Domů     Medicína
Když vás dýchání může zabít: Dá se vůbec čelit znečištěnému ovzduší?
Jan Zelenka 27.7.2023

Celosvětově má rakovina na svědomí téměř 60 % všech úmrtí, přičemž největší nebezpečí představuje rakovina plic. Jenom v roce 2020 na ni v České republice zemřelo více než pět tisíc lidí, a to i přes veškeré snahy všech znesnadnit lidem kouření cigaret.

Tento nešvar má na svědomí drtivou většinu všech zhoubných novotvarů plic a průdušek, přesto se vyskytne nádor u 1 člověka z 10, který v životě nevzal cigaretu do úst – a ani nežil v kuřácké rodině. Přibližně 10 % případů rakoviny plic v Evropě je totiž podle analytických dat Evropské agentury pro životní prostředí spojeno se znečištěným ovzduší. Můžeme se mu nějak bránit, nebo ho dokonce začít aktivně čistit?

Za špinavý vzduch si můžeme z velké části sami

Za posledních deset let se ovzduší v Čechách rapidně zlepšilo. Poděkovat můžeme nejen technologickému pokroku, ale také státu za to, že dohlíží na ty největší znečišťovatele,“ uvádí pro vzdělávací platformu Plice.online předseda neziskového spolku Senzorvzduchu Michael Lažan.

Jedním dechem však dodává: „Za znečištění těmi nejmenšími částicemi jsou nicméně až ze sedmdesáti procent odpovědné domácnosti.“ A právě ty nejmenší částice představují velký problém – dostanou se totiž úplně všude, bohužel i do lidských plic.

Michael Lažan, předseda neziskového spolku Senzorvzduchu. Foto: Michal Lažan

Ve smogu žije přes 90 % všech lidí na světě

Sloučeniny uhlíku, síry a dusíky, které se skrze plíce dostávají do našich těl, pochopitelně vznikají i přírodními procesy, stejně jako třeba prach ze skal a písku. Lidská činnost, a to nejen spalování fosilních paliv, ale i mnoho dalších technologických procesů, však koncentraci těchto částic v ovzduší mnohonásobně zvýšila.

Souhrnně je nazýváme označením PM2,5, protože mají v průměru dva a půl mikrometru – třicetkrát méně, než kolik na šířku měří průměrný lidský vlas!

A jak dokážeme změřit, kolik prachu ve vzduchu poletuje, když je tak titěrný? Senzorem pevných částic. Není ani těžké ho sestavit svépomocí. Právě spolek Senzorvzduchu poskytuje praktický návod, jak takové zařízení sestrojit:

buď z předpřipravené sestavy anebo po česku – úplně od nuly ze základních součástek. Každý se tak může přidat ke komunitě tisíců amatérských měřičů znečištění vzduchu po celé Evropě.

Města otravují vzduch a lidé to neřeší. Přibližně 85 % pacientů, jež přijdou k lékaři, již nebojují o plné vyléčení, ale o prodloužení života. Foto: Pixabay

Mikroskopické částice

Institut Francise Cricka, největší biomedicínská laboratoř v Evropě, přišel s dalším převratným zjištěním. Vědci se až donedávna domnívali, že pevné částice poletující ve vzduchu, přímo způsobují genetické mutace (a posléze rakovinu) při kontaktu s lidskými buňkami.

Podobně se to děje u látek obsažených v cigaretovém kouři. Jejich výzkum však nasvědčuje spíše tomu, že některé lidské buňky, které toho už mají hodně odžito, jsou zkrátka náchylnější ke genetickým mutacím.

Pak už jim stačí jenom „drobné pošťouchnutí“, aby začaly nekontrolovatelně růst a proměnily se ve zhoubný nádor. Pozitivní stránkou tohoto objevu je skutečnost, že znečištění vzduchu představuje menší riziko než kouření, a navíc existuje naděje, že bychom díky nově objeveným protizánětlivým lékům mohli zabránit rakovinnému bujení.

Tou špatnou zprávou zůstává, že mikroskopické částice ze spalovacích motorů kromě rakoviny způsobují také další onemocnění dýchacího ústrojí, např. astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc, a dokonce umí proniknout i hlouběji do těla a páchat škody také v srdci a mozku.

Podle dat z ÚZIS z let 1977–2015 se nejvíce lidí s karcinomem plic nachází v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejméně na Zlínsku. Foto: Pixabay

Boj proti znečištění ovzduší

Alarmující data z dlouhodobého měření znečištění ovzduší dalším škodlivým polutantem, kterým je oxid dusičitý (NO2), v Praze v roce 2022 odhalují, že všechny stanice překročily doporučené limity Světové zdravotnické organizace.

Abychom v ČR zabránili 500 zbytečných úmrtí ročně, je potřeba snížit emise. „Vážným problémem ve velkých městech je narůstající automobilová doprava. Konkrétně v Praze už je víc aut než obyvatel,“ vysvětluje Lažan.

V průběhu celého roku 2022 jsme prováděli v Praze dvacet dlouhodobých měření znečištěním NO2. Čtrnáct měřicích stanic překročilo českou zákonnou normu 40 mikrogramů na metr krychlový.“ Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje, aby roční průměr nepřesahoval 10 μm/m3. Tento limit bohužel překročily všechny stanice.

Česká republika v tomto ohledu není výjimkou – Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v místech s překročenými limity znečištění ovzduší žije 90 % světové populace a londýnský Institut Francise Cricka dokonce odhaduje, že je toto procento ještě vyšší!

Před smogem nejsou chráněni ani řidiči uvnitř aut

Pokud bychom na celé Zemi snížili emise tak, abychom se vešli do směrnice udávané WHO, dokázali bychom zabránit více než třem milionům zbytečných úmrtí ročně.

Kromě toho lidé mohou chránit svoje zdraví sami a hned. Lékaři doporučují snažit se omezit svůj pohyb po ulicích s intenzivním automobilovým provozem a rozhodně nevyvíjet v blízkosti takové silnice žádnou zvýšenou fyzickou námahu.

Ostatně vysoké koncentrace vdechují také řidiči a pasažéři vozidel, která po silně zamořené silnici jezdí. I když neplánujete vycházku podél dálnice, stejně se vyplatí ve větších městech zkontrolovat předpověď počasí, konkrétně hodnotu AQI (index kvality ovzduší), která by se měla pohybovat mezi nulou a 50. Pokud přesáhne 100, nejlépe uděláte, když zavřete okna a budete se co nejvíce zdržovat v interiérech.

Obraťte se na radnici a omezte auta

Podle stanoviska spolku Senzorvzduchu by ke zlepšení kvality ovzduší jednoznačně přispělo omezení počtu projíždějících aut, zejména těch s dieselovými motory, které představují drtivou většinu emisí v hustě obydlených oblastech.

Ale i jeden jediný komín rodinného domu spalující uhlí dokáže „otrávit“ kilometry čtvereční a lidi.

Alternativy přitom jsou všude.

Tou je i přestat s kouřením, které je stále zabijákem číslo jedna. Pro dlouholeté kuřáky byl také spuštěn program časného záchytu rakoviny plic, ale na doporučení lékaře jej mohou využít i osoby žijící v oblastech s vyšším znečištěním ovzduší.

reklama
Související články
Transplantace jsou nadějí pro pacienty, jejichž vlastní orgán již nefunguje, jak by měl, a selhává. Dárcovských orgánů je však nedostatek, proto pro jejich přidělení musejí být splněny náročné podmínky. Nadějí pro pacienty, kteří je nesplňují, jsou stále ještě experimentální xenotransplantace, tedy voperování zvířecího orgánu. K první transplantací srdce z prasete člověku došlo v lednu 2022. […]
Přežeňme tu metaforu… V seriálu The last of us napadne lidstvo cizopasná houba, která mění myšlení i chování a přinutí člověka, aby jednal v souladu s cíli vetřelce, které nutno říci nejsou zrovna mírumilovné. Při studiu psychologie se velmi snadno přikrádá myšlenka: Nejsme snad napadeni takovou psychologickou houbou my všichni? Ovládnuti silami za horizontem našeho vědomí? Smýkáni ze […]
Píše se rok 2023 a lidstvo znovu stojí na prahu technologické revoluce. Tentokrát s umělou inteligentní tváří. Zatímco nedávno AI bodovala na sociálních sítích, dnes dobývá průmysl i medicínu… Žijeme v době, kdy jsme každý den zahlceni desítkami a stovkami nových dat. Není však v našich silách je všechna zpracovat. A v medicíně to platí dvojnásob. […]
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch opičích mohl být jen varovnou výstrahou. Datum 8. května 1980 vám asi nic neříká, přesto to byl významný den pro celé lidstvo. Oficiálně […]
Velmi často se mluví o tom, jak jsou zdravý jídelníček a dostatek pohybu důležité pro naše fyzické zdraví. Nyní se ukazuje, že zdravý životní styl je významný i pro duševní zdraví člověka. Studie provedená vědci z University of Cambridge a dalších významných světových univerzit naznačuje, že se podstatným způsobem podílí na snížení rizika rozvoje deprese. […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz