Domů     Objevy
Špičkoví vědci pomohou Česku s obnovitelnou energií
Jan Zelenka 11.1.2024

Na západ od nás megawatty, do budoucna dokonce gigawatty, a Česká republika se stále pohybuje pouze v řádech kilowatt. Převrátit tento deficit chce ambiciózní projekt, v jehož čele stojí VŠCHT. .

Česká republika má znalosti a technologie, aby byla lepší, přesto výkon aktuálně instalovaných kapacit zařízení pro efektivní konverzi (například přeměna elektřiny do paliv) a využití obnovitelné energie v širokém spektru oblastí ekonomiky je tristní.

Změnit tuto nelichotivou bilanci je ambicí projektu špičkového výzkumu „Konverze a skladování energie“, který čerstvě získal čtyřletou podporu ve výši 489 milionů korun.

Znalosti ano, zkušenosti ne

Praktické zkušenosti s využíváním energie z bezemisních zdrojů nejsou v ČR velké. Znalostní základna přitom roztříštěná je. „My jsme sestavili tým, jehož členy jsou nejen nejlepší odborníci na ukládání energie, na vodíkové technologie a využití světelného záření, ale také inženýři a architekti, kteří budou umět navržené systémy integrovat do urbanistických celků.

Cílem projektu je uvedení nových technologií do praktického života,“ vysvětluje profesor Karel Bouzek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, koordinátor celé skupiny.

Veřejná správa i komerční sektor budou muset v následujících letech velmi rychle zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie a využít ji jak pro zásobování elektrickou energií, tak ke snížení emisní stopy chemických, metalurgických a dalších výrob. Bouzkův výzkum by jim k tomu měl poskytnout kompletní know-how.

Šest záměrů a projektů

Vědci budou v následujících čtyřech letech realizovat celkem šest výzkumných záměrů, které již samy o sobě, ale zejména pak ve vzájemném propojení, představují originální řešení v oblasti pochopení a optimalizaci realizace chemických procesů, jež jsou základem přeměny a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů, a jejich integrace do elektrické distribuční sítě.

Tento technologický průlom umožní rozšíření kapacit instalovaných zdrojů obnovitelné energie, zvýšení účinnosti uchovávání energie jimi produkovaných a jejího dalšího využití v energetice či jiných odvětvích průmyslu.

„Což zásadním způsobem usnadní dekarbonizaci a restrukturalizaci ekonomiky ČR,“ upozorňuje profesor Bouzek.

Díky unikátnímu zapojení odborníků na inženýrství, zvětšení měřítka do průmyslových rozměrů a urbanistiku do všech rovin výzkumu bude možné efektivně vyhodnocovat, který z nových směrů má potenciál pro praktické využití a který je vhodné rychle opustit.

V rámci VŠCHT se na řešení projektu podílí kromě profesora Karla Bouzka také výzkumné týmy vedené profesorem Petrem Slavíčkem Davidem Sedmidubským, a Jurajem Koskem.

 Společně s lidmi z VŠCHT Praha budou tvořit expertní platformu také vědci z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Vysokého učení technického v Brně.

Finanční podporu čerpá projekt z výzvy Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský.

Schéma palivového článku typu PEM. Polymerní elektrolytická membrána (PEM) má iontovou vodivost a představuje bariéru pro elektrony. Foto: VŠCHT

Čím konkrétně se bude nová skupina zabývat?

vývojem baterií a superkondenzátorů

přeměnou obnovitelné elektrické energie na nová paliva a platformové chemikálie

konverzí sluneční energie na energeticky bohaté sloučeniny, jako jsou vodík, metanol nebo uhlovodíky

molekulárním designem pro konverzi a ukládání energie

inženýrstvím systémů ukládání a přeměny energie

energií pro budovy, města a obce.

reklama
Související články
Existuje skupina onemocnění, v 95 % zatím neléčitelných, jimiž celosvětově trpí více lidí, než je pacientů s rakovinou a AIDS dohromady. Přesto jsou nazývána jako vzácná onemocnění, protože na každé z nich připadá jen několik stovek či desítek pacientů. Vzácných onemocnění je však známo okolo 7000 a v ČR jimi trpí půl milionu osob (a […]
Po dlouhá léta sváděli mnohdy nerovný boj s rakovinou především lékaři, a to s pomocí chemoterapie, ozařování nebo léčiv. Co kdyby však tuto práci najednou převzal někdo jiný? Někdo tak malý, který svou pozornost dokáže zaměřit výhradně na buňky spojené s nádorovým bujením? Například genetiky ze Šen-čenské univerzity upravená střevní bakterie Escherichia coli. Na začátku […]
Pacienti s celiakií, pšeničnou alergií a intolerancí se konečně dočkají bezlepkového pečiva kvality konvenčního pečiva. Novou recepturu vyvinul tým výzkumníků společnosti Perník s.r.o., Mikrobiologického ústavu AV ČR, Výzkumného ústavu potravinářského Praha a firmy RADANAL s.r.o. Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila tento projekt v rámci Programu EPSILON.   Bezlepková bageta je výsledkem čtyřletého výzkumného […]
Prach v okolí center galaxií významně ovlivňuje měření jejich vzdáleností ve vesmíru. Upozornil na to tým fyziků pod vedením Michala Zajačka z Masarykovy univerzity, kteří zpracovávali ultrafialová a rentgenová data ze souboru 58 aktivních galaxií. Astrofyzici, kteří se dlouhodobě zabývají vznikem, strukturou a vývojem vesmíru, využívají explodující hvězdy, neboli supernovy, jako tzv. standardní svíčky. Standardní […]
Amelie Earthartová byla první ženou, která v roce 1928 přeletěla Atlantský oceán. V roce 1937 se vydala na další let s cílem obletět svět kolem rovníku. Během něj zmizela nad Tichým oceánem. Tým průzkumníků se nyní domnívá, že se jim pod hladinou podařilo objevit vrak jejího letadla. První pokus o let kolem světa jí nevyšel, […]
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz