Domů     Příroda
Špinavému vzduchu se nevyhneme
Dagmar Garciová
od Dagmar Garciová 28.7.2022
Foto: Pixabay

Dýchat musí každý z nás a zhruba 99 % všech lidí na planetě dýchá znečištěný vzduch, varování vydala začátkem roku Světová zdravotnická organizace (WHO). Lze ještě někde dýchat zdravě?

Je zcela alarmující, že podle aktuální zprávy, která počítá s novými normami, právě v důsledku znečištěného ovzduší každoročně předčasně zemře přibližně 7 milionů lidí. Komplikovat dýchání může všudypřítomný prach, jenž se dostává do plic a poškozuje oběhový systém, což v závěru může vést až k mozkové příhodě. Nebezpečný je také oxid dusičitý ve vzduchu.

Monitorují ovzduší

Rekordní počet více než 6000 měst ve 117 zemích nyní monitoruje kvalitu ovzduší, lidé však v nich stále dýchají nezdravé úrovně jemných částic a oxidu dusičitého, přičemž nejvyšší expozici jsou vystaveni lidé v zemích s nízkými a středními příjmy.

reklama

Nová databáze kvality ovzduší je dosud nejrozsáhlejší, pokud jde o pokrytí expozice znečištění ovzduší na zemi. Zjištění podnítila WHO, aby zdůraznila důležitost omezení používání fosilních paliv a podnikla další hmatatelné kroky ke snížení úrovně znečištění ovzduší.

„Je nepřijatelné, abychom po překonání pandemie (covidu-19) měli sedm milionů úmrtí, kterým lze předejít, a nespočet ztracených let života ve zdraví v důsledku znečištění ovzduší,“ uvedla Maria Neiraová, šéfka odboru WHO pro životní prostředí, změnu klimatu a zdraví.

WHO zavádí pozemní měření průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého. (NO2) a také měření částic s průměrem rovným nebo menším než 10 μm (PM10) nebo 2,5 μm (PM2,5). Obě skupiny znečišťujících látek pocházejí převážně z lidských činností souvisejících se spalováním fosilních paliv.

Foto: Pixabay

Doufali ve změnu

Jak říká šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, vědci doufali, že během světové pandemie koronaviru klesnou hodnoty znečištění na přijatelnou mez, to se ale nestalo, a nyní to vypadá, že je situace ještě horší než dříve.

reklama

WHO sice lobuje za okamžité snížení globální závislosti na fosilních palivech, to je však, i v důsledku války na Ukrajině, v nedohlednu. Důkazní základna o škodách, které znečištění ovzduší působí na lidské tělo, mezitím rychle narůstá a poukazuje na značné škody způsobené i nízkými úrovněmi mnoha látek znečišťujících ovzduší.

„Současné energetické obavy zdůrazňují důležitost urychlení přechodu na čistší a zdravější energetické systémy. Vysoké ceny fosilních paliv, energetická bezpečnost a naléhavost řešení dvou zdravotních problémů znečištění ovzduší a změny klimatu podtrhují naléhavou potřebu postupovat rychleji směrem ke světu, který je mnohem méně závislý na fosilních palivech,“ uvedl Ghebreyesus.

Jeden problém střídá druhý

Ve 117 zemích, které monitorují kvalitu ovzduší, je vzduch v 17 % měst v zemích s vysokými příjmy nižší, než určuje nová směrnice WHO pro kvalitu ovzduší. V zemích s nízkými a středními příjmy však kvalita ovzduší v méně než 1 % měst splňuje doporučené prahové hodnoty.

reklama

Hodnoty, se kterými Světová zdravotnická organizace pracuje, uvádějí šestinásobný nárůst od spuštění databáze v roce 2011. Důkazní základna o škodách, které znečištění ovzduší působí na lidské tělo, mezitím rychle narůstá a poukazuje na značné škody způsobené i nízkými úrovněmi mnoha látek znečišťujících ovzduší.

Foto: Pixabay

Globálně jsou země s nízkými a středními příjmy stále více vystaveny nezdravým úrovním PM ve srovnání s celosvětovým průměrem, ale vzorce NO2 jsou odlišné a vykazují menší rozdíly mezi zeměmi s vysokými a nízkými a středními příjmy.

Přibližně 4000 měst/lidských sídel v 74 zemích shromažďuje údaje o NO2 na úrovni terénu. V souhrnu jejich měření ukazují, že pouze 23 % lidí v těchto místech dýchá roční průměrné koncentrace NO2, které odpovídají hodnotám v nedávno aktualizované verzi Směrnic WHO pro kvalitu ovzduší.

reklama
Související články
Americko-australský vědecký tým se chystá v následujících měsících spustit odvážný a nákladný projekt, jehož hlavním cílem bude vzkříšení vyhynulého tasmánského tygra.   Poslední tasmánský tygr, neboli vakovlk tasmánský, uhynul již ve 30. letech minulého století. Odborníci se však domnívají, že by ho bylo prostřednictvím kmenových buněk a technologie úpravy genů možné znovu oživit. Podle načrtnutého […]
Říká se o nich, že je na rozdíl od psů nelze ochočit – hrdá a svéhlavá stvoření si často dělají vše po svém – tak, jak chtějí a kdy chtějí. Podle nejnovějších výzkumů se nyní prokázalo, že i kočky si dokážou utvořit určité pouto se svými dvounohými majiteli. Ale jak silné? Touto otázkou se zabývali […]
Ačkoli to běžný člověk na první pohled možná nezaznamená, zvířata vymírají, o tom není pochyb. V posledních letech vědci varují, že v rámci šestého vymírání hrozí zánik až milionu druhů zvířat a rostlin. Co dělat, aby na planetě nezbyl člověk sám? Vypadá to, že úbytek druhů zvířat a s tím spojené snižování biodiverzity roste závratnou […]
Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň […]
Obecným předpokladem je, že když má nějaký tvor křídla, je schopen letu. Není tomu tak vždy! U některých druhů, hledajících potravu primárně pod vodní hladinou, se jejich stavba těla evolučně přizpůsobila, tělo bylo uzpůsobeno plavání a na souši jim postačila pouze kolébavá chůze. Let pro ně ztratil význam. Další skupinou nelétavých jsou ti, kteří se […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz