Domů     Medicína
Když vás dýchání může zabít: Dá se vůbec čelit znečištěnému ovzduší?
Jan Zelenka 27.7.2023

Celosvětově má rakovina na svědomí téměř 60 % všech úmrtí, přičemž největší nebezpečí představuje rakovina plic. Jenom v roce 2020 na ni v České republice zemřelo více než pět tisíc lidí, a to i přes veškeré snahy všech znesnadnit lidem kouření cigaret.

Tento nešvar má na svědomí drtivou většinu všech zhoubných novotvarů plic a průdušek, přesto se vyskytne nádor u 1 člověka z 10, který v životě nevzal cigaretu do úst – a ani nežil v kuřácké rodině. Přibližně 10 % případů rakoviny plic v Evropě je totiž podle analytických dat Evropské agentury pro životní prostředí spojeno se znečištěným ovzduší. Můžeme se mu nějak bránit, nebo ho dokonce začít aktivně čistit?

Za špinavý vzduch si můžeme z velké části sami

Za posledních deset let se ovzduší v Čechách rapidně zlepšilo. Poděkovat můžeme nejen technologickému pokroku, ale také státu za to, že dohlíží na ty největší znečišťovatele,“ uvádí pro vzdělávací platformu Plice.online předseda neziskového spolku Senzorvzduchu Michael Lažan.

Jedním dechem však dodává: „Za znečištění těmi nejmenšími částicemi jsou nicméně až ze sedmdesáti procent odpovědné domácnosti.“ A právě ty nejmenší částice představují velký problém – dostanou se totiž úplně všude, bohužel i do lidských plic.

Michael Lažan, předseda neziskového spolku Senzorvzduchu. Foto: Michal Lažan

Ve smogu žije přes 90 % všech lidí na světě

Sloučeniny uhlíku, síry a dusíky, které se skrze plíce dostávají do našich těl, pochopitelně vznikají i přírodními procesy, stejně jako třeba prach ze skal a písku. Lidská činnost, a to nejen spalování fosilních paliv, ale i mnoho dalších technologických procesů, však koncentraci těchto částic v ovzduší mnohonásobně zvýšila.

Souhrnně je nazýváme označením PM2,5, protože mají v průměru dva a půl mikrometru – třicetkrát méně, než kolik na šířku měří průměrný lidský vlas!

A jak dokážeme změřit, kolik prachu ve vzduchu poletuje, když je tak titěrný? Senzorem pevných částic. Není ani těžké ho sestavit svépomocí. Právě spolek Senzorvzduchu poskytuje praktický návod, jak takové zařízení sestrojit:

buď z předpřipravené sestavy anebo po česku – úplně od nuly ze základních součástek. Každý se tak může přidat ke komunitě tisíců amatérských měřičů znečištění vzduchu po celé Evropě.

Města otravují vzduch a lidé to neřeší. Přibližně 85 % pacientů, jež přijdou k lékaři, již nebojují o plné vyléčení, ale o prodloužení života. Foto: Pixabay

Mikroskopické částice

Institut Francise Cricka, největší biomedicínská laboratoř v Evropě, přišel s dalším převratným zjištěním. Vědci se až donedávna domnívali, že pevné částice poletující ve vzduchu, přímo způsobují genetické mutace (a posléze rakovinu) při kontaktu s lidskými buňkami.

Podobně se to děje u látek obsažených v cigaretovém kouři. Jejich výzkum však nasvědčuje spíše tomu, že některé lidské buňky, které toho už mají hodně odžito, jsou zkrátka náchylnější ke genetickým mutacím.

Pak už jim stačí jenom „drobné pošťouchnutí“, aby začaly nekontrolovatelně růst a proměnily se ve zhoubný nádor. Pozitivní stránkou tohoto objevu je skutečnost, že znečištění vzduchu představuje menší riziko než kouření, a navíc existuje naděje, že bychom díky nově objeveným protizánětlivým lékům mohli zabránit rakovinnému bujení.

Tou špatnou zprávou zůstává, že mikroskopické částice ze spalovacích motorů kromě rakoviny způsobují také další onemocnění dýchacího ústrojí, např. astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc, a dokonce umí proniknout i hlouběji do těla a páchat škody také v srdci a mozku.

Podle dat z ÚZIS z let 1977–2015 se nejvíce lidí s karcinomem plic nachází v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejméně na Zlínsku. Foto: Pixabay

Boj proti znečištění ovzduší

Alarmující data z dlouhodobého měření znečištění ovzduší dalším škodlivým polutantem, kterým je oxid dusičitý (NO2), v Praze v roce 2022 odhalují, že všechny stanice překročily doporučené limity Světové zdravotnické organizace.

Abychom v ČR zabránili 500 zbytečných úmrtí ročně, je potřeba snížit emise. „Vážným problémem ve velkých městech je narůstající automobilová doprava. Konkrétně v Praze už je víc aut než obyvatel,“ vysvětluje Lažan.

V průběhu celého roku 2022 jsme prováděli v Praze dvacet dlouhodobých měření znečištěním NO2. Čtrnáct měřicích stanic překročilo českou zákonnou normu 40 mikrogramů na metr krychlový.“ Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje, aby roční průměr nepřesahoval 10 μm/m3. Tento limit bohužel překročily všechny stanice.

Česká republika v tomto ohledu není výjimkou – Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v místech s překročenými limity znečištění ovzduší žije 90 % světové populace a londýnský Institut Francise Cricka dokonce odhaduje, že je toto procento ještě vyšší!

Před smogem nejsou chráněni ani řidiči uvnitř aut

Pokud bychom na celé Zemi snížili emise tak, abychom se vešli do směrnice udávané WHO, dokázali bychom zabránit více než třem milionům zbytečných úmrtí ročně.

Kromě toho lidé mohou chránit svoje zdraví sami a hned. Lékaři doporučují snažit se omezit svůj pohyb po ulicích s intenzivním automobilovým provozem a rozhodně nevyvíjet v blízkosti takové silnice žádnou zvýšenou fyzickou námahu.

Ostatně vysoké koncentrace vdechují také řidiči a pasažéři vozidel, která po silně zamořené silnici jezdí. I když neplánujete vycházku podél dálnice, stejně se vyplatí ve větších městech zkontrolovat předpověď počasí, konkrétně hodnotu AQI (index kvality ovzduší), která by se měla pohybovat mezi nulou a 50. Pokud přesáhne 100, nejlépe uděláte, když zavřete okna a budete se co nejvíce zdržovat v interiérech.

Obraťte se na radnici a omezte auta

Podle stanoviska spolku Senzorvzduchu by ke zlepšení kvality ovzduší jednoznačně přispělo omezení počtu projíždějících aut, zejména těch s dieselovými motory, které představují drtivou většinu emisí v hustě obydlených oblastech.

Ale i jeden jediný komín rodinného domu spalující uhlí dokáže „otrávit“ kilometry čtvereční a lidi.

Alternativy přitom jsou všude.

Tou je i přestat s kouřením, které je stále zabijákem číslo jedna. Pro dlouholeté kuřáky byl také spuštěn program časného záchytu rakoviny plic, ale na doporučení lékaře jej mohou využít i osoby žijící v oblastech s vyšším znečištěním ovzduší.

Související články
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18 do 30 let vystaveni řadě společenských aspektů, které mají negativní důsledky na jejich duševní zdraví. „Náš výzkum je unikátní v tom, že jako jediní v […]
Rakovina je považována za nemoc spojenou s vyšší věkem, přesto však v posledních letech přibývá případů rakoviny i u mladých lidí mezi 18 a 49 lety věku. Odborníci napříč specializacemi se snaží přijít na to, co je příčinou tohoto nárůstu a jak se tyto případy rakoviny s časným nástupem liší od těch „klasických“. Statistiky rakoviny […]
Mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli vědci z Českého centra pro fenogenomiku a laboratoře transgenních modelů nemocí Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruše vývoje zubů (amelogenesis imperfecta), která ovlivňuje zdraví zubů u pacientů s autoimunitním onemocněním. Studie uveřejněná v časopise Nature vrhá světlo na málo známé stavy amelogenesis […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Už přes 16 000 pacientů se v České republice zapojilo do výzkumu nových léků a očkovacích látek. Takzvaná klinická hodnocení probíhají nejčastěji v oblasti onkologie, imunologie a infekčních onemocnění, nemocí srdce a onemocnění dýchacích cest. Celkem ve zdravotnických zařízeních po celé republice probíhá 481 těchto hodnocení, jež zdravotnickému systému ušetřila více než jeden a půl […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz