117 hodnot pro život: Kosmická technika pomáhá zdraví pozemšťanů

Snem nejen lékařů, ale především jejich klientů je zjistit zdravotní stav, aniž by ošetřující museli do těla bodat injekce, odebírat krev, rentgenovat, řezat či organismus jinak vystavovat zátěži – včetně psychické.

Nyní také u nás začíná sloužit zájemcům neinvazivní diagnostika pomocí tzv. přístrojů 3. tisíciletí. Dávno před vypuknutím choroby, rakovinu nevyjímaje, ukážou nové přístroje, že vyšetřovanému člověku toto riziko hrozí.

Lékaři tak mohou včas zahájit preventivní opatření. Zásluhu na tom má kosmický výzkum vědců, kteří vyvinuli unikátní přístroje založené na principech termodynamiky a kvantové fyziky. Jejich největší výhodou je, že se dají využívat i při snadno dostupných preventivních vyšetřeních. 21.

STOLETÍ tyto nejmodernější technologie nyní blíže poznalo v praxi díky setkání s odborníky společnosti QMI (Quantum Medical Institute) v Praze.

Ani kapka drahé tekutiny Jste v hezkém prostředí, na stolku lékařka hledí na monitor přístroje AMP menšího než počítač. Na něj se napojuje pět speciálních čidel v podobě malinkých sond. Lékařka tyto sondičky připevňuje na pětici tzv.

biologicky aktivních (tzv. referenčních) bodů těla: pravou a levou krční tepnu, do pravého a levého podpaží a do pupku na břišní tepnu. Ani do půl těla se svlékat nemusíte! »Klasickým« způsobem, tedy napsáním na klávesnici se do počítače manuálně zaznamenají údaje o klientovi, dále frekvence dechu a frekvence tepu.

V naprostém klidu pak vydržíte pár minut, kdy se pomocí softwaru spustí program sběru dat a výpočtů. Analyzátor zpracovává signály infračidel umístěných na bioaktivních bodech povrchu těla klienta, přeměňuje je na digitální signály a zabezpečuje přenos naměřených údajů do počítače.

Ten zpracuje naměřené údaje a výsledky zobrazí na monitoru. Jedná se o první analyzátor na světě, který bez fyzického odběru krve na základě kvantové fyziky stanoví 117 krevních parametrů.

Začalo to u kosmonautů Tenhle přístroj, vyráběný na Ukrajině, dobře znají kosmonauti, jejichž zdravotní stav se musí stále sledovat. Vzhledem k tomu, že v beztížném stavu nelze užívat klasické biochemické vyšetření krve, vyvinuli ruští vědci v rámci kosmického výzkumu diagnostický AMP.

Činnost je založena na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhovým systémem vnitřních orgánů a teplem, které vzniká v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vodíku a uhlíku. Tak se zjistí 117 ukazatelů analýzy krve a pochodů v těle pacienta.

Za chvíli v rukou držíte několik potištěných stránek. Vždy jsou uvedeny normální hodnoty, vedle nich cifry naměřené. Hodnota nad normálem září červeně, pod normálem se modrá. Obě barvy signalizují, že v daném parametru to není zcela v pořádku.

Výsledky vyšetření hned komentuje přítomný lékař. V případě testu pro 21. STOLETÍ to byla MUDr. Kateřina Pavelková, která upřesnila: „Díky tomu naši klienti dostanou informaci o tom, na co je zapotřebí se zaměřit, jaká další vyšetření podstoupit, a jak se o svoje zdraví starat v rámci prevence.

Dozvíte se vše Přístroj slouží nejen k získání informací jako při běžném vyšetření krve, ale například i jako EKG (elektrokardiograf) při vyšetření srdce či EEG (elektroencefalograf) u mozku. Ukáže dále mimo jiné, jakou koncentraci minerálů máte, jak jste na tom s cholesterolem a další fakta.

Uvidíte, zda máte v pořádku krevní obraz, zda organismus neohrožuje aktuální infekce, zda je v pohodě jaterní a žlučníkový systém. Funguje optimálně průtok krve srdcem a mozkem? Jak průchodné jsou vaše cévy?

Měření prozradí stav centrálního nervového systému, srdečně-cévního komplexu, funkční hodnoty plic, vzájemné propojení enzymových systémů s imunitním systémem… Dozvíte se, jakou máte srážlivost krve, kapacitu plic či podrobností o odolnosti imunitního systému

Nemoci odhalí už v zárodku Na jaké onemocnění může celkové vyšetření díky AMP v časovém předstihu upozornit? Jde o onemocnění krve, jater, žlučníkové kameny, ischemické choroby srdce i mozku, diabetes mellitus (cukrovku).

Nechybí aktivní stresová porucha, tabu není ani rakovinné bujení – předzvěst rakoviny prsu, tlustého střeva, prostaty, nádor v hlavě a další nepříjemná postižení. Není vůbec na škodu vědět, co nám v budoucnu hrozí a podle toho se chránit.

„Věk zájemců vůbec nerozhoduje. Přístroj AMP bezbolestně vyšetřuje od malých dětí až po seniory,“ upřesňuje Kateřina Pavelková.

EKG kardiovizor předběhl dobu Největší počet nebožtíků v ČR mají na svědomí choroby srdce a cév. V roce 2010 byly příčinou úmrtí 54 100 lidí, což bylo 54 % z celkového počtu všech zemřelých. Mnozí z nás znají klasický elektrokardiograf (EKG), s přebohatou směsicí hadiček končících elektrodami.

Z nich do přístroje vedou elektrokardiografické svody. Registrují průběh elektrických dějů na srdci z různých míst těla (hrudník, končetiny). Tak se rodí elektrokardiogram – grafický záznam elektrické aktivity srdce.

Společnost QMI má k dispozici EKG kardiovizor, který dokáže v trojrozměrném zobrazení diagnostikovat změny na srdci. Není to žádné monstrum, naopak pomenší krabička. Diagnostika je založena na počítačové analýze a 3D vizualizaci elektromagnetického záření myokardu.

Systém umožňuje už v raných stádiích zjistit přítomnost patologických změn na srdci a pravděpodobnost jejich lokalizace při různých onemocněních. Zjistí kompletní stav srdce a odhalí možnost infarktu na mnoho týdnů dopředu.

Upozorňuje na stavy srdce, které mohou být příčinou kolapsů. Odborný lékař v rámci prevence interpretuje získané výsledky. Pokud je to nutné, s pacientem probere slabá místa jeho srdečního svalu a navrhne preventivní či léčebné kroky.

Vyšetří vás za minutu Vyšetření, které trvá kolem pouhé minuty, ukáže, zda průtok krve srdcem je v pořádku. Dozvíte se, zda rytmus práce vašeho srdce je v normě, nebo vykazuje odchylky (prevence arytmie) a také zda se srdce správně prokrvuje a okysličuje (prevence ischemických onemocnění).

Kompletní výsledky si lze odnést vytištěné jako odborný podklad pro další práci ošetřujícího lékaře. A jaká je úspěšnost přístroje? Při ischemické chorobě srdce citlivost metody představuje až 80 %! Získané parametry znamenají základ pro hloubkovou diagnostiku.

Citlivost přístroje oproti standardnímu EKG je 7 až 50krát vyšší! Mamograf, který nezáří Nejnovější údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR potvrzují, že na druhém místě, pokud jde o příčiny úmrtí v ČR, jsou onkologická onemocnění.

Na rakovinu u nás loni zemřelo 28 000 lidí. Ženy velmi ohrožuje rakovina prsu. Ty zodpovědné tedy nezanedbávají preventivní vyšetření na mamografu. Některé však přiznávají, že vedle strachu, aby se do nich rakovina nezakousla, mívají obavy i ze škodlivého ozáření.

Nic takového není možné u elektroimpedančního (elektroimpedance = úhrnný el. odpor obvodu protékaného střídavým proudem) mamografu MEIK. To je zařízení založené na metodě elektroimpedanční tomografie.

Nádory jsou vodivé Slouží k vizualizaci a diagnostice patologických změn, ke kterým dochází v tkáni mléčné žlázy či jiných oblastech lidského těla nacházejících se především blízko k povrchu těla. Ví se, že mnohé nádory, například právě zhoubné nádory mléčné žlázy, mají elektrickou vodivost, tj.

schopnost vést elektrický proud, která se značně liší od elektrické vodivosti zdravé tkáně. Elektroimpedanční počítačový mamograf umožňuje vizualizovat rozdělení elektrické vodivosti biologických tkání v několika příčných řezech sledované části těla, a tak na získávaných zobrazeních jasně odhalí zákeřné nádory.

Ženy leží a obsluha jim na zkoumané partie přikládá hlavice nevelkého přístroje. Přístroj dětem nevadí MEIK sklouží k diagnostice změn probíhajících v tkáni mléčné žlázy. Na rozdíl od klasické mamografie není klientka vystavena žádnému záření.

Vyšetření není limitováno věkem a mohou je využívat i ženy těhotné, protože na rozdíl od klasického mamografu nevyšetřuje rentgenovými paprsky, ale zachycuje změny přirozené vodivosti tkání. Díky tomu není nijak omezena četnost vyšetření.

Metoda umožňuje rekonstruovat trojrozměrné rozdělení elektrické vodivosti (ve formě tomografických řezů v různé hloubce), a tím získat kvalitnější a detailnější zobrazení. Získané výsledky opět interpretuje odborný lékař.

Podle potřeby navrhne případná další preventivně léčebná opatření.

Hit moderní medicíny Další hitem pro budoucnost medicíny je infračervená kamera SVIT. Tepelně zobrazovací systém SVIT je termografickou kamerou třetí generace, která pracuje v reálném čase. Medicíně termovizní kamera nabízí možnost vykonávat termografická vyšetření.

Tak se mohou případné nebezpečné choroby odhalit ještě mnohem dříve, než se projeví jakýmikoliv morfologickými změnami v tkáních či subjektivními pocity zdravotních problémů. S pomocí termovizní kamery lze vykonávat opakovaná měření jednotlivých oblastí pokožky se získáváním stále nových informací o stavu pacienta a s jejich ukládáním do medicínské databáze.

Vůbec nijak neškodí Tepelný zobrazovací systém SVIT drží mezi klasickými medicínskými tepelně zobrazovacími systémy rekord v citlivosti. Nejdůležitější výhodou termovizní diagnostiky je absolutní neškodnost a neinvazivnost.

Vysoké tepelné rozlišení a obrazová frekvence kamery umožňuje získávání čistých vysoce kontrastních tepelných obrazů objektů (termogramů). Fotocitlivá matrice zaznamenává infračervené záření jakýchkoliv horkých objektů – včetně přirozeného vyzařování lidské pokožky.

Nemá ráda stereotyp Ve kterých oblastech medicíny se termovizní diagnostika nejvíce uplatňuje? Je to experimentální medicína či mamologie (sledování prsních žláz žen) Nezanedbatelná je klinická diagnostika zápalových procesů (např.

revmatická artritida poškození páteře, zápalové procesy žlučníku, štítné žlázy apod.). Také zde lze vystopovat raná stádia onkologických onemocnění. Ke slovu přijde i traumatologie (popáleniny, omrzliny, poškození nervů.) či angiologie (zabývá se diagnostikou a terapií krevních a lymfatických cév), kde SVIT dokáže diagnostikovat zápal žil, rozšiřování křečových žil apod.

Termovizní kamera SVIT je určena pro vytváření termogramů a měření teploty jakéhokoliv bodu objektu bez fyzického kontaktu s ním. Má tedy naději na využití ve sportovní medicíně, fyzioterapii, ve vědeckém výzkumu ale i v průmyslu.

Kde čeká naděje? *Služby QMI jsou dostupné v Praze a v Plzni, další společností, jež podobné služby nabízí, je brněnská firma Promedical *V roce 2011 se připravuje otevření poboček QMI v Českých Budějovicích a v Hradci Králové *AMP analýza krve stojí 800–3000 Kč, MEIK vyšetření prsní žlázy 700–3000 Kč a EKG srdce ve 3D vyjde na 2500 Kč *Zdravotní pojišťovny úkony zatím neproplácejí

Jen si tak trochu fouknout… *Multifunkční automatický spirometr umožňuje rychlé a spolehlivé měření parametrů funkce vnějšího dýchání člověka. *Obraz procesu dýchání se zobrazuje na obrazovce připojeného PC v režimu »reálného času«. *V samotném spirometru je zabudována kontrola správnosti vykonávání dýchacích testů. *Výsledky měření se zobrazí na monitoru, nebo je lze vytisknout. *Výpočet parametrů, jejich porovnání s normou a taktéž archivace naměřených hodnot se provádí automaticky ihned po skončení dýchacího testu.

*Automatické vyhodnocení s diagnostickým závěrem s poukázáním na stupeň a typ poškození ventilačních funkcí plic v souvislosti se 4 standardy funkcí hodnot pro dospělé (2 pro děti).

RTM zasáhne rakovinu už v zárodku *Metoda mikrovlnné radiometrie patří mezi vysoce sofistikované metody identifikace nádorového bujení v živém organismu. *Jednou z unikátních novinek je mikrovlnný radiometr RTM.

*Samotná metoda mikrovlnné radiometrie je založena na měření intenzity »vlastního elektromagnetického záření«, vyzařovaného buňkami vnitřních tkání klienta v rozsahu velmi vysokých frekvencí v infračervené (IR) a mikrovlnné oblasti.

*Změna teploty (teplotní anomálie) je vyvolaná hlavně zesíleným metabolismem probíhajícím v rakovinových buňkách. *Tato skutečnost umožňuje lékařům pomocí mikrovlnného radiometru vykonávat včasnou diagnostiku zmutovaných buněk (nádorů) prakticky ve všech orgánech lidského těla.

*Základní odlišnost mikrovlnné radiometrie od známé infračervené (IR) termografie spočívá v tom, že zatímco IR termografy umožňují měřit a vizualizovat teplotu jen kožních tkání, mikrovlnná radiometrie poskytuje informace o teplotě až z hloubky 5–7 cm sledované biotkáně.

*Přístroj dokáže nalézt nádor již v předklinickém stadiu, a tak umožnit včasnou prevenci. Pulzní oscilometr HPTV nahradí spoustu přístrojů *Unikátní přenosný medicínský komplex je určen pro neinvazivní vyšetření parametrů arteriálního (tepenného) tlaku, mechanických funkcí srdce, roztažnosti stěn artérií (tepen) *Při měření se na ruku klienta navleče standardní manžeta spojená s měřicím blokem.

Veškeré úkony – komprese manžety, oscilogram a analýza údajů – probíhají automaticky. *Originální konstrukční řešení a vhodné programové zabezpečení dovolují široké použití v různých oblastech medicíny.

Naměřené ukazatele efektivně nahrazují soubor přístrojů a aparátů, které využívají jiné metody. Zařízení snižuje časovou náročnost a náklady na diagnostiku.

Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Otestován na Covid snadno a rychle! Testy společnosti Humasis byly povoleny Ministerstvem zdravotnictví ČR

Otestován na Covid snadno a rychle!...

Dne 24.2.2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo testům korejské...
Britská varianta COVID-19 se rychle šíří

Britská varianta COVID-19 se rychle...

Britská varianta COVID-19 se šíří i přes současná protiepidemiologická...
Darujte plazmu, vyzývají odborníci

Darujte plazmu, vyzývají odborníci

Pacienti po autonehodách, s popáleninami, při operacích, těhotné ženy i...
Srdeční selhání je na pořadu dne

Srdeční selhání je na pořadu dne

Čeští kardiologové varují: zanedbané infarkty, neochota jet do nemocnice nebo k lékaři...
FUTTEC i pro využití v extrémních zimních podmínkách

FUTTEC i pro využití v extrémních...

Nepříznivé klimatické podmínky, které v uplynulých týdnech potrápily...
Perseverance hlásí úspěšné přistání

Perseverance hlásí úspěšné přistání

Ve čtvrtek 18. února 2021 ve 21:43 středoevropského času po manévru trefně...
Tichý „zabiják“ zraku

Tichý „zabiják“ zraku

Blíží se Světový týden glaukomu, který připadá na 7. – 13....
Moderní léčba pro tisíce pacientů

Moderní léčba pro tisíce pacientů

Nesnesitelné bolesti kloubů nebo chronické záněty střev – tak se projevují...
Zimní měsíce jsou k očkování proti klíšťové encefalitidě ideální

Zimní měsíce jsou k očkování proti...

Česká republika patří k tzv. endemické oblasti a klíšťata, která toto infekční...
První vertikální vypuštění satelitu se blíží

První vertikální vypuštění satelitu...

Vůbec první vertikální vypuštění satelitu z britského území...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Badatelský oříšek: Která říše byla největší v historii?

Badatelský oříšek: Která říše byla...

V dějinách lidstva najdeme hned několik významných říší, které by se...
Barevná matrjoška: Když se sedm žen vejde do jedné!

Barevná matrjoška: Když se sedm...

Kulaťoučká, ruská dáma ze dřeva. Pomalovaná pestrými šaty, šátkem a tvářičkami...
Říše Chimú: Obětovali dávní lidé bohům to nejcennější?

Říše Chimú: Obětovali dávní lidé...

Plesk, plesk, dětské nožky šlapou do bahna. Malý kluk ví, že se děje něco...
Britská varianta COVID-19 se rychle šíří

Britská varianta COVID-19 se rychle...

Britská varianta COVID-19 se šíří i přes současná protiepidemiologická...
Dějepis jinak: Jak se Hitler dostal k moci?

Dějepis jinak: Jak se Hitler...

Adolf Hitler. Jméno, které zná asi každý. Víme,...
Oranžská princezna musela do svého zámku vstupovat oknem

Oranžská princezna musela do...

Policista pokyne dobře oblečené dámě. Jemu samotnému je situace poněkud trapná....
Srdeční selhání je na pořadu dne

Srdeční selhání je na pořadu dne

Čeští kardiologové varují: zanedbané infarkty, neochota jet do nemocnice nebo k lékaři...
CIA : Američtí hybatelé děje

CIA : Američtí hybatelé děje

Nemusí nic. Zveřejňovat svůj rozpočet, klíčové pracovníky, počet...
Proč mohli mít pivovarští dvojí příjem?

Proč mohli mít pivovarští dvojí...

„Jdi k čertu s tím spolkem,“ odfrkne jeden pražský sladovník na nabídku...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.