Domů     Medicína
Časté užívání marihuany může zvyšovat riziko infarktu, naznačuje studie
Martin Janda 5.5.2024

Podle studie zveřejněné v časopise The Journal of the American Heart Association je u lidí, kteří často kouří marihuanu, vyšší riziko infarktu a mrtvice. Článek je analýzou každoročního průzkumu americké vlády o rizicích chování ve společnosti v letech 2016-2020..

Respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich vlastního zdraví, přičemž jedna sekce výzkumu se týkala případných problémů se srdcem. Přibližně čtyři procenta respondentů přiznala každodenní užívání marihuany.

Porovnání dat pak ukázalo, že holdování populární „trávě“ zvyšuje pravděpodobnost infarktu o 25 % a mrtvice o 42 %.

Přibližně tři čtvrtiny uživatelů marihuany uvedly, že jí kouří. „Z konopného kouře se uvolňují stejné toxiny a pevné částice jako z tabáku,“ uvedla analytička dat v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu a jedna z autorek studie Abra M. Jeffersová.

Analýzu provedla během své postdoktorské stáže na Kalifornské univerzitě v San Francisku.

Je třeba zdůraznit, že tato práce je pouze pozorováním, které spočívá v komparaci odpovědí z průzkumu, a nikoliv klinickou studií. Neposkytuje tak přesvědčivé důkazy o tom, že pravidelné užívání marihuany způsobuje srdeční onemocnění.

I tak se však vědci a odborníci obávají důsledků kouření konopí, zejména vzhledem k tomu, že takové užívání marihuany v posledních letech vzrostlo. Třicet osm států lékařské užívání marihuany legalizovalo a 24 států začalo povolovat rekreační užívání.

Ředitelka amerického Národního institutu pro otázky zneužívání drog Nora D. Volkowová uvedla, že s nárůstem spotřeby konopí „se také zvýšil výskyt nežádoucích zdravotních účinků včetně závislosti, dýchacích problémů, nehod, psychóz a kardiovaskulárních příhod“.

Americký úřad pro kontrolu léčiv nyní zvažuje, zda se bude řídit loňským doporučením týmu federálních vědců z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Ten dospěl k závěru, že marihuana by měla být přeřazena do méně restriktivní kategorie kontrolovaných látek.

Jako důvod uvedl menší potenciál zneužívání, než mají jiné drogy, a také léčebné přínosy konopí.

Autoři nového dokumentu však varovali, že časté užívání marihuany „může být dosud nedoceněným rizikovým faktorem, který vede k mnoha úmrtím, jimž lze předejít“. Někteří odborníci poukazují, že na to, že látky spalované v kouřeném jointu, jsou velmi rizikové.

„Tato studie ukazuje, že kouření marihuany může být stejně škodlivé jako kouření tabáku,“ uvedl profesor medicíny na Kalifornské univerzitě v San Franciscu a hlavní autor studie Salomeh Keyhani. „Konopí je veřejnosti prodáváno jako látka, která je neškodná a mohla by být prospěšná.

Obávám se, že se náměsíčně řítíme do krize veřejného zdraví. Pokrok v oblasti kouření tabáku by mohl být zmařen,“ dodal.

Srdeční choroby jsou již nyní nejčastější příčinou úmrtí v USA. Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zemřelo v roce 2021 695 000 Američanů na příčiny související s kardiovaskulárními chorobami, jako je například ischemická choroba srdeční.

Další průzkumy zároveň dokumentují prudký nárůst konzumace marihuany. Podle průzkumu agentury Gallup se podíl Američanů, kteří uvedli, že užívají marihuanu, zvýšil ze 7 % v roce 2013 na loňských 17 %.

Ředitel kardiovaskulárního oddělení Národního ústav pro srdce, plíce a krev David C. Goff upozornil, že srovnávat teoretickou škodlivost kouření tabáku a marihuany je náročné kvůli rozdílným vzorcům spotřeby.

Na jedné straně kuřáci tabáku vykouří více cigaret denně, na straně druhé uživatelé marihuany mají tendenci marihuanu inhalovat hlouběji a déle ji držet. „Co můžeme říci, je, že je špatný nápad vnášet kouř do plic,“ řekl.

I relativně příležitostné užívání trávy mělo v nové studii souvislost se srdečními chorobami. Týdenní užívání bylo spojeno s o 3 % vyšším rizikem infarktu a o 5 % vyšší pravděpodobností mrtvice.

Robert Page, farmaceut z Lékařské fakulty Coloradské univerzity v Auroře, který se na nové studii nepodílel, uvedl, že pacienti a lékaři by měli o užívání konopí vést otevřené rozhovory. Dodal však, že však ani zdravotnický personál si často není vědom rizik.

„Lidé neznají údaje,“ řekl. „Myslí si, že když je konopí přírodní, je bezpečné.“.

Související články
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18 do 30 let vystaveni řadě společenských aspektů, které mají negativní důsledky na jejich duševní zdraví. „Náš výzkum je unikátní v tom, že jako jediní v […]
Rakovina je považována za nemoc spojenou s vyšší věkem, přesto však v posledních letech přibývá případů rakoviny i u mladých lidí mezi 18 a 49 lety věku. Odborníci napříč specializacemi se snaží přijít na to, co je příčinou tohoto nárůstu a jak se tyto případy rakoviny s časným nástupem liší od těch „klasických“. Statistiky rakoviny […]
Mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli vědci z Českého centra pro fenogenomiku a laboratoře transgenních modelů nemocí Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruše vývoje zubů (amelogenesis imperfecta), která ovlivňuje zdraví zubů u pacientů s autoimunitním onemocněním. Studie uveřejněná v časopise Nature vrhá světlo na málo známé stavy amelogenesis […]
Geny zděděné od denisovanů, vyhynulých příslušníků rodu Homo, pomáhají obyvatelům Papuy-Nové Guineje bojovat s infekcemi v nížinách i žít ve vysokých nadmořských výškách. První kosterní pozůstatky denisovanů byly objeveny v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku, podle tohoto místa nálezu jsou pojmenovaní. Stáří tamních kosterních pozůstatků bylo odhadnuto na 41 000 let. […]
Už přes 16 000 pacientů se v České republice zapojilo do výzkumu nových léků a očkovacích látek. Takzvaná klinická hodnocení probíhají nejčastěji v oblasti onkologie, imunologie a infekčních onemocnění, nemocí srdce a onemocnění dýchacích cest. Celkem ve zdravotnických zařízeních po celé republice probíhá 481 těchto hodnocení, jež zdravotnickému systému ušetřila více než jeden a půl […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz