateroskleróza či stres. Nejčastější příčinou je však poškození sluchu hlukem.

Rozlišuje se akutní tinnitus, který trvá několik dnů, maximálně týdnů, a chronický šelest, který trvá déle než půl roku. Akutní většinou odezní sám a pokud není spojen například s poruchou zraku či závratěmi, není nutná návštěva lékaře.

Při chronickém je třeba lékařské vyšetření v případě, že postiženého pískání v uších psychicky obtěžuje a způsobuje mu například poruchy spánku či koncentrace.

Zdroj: WikiCommons

Závěry nejnovější studie, kterou provedli odborníci z nemocnice Mass Eye and Ear v Bostonu, hovoří o tom, že lidé trpící tinnitem mají ve skutečnosti poškozená specifická vlákna ve sluchovém nervu, což není možné detekovat standardními testy sluchu.

Proto se na ně nahlíží jako na lidi s normálním sluchem. Odborníci navíc zjistili, že u osob trpících šelestem v uších jsou neurony v mozkovém kmeni aktivnější v reakci na hluk než u lidí, kteří tinnitus nikdy nezažili.

Domnívají se proto, že jemná ztráta sluchu podněcuje mozek k nadměrné kompenzaci tohoto hendikepu zvýšením aktivity neuronů zapojených do vnímání zvuků. V důsledku toho lidé slyší něco, co vypadá jako „fantomové zvuky“.

Potíže se sluchem v hlučném prostředí

Do studie zahrnuli autoři 201 lidí, kteří tinnitus nikdy neměli, 64 osob, jež jím trpí občas, a 29 účastníků, kteří mají chronický tinnitus. Všechny vyšetřili pomocí audiogramu, na základě čehož bylo určeno, že mají normální sluch.

Když však odborníci umístili účastníkům do uší elektrody a měřili elektrickou aktivitu sluchového nervu a mozkového kmene v reakci na cvakání, zjistili, že lidé s tinnitem mají poškození specifického typu vlákna, které reaguje na hlasitější zvuky.

Stéphane Maison, klinický ředitel kliniky pro tinnitus v nemocnici Mass Eye and Ear v Bostonu, k tomu řekl: „To může vysvětlovat tak zvanou ‚skrytou ztrátu sluchu‘, kdy je u lidí hodnoceno, že mají normální sluch, přestože mají potíže se slyšením v hlučném prostředí.“ Na základě těchto zjištění věří, že by tinnitus mohl být v budoucnu léčitelný opravami poškozených vláken sluchového nervu.

Do té doby doporučuje Zdeněk Čada, ORL specialista, přehlušit obtěžující, dlouhotrvající tinnitus například poslechem hudby.

Související články
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18 do 30 let vystaveni řadě společenských aspektů, které mají negativní důsledky na jejich duševní zdraví. „Náš výzkum je unikátní v tom, že jako jediní v […]
Rakovina je považována za nemoc spojenou s vyšší věkem, přesto však v posledních letech přibývá případů rakoviny i u mladých lidí mezi 18 a 49 lety věku. Odborníci napříč specializacemi se snaží přijít na to, co je příčinou tohoto nárůstu a jak se tyto případy rakoviny s časným nástupem liší od těch „klasických“. Statistiky rakoviny […]
Mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli vědci z Českého centra pro fenogenomiku a laboratoře transgenních modelů nemocí Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruše vývoje zubů (amelogenesis imperfecta), která ovlivňuje zdraví zubů u pacientů s autoimunitním onemocněním. Studie uveřejněná v časopise Nature vrhá světlo na málo známé stavy amelogenesis […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Už přes 16 000 pacientů se v České republice zapojilo do výzkumu nových léků a očkovacích látek. Takzvaná klinická hodnocení probíhají nejčastěji v oblasti onkologie, imunologie a infekčních onemocnění, nemocí srdce a onemocnění dýchacích cest. Celkem ve zdravotnických zařízeních po celé republice probíhá 481 těchto hodnocení, jež zdravotnickému systému ušetřila více než jeden a půl […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz