Domů     Objevy
Obsah žaludku 465 milionů let starého trilobita
Zdroj: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Paleontologům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se s využitím moderních zobrazovacích metod podařilo odhalit, co pozřel rokycanský trilobit, objevený v roce 1908, než zemřel. Dříve zkoumání nebylo možné, aniž by došlo ke zničení vzácné fosilie..

Trilobiti jsou vyhynulí členovci, kteří se objevili ve starších prvohorách, tedy kambriu, asi před 550 až 530 miliony lety. K jejich vyhynutí pak došlo během vymírání na přelomu permu a triasu, před cca 252 miliony lety.

Jednalo se o výlučné mořské živočichy, jejichž článkované tělo bylo pokryto mineralizovaným exoskeletem, který v průběhu růstu svlékali a odhazovali. Žili při dně, kde se pohybovali kráčením spíše než plaváním. Neměli kusadla, živili se drobným materiálem v kalu u dna.

Zachoval se po nich bohatý paleontologický materiál, v Čechách a na Moravě v oblasti zvané Barrandien. Řada jich byla nalezena v tak zvaných rokycanských kuličkách, což jsou křemičité konkrece, vyskytující se převážně v okolí Rokycan, Mýta, pražské Šárky a Brandýsa nad Labem.

Jednu takovou nalezl před sto lety sběratel Karel Holub, stala se součástí sbírky rokycanského Muzea dr. Bohuslava Horáka.

Co jedl rokycanský trilobit?

Vědci si dlouhou dobu uvědomovali, že drobné schránky, viditelné v odlomené části trupu trilobita starého 465 milionů let, mohou představovat zachované zbytky potravy v jeho trávicím traktu. Neexistovaly ale metody, jak fosilii prozkoumat, aniž by došlo k jejímu zničení.

Umožnil to až průlom v technice, využití špičkové technologie synchrotronové tomografie, jež umožňuje prozáření materiálů velké hustoty, a to včetně hornin, v rozlišení řádu tisícin milimetrů. Rokycanský trilobit byl zkoumán v Evropském synchrotronu ve francouzském Grenoblu.

Zdroj: WikiComons

Poté, co zrekonstruovali obsah žaludku a střeva trilobita Bohemolchas incola, zjistili vědci, že jsou naplněné vápenatými schránkami a úlomky, které patřily mořským bezobratlým, zejména lasturnatkám, mlžům a ostnokožcům.

„Z rekonstrukce lze odvodit, že trilobit tak zvaně sežral ‚co mu stálo v cestě‘, ať již mršiny nebo živou kořist, a to včetně pevných schránek. Nebyl nijak vybíravý, co se týká složení potravy, ale soustředil se především na sousta drobná nebo taková, která byl schopen rozdrtit,“ vysvětluje Michal Anderle z Přírodovědecké fakulty UK.

Sám se stal potravou

To, že nejsou vápnité schránky v trávicím traktu ani částečně rozložené, svědčí podle vědců o tom, že nebyly vystaveny kyselému prostředí. „Neutrální či lehce alkalické prostředí trávicí soustavy nalezneme i u dnešních korýšů či klepítkatců, což ukazuje na velmi starý společný původ trávení členovců,“ objasňuje Anderle.

Po své smrti se trilobit sám stal potravou. Důkazem jsou četné stopy drobných mrchožroutů na jeho těle, pohřbeném mělce v bahnitém dně.

Podle vyhloubených tunelů se dá usuzovat, že se tito zaměřili pouze na měkké tkáně, ale důsledně se vyhnuli střevu, zřejmě věděli, že v trávicím traktu trilobita jsou stále aktivní trávicí enzymy, které by je mohly zahubit.

„Ale i oni měli smůlu, protože je záhy uvěznila pevná ‚kulička‘ rychle se tvořící kolem mrtvého trilobita, o čemž svědčí nepřítomnost únikových stop,“ dodává Andrle. Svá zjištění o tom, co trilobiti jedli a jakou roli sehrávali v ekosystémech prvohor, zveřejnili vědci v prestižní vědeckém časopise Nature.

Štítky:
Související články
Docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., a náš stálý spolupracovník, byl kalifornskou společností ScholarGPS zařazen do mezinárodního seznamu vysoce hodnocených vědců. Data ScholarGPS jsou založena na celoživotní nebo předchozí pětileté aktivitě dané osobnosti, s přihlédnutím ke kvalitě publikací a citacím, bez autocitací. Roman Pavela tak patří mezi 0,05 % nejlepších vědců na […]
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, zveřejnila data o teplotě ve světě. A není to hezké čtení. Květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, […]
Vědci z americké Purdue University nyní zveřejnili informaci, že kancelářské budovy chrlí do svého okolí tzv. těkavé organické sloučeniny neboli VOC. Ty jsou známé tím, že mohou poškozovat nejen lidské zdraví, ale také ozonovou vrstvu… V rámci výzkumu byla provedena přímá měření toho, jak vypadá výměna znečišťujících látek mezi budovou a jejím okolím, přičemž byly […]
Hvězda se začíná bortit do sebe pod vlastní vahou. Vytvoří útvar nepředstavitelně veliký, s galaktickou gravitací a nepopsatelnou hustotou, který dokáže deformovat i časoprostor. Černou díru. Co je uvnitř? Nejbolestivější smrt, kterou NASA poprvé simulovala… I ty nejlepší teleskopy při pohledu na černé díry dohlédnou jen k hranici zvané horizont událostí, protože potřebují detekovat nějaké elektromagnetické […]
Mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli vědci z Českého centra pro fenogenomiku a laboratoře transgenních modelů nemocí Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruše vývoje zubů (amelogenesis imperfecta), která ovlivňuje zdraví zubů u pacientů s autoimunitním onemocněním. Studie uveřejněná v časopise Nature vrhá světlo na málo známé stavy amelogenesis […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz