Největší vědecké spory historie: Kdo první objevil derivaci?