Domů     .Top
Rok 2050: Vláda žen a konec chození do práce
Martin Janda 23.3.2011

Otázka, jak bude vypadat svět budoucnosti, nechává chladným jen málokoho. Svůj pohled na tuto problematiku představila i jedna z ikon moderní sociologie a futurologie, americký vědec Alvin Toffler. Podle jeho názoru čekají lidstvo v příštích dekádách převratné změny.

Alvin Toffler není žádným mystikem, předpovídajícím z křišťálové koule. Pracuje s tvrdými daty a jeho předností je zejména schopnost vnímat věci v souvislostech. Už v 70. letech minulého století odhadl překotný vývoj informačních technologií, což ve svém důsledku povede k tomu, že řada lidí se před nadměrným přílivem informací schová mimo reálný svět.

A nejen to! Předpověděl i zmenšení intervalů mezi přírodními katastrofami či sňatky mezi příslušníky stejného pohlaví, což v té době bylo nemyslitelné.

U internetu zapomeňte na gigabyty

Ve své nové prognóze, jejímž určujícím termínem je rok 2050, se Toffler soustředí na své oblíbené téma informačních technologií. Internet podle něj pronikne i do těch nejzapadlejších koutů a jeho vysoká rychlost bude nezbytností.

Tento stav povede k tomu, že odpadne povinnost dojíždění do práce, protože většina komunikace se bude uskutečňovat prostřednictvím videokonferencí.

Pokud však hovoříme o vysokorychlostním internetu, je třeba si jej představit jinak než ten současný. Jestliže dnes je vrcholem rychlosti internetu gigabytový přenos, za nějakých čtyřicet let se tato veličina navýší na řády petabytů.

Nové zdroje energie

Byť se petrolejářské společnosti všemi legálními i nelegálními prostředky snaží zabránit rozvoji alternativních energetických forem, jejich úsilí bude marné. Nové formy energie v příštích čtyřiceti letech zaznamenají nebývalý boom.

Z toho nebudou mít radost státy ležící kolem Perského zálivu, jakými jsou třeba Saúdská Arábie, Írán, Irák nebo Kuvajt, ale nepotěší to ani Ruskou federaci. Tento stav vytvoří skupinu poražených států v postropném světě.

Na druhé straně zrychlující se klimatické změny otevřou cestu k novým dosud zapovězeným ropným nalezištím, zejména v arktické oblasti. Co se týče dopravy, Toffler předpovídá rozvoj velkých kontejnerových zaoceánských lodí, které uspokojí levnější dodávku zboží.

S tím souvisí i nutnost vylepšit a zdokonalit významné průplavy, hlavně Suezský a Panamský.

Další stěhování národů?

Změnám klimatu věnuje Toffler další kapitolu své prognózy. Obává se zde zejména ozbrojených konfliktů, které mohou kvůli tomuto fenoménu nastat. Podél mořských pobřeží dojde k zásadním přesunům obyvatelstva, což se samozřejmě v důsledku migračních vln dotkne i vnitrozemských států, jako je Česká republika.

Lidský organismus je závislý na vodě a této vzácné tekutiny začíná být nedostatek. Vždyť války o vodu vedli již staří Sumerové. Mohou nastat války o vodu v budoucnosti? Mohou. Zejména ve výbušné oblasti Blízkého východu, který se podle Tofflera stane ještě větším mixem náboženských hnutí.

Například v 60. letech minulého století zaútočil Izrael na syrské zařízení, které mělo odvádět vodu z řeky Jordán. Rizikovou oblastí je i Egypt, který je, co se týče vody, zcela závislý na řece Nilu. Pro Egypťany je představa, že by třeba Súdán začal na Nilu stavět přehradu, noční můrou.

Už v roce 1956 byla proto v Káhiře podepsaná smlouva, že 60 % vody, která ročně proteče Nilem, patří Egyptu. Průšvih je v tom, že egyptská populace se rozrostla, takže dnes už ne každý má přístup k čisté vodě. Svou roli může sehrát i nynější dělení Súdánu.

Konec masové výroby

Zásadními změnami projde také ekonomika. Zapomeňte na masovou pásovou výrobu, jejímž symbolem je legendární Henry Ford. Důraz bude kladen na zakázkovou výrobu vysoce komplexních produktů, jakým je v současnosti třeba iPhone.

To umožní malým výrobcům být konkurenceschopnými i v soutěži s gigantickými společnostmi, které nebudou tolik flexibilní.

Nárůst populace donutí i lidi žijící ve městech, aby si produkovali potraviny sami. Cena jídla totiž bude postupně stoupat, takže se možná brzy dočkáme renesance zahrádkářských kolonií, kde si lidé budou pěstovat přinejmenším zeleninu a ovoce.

Zároveň si stárnutí populace vyžádá mnohem vyšší náklady na péči o staré lidi. Současné důchodové systémy budou muset být nahrazeny, ale Toffler ve své analýze přiznává, že si nedokáže představit čím.

Století Číny

Svět však neřeší jen technologické nebo ekonomické problémy, ale i ty mocenské. Vysloveně zločineckých režimů podle Tofflera bude ubývat, podle něj se udrží například v Severní Koreji nebo v Íránu. „Jaké vztahy udržovat s těmito státy, to bude skutečný test pro politické lídry,“ upozorňuje Toffler.

Alvin Toffler se shoduje s mnoha jinými odborníky, že 21. století bude patřit Číně. Právě ona se již pomalu stává hospodářskou velmocí číslo jedna a svou pozici postupem času ještě více upevní. Zároveň se sblíží s Indií a s Brazílií, čímž vznikne velmi silný blok ovlivňující hlavně celosvětovou měnovou politiku.

Říše středu na svou mocenskou orbitu získá i řadu afrických států nebo třeba jihoamerickou Venezuelu, především kvůli energetickým zdrojům.

Spojené státy se dostanou kvůli závislosti na některých nerostných surovinách, zejména drahých kovech, do »područí« Číny.

Američané nerostnými zásobami příliš nedisponují, a přitom je potřebují ve svém automobilovém i zbrojařském průmyslu. Čína si je tohoto faktu vědoma již v současnosti a nedávno snížila produkci drahých kovů, aby na světovém trhu došlo k navýšení jejich ceny.

Budoucnost patří ženám

K výrazným změnám dojde i v náboženské skladbě celosvětové civilizace. Zatímco křesťanským hnutím bude patřit jižní polokoule, zejména Afrika a Jižní Amerika, islám bude stále více pronikat do Evropy, USA i Kanady.

Střet dvou kultur, které sice vycházejí z jednoho základu, ale nyní vyznávají poněkud odlišné hodnoty, může být značně problematický, což je pozorovatelné už nyní.

Každopádně budoucnost nebude jen ve znamení vzestupu Číny, ale zejména žen. Ženy budou totiž stále více zaujímat nejvyšší pozice. Má to svou logiku, jak podotýká Tofflerova spolupracovnice Deborah Westphalová:

„Žádná společnost nemůže být úspěšná, když se rozhodovacích procesů účastní jen polovina populace.“.

Přehnaná předpověď z roku 1960

O tom, jak přehnané mohou být některé futurologické předpovědi, svědčí článek z tuzemského časopisu ABC, který vyšel koncem 60. let minulého století. Podle něj budou mít v roce 2000 budovatelé komunismu v SSSR i v ČSSR k dispozici moderní automatizované závody, zemědělské práce se zvládnou průmyslovým způsobem.

Pracovní doba bude v táboře míru trvat jen šest hodin. Lidé budou jezdit hromadnou dopravou zdarma, stejně tak nikdo nebude platit za stravování v závodních jídelnách či za nájem prostorných bytů, které budou dostupné pro každého.

Samozřejmostí podle této prognózy byly kolonizace Měsíce a Marsu. Nic z toho ale tak nějak nevyšlo, takže soudruzi někde museli udělat chybu….

Kdo je Alvin Toffler

Alvin Toffler (*1928) je americký sociolog a futurolog. Působil a působí na nesčetných univerzitách, díky své specializaci na strategické plánování spolupracoval i s Bílým domem. Patří mezi nejvýraznější myslitele druhé poloviny 20. a začátku 21. století.

Zřejmě nejvíce jej proslavila publikace s názvem Šok z budoucnosti, ve které se Toffler zaměřil na změny společnosti způsobené nástupem moderních technologií. Onen šok z budoucnosti Toffler chápe jako neschopnost adaptovat se na právě probíhající a neustále se zrychlující změny. Výsledkem je pak kulturní šok uvnitř vlastní civilizace.

Další vědecké prognózy na rok 2050

* Podle výkonného ředitele programu OSN pro životní prostředí Achima Steinera dojde ke zhroucení mořských ekosystémů, pokud bude tempo rybolovu pokračovat tak jako dosud.

* Badatel zabývající se umělou inteligencí, David Levy, předpovídá, že v roce 2050 se sexuální styk s roboty, kteří budou nerozeznatelní od lidí, stane běžnou záležitostí.

* Rok 2050 by mohl znamenat i konec pozemských astronomických observatoří. Podle amerického profesora Gerryho Gilmoura bude na vině znečištění atmosféry a klimatické změny.

* Populační fond Organizace spojených národů předpokládá, že v roce 2050 bude mít naše planeta 9,2 miliardy obyvatel. Americký statistický úřad operuje s číslem 9,5 miliardy. Evropská komise odhaduje, že celosvětová populace dosáhne 8,9 miliardy obyvatel a v důsledku nižší porodnosti v Evropě a Číně bude klesat. Dva z každých devíti lidí budou přitom starší šedesáti let.

* Pokud vědci nepřijdou na účinnou terapii, jak bojovat s Alzheimerovou nemocí, vzroste počet postižených touto chorobou čtyřnásobně.

* Arnulf Jaeger-Walden z Evropského ústavu pro energetiku je přesvědčen, že solární energie ze severní Afriky může poskytnout našemu kontinentu až 100 GW, což je více než v současnosti produkuje Velká Británie.

* Globální investičně-bankovní společnost Goldman Sachs předpovídá, že v roce 2050 budou nejdůležitějšími ekonomickými hráči Čína, USA, Rusko, Brazílie, Mexiko a Indie.

* Podle dohody skupiny států G8 by se produkce emisí skleníkových plynů měla snížit na polovinu.

Související články
Působivá kolekce slabých, ale barevných kosmických objektů na tomto snímku je známá jako mlhovina Racek, protože svým vzhledem připomíná ptáka v letu. Útvar tvoří oblaky prachu, vodíku, hélia a malého množství těžších chemických prvků. Celá oblast je místem zrodu nových hvězd. Mimořádné rozlišení tohoto záběru pořízeného pomocí přehlídkového teleskopu ESO/VST odhaluje detaily jednotlivých astronomických objektů, […]
Zřejmě největší druh papouška v historii objevili australští paleontologové. Podle všech indicií dosahoval výšky až jednoho metru, vážil asi 7 kilogramů, nelétal a mohl se chlubit skutečně silným zobákem. Pták dostal pojmenování Heracles inexpectatus a doba jeho života je datována přibližně před 19 miliony lety. „Nový Zéland je dobře známý svými velkými nelétavými ptáky. Dominantní […]
Čeští egyptologové mají v brzké době v plánu tříměsíční výpravu do lokality Abúsír, kde chtějí pokračovat v průzkumu údolního chrámu faraona Niuserrea a okolí hrobky hodnostáře Ceje. Lucie Jirásková z Českého egyptologického ústavu FF UK řekla, že je v plánu také zpracování vykopaných předmětů. „V průběhu výzkumů není moc času na zpracování nálezů. Necháváme si na to tedy měsíc, kdy […]
Protože elektrokola nebývají úplně levnou záležitostí, je pro každého majitele nejdůležitější ze všeho kvalitní ochrana před krádeží. Toho si je dobře vědom i nizozemský výrobce kol VanMoof, který bez mrknutí oka tvrdí, že má tu nejlepší ochranu na světě. Skutečně nepřehání? Pokud se podrobněji podíváme na ochranu jejich elektrokol Electrified S2 a X2, pak je […]
Kriticky ohrožený sýček obecný letos významně posílil populaci díky velkému množství hrabošů. Teď pro něj malý hlodavec může být hrozbou. Zemědělci dostali povolení trávit hraboše plošně rozhozeným jedem. Od 5. srpna jim to umožňuje rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) podřízeného ministerstvu zemědělství. Ornitologové varují, že v ohrožení je mnoho živočichů a především […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz