Domů     Ostatní
Svět ohrožuje nedostatek vody, čeká lidstvo boj o tento symbol života?
Zdroj: Pixabay

Světu začíná docházet pitná voda. Jejím nedostatkem trpí asi čtvrtina lidí na planetě, do konce roku 2050 jich přibude další miliarda. V průběhu 20. století přitom množství vody využívané lidmi rostlo dvojnásobným tempem oproti růstu populace..

Voda, především její nedostatek, se může stát a do budoucna zřejmě i stane zdrojem konfliktu. Peter Gleick, šéf Pacific Institute, sídlícího v Oaklandu, který strávil dekády studiem souvislostí mezi nedostatkem vody, konflikty a migrací, věří, že boje o vodu jsou na vzestupu.

Říká k tomu: „Až na velmi vzácné výjimky nikdo doslova neumírá žízní, ale stále více lidí umírá kvůli kontaminované vodě nebo konfliktům kvůli přístupu k ní.“ Jeho týmu se přitom podařilo odhalit 925 vodních konfliktů, malých i velkých, sahajících až do dob babylonského krále Chammurapiho (1792–1750 př. n.l.).

Americký expert na vodu Charles Iceland z World Resources Institute dělí spotřebu vody do tří hlavních kategorií. Zavlažování zabírá asi 70 % veškeré spotřeby pitné vody na Zemi, dalších 20 % jí spotřebuje průmysl a výroba.

Domácnosti se na celkové spotřebě vody podílí zhruba 10 %. Podle Gleicka proto není překvapivé, že většina konfliktů týkajících se vody souvisí se zemědělstvím. V mnoha rozvojových zemích pracuje v zemědělství jedna až dvě třetiny obyvatelstva.

Nedostatek vody na zavlažování v nich může ovlivnit živobytí a práci mnoha lidí.

Čí je voda v řece?

Účinek dvojího vodního stresu a změny klimatu je zřejmě nejpatrnější v širším povodí řek Eufrat a Tigris, které zahrnuje Turecko, Sýrii, Irák a západní Írán. V této oblasti dochází, podle satelitních snímků, k rychlejším ztrátám podzemních vod než kdekoliv jinde na světě.

Tím, jak si země v povodí těchto řek snaží zoufale zajistit zásoby vody, negativně ovlivňují své sousedy. Například během června 2019 zachvátila tuto oblast vlna veder, při které teploty dosahovaly až k 50 °C. Turecko se proto rozhodlo začít napouštět přehradu Ilisu u pramene řeky Tigris. Její napouštění však významně ovlivňuje tok vody do Sýrie, Iráku i Iránu.

Zdroj_ Pixabay

Vodní konflikt bublá i v Africe. Aby zvládla zhoršující se sucho, přistoupila Etiopie, která leží výše na řece Nil než Egypt, k budování přehrady. Egypťané v ní však vidí spíše začátek svého konce. Velká etiopská renesanční přehrada, největší v Africe, tak vzbuzuje politické napěti mezi těmito dvěma zeměmi.

Ačkoliv se egyptská vláda snaží o podporu budování nových odsolovacích závodů v zemi i výstavbu největší světové čističky odpadních vod, většina těchto projektů má být dokončena až po roce 2030, takže situace s vodou se v zemi neustále zhoršuje a bez zásahu zvenčí zřejmě řešení nedojde.

Nástroj k predikci „válek o vodu“

Na světě stále hoří řada menších i větších konfliktů o vodu a je obtížné posoudit, u kterých hrozí nebezpečná eskalace, protože na to má vliv hned celá řada faktorů a vzájemný vliv mezi nimi nemusí být vždy na první pohled patrný.

Proto Charles Iceland vyvinul ve spolupráci s institucí Water, Peace and Security (WPS), financovanou nizozemskou vládou, jejíž součástí je šest amerických a evropských neziskových organizací, včetně Pacific Institute nebo Worlds Resources Institute, nástroj k predikci těchto „válek o vodu“.

Tento globální nástroj včasného varování využívá strojové učení k předpovídání konfliktů o vodu dříve, než k nim dojde. Kombinuje přitom údaje o úrodě a neúrodě, hustotě obyvatelstva, bohatství, zemědělské produkci, míře korupce, suchu a záplavách a další zdroje dat, aby byl schopen poskytnout varování před hrozícím konfliktem.

V současné době pracuje s asi 2 000 potenciálními konfliktními hotspoty, přesnost jeho fungování se odhaduje na 86 %.

Více se dočtete v časopise 21. století číslo 6/2024, které vyšlo 16. května.

Související články
V Brně se otevřela unikátní výstava Tisíc tváří Amazonie. Představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a přináší vhled do života původních domorodých obyvatel tohoto kulturního areálu. Inovativní a pozoruhodné je, že se jedná v první řadě o jejich vlastní sebeprezentaci, to znamená, že se příslušníci místních etnik na přípravě výstavy významnou měrou podíleli. […]
Když měl podle Bible Satan vybrat dostatečně kruté fyzické utrpení, které by prověřilo zbožnost Joba, zvolil svrbění. Velkou část příčin svědění na kůži lze vysvětlit vnějšími faktory, zdaleka ne ale všechny. Když se někdo dotkne naší kůže, dotkne se zároveň našeho mozku. Oba dva orgány jsou v neustálém dialogu. Mozek, který veškeré informace poskytované kůží […]
Nový článek Michaliny Kazek a Lenky Chodákové z Laboratoře molekulární integrativní fyziologie drozofily, který vyšel v prestižním časopise Plos Biology, ukazuje, jak důležité je pro organismy nastavit rovnováhu mezi sílou imunitní odpovědi a ochranou sebe sama před toxickými efekty vlastní imunitní reakce. Zda je lepší mít vyšší šanci přežít boj s patogenem na úkor počtu […]
Když malé dítě nechce jíst neoblíbené jídlo, rodiče v České republice nejspíše řeknou: „Vzpomeň si na hladovějící děti v Africe a buď vděčný, že máš jiný osud než oni.“ V Japonsku se prý říká spíše: „Vzpomeň si na farmáře, který tvrdě pracoval, aby rýži vypěstoval. Když ji nebudeš jíst, bude se cítit špatně, protože jeho úsilí přijde […]
Kdyby jim chyběl jen mozek! Medúzy působí, že na ně evoluce zapomněla. Nedostaly od přírody ani pořádný nervový systém, o chybějícím srdci nebo žaludku nemluvě. Jejich průhledná těla skutečně neskrývají žádný fígl přírody. Přesto jsou medúzy překvapivě schopny učit se ze svých omylů. Co vlastně takový živočich na samém počátku vývoje nervové soustavy dokáže vnímat? […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz