Domů     Medicína
Ledviny mohou přivolat smrt!
21.stoleti 19.8.2010

Každý desátý z nás nemá zdravé ledviny! Nejnovější údaje varují, že půl milionu obyvatel ČR má významně sníženou filtrační funkcí ledvin. Postižení se dlouhá léta nijak neprojevuje, pak náhle exploduje jako záludná sopka.

Každý desátý z nás nemá zdravé ledviny! Nejnovější údaje varují, že půl milionu obyvatel ČR má významně sníženou filtrační funkcí ledvin. Postižení se dlouhá léta nijak neprojevuje, pak náhle exploduje jako záludná sopka.

Místo žhavé lávy se na tělo valí četné problémy – zvýšené riziko onemocnění srdce a cév, infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin. Vše může vyústit až v selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Pokud ovšem postižený dříve nezemře!
Odborníci teď nacházejí stále nové způsoby, jak pacientům pomoci i při zdánlivé bezmoci.

Cukrovka je dědičným prokletím
Nejčastější příčinou chronického selhání ledvin je diabetes, lidově cukrovka, především 2. typu. V ČR ji má cukrovku desátý obyvatel, ve věkové kategorii nad 60 let už každý čtvrtý. A co je nejhorší – až třetina diabetiků o nemoci zatím neví. „Tichý zabiják“ tak už užírá další statisíce lidí, kteří to ještě netuší. Často se nemoc odhalí náhodně až u lékaře, kam přijde nemocný kvůli jinému vyšetření.
„Zcela zásadní pro zvládnutí onemocnění ledvin je u diabetiků v současnosti co nejčasnější diagnóza, protože časná fáze onemocnění je podstatně lépe ovlivnitelná léčbou. Ta spočívá zejména v kontrole diabetu, zvýšeného krevního tlaku, užívání léků snižujících působení hormonu angiotenzinu II a krevních tuků (lipidů). Léčbou je možné nejen výrazně zpomalit progresi onemocnění a snížit riziko selhání ledvin, ale i významně snížit riziko onemocnění srdce a cév,“ dozvědělo se 21. STOLETÍ od prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., přednosty Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK Všeobecné fakultní nemocnice. 

Důležitý světový genový objev přišel z Prahy
Za novými převratnými objevy však nemusíme vyrážet daleko do světa. Výzkumný tým Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN v Praze, vedený ing. Stanislavem Kmochem, CSc., loni objevil nový gen, který ovlivňuje dědičné onemocnění ledvin. To je dalším krokem k životu bez dialýzy a transplantací.
Dědičně podmíněná onemocnění ledvin jsou nejčastější příčinou chronického selhání tohoto orgánu zejména u dětí. Výzkum na molekulární úrovni a studium patofyziologických změn orgánů a buněčných modelů je základním předpokladem pro mutace v genu, kódujícím renin.

Jak 21. STOLETÍ ing. Kmoch upřesnil, renin je jedním z nejdůležitějších proteinů, které regulují krevní tlak. V současnosti existují léky, které ovlivňují funkce reninu, snižují tím krevní tlak, a používají se tedy k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Krevní tlak i zabíjí!
Máte vysoký tlak? Tak možná nemáte v pořádku ledviny! Takové jsou závěry nových výzkumů moderní medicíny. Ledviny a regulace krevního tlaku totiž spolu úzce souvisí, jde o jakési spojité nádoby: Onemocnění ledvin může způsobit vysoký krevní tlak a naopak vysoký tlak krve může poškodit funkci ledvin.
Krevní tlak vzniká při srdeční činnosti a působí na pružné stěny tepen. Díky němu může proudit krev od srdce směrem k orgánům, jako je např. mozek, játra, ledviny, střevo a podobně. Krevní tlak má dvě hodnoty – horní systolický, dolní diastolický tlak. Horní hodnota udává nejvyšší tlak krve v okamžiku, kdy se srdce stáhne a pumpuje krev do tepen. Dolní hodnota určuje nejnižší tlak krve v okamžiku, kdy se srdce roztahuje a plní krví. Nejčastěji používanou jednotkou jsou milimetry rtuťového sloupce (např. 120/80 mm Hg).
Při neléčení se mohou poškodit důležité orgány jako srdce, mozek, oči a ledviny Dlouhodobě neléčený krevní tlak kamarádí se srdečním infarktem, cévní mozkovou příhodu nebo selháním funkce ledvin.

Dialýza mění podoby
Pak přichází ke slovu dialýza – proces odstraňování zplodin metabolismu z těla umělou cestou. Krev se čistí uměle pomocí speciálního vybavení. Používají se dvě hlavní formy –
převažující hemodialýza používá dialyzační přístroj (umělou ledvinu) k čištění odpadních látek z krve. Krev proudí hadičkami do filtru, ve kterém jsou odstraňovány odpadní látky a přebytečná voda. Očištěná krev se vrací dalšími hadičkami zpět do těla. Na hemodialýzu dochází pacient třikrát týdně v pevně stanoveném režimu na dobu čtyř nebo pěti hodin.
Relativní novinkou je peritoneální (domácí) dialýza. Při ní se krev čistí uvnitř těla, přičemž je využívána tělu vlastní, přirozená membrána – pobřišnice (peritoneum). Čisticí roztok (dialyzát) je napouštěn ze speciálních přenosných vaků hadičkou do dutiny břišní. Odpadní látky a přebytečná tekutina prostupují tenkou membránou (pokrývající povrch nitrobřišních orgánů) do dialyzátu, se kterým jsou následně vypuštěny z dutiny břišní. Nemusíme chodit stále do nemocnice, ale tento způsob trvající cca osm hodin provádět přes noc doma, když spíme. Na kontroly nemocní docházejí jednou měsíčně.
Nejnovější formou se stává tzv. automatizovaná domácí dialýza. Při tomto druhu dialýzy je roztok v břišní dutině vyměňován pomocí jednoduchého přístroje. Náklady na léčbu dialýzou činí u jednoho pacienta minimálně milion korun ročně!

Transplantace: Ledvina může fungovat i jediná (sólo?)
Ledviny jsou párovým orgánem s dostatečnou funkční rezervou. Proto je může darovat i zdravý žijící dárce. Často to bývá příbuzný, někdy i manžel či manželka. Nejčastěji transplantovaná ledvina pochází od osoby, která právě zemřela. Je velmi důležité, aby se dárcova krev a tkáně shodly co nejvíc s krví a tkáněmi příjemce. Shoda brání imunitnímu systému, aby bojoval proti nové ledvině.
V současnosti u nás netrpělivě čeká na transplantaci cca 700 zájemců, jejichž možnou záchranu života limituje počet vhodných dárců. A těch je stálé méně. Mnozí čekatelé se netají tím, že by si ledvinu koupili i na „černém trhu.“
Nad sebou vidíte zářivá světla operačního sálu. Za pár dalších okamžiků už spíte. Necítíte žádnou bolest, když se vám do těla zařezává skalpel.
Chirurg voperuje novou ledvinu. Nikoliv na místo původních ledvin, ale do levé nebo pravé jámy kyčelní – mezi břicho a břišní dutinu (???). Spojí tepnu a žílu nové ledviny k tepně a žíle pacienta. Krev proudí novou ledvinou, která vytváří moč tak jako původní ledviny v době, kdy byly ještě zdravé. Nová ledvina může začít pracovat ihned. Kupodivu původní ledviny zůstanou na svém místě, pokud nejsou příčinou infekcí nebo vysokého krevního tlaku.
Léčba pacientů s transplantovanou ledvinou je významně levnější. Dialýzou či transplantací ledvin se v ČR nyní léčí asi 8000 pacientů.

Bývá to hořké překvapení
Podle aktuálních statistik České nefrologické společnosti se postižení ledvin vyskytuje přibližně u desetiny všech našich obyvatel. Většina z postižených – až 90 % – o své nemoci neví, dokud se neobjeví vážné problémy.
Ano, zákeřnost onemocnění ledvin spočívá v jeho pozdním odhalení. Ledviny totiž „nebolí“.
Od prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc. se 21. STOLETÍ dozvědělo:„Velkým problémem nemocí ledvin je, že jsou často diagnostikovány až ve fázi selhání ledvin. V praxi se tak setkáváme s tím, že více než 40 % nemocných je nám dovezeno v akutní fázi, takříkajíc z ulice.“
Jistě si nepřejeme, abychom se do takové smutné kategorie nečekaně zařadili i my. Prevenci můžeme začít tím, že dodržujeme pitný režim – dostatečně pijeme vhodné nápoje. Nejnovější doporučení hovoří o vypití 25 ml tekutiny denně (ve vyšším věku 30 ml) na každý kilogram hmotnosti.       

Více se dozvíte:
M.Vokurka, J. Hugo: Velký lékařský slovník, MAXDORFJESSENIUS,2009
www.worldkidneyday.org.
www.ordinace.cz.
www. nefrol,cz
www.diacentrum.cz

Víte, co nosíte u pasu?
Ledviny jsou párovým orgánem tvaru fazole. Každá u dospělého člověka má velikost 12 x 6 x 3 cm (jako malá pěst) a hmotnost cca 150 gramů. Máme je uloženy po obou stranách bederní páteře, asi ve výšce pasu. (Pravá ledvina je uložena o něco níže než levá.)
 Ledviny plní řadu životně důležitých funkcí:
* zbavují krev odpadních látek bíkovinného metabolismu – močoviny (= urey) a
 kreatininu
*  udržují stálé vnitřní prostředí – stálou koncentrací minerálů ( Na – sodíku, K
  – draslíku, Cl – chloridů, Ca – vápníku a P – fosforu)
* pomáhají udržet normální krevní tlak
* udržují stálou kyselost vnitřního prostředí
* pomáhají vytvářet červení krvunky
* udržují objem celkové vody v organismu
* produkují několik důležitých hormonů
* tvoří se v nich vitamin D, který je nezbytný pro zdravé a pevné kosti

Překvapení: Za den vytvoříme až 180 litrů moči
Ledviny jsou bohatě prokrveným orgánem. Každou minutu protéká oběma ledvinami u dospělého člověka dohromady kolem jednoho litru krve. Životodárná tekutina přitéká do ledvin krátkými a širokými ledvinnými tepnami, které se postupně větví do nejjemnějších vlásečnic. Ty se v ledvinné kůře stáčejí do klubíček – glomerulů; těch je v každé ledvině 1–1,25 milionu. Tenká stěna glomerulu působí jako jemný filtr, přes který se neustále profiltrovává tzv. primární moč (glomerulární filtrát či ultrafiltrát). Za den se jí vytvoří neuvěřitelné množství – až 180 litrů!
Ve skutečnosti však člověk vymočí jen 1–1,5 litru moči denně. Primární moč,
vzniklá filtrací z krve odchází z ledvinného glomerulu složitým systémem kanálků – tubulů, které moč dále upravují a především zpětně vstřebávají. Glomerulus s navazujícím kanálkem tvoří základní funkční jednotku ledviny – tzv. nefron (délka 45–64 mm). Celková plocha vnitřního povrchu nefronů je 6–7 m2.

Máme v sobě čističku!
Dokážete si představit, že v sobě budete mít vcelku malou, ale velice výkonnou čističku? Takovou představují ledviny
Většina odpadních látek v krvi pochází z běžné látkové přeměny ve svalech a z metabolismu bílkovin, které přijímáme potravou. Odpadní látky se nazývají močovina (urea) a kreatinin. Ve vodě rozpustné toxiny se rovněž vylučují ledvinami.
Objem krve, kterou ledviny přefiltrují za pouhý jeden den, je (podle míry fyzické aktivity) 1700–2000 litrů m. Plocha, přes kterou probíhá filtrace krve v každé ledvině, je velká jako prostěradlo.
Jestliže ledviny nevylučují odpadní látky a toxiny, tyto se v těle hromadí a můžou tělo poškodit. Pokud při běžném pitném a vyživovacím režimu klesne množství vylučované moči za den pod 500 ml, zadržují se v těle odpadové produkty dusíkového metabolismu (zváště močovina) a vyvolají otravu těla (uremii).

Produkují důležité hormony
Pro život každého z nás mají zásadní význam tři hormony, vylučované ledvinami: renin, erytropoetin a calcitriol.
Renin se vylučuje, pokud v ledvinách poklesne krevní tlak. Renin způsobuje
zúžení cév v těle a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku zpět k normálu.
Erytropoetin stimuluje kostní dřeň, aby vyráběla dostatek červených krvinek, které roznášejí kyslík po celém těle. Zvýšená tvorba erytropoetinu začíná, když se ledvinám dostává méně kyslíku – např. ve vysokých nadmořských výškách. Calcitriol, známý jako aktivní vitamin D nebo D-3, pomáhá udržovat vápník vázaný v kostech a hladinu vápníku v krvi.

Moč ukáže moc údajů…
Ve spolupráci s odborníky nabízíme stručný přehled nejčastějších možných příznaků postižení ledvin:
1. Přibírání na hmotnosti v důsledku zadržování tekutin v těle (otoky obličeje,
  očních víček, bérců).
2. Bolest v bederní krajině, zvláště je-li doprovázena teplotou nebo změnou barvy moči
(infekce, kameny, prasklá cysta);
 tvorba pěny v moči (může být důsledkem vylučování bílkoviny do moči); tmavá moč (červená, červenohnědá, růžová);
příliš velké množství moči (zvláště v noci);
příliš malé množství moči (pokud vyloučíte méně než půl litru za den, znamená to
těžké poškození funkce ledvin);
3. Svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, svědivka, svalové křeče, změna barvy
kůže.
Jaká vyšetření se provádějí?
Základním laboratorním vyšetřením je chemická analýza moči, mikroskopické
vyšetření močového sedimentu a krevní rozbor. Pokud vznikne podezření na
onemocnění ledvin, pacient je podle potřeby dále odeslán buď k urologovi, nebo k nefrologovi.
Urolog je chirurgický specialista, který operačně řeší například nádory ledvin a
močových cest, kameny ve vývodných močových cestách ap.
Nefrolog je specializovaný internista, který se zabývá poruchami funkce ledvin.

Související články
Menopauza, při které u ženy dochází k zástavě menstruace, znamená ztrátu plodnosti ženy. Ovšem se sníženou tvorbou ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu je spojen nárůst rizika některých chorob u žen, před kterými je tyto chránily. Oddálení menopauzy by ženy před jejich rozvojem uchránilo. Nadějí by mohl být již známý imunosupresivní lék rapamycin. Ženy po […]
Lékaři z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) znovu přepsali dějiny medicíny. V rámci patnáctihodinové operace totiž pacientovi transplantovali hned pět orgánů najednou. Jmenuje se Pavel a hospitalizován byl s nádorem, který mu napadl většinu břišních orgánů a přední stranu břicha. První podobnou operaci proto podstoupil již před dvěma lety. Nové tenké střevo se však […]
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo silné svaly bez cvičení.   Miliony barev Většina z nás dokáže rozeznat asi jeden milion odstínů barev. To ale nejsou hranice lidských možností. Asi 12 % […]
O málokteré nemoci můžeme říct, že se s ní setkáváme denně, a pokud se netýká přímo vás, pak jistě někoho z blízkého okolí. Statistika mluví jasně – každý osmý člověk na světě je obézní, každý třetí trpí nadváhu. Její léčba se po celou historii rovnala boji s větrnými mlýny, v posledních letech se ale karta obrací. Žádnou magickou pilulku […]
Na první pohled se může zdát, že jde o obyčejnou únavu… Může však jít i o život. Ačkoli patří Myasthenia gravis k nejčastějším a zároveň nejnebezpečnějším svalovým onemocněním, o jeho existenci ví laická i odborná veřejnost stále velmi málo Podle předsedkyně pacientské organizace MYGRA, Miriam Křivkové, se přitom může objevit v řádu několika minut. „Tělo se […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz