Domů     Architektura
10 nejvyšších kostelů světa
21.stoleti 18.12.2009

Od dob raného středověku byly křesťanské stavby těmi nejdůležitějšími v každém městě. Tomu odpovídaly i jejich rozměry – gotické chrámy se šplhaly do výšky, barokní kostely zase zaujaly svou mohutností. Od dob raného středověku byly křesťanské stavby těmi nejdůležitějšími v každém městě. Tomu odpovídaly i jejich rozměry – gotické chrámy se šplhaly do výšky, barokní kostely zase zaujaly svou mohutností.

Sakrální stavby měly každému smrtelníkovi jasně ukázat jeho meze, proto byly tak mohutné. Ještě koncem 19. století v soutěži o nejvyšší stavbu světa křesťanské chrámy a katedrály kralovaly, než je poté vytlačily mrakodrapy. A postupně je začaly svými rozměry převyšovat i stavby jiných náboženství, například mešita Hassana II. v marocké Casablance dosahuje výšky 210 metrů. Přesto jsou dodnes křesťanské chrámy ukázkou vrcholného architektonického umění.


1. Ulmská katedrála
Lokalita: Ulm, Německo
Rok dokončení: 1890
Výška: 161,5 m

Nejvyšším kostelem světa se zatím může chlubit jihoněmecký Ulm*. Gotická stavba zaujímá plochu jednoho fotbalového hřiště, je dlouhá 123 metrů a široká 48 metrů, v tomto ohledu je tedy menší než katedrála svatého Víta na Pražském hradě. Co ji činí výjimečnou, je výška hlavní věže – člověk musí překonat 768 schodů, aby se vyškrábal na vrchol. Odtud jej však čeká nádherný výhled na Bavorsko i na Alpy v čele s nejvyšší horou Německa – Zugspitze.
Označení katedrála je vlastně nesprávné, protože zde nikdy nesídlil žádný biskup. Základní kámen kostela byl položen již v roce 1377, výstavba tedy trvala více než půl tisíciletí. V současnosti chrám nespravují katolíci, nýbrž luteráni. Občané Ulmu totiž již v 16. století rozhodli v referendu o své konverzi k protestantům.
Uvnitř kostela najdeme řadu významných uměleckých děl. V roce 1763 si na místní varhany zahrál Wolfgang Amadeus Mozart. V roce 1877 pak ulmská židovská kongregace, jejímž členem byl i jistý Hermann Einstein, v jehož rodině se o dva roky později narodí syn Albert, darovala kostelu prostředky na vytesání sochy biblického proroka Jeremiáše.


2. Basilica of Our Lady of Peace
Lokalita: Yamoussoukro, Pobřeží slonoviny
Rok dokončení: 1989
Výška: 158 m

 
Zatímco v Evropě katolická církev své pozice poněkud ztrácí, v Africe je stále silná. I proto na černém kontinentu vznikají monumentální sakrální stavby. Bazilika v Yamoussoukro je obrovským komplexem, který zaujímá plochu čtyř fotbalových hřišť. Základní kámen stavby byl položen v srpnu 1985, kostel byl dokončen o čtyři roky později a v roce 1990 jej vysvětil papež Jan Pavel II. Chrám spravuje polská sekce Společnosti katolického apoštolátu, což je řeholní kongregace katolické církve.
Autorem kostela je libanonský architekt Pierre Fakhoury. Při stavbě byl použit italský mramor a francouzské barevné sklo. Do kostela se vejde 7000 sedících a dalších 11 000 stojících lidí. Součástí komplexu je i fara a papežská vila.  
Asi nepřekvapí, že stavba takové budovy (náklady byly odhadovány na 300 milionů dolarů), vzbudila řadu kontroverzí a polemik. Pobřeží slonoviny není nijak bohatým státem a kostel navíc stojí ve čtvrti, kde si většina obyvatel může třeba o základních hygienických podmínkách nechat jen zdát. Přesto jsou místní katolíci na svůj kostel pyšní.


3. Kolínská katedrála
Lokalita: Kolín nad Rýnem, Německo
Rok dokončení: 1880
Výška: 157 m

Známá kolínská dominanta, katedrála zasvěcená Panně Marii a svatému Petrovi, byla mezi roky 1880 až 1884 nejvyšší světovou stavbou. Podobně jako katedrála v Münsteru i výstavba kolínského chrámu trvala velmi dlouho, začala v roce 1248 a dokončena byla v roce 1880. Samozřejmě že se během té doby nestavěla non stop, řadu let na ní žádné práce neprobíhaly. Zpravidla je zastavily války. Katedrála je 145 metrů dlouhá a 87 metrů široká. Ze všech kostelů na světě má největší průčelí.
Konstrukce kolínského chrámu byla založena na příkladu katedrály v Amiens. Lavice jsou původní, pocházejí ještě ze 13. století. Za pozornost rovněž stojí relikvie Tří králů a zlatá truhlice, pocházející z 12. století.
Během druhé světové války ji zasáhlo celkem 70 leteckých bomb, přesto se nezhroutila. V roce 1996 byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO a k posledním úpravám došlo před třemi roky, kdy byla okna katedrály doplněna vitráží z 11 500 stejně velkých kousků barevného skla. Nicméně katedrála je stále vylepšována, možná i kvůli prastaré pověsti, která hrozí, že až bude celý chrám hotov, nastane konec světa.


4. Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Lokalita: Rouen, Francie
Rok dokončení: 1877
Výška: 151 m

Když se řekne katedrála Notre-Dame, každý si vybaví Paříž a hrbatého zvoníka Quasimoda. Pařížská katedrála však měří „jen“ 69 metrů. To její jmenovkyně, nacházející se ve francouzském Rouenu, je podstatně vyšší. Podobně jako většina jiných církevních staveb, ženoucích se do výšky, je i ona vystavěna v gotickém stylu, vyjma krypty, která je románská. A i její stavba trvala pěkně dlouho, začalo se s ní v roce 1220 a dělníci si mohli říct „padla“ až v roce 1880.
Stejně jako mnoho dalších sakrálních staveb i tato si prošla spletitou historií. Náboženské války v 15. století se jí málem staly osudnými, například byla vyrabována kalvinisty. Za druhé světové války byla katedrála v dubnu 1944 poškozena sedmi bombami. Po spojeneckém vylodění v Normandii byl chrám vystaven palbě znovu. Ta byla tak zuřivá, že se během ní žárem roztavily zvony, jejichž zbytky jsou na podlaze kostela dodnes patrné.


5. Kostel svatého Mikuláše
Lokalita: Hamburk, Německo
Rok dokončení: 1874
Výška: 147 m

Německý Hamburk byl během války častým cílem amerických a britských náletů. Kostel svatého Mikuláše je toho dodnes důkazem. Pilotům letadel sloužil jako orientační bod, nicméně ani jemu se letecké pumy nevyhnuly. Kdysi velkolepý kostel dnes stále vypadá jako po nájezdu husitů. Chrám vznikl mezi lety 1846 a 1874 a je vystavěn v neogotickém stylu.
Po válce byla chrámová loď zbourána, suť byla použita ke zpevnění břehů řeky Labe a zůstala stát už jen krypta, několik zdí a věž, která je po televizním vysílači druhou nejvyšší hamburskou stavbou. V kostele se nachází známá zvonkohra, skládající se z 51 zvonků.


6. Notre-Dame de Strasbourg
Lokalita: Štrasburk, Francie 
Rok dokončení: 1439
Výška: 144 m

I Štrasburk má svou katedrálu, zasvěcenou Matce Boží, nebo-li Notre-Dame. Její stavba probíhala v letech 1015–1439. Byla postavena na místě dřívější římské svatyně. Ačkoli dnes leží katedrála na francouzském území, architektonicky náleží spíše do tradice německého gotického stavitelství. Ostatně Štrasburk během historie neustále pendloval mezi Francií a Německem.
Spisovatel Victor Hugo katedrálu označil jako obrovský zázrak. A nebyl daleko od pravdy, katedrála je dodnes považována za jeden z vrcholů gotického stavitelství. Chrám byl již od 14. století vybaven různými orloji, ten současný pochází z 19. století. V letech 1769 až 1789 zde působil jako kapelník český skladatel František Xaver Richter.


7. Bazilika Matky Boží bolestné
Lokalita: Licheń Stary, Polsko
Rok dokončení: 2000
Výška: 142 m

Polsko je jednou z nejreligióznějších zemí Evropy, takže asi nepřekvapí, že dodnes zde vznikají velkolepé kostely. Katolický chrám Matky Boží bolestné ve středopolské Staré Líchni byl dokončen teprve před šesti lety. Autorkou projektu je polská architekta Barbara Bielecká, která navrhla chrámovou loď 120 metrů dlouhou a 77 metrů širokou.
Ikona Panny Marie pocházející z 18. století se nachází přímo v bazilice nad hlavním oltářem a kostel se ihned stal jedním z nejoblíbenějších poutních míst polských věřících.


8. Bazilika svatého Petra
Lokalita: Vatikán
Rok dokončení: 1626
Výška: 138 m

Centrem katolické církve je Vatikán a zde se nachází jeden z nejznámějších chrámů světa, nejdůležitější katolický kostel. Ano, jedná se o baziliku svatého Petra, jejíž stavbu mimo jiné vedl i Michelangelo. Základní kámen baziliky byl položen v roce 1505, vysvěcena byla v roce 1629 a za rok jejího dokončení je považován rok 1666, byť úpravy na ní probíhaly i nadále. Bazilika je dlouhá 211 metrů, vejde se do ní 60 000 lidí a nachází se zde 30 oltářů.
Chrám je vystaven částečně v renesančním a částečně v barokním stylu. Pod hlavním oltářem se má nacházet hrobka svatého Petra, archeologické výzkumy to však nepotvrdily. V rozsáhlých kryptách pod bazilikou se nachází více než sto hrobů. Pohřbeno je zde 91 papežů, dále několik katolických panovníků, sv. Ignác z Antiochie, skladatel Giovanni Pierluigi da Palestrina a mnozí další. Pohřben je zde i jeden Čech, kardinál Josef Beran.


9. Katedrála svatého Štěpána
Lokalita: Vídeň, Rakousko
Rok dokončení: 1433
Výška: 137 m

I Rakousko má dlouhou katolickou tradici, což se odráží v místních bohatých sakrálních stavbách. Vídeňský dóm svatého Štěpána je asi tou nejznámější. Za rok jejího dokončení je považován rok 1433 a na její výstavbě se podílela řada rodáků z Čech, například Jan z Prachatic. Rozměry dómu jsou založeny na číslech 3 a 4. Podle starých údajů je jeho šířka 111 stop, délka 333 stop a jižní věž vysoká 444 stop. Počet schodišťových stupňů k věžní místnosti je 343. Zábradlí schodiště ke kazatelně se skládá z kruhů, rozdělených stylizovaným troj- nebo čtyřlistem.
Během celé 2. světové války, navzdory mnoha bombovým útokům na Vídeň, nebyl dóm významněji poškozen. Těsně před koncem války však kostel vzplál obrovským požárem. Shořela kompletně střecha, klenba nad chórem se zřítila, byla zničena císařská empora, varhany a spadl i jeden z místních zvonů. Dóm svatého Štěpána byl znovuotevřen až po sedmi letech.
Zajímavá je střecha chrámu. Je velmi strmá, sklon v nejprudším místě dosahuje 80º. Původní krov byl vytvořen z modřínového dřeva o celkovém objemu 2000 m³. Po zmíněném požáru v roce 1945 byl nahrazen 605tunovou ocelovou konstrukcí. Je pokryta asi 230 000 taškami v deseti různých barvách, pocházejících z moravské dílny v Poštorné u Břeclavi.


10. Nová katedrála
Lokalita: Linec, Rakousko
Rok dokončení: 1924
Výška: 134 m

A ještě jednou naši jižní sousedé. I Linec se může pochlubit katedrálou, jejíž výška vzbuzuje obdiv. Stavba novogotické katedrály započala v roce 1855 za rakouského císařství, pokračovala i během existence dualistického státu Rakousko-Uhersko a dokončena byla v roce 1924, tedy až po vyhlášení rakouské republiky.
Podle plánů měla být vyšší než vídeňský dóm svatého Štěpána. Ale tehdejší vládní místa nařídila, že nejvyšší kostel v celém císařství musí mít hlavní město, takže v lineckých plánech muselo dojít ke změnám. Ale jeden rakouský primát katedrále zůstal – pojme nejvíce lidí ze všech rakouských chrámů, její kapacita je 20 000 lidí.


* Ve španělské Barceloně již od roku 1882 roste slavný chrám Sagrada Família, který by měl po svém dokončení dosáhnout výšky 170 metrů. Jejím autorem není nikdo jiný než proslulý katalánský architekt Antonio Gaudí. Chrám by měl být dokončen v roce 2026 při příležitostí stého výročí Gaudího smrti.Další pořadí 

11. Kostel sv. Petra  
Lokalita: Hamburk, Německo
Rok dokončení: 1878
Výška: 133 m
 
12. Kostel sv. Michala
Lokalita: Hamburk, Německo 
Rok dokončení: 1786
Výška: 132 m
 
13. Kostel sv. Martina
Lokalita: Landshut, Německo
Rok dokončení: 1500
Výška: 131 m
 
14. Modlitebna svatého Josefa
Lokalita: Montreal, Kanada
Rok dokončení: 1967
Výška: 129 m
 
15. Kostel sv. Jakuba
Lokalita: Hamburk, Německo
Rok dokončení: 1962
Výška: 125 m

77. Kostel svatého Bartoloměje
Lokalita: Plzeň, Česká republika
Rok dokončení: 1600
Výška: 102,3 m

80. Katedrála svatého Václava
Lokalita: Olomouc, Česká republika
Rok dokončení: 1892
Výška: 101 m
 
88. Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Lokalita: Praha, Česká republika
Rok dokončení: 1929
Výška: 99,5 m
 
171. Kostel nanebevzetí Panny Marie
Lokalita: Spišská Nová Ves, Slovensko
Rok dokončení: nejspíše 14. století
Výška: 87 m
 
194. Kostel svatého Martina
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Rok dokončení: 14. století
Výška: 85 m

Nejvyšší kostely, jejichž věže se v minulosti zhroutily
 
1. Katedrální kostel Panny Marie v Lincolnu
Lokalita: Lincoln, Velká Británie
Výška: 159,7 m
Její centrální věž se v roce 1549 zhroutila a již nebyla obnovena.
 
2. Kostel svatého Olafa
Lokalita: Talin, Estonsko
Výška: 158,4 m
Hlavní věži se stal v roce 1625 osudný úder blesku
 
3. Katedrála svatého Petra
Lokalita: Beuvais, Francie
Výška: 153 m
K zhroucení věže došlo v roce 1573
 
4. Kostel svaté Marie
Lokalita: Stralsund, Německo
Výška: 151 m
V roce 1647 se jednalo o nejvyšší stavbu světa, v tom roce však blesk hlavní věž zničil
 
5. Kostel svatého Petra
Lokalita: Riga, Lotyšsko
Výška: 136 m
Věž spadla hned dvakrát, v roce 1666 a v roce 1721

Související články
Co patří mezi symboly Austrálie? Bezesporu klokan, koala, Jižní kříž, Vánoce na pláži a také budova opery v Sydney. Tato stavba je mnohými experty považována za jednu z nejpovedenějších, jakou kdy architektova ruka navrhla. Stavba opery v Sydney je vskutku netradiční. Může připomínat gigantickou mušli, lasturu, škebli, milující se želvy nebo třeba kotvící plachetnici. Záleží […]
Nejrozlehlejší světový kontinent ukrývá mnoho měst, paláců a dalších míst, které i po několik staletí halí závoj tajemna. Podíleli se na jejich vzniku bohové, andělé nebo snad démoni? Od chvíle, kdy byla na dálném východě založena říše, která se svou mocí vyrovnala těm největším civilizacím historie uplynulo již mnoho let. Khmérská civilizace po více než […]
Mělo „srdce“ z kamene, a svou rozlohou předčilo i starověký Řím. Vynikalo totiž majestátními stavbami, důmyslným obchodem i nerostným bohatstvím. Dnes je považováno za kolébku dávné moudrosti, která však na své rozluštění stále ještě čeká. Civilizace, která zde v klasickém období sídlila, totiž představuje pro archeology a vědce těžší oříšek než Mayové. Její jazyk nám […]
Petra není jen dívčí jméno, které nosí mnohé půvabné ženy. Když archeolog slyší pojem Petra, okamžitě si vybaví skalní město nacházející se v Jordánsku. Mistrné dílo, před kterým se tají dech, a na které může být hrdá celá lidská civilizace, před 2000 lety vytesali do růžového pískovce kočovní Nabatejci. Jordánské království je jen o málo […]
Ven z měst! Za levnějšími pozemky a klidem přírody, do vlastních domků… V tomto duchu se nese trend bydlení v posledních desetiletích. Ale tento styl života nemusí být nutně ideální pro psychickou pohodu ani pro životní prostředí. V čem je háček a proč může být někdy lepší bydlet ve městě? Lidé v městském prostředí podle […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz