10 přírodních látek, užívaných při magických rituálech

K navázání kontaktu se silami, které člověka přesahují, lidé využívali a stále využívají metod, které dokáží přivolat změněný stav vědomí. Vedle tance a rytmického bubnování jsou nejúčinnějším průvodcem na cestě mimo náš svět také nejrůznější psychotropní látky.

Našim předkům se stačilo jen dobře rozhlédnout po okolní přírodě. Jak je vidí dnešní věda?

K navázání kontaktu se silami, které člověka přesahují, lidé využívali a stále využívají metod, které dokáží přivolat změněný stav vědomí. Vedle tance a rytmického bubnování jsou nejúčinnějším průvodcem na cestě mimo náš svět také nejrůznější psychotropní látky. Našim předkům se stačilo jen dobře rozhlédnout po okolní přírodě. Jak je vidí dnešní věda?

Když bude chtít etnolog či religionista mluvit o látkách, které užívali či stále užívají nejrůznější národy světa k navození změněného stavu vědomí, použije zvláštně znějící slovo entheogen. Tato složenina, která má podobně jako řada jiných slov, užívaných ve vědě, svůj původ ve staré řečtině, bychom mohli volně přeložit jako »cesta k vnitřnímu bohu«. Když se však na stejnou problematiku podívá chemik či neurofyziolog, namísto o vnitřním bohu bude mluvit o chemických vazbách či procesech na membránách nervových buněk. 21. STOLETÍ vás nyní provede zákoutími »cest k bohu« z hlediska současné vědy.

Pro přehlednost jsme zdroje »cest k bohu« seřadili zhruba podle míry síly účinku, a tedy i potenciální nebezpečnosti.

1. Kava-kava – pepřovník opojný (Piper methysticum)Původní pravlast: ostrovy západního PacifikuSystematické zařazení: pepřovníkovité, pepřotvaréÚčinné látky: cyklické estery kavalaktony

Poněkud »silnější káva«Rostlina pepřovníku opojného stejně jako nápoj, který se z ní připravuje, je po celém světě znám pod označením kava-kava. Toto slovo pochází jazyka obyvatel pacifických ostrůvků Tonga a Markézy, její užívání má však dlouhodobou tradici prakticky v celém Tichomoří včetně části Austrálie.

Hlavní částí rostliny obsahující účinné látky je kořen, méně náročným konzumentům však stačí i jiné části rostliny. Kořeny se buď přímo žvýkají, nebo se z nich připravují nejrůznější nápoje.

Pro milovníky slabé euforieÚčinky kavy jsou ve srovnání s řadou skutečně mocných halucinogenů poměrně slabé. Její požití navozuje pocit uklidnění, dobré nálady a relaxace. Účinnými látkami je řada typů kavaloktonů, které přímo interagují s iontovými kanály na membránách neuronů a svalových buněk.

Jeden z typů kavalaktonů dokáže také slabě ovlivnit hladinu dopaminu a tím přispět k vylepšení nálady.

2. Syrská růže – harmala mnohodílná (Peganum harmala)Původní pravlast: stepi střední AsieSystematické zařazení: Nitrariaceae, mýdelníkotvaréÚčinné látky: b-karbolinové alkaloidy harmin, harmalin, tetrahydroharmalin

Omamný dým ze semenHarmala, zvaná též syrská routa či růže, je až 1 m vysoký polokeř, typický pro polopouštní oblasti Blízkého východu a centrální Asie. Nejvíce účinných látek je k nalezení v semenech, z nichž se příležitostně lisuje i olej.

I oblasti dnešního Íránu se místy dodnes praktikuje dávný zoroastrovský rituál – semena harmaly se nasypou do řeřavého uhlí, postupně pukají a uvolňuje se omamný dým.

Od úsměvu k pláčiDroga z harmaly, zejména alkaloid harmin, který je v ní obsažen, vyvolává v malém množství příjemné stavy – tělo se uvolní a dostaví se veselá nálada. Během druhé světové války jej nacisté používali i jako sérum pravdy.

Po požití většího množství však přicházejí nepříjemné stavy: křeče, úzkosti a halucinace. Harmin i harmalin potlačují účinnost enzymu monooxidázy, která odbourává neurotransmitery typu noradrenalinu, dopaminu či serotoninu.

3. Tabák smíchu – konopí seté (Cannabis sativa)

Původní pravlast: centrální oblasti AsieSystematické zařazení: konopovité, růžotvaréÚčinné látky: asi 60 typů tetrahydrokanabinolů (THC)

Konopí v rukou kněžíIntoxikace konopím, tedy marihuanou, patří k nejstarším a neoblíbenějším způsobům, jak změnit stav vědomí. Velké oblibě se těšilo zejména v hinduistické Indii a v arabském světě, dnes je jednou z celosvětově nejčastěji pěstovaných psychoaktivních bylin.

U dávných Židů, prvních křesťanů a etiopské koptské církvi bylo užíváno při náboženských obřadech jako obětina.

Pramen štěstí i tabák smíchuLátky kanabinoly se vážou na kanabinolové receptory na buněčné membráně a nahrazují tam tak látky, které mají podobné účinky, ale jsou tělu vlastní (tzv. anandamidy). Účinky konopí na psychiku se liší podle dávky.

Dostavují se příjemné pocity, nekontrolovatelné záchvaty smíchu a pocity uvolnění. Při silnější a déle trvající intoxikaci však může příjemný stav přejít až do úzkostí a paranoidních stavů.

4. Svatební zvony – povijnice trojbarvá (Ipomoea tricolor) Původní pravlast: tropické oblasti Střední a Jižní AmerikySystematické zařazení: svlačcovité, lilkotvaréÚčinné látky: inodlové alkaloidy ergin a isoergin

Modrokvětá tropická liánaAčkoliv je původní domovinou povijnice trojbarvé Střední a Jižní Amerika, dnes se s ní můžeme setkat na mnoha místech světa, bez problémů i u sousedů na zahrádce. Může za to především krásně modrá barva jejích květů, díky níž jí Američané přezdívají „ranní krása“ (morning glory) či »svatební zvony« (wedding bells). Tato rostlina se velmi dobře hodí k ozdobě plotů, stěn či pergol – podobně jako její příbuzné svlačce je to popínavá bylina.

Magická rostlina AztékůZápadní věda objevila užívání semen povijnice mezi středoamerickými domorodci až v roce 1941, jeho kořeny však mimo vší pochybnost sahají až do časů dávných Aztéků. Tato semena nazývali Aztékové v jazyce nahuatl tlitliltzin, tedy »černý«. Hlavním efektem jejich konzumace jsou vizuální a hmatové halucinace a zostřené vnímání barev. Zodpovědnost za to nese látka zvaná ergin nebo také LSA, která je strukturně příbuzná uměle vyráběnému LSD.

5. Krasavice podzimních lesů – muchomůrka červená (Amanita muscaria)

Původní pravlast: mírné pásmo severní polokouleSystematické zařazení: muchomůrkovité, pečárkotvaréÚčinné látky: cholinergní alkaloidy – muskarin, kyselina ibotenová, muscimol

Krasavice podzimních lesůMuchomůrka červená patří mezi vůbec nejběžnější a nejznámější houby našich lesů. Díky jejímu jednoznačnému zbarvení ji snad nikdo nesebere omylem, otravy jejím prostřednictvím si však rádi přivodí nejrůznější experimentátoři.

Houba vyvolává zrakové a sluchové halucinace, euforické pocity či ztrátu ovládání těla. Díky svému širokému výskytu, nápadnosti a snadné dostupnosti patří tato houba mezi vůbec nejstarší halucinogeny, které lidstvo poznalo.

Jak nás muchomůrka otráví?Takzvané cholinergní alkaloidy jsou látky, které nějakým způsobem proměňují účinky acetylcholinu, který je jednou z látek, jež ovlivňuje přenos signálu mezi nervovými buňkami (tzv. neurotransmiter).

Na počátku otravy se projevuje prudký nástup muskarinu, který vyvolává zvracení či průjmy. Další z alkaloidů, kyselina ibotenová, je postupně v organismu postupně přeměňována na skutečného původce změněného stavu vědomí, muscimol.

6. Magické houby – rod lysohlávka, límcovka atd. (Psilocybe sp., Stropharia sp.)

Původní pravlast: rostou prakticky po celém světě, největší výskyt psychoaktivních druhů je v Jižní, Střední i Severní Americe a mírném pásu Evropy a AsieSystematické zařazení: límcovkovité, pečárkotvaréÚčinné látky: indolové alkaloidy psilocybin a psilocin

Magické houby z celého světa»Magické houby« jsou takřka synonymem pro zdroj přírodních psychoaktivních látek. Z mykologického hlediska patří většinou mezi příbuzné rody, jako jsou límcovky, kropenatce, čepičatky či nejznámější lysohlávky.

Rod lysohlávka (Psilocybe) má kosmopolitní rozšíření a houby se proto využívaly a využívají v nejrůznějších kulturách. Tradiční užívání v náboženských kontextech je známé z mnoha kultur Střední Ameriky, Čukotky, západní Afriky, Nové Guiney i Austrálie.

Výlety do vesmíruLátky psilocybin a zejména psilocin, na nějž se psilocybin v organismu přeměňuje, jsou typickými halucinogenními alkaloidy, které částečně blokují receptory 5-HT2A v mozku. Výsledkem je navození pocitů uvolnění až letargie, postupně se přidávají proměny vnímání tvarů a barev.

Podobně jako jiné halucinogeny však mohou působit i jako spouštěč vážných psychických problémů až psychóz.

7. Magický kaktus – ježunka Williamsova (Lophophora williamsii)Původní pravlast: Mexika a jižní TexasSystematické zařazení: kaktusovité, hvozdíkotvaréÚčinné látky: řada různých typů alkaloidů, zvláště mezkalin a peyotin

Nejstarší halucinogen AmerikyDrobný a nepříliš nápadný kaktus s českým názvem ježunka Williamsova, jinak známá jako peyotl, je pravděpodobně nejstarším halucinogenem, využívaným v Jižní Americe. Podle archeologických nálezů sahají počátky jeho obliby přinejmenším do doby okolo roku 1000 př.n.l.

Po příchodu Evropanů byl pokládán za nepřítele pokřesťanštění místního obyvatelstva a jeho užívání bylo a je zakazováno.

Bohatý koktejl alkaloidůNadzemní části rostliny obsahují asi 60 druhů různých alkaloidů, z nichž většina se nějakým způsobem podílí na intenzivních proměnách vnímání. Jsou strukturně příbuzné látkám tělu vlastním, a to neurotransmiterům ze skupiny katecholaminů, jako je adrenalin či dopamin.

Podobně jako jiné halucinogeny proměňuje i peyotl vnímání barev a tvarů, vnímání vlastního těla i plynutí času.

8. Nápoj amazonských šamanů – ayahuasca (Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis)

Původní pravlast: pralesní oblasti Jižní AmerikySystematické zařazení: Malpighiales, MalpihiacaeÚčinné látky: alkaloidy harmalin, harmin, tetrahydroharmin a dimethyltryptamin

»Víno mrtvých« z Jižní AmerikySlovo ayahuaska znamená v kečuánštině »víno mrtvých«. Zdrojem ayahuasky, přezdívané také yagé, caapi či natem, je odvar z několika popínavých bylin a keřů, rostoucích v pralesech Amazonie (Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, Dyplopterys cabrerana).

Ayahuaska je po dlouhá staletí využíván indiánskými šamany a získal si i nemalý počet příznivců mezi evropskými a americkými rekreačními uživateli drog. Výlety mimo těloAyahuaskové alkaloidy jsou silnými halucinogeny, jejichž účinky jsou srovnatelné s účinky »magických hub«. Za zážitky výletů „mimo tělo« je zodpovědný především alkaloid dimethyltryptamin (DMT), který je svou chemickou podstatou velmi podobný psilocinu, účinné látce lysohlávek.

9. Panenská okurka – durman obecný (Datura stramonium)Původní pravlast: severní Amerika či jižní Asie (nejisté)Systematické zařazení: lilkovité, lilkotvaréÚčinné látky: tropanové alkaloidy – atropin, hyoscyamin, scopolamin

Milovaná i nenáviděná panenská okurkaJe vlastně zvláštní, že u tak nápadné a kulturně velmi významné rostliny, jakou durman bezpochyby je, se vědci dodnes nedokázali shodnout, odkud vlastně pochází. Semínka této statné byliny kouřil podle hinduistických tradic bůh Šiva a dodnes jsou mu v Indii příležitostně obětovány.

Při svých náboženských obřadech jej užívali také severoameričtí Indiáni kmenů Algonquin a Luiseño.

Nebezpečná semínka Z durmanu bývají nejčastěji užívána semínka, uložená v ostnité tobolce. Následky otravy bývají nepředvídatelné a značné a nezřídka končí smrtí. Intoxikované osoby trpí návaly silných halucinací vedoucích až do deliria, silným tlukotem srdce a zvýšením teploty.

Delirické stavy mohou zcela setřít smysl pro vnímání rozdílu mezi představou a skutečností a jsou proto velmi nebezpečné. Tyto efekty mají na svědomí především látky jako je atropin či hyoscyamin.

10. Pomocník mazatéckých šamanů – šalvěj divotvorná (Salvia divinorum)

Původní pravlast: MexikoSystematické zařazení: hluchavkovité, hluchavkotvaréÚčinné látky: diterpenoid známý jako salvinorin A

Nenápadná pralesní bylinkaV drobné pralesní bylince, která je příbuzná našim šalvějím či hluchavkám, by na první pohled jen stěží někdo hledal jeden z nejsilnějších přírodních halucinogenů vůbec. Její původ je v deštných pralesích mexického pohoří Sierra Mazateca, kde byla místními domorodci po staletá využívána při náboženských obřadech.

Její požití, většinou kouřením, vyvolává především různě silné halucinace.

Zcela jiný halucinogenAčkoliv se účinky salvinorinu A, obsaženého v rostlině, v mnohém podobají účinkům přírodních i syntetických halucinogenů, jeho chemická struktura je velmi odlišná. Působí tak, že blokuje přenos signálu skrze opioidní receptory.

Je to první známá látka, která takto působí, aniž by patřila do skupiny alkaloidů.

Autor: Michal Andrle
Rubriky:  Příroda
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

„Fujtajblík“ již nebude kráčet po mořském dně

„Fujtajblík“ již nebude kráčet po...

Na dně moří a oceánů žijí skutečně prazvláštní tvorové, řadí se mezi ně...
Léto roku 2020 bylo pro severní polokouli nejteplejší od počátku měření

Léto roku 2020 bylo pro severní...

Zatímco v našich končinách vládlo celkem příjemné léto bez šílených...
Byl megalodon skutečně mega?

Byl megalodon skutečně mega?

Obří megalodon (Carcharocles megalodon) je živočich, který svou velikostí...
Šípové žáby opět v Praze

Šípové žáby opět v Praze

Návštěvníci Zoo Praha teď mají jedinečnou příležitost prohlédnout si hned...
Zdravá půda pro další generace

Zdravá půda pro další generace

Již v úterý 18. srpna dorazí vědci z Biologického centra AV ČR ve své...
Čeští vědci zachraňují africkou divočinu

Čeští vědci zachraňují africkou...

Tým českých vědců pod vedením zoologů Arthura Sniegona a Tomáše...
Poznejte život netopýrů zblízka

Poznejte život netopýrů zblízka

Mezinárodní noc pro netopýry proběhne letos již po čtyřiadvacáté. Tradiční...
Charakter rašelinišť se mění 

Charakter rašelinišť se mění 

V současnosti pokrývají rašeliniště zhruba 3 % zemského povrchu. Také obsahují nejméně...
Skrytá stránka černobylských hub: Budou nás chránit před kosmických zářením?

Skrytá stránka černobylských hub: Budou...

Houby rostoucí kousek od nechvalně proslulé jaderné elektrárny Černobyl možná...
Co zabilo slony?

Co zabilo slony?

Pro vědce byla nedávná smrt stovek slonů v africké Botswaně záhadou. Nyní se však zdá,...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Zvonařka Alžběta z Volfenburku zvládla i mužské řemeslo

Zvonařka Alžběta z Volfenburku...

Muž poklepe na nedávno odlitý zvon. Uznale pokývne hlavou. Je si jist, že...
Fishsurfing používá 200 tisíc uživatelů

Fishsurfing používá 200 tisíc...

Galerie fotografií a videí rybářských úlovků, největší databáze soukromých revírů v...
Barrandovské terasy: V Trilobit baru si dávaly dostaveníčka hvězdy stříbrného plátna

Barrandovské terasy: V Trilobit baru si...

Podnikatel Václav M. Havel (1897–1979) se inspiruje sanfranciským...
Budou uděleny Mimořádné Ceny Neuron

Budou uděleny Mimořádné Ceny Neuron

Současná situace a zkušenost s celosvětovou pandemií nového koronaviru nám znovu...
Proč majitel slavného smíchovského lokálu spáchal sebevraždu?

Proč majitel slavného smíchovského...

Starosta Košíř Matěj Hlaváček (1852–1897) se v roce 1895 rozhodne koupit...
Umělá inteligence z Česka pomáhá chytat zločince po celém světě

Umělá inteligence z Česka pomáhá...

Terorista, jenž se chystá nastoupit do letadla, vězeň, který se pod záminkou...
Byly oceněny české vědkyně

Byly oceněny české vědkyně

„Pandemický“ ročník soutěže L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika –...
Restaurace Rudolfov: Slavný Čapkův se zrodil v mansardě hospody

Restaurace Rudolfov: Slavný...

 V roce 1864 se na okraji Jindřichova hradce rodí restaurace podle plánů...
Fotbalová hvězda stane v čele projektu zaměřeného na zrakově postižené

Fotbalová hvězda stane v čele projektu...

Společnost OrCam Technologies, lídr na poli inovací založených na využití...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.