Co vydala Kutná Hora?

Od konce září 2011 probíhá v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dnes sídle Galerie Středočeského kraje, rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Vyvolán je poslední etapou rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí pro potřeby galerie.

Vzhledem k rozsahu probíhá výzkum ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Praha.

Probíhající archeologický výzkum navazuje na předchozí etapy z let 1998 až 2005, kdy byl zkoumán interiér koleje a obě přiléhající nádvoří. S nádvořími sousedí rozsáhlá plocha, nyní rekonstruovaná na park, jejíž archeologické poznání se zatím omezovalo pouze na průkop pro inženýrské sítě z roku 2005.

I tento nevelký zásah poukázal na velký archeologický potenciál a památkovou hodnotu. Na ploše se původně nacházelo kutnohorské předměstí „Na cechu“, fungující ve 14. až 16. století. Po té, co zdejší pozemky získali jezuité pro výstavbu své koleje, byla zástavba zplanýrována a plocha byla využívána jako zahrada.

Přestože se archeologický výzkum omezuje pouze na plochy zasažené výkopy a terénními úpravami pro budovaný park, jeho rozsah je poměrně významný. „V podstatě lze říci, že vzhledem k četnosti archeologicky cenných objektů předchází průzkum téměř jakémukoliv kopnutí do země,“ prozrazuje vedoucí projektu Michal Kaiser ze společnosti Metrostav, která rekonstrukci areálu provádí.

Podzemní práce se týkají zejména vodních prvků, propojených několika sty metry kanalizace a dále otevřené divadelní scény, doplněné vodní nádrží. Rozsáhlé terénní zásahy doprovázejí úpravy bastionu, jehož nové schodiště propojí chrám sv.

Barbory s areálem koleje. Velké úpravy se dotkly také tzv. štábní budovy (provizorní koleje) a interiéru Jízdárny.

Projekt svedl po letech dohromady dvě podobné party stavařů a archeologů, které v Kutné Hoře spolupracovaly už při předchozí etapě rekonstrukce Jezuitské koleje. „Je to výhoda, protože při předchozí spolupráci jsme navázali s archeology velmi dobré a korektní vztahy.

Jejich tým nám proto vyšel vstříc a vykazoval plné pracovní nasazení i v období extrémních zimních podmínek,“ doplňuje Kaiser.

Hlavním přínosem záchranného archeologického výzkumu je odkryv pracoviště, souvisejícího s těžbou stříbra z období počátku Kutné Hory jako města (13.-14. století). „Odhaleny byly jámy, zřejmě pokusné šachty, žlab pro přívod vody a podezdívky staveb v sousedství jednoho ze známých vstupům středověkého dolu „Osel““, říká Jan Frolík, vedoucí výzkumu.

„Tyto objekty doprovází četné koleje od vozů, dokládající rušný provoz. Pracoviště bylo po konci dolování převrstveno vrstvami hlušiny a tím zakonzervováno pro budoucí poznání“, dodává.

Od 14. století byl areál využíván jako předměstí. Domy se soustřeďovaly podél cesty směřující z města k chrámu sv. Barbory. Podle plánu z 18. století, který údajně zachycuje situaci zaniklého předměstí, zde stálo 16 domů.

Některé z nich byly zjištěny ve výkopech pro kanalizaci. Nejlépe jsou zachovány jejich sklepy, jeden s dochovaným vstupním schodištěm a další s částečně zachovanými klenbami. Na parcelách za domy se nacházely menší stavby, zděné sklípky a odpadní jámy, které poskytují velmi dobrou představu o vybavení zdejších středověkých domácností i o jejich bohatství.

Zčásti můžeme určit také řemeslo tehdejších obyvatel. V jedné usedlosti byly vyráběny z kostí a parohů různé užitkové předměty. Na jiné parcele byla částečně zachycena pec na pálení vápna. Nejzajímavější je nález keramických dílů velké prubířské pece z 16.

století, dokládající, že se majitel přilehlého domu zabýval zpracováním stříbra. V našem prostředí je to zcela unikátní nález.

Po roce 1626 využívali areál jezuité. Na místě jednoho ze zbořených domů si postavili budovu, kterou využívali jako provizorní kolej a která se dochovala dodnes (tzv. štábní dům). Plocha kolem něho byla přeměněna v zahradu.

Její příprava byla promyšlená, jak naznačuje zčásti zkoumaný systém odvodňovacích kanálů. Po roce 1773, kdy areál převzala armáda, se zahrada přeměnila ve cvičiště a nevzhledný skladový areál.

Archeologickým výzkumem bylo získáno obrovské množství nálezů (dosud 500 beden a množství přírodovědných vzorků), viz například lampička používaná horníky v dolech, která je zachycena na přiložené fotografii.

Jejich zpracování si vyžádá několik let, zahájeno však bude až po dokončení terénních prací, které budou probíhat nejméně do května.

– TZ Archeologický ústav AV ČR –

Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Co se nacházelo za velkomoravskou vesnicí?

Co se nacházelo za velkomoravskou...

Od letošního března probíhají rozsáhlé archeologické práce před výstavbou...
Na Korsice byly nalezeny starověké hroby

Na Korsice byly nalezeny...

Na severním pobřeží francouzského ostrova Korsika ve městě Île-Rousse byla...
V italské jeskyni byly nalezeny pravěké ostatky

V italské jeskyni byly nalezeny...

O životě našich prapředků se neustále dozvídáme něco nového. Nejvíce...
Jak obejít Svět za šest hodin?

Jak obejít Svět za šest hodin?

Rybník Svět u Třeboně byl prvním velkým dílem Jakuba Krčína. Kvůli odporu...
Mýt si ruce je důležité

Mýt si ruce je důležité

Že záleží na čistých rukou, věděli již lidé v antickém Řecku, alespoň z té...
Archeologové objevili dosud neznámé části svitků od Mrtvého moře

Archeologové objevili dosud neznámé...

Byť je teprve březen, dá se s jistotou říci, že nový objev izraelských...
Ženy a jejich role v pravěké politice

Ženy a jejich role v pravěké...

Archeologický průzkum murcijského pohřebiště v jihovýchodní části...
Nejstarší slovanské písmo na našem území? Germánské runy!

Nejstarší slovanské písmo na našem...

Čeští archeologové učinili zajímavý objev, který dokazuje, že provázanost...
Archeologové objevili pozoruhodnou mumii

Archeologové objevili...

V severním Egyptě nedaleko Alexandrie v lokalitě Taposiris Magna se...
Výstava Sluneční králové prodloužena

Výstava Sluneční králové...

Vedení Národního muzea se povedlo vyjednat prodloužení světové výstavy...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Epidemie Cypriánova moru skolila i dva římské císaře

Epidemie Cypriánova moru skolila i...

Císař Claudius II. Gothicus se řadí k energickým vládcům. Velkou část svého...
Světové rekordy: Které z nich jsou nejbizarnější?

Světové rekordy: Které z nich jsou...

Když se řekne „světový rekord“, většina z nás si představí nějaký...
Kuchyňské náčiní: Přenosný gril používali už staří Řekové

Kuchyňské náčiní: Přenosný gril...

Píše se rok 1500 př. n. l. Řecká hospodyně bere z ohniště žhavé uhlíky a...
Když atentát na Hitlera zhatí průvodčí

Když atentát na Hitlera zhatí...

„Moc rád bych si s Adolfem Hitlerem potřásl rukou,“ říká přátelům...
Jedineční a reální: Čím se tito lidé odlišují?

Jedineční a reální: Čím se tito...

Dalo by se říci, že všichni lidé na světě vypadají víceméně podobně....
3 věci, které dali nacisté světu

3 věci, které dali nacisté světu

Během každého vojenského konfliktu pracují vědci na vylepšování...
Saturn ztrácí své prstence!

Saturn ztrácí své prstence!

Saturn, jedna z planet naší sluneční soustavy, vyniká hlavně...
Dějepis jinak: Žena, která se stala papežem

Dějepis jinak: Žena, která se...

První žena, která se stala papežem? Nebo pouze lež,...
Naděje pro nemocné s Alzheimerem

Naděje pro nemocné s Alzheimerem

Odborníci z americké Pensylvánské státní univerzity (Penn State) jsou toho...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.