Proč už to není jako dřív?

Černou můrou mužů se stává erektilní dysfunkce, chybně nazývaná impotence. Zarážející je, že mezi postiženými stále přibývají mladí. Nejnověji experti předpokládají, že do roku 2025 bude mít problémy s erekcí až 322 milionů osob.Černou můrou mužů se stává erektilní dysfunkce, chybně nazývaná impotence. Zarážející je, že mezi postiženými stále přibývají mladí. Nejnověji experti předpokládají, že do roku 2025 bude mít problémy s erekcí až 322 milionů osob.

Už dnes ve vyspělých zemích pronásleduje erektilní dysfunkce (ED) přes 150 milionů mužů a podle posledních průzkumů agentury STEM/MARK ji v České republice přiznává každý druhý muž ve věku 35 – 65 let.

„Pomoc lékaře a seriózní léčbu vyhledá přitom pouze 5 – 10 % postižených. Muži s poruchou erekce se přitom mohou úspěšně léčit. Důležité je rozhodnutí začít s problémem něco dělat a vyhledat odborníka,“ dozvědělo se 21. STOLETÍ od MUDr. Karla Kočího, CSc., známého pražského androloga (z řeckého andros = muž – andrologie je novým medicínským oborem o chorobách mužských pohlavních orgánů).

Kde ostych škodíKvalitní erekce (ztopoření pohlavního údu) je odpradávna symbolem mužnosti, zdraví, vitality, sebevědomí a dominance. Nelze ji ovlivnit vůli, nedá se předstírat (jako třeba ženský orgasmus).

Odborníci uvádějí, že šampióny ve ztopoření jsou mladíci ve věku 18 – 20 let. Ti bývají úspěšní v 90 % pokusů. Občasné selhání však nelze považovat za první příznak ED, tou rozumíme nedostatečnou tvrdost penisu při sexuálním styku.

Může jít o různé stupně ztráty tvrdosti – předčasnou, částečnou nebo úplnou. Nejnovější studie za ED označují stav, kdy muž ani jednou za půl roku nemá dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk.

Dosažení erekce je velmi citlivým procesem. Je nutná dokonalá souhra psychiky, hormonů, nervových reflexů a hladké svaloviny. Jakékoliv narušení této rovnováhy vede k poruchám. Hlavním podnětem má být sexuální stimulace, především blízkost partnera, který dokáže pohlavně vzrušit.

Stěží si asi představíme sexuální nutkání polárníka v mrazivém vichru.

Velikost nerozhoduje„Mnoho mužů má ke svému penisu rozporuplný vztah, nejčastější obavou je předsudek o tom, že mají penis příliš malý, proto se za něj stydí,“ dozvědělo se 21. STOLETÍ od sexuologa doc.

Radima Uzla, CSc. Ze svých bohatých zkušeností uvedl: „Většina mužů také nechce ukázat ženě svůj penis v ochablém stavu. Muž si pak nechává na sobě spodní prádlo až do chvíle, když je jeho penis v erekci.

Pouze v té chvíli má pocíí, že jeho orgán je ve správném stavu pro svůj skutečný účel… Muži si někdy představují, že by snad měli svůj penis trénovat stejně jako kulturista trénuje bicepsy.“ Každopádně pohlavní orgán u člověka je mnohem větší než u jakéhokoli primáta.

Například statný dvoumetrový gorilí samec o hmotnosti 250 kg má penis jako lidský palec. Doc. Uzel přiblížil: „Lidský ztopořený úd dosahuje průměrné délky 14 – 15 cm. Jeho velikost však značné kolísá- nejdelší penis v erekci měřil 35 cm.

“ Za problémy s erekcí v naprosté většině případů nestojí ani délka penisu , ani stáří, ale skrývá se tu konkrétní organická nebo psychická příčina, kterou lze léčit a většinou i odstranit. Poruchy sexuálních funkcí ale často signalizují i závažnější onemocnění.

Před hrozbou ED si tak není docela jist prakticky žádný muž.

Na co si dát pozor?Jaké jsou hlavní příčiny směřující k ED? Často souvisejí s přibývajícími roky, kdy psychogenní podněty (zrakové, sluchové, hmatové) už většinou nepostačují k navození ztopoření. Tehdy nabývá na důležitosti reflexivní dráždění, přičemž hlavní roli v milostné souhře přebírá vnímavá partnerka.

Jestliže erekce nastupuje pomaleji než dříve, nelze však ještě hovořit o ED. Zásadní je zdravotní stav, neboť ED vždy souvisí především s celkovým zdravím muže a nelze ji považovat za přirozenou součást stárnutí.

Nepřítelem ztopoření je vysoký krevní tlak, diabetes mellitus (cukrovka), zbytnění prostaty. Mužům se zdravotními problémy totiž hrozí až pětkrát větší nebezpečí ED než těm zdravým. Každopádně velkou výhodou je, že mužský penis se nedá zlomit, protože nemá vlastní kost, která se však vyskytla u mnoha druhů savců.

Přesto na něj číhají různá nebezpečí. Doc. Uzel: „Papuánci ho chrání tzv. falokrytem. Visící výběžek těla by jinak mohl být snadno poraněn trny nebo popálen žahavými rostlinami. Nebezpečí poranění bylo bezpochyby jedním z důvodů, proč se v penisu vyvinuly erekční mechanismy, které umožňují zvětšení a ztuhnutí penisu teprve při kopulaci.“

Začarovaný kruh„Erektilní dysfunkce je v kvalitním vztahu problémem obou partnerů,“ zdůraznil Dr. Kočí. „Bohužel mnohá partnerka ED považuje za životní katastrofu, za potápějící se Titanic vzájemných vztahů“. Chybné je, když partnerka považuje ED výhradně za „mužský problém“, nehledá možnosti pomoci, partnerovi se naopak vysmívá. Na to se nabaluje negativní vztah k léčbě poruch erekce, stres, ztráta zájmu, často nevěra a namnoze i rozvod.

Tomu všemu může vnímavá partnerka předcházet vzájemnou rozumnou komunikací. Obavy, úzkost, ale i snaha partnerku nezklamat, znamená zvýšený tlak na psychiku. Objevuje se vtíravý pocit méněcennosti, který stupňuje strach při dalších pokusech.

Může znovu přijít selhání erekce a postupně vzniká začarovaný kruh, jenž nakonec opravdu vrcholí ED.Řetězová reakce neřešeného problému vyvolává i další nepříjemnosti: napětí a nejistotu v partnerském vztahu, možné ohrožení stability rodiny.

Partnerský vztah prochází krizí. Mnohdy totiž pocity méněcennosti a snížení sebevědomí znamenají zhoršení pracovní výkonnosti a sociálního uplatnění.Pokud se postižený muž „rozhoupe“ a vyhledá lékařskou pomoc, bývá to v ČR v průměru až po 5, 5 – 7 letech obtíží.

„I zde má značný vliv partnerka“, shodli se v odpovědi na dotaz 21. STOLETÍ specialisté. „Pacient se buď bojí, že ji při odmítnutí léčby ztratí, jindy by si muž chtěl najít novou známost, ale předtím se chce vyléčit.“

Univerzální léčba neexistuje!Kdy se doporučuje požádat o pomoc lékaře? Když muž nepozoruje erekci při ranním probuzení nebo jí nemůžete dosáhnout při masturbaci. Dalším důvodem je případ, kdy není schopen udržet erekci anebo jí naopak dosahuje až těsně před ejakulací.

Závažným příznakem rovněž je, když nejde o jednorázové, ale o opakované selhání a navíc kromě poruch erekce pozoruje muž i pokles chuti na sex.Co je předpokladem úspěšné léčby? „Pacient musí při léčbě spolupracovat,“ zdůraznil Dr. Kočí. „O použité metodě nerozhoduje často lékař, ale pacient. Optimální je, když se lékař i pacient shodnou. Univerzální léčba neexistuje, je třeba respektovat individualitu každého pacienta.“ Doporučuje se, aby se na léčení vhodně podílela i partnerka – vstřícností, motivací k léčbě, optimismem.

Existuje více metod, jak ED léčit. Nejčastěji se využívají léky (tablety), ale k dispozici jsou i injekce s účinnou látkou. Vpichuje se velmi tenkou jehlou do topořivých těles penisu, případně se účinná látka vpravuje za pomoci speciálního aplikátoru do močové trubice.

Psychoterapie zas může být užitečná pro každého, kdo trpí poruchou erekce, a měla by být v nějaké formě doplňkem veškeré ostatní léčby. Pouze pro muže, u kterých se na vzniku poruchy erekce podílí nedostatek hormonů, je zas vhodná hormonální léčba.

Užívají se i vakuové pumpy (podtlakové erektory), jednoduché přístroje ve tvaru válce se. Nasazují na penis a odsátím vzduchu se tak do něj vhání krev. Ztopoření se pak udržuje pomocí gumového kroužku na kořenu penisu.

Poslední možností, když ostatní metody selhávají, je chirurgická léčba – cévní operace či implantace endoprotézy do penisu.

Není to žádný strašákPoruchy erekce byly ještě před 20 lety opravdu považovány za převážně psychogenní problém jednotlivce. Trápily miliony mužů, kteří sexuálně živořili v nezvratném přesvědčení, že jde o jejich úzce osobní problém a jejich neradostný stav se už nikdy, bohužel, nezmění.

Díky pokroku současné medicíny je již jasné, že opak je pravdou. Ve většině případů (udává se až 80 %) je porucha erekce způsobena tzv. organickými příčinami, tedy postižením cév a nervů, jejichž správná činnost je nezbytnou podmínkou pro dosažení erekce.

Pouze 20 % mužů s erektilní dysfunkcí má trvalou poruchu. U většiny mužů s poruchou erekce se tento problém vyskytne pouze někdy!I muži, kteří jsou jinak zdrávi, mohou mít čas od času problém s erekcí.

Ve skutečnosti může erektilní dysfunkce souviset s běžnými zdravotními problémy, životním stylem, psychickým stavem a některými léky. Každopádně vždy platilo a v budoucnu asi ještě více bude platit poznání, že erekci můžeme symbolicky označit za velice citlivý barometr mužského zdraví.

Více se dozvíte:www.sexzdravi.czwww. zivot-jako-predtimwww.opetmuzem.cz

Co dokáže krevPenis je kopulační orgán tvořený erektilními tělesy, jejich obaly a částí močové trubice. Základní anatomické i funkční části penisu představují dvě párová, vedle sebe uložená topořivá (kavernózní) tělesa a jedno nepárové, houbovité (spongiózní) těleso, které obklopuje močovou trubici a na konci přechází v žalud (glans penis).

Žalud od těla penisu odděluje žlábek, do kterého ústí mazové žlázky. Ztopoření čili erekce nastává městnáním krve v houbovité části penisu. U mladých zdravých lidí se tak stane za pouhých pět sekund, přičemž do pohlavního orgánu přiteče 120 – 140 ml krve.

Sexuolog doc. MUDr. Radim Uzel, CSc., názorně přiblížil: „Erekce spočívá na rafinovaném regulačním systému mezi zvýšením přítoku na jedné straně a zamezením odtoku na straně druhé, takže městnání krve promění penis v tvrdý prut, který pak snadno může vniknout do ženské pochvy.

Přitom však na druhé straně musí být v penisu blokována močová trubice, která prochází houbovitými tkáněmi penisu a kterou při orgasmu proniká semenná tekutina.“ Vede angína pectorisNejčastější zdravotní problémy mužů v ČR, kteří mají závažné příznaky ED (někdy dokonce více najednou): Angínu pectoris lékaři odhalili u 65 % pacientů s ED, vysoký krevní tlak u 46 %, ischemickou chorobu srdeční u 40 %, vysokou hladinu cholesterolu a právě tak cukrovku u 24 %; problémy s prostatou mělo 19 % a deprese 15 % mužů s EDObjevují se ale i další příčiny: Hormonální – nedostatečná hladina mužských pohlavních hormonů a tak i hormonální nerovnováha.

Nervové – onemocnění centrálního nervového systému, po operacích v pánvi.Kavernózogenní – postižení svaloviny topořivých těles.Celková onemocnění – nádorová, autoimunitníVedlejší účinky léků podávaných pro celková onemocnění.

Často se opomíjejí i psychické a partnerské problémy. Jak předcházet ED?1. Snižte hmotnost.2. Nezapomínejte na dostatek pohybu.3. Nekuřte!4. Věnujte se pravidelně sexu.5. Mějte více sebevědomí6. Hledejte vstřícnou partnerku.7.

Absolvujte preventivní prohlídky.

Pomáhá i internetWebová adresa www.sexzdravi.cz, patří Společnosti pro sexuální zdraví. Členy jsou sexuologové, andrologové a urologové. Chtějí tak zlepšit informovanost veřejnosti o výskytu, příčinách, možnostech prevence a léčby poruchy sexuálního zdraví.

Na letošní rok vyhlásili kampaň „Poruchy erekce-jak se netrápit, ale nenechat se podvádět!“ Zájemci naleznou i mnohé odpovědi na své dotazy. Letos přibyly informační stránky: www.zivot-jako-predtim.cz.

Příklady z ordinaceMUDr. Vladimír Kubíček, CSc., primář Centra andrologické péče v Českých Budějovicích a Praze, seznámil 21. STOLETÍ se dvěma konkrétními případy pacientů, které však mají obecnější platnost.

TragédieMuž ve věku 65 let se odstěhoval z ložnice, kde předtím spával s manželkou mladší o 10 let. Přestal s ní mít pohlavní styky pro poruchu erekce a celkovou únavu a nechtěl ji rušit častým vstáváním v noci, kdy musel chodit močit.

Kamarád mu radil, aby si nechal vyšetřit prostatu. Styděl se a raději v novinách hledal inzeráty na volně prodejné „zaručené přípravky“ na prostatu, ledviny, na spaní, erekci, proti bolesti, stárnutí.

Pilně si je kupoval. Po užití se jeho stav zlepšil, ale tento „účinek“ byl spíše dočasným placebo efektem. Když tablety přestaly účinkovat, „naordinoval“ si sám další. Nakonec užíval celkem jedenáct druhů volně prodejných potravinových doplňků.

Manželka zjistila, že z domácího rozpočtu ubývají dost velké sumy peněz za potravinové doplňky. Posílala ho k lékaři, neboť za půl roku zhubl o 10 kg. Tam ho dovedl až syn, který přijel navštívit rodiče.

Na interním oddělení nemocnice zjistili zhoubný nádor prostaty, který prorůstal do okolí a metastázoval. Léčba už nepomohla, muž zemřel po půl roce. K takové tragédii nemuselo dojít, kdyby se léčil od prvních příznaků onemocnění – častějšího močení, ztrátě sexuálního zájmu a poruchy erekce.

Šťastný konec„Do ordinace přišel úspěšný manažer (52 let) s poruchou erekce a nechutí k sexuálním aktivitám. Byl to kuřák, s mírnou nadváhou, zvýšenou hladinou cholesterolu, vyšším tlakem krve,“ řekl doktor Kubíček. O osm let mladší manželka mu po 25 letech manželství razantně dávala najevo nespokojenost s jeho sexuální leností. „Cítil se pod sexuálním nátlakem manželky. Ta mu nechtěla vařit večeře, neboť po nich usínal,“ prozradil doktor Kubíček.

Důkladné vyšetření ukázalo mj. zhoršený průtok krve tepnami penisu a varlat, sníženou hladinu pohlavního hormonu testosteronu apod. Lékaři muži snížili hladinu cholesterolu, hmotnost, upravili krevní tlak, zlepšili hormonální prostředí.

Upravil svůj životní a pracovní styl tak, aby mu na manželku zbývalo více času a energie. „Partnerka dostala instrukce, aby ponechala prostor pro spontánní sexuální aktivitu. Ze zdroje stresu se během tří měsíců léčby opět stala příjemná součást života člověka, který se snaží udržovat v dobrém celkovém zdravotním stavu,“ uzavřel příběh se šťastným koncem Dr. Kubíček.

Autor: Milan Koukal
Rubriky:  Zdraví
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce
reklama

Související články

Osteoporóza přichází nenápadně

Denzitometrie neboli měření hustoty minerálů v kostech je jedním z...

Elektrický mozkový implantát...

Jako ohromující neurovědecký pokrok označují výzkumníci novou metodu léčby...

Léky z krevní plazmy denně pomáhají...

Darování krevní plazmy je stejně důležité jako darování krve – zachraňuje životy....

Záhada identických dvojčat

Nizozemští výzkumníci jsou přesvědčení, že jejich nová modifikace DNA povede ke...

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných infekčních onemocnění, jako...

Umělé mozečky pomohou s...

Začátkem září mezinárodní vědecký ký tým představil světu své úspěchy –...

Strava bohatá na maso jim příliš...

Roku 1336 byl vydán papežský dekret, který mnichům povolil dvakrát...

Vědci z Fakulty tropického...

Tým vědců z ČZU v Praze se vrátil z expedice do Zambie, kam transportoval tři...

Pozor na letní lásky

Koncerty, dovolené u moře, festivaly – všechna tato místa lákají nejen na...

Lze Covid vyléčit vitamíny, alkoholem...

U většiny onemocnění s mediálním přesahem se dříve nebo později objeví...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Elektrický mozkový implantát léčí deprese

Elektrický mozkový implantát...

Jako ohromující neurovědecký pokrok označují výzkumníci novou metodu léčby...
Rakovina prsu: Stále vážná hrozba

Rakovina prsu: Stále vážná hrozba

Říjen je již tradičně měsícem boje proti rakovině prsu. Díky unikátní studii Inovace pro...
„NEJ“ ze světa dinosaurů

„NEJ“ ze světa dinosaurů

Dinosauři byli v historii planety Země těmi největšími a nejtěžšími tvory,...
Využití virtuální reality pro plánování a simulaci vojenských misí

Využití virtuální reality pro...

Unikátní systém, kombinující využití virtuální reality a výcvikové haly o...
Mata Hari: Nejslavnější špionka, která nikdy žádné informace nedodala

Mata Hari: Nejslavnější špionka,...

Je 15. října 1917. První světová válka trvá už tři roky a ještě více...
Světlo svobody září z Hořic do naší země

Světlo svobody září z Hořic do...

Světlo svobody v Hořicích v Podkrkonoší neuhasíná. Na projekt dvojice...
Sezóna respiračních onemocnění udeří razantně

Sezóna respiračních onemocnění...

Podzimní sezóna respiračních onemocnění přijde letos s větší silou. Odborníci...
Když tetřívci „pšoukají“

Když tetřívci „pšoukají“

Akustická individualita může hrát v období páření u mnoha ptáků velkou roli....
Zřejmě nejdrzejší přepadení vlaku v historii zlodějům štěstí nakonec nepřineslo

Zřejmě nejdrzejší přepadení vlaku v...

Ačkoliv přepadení vlaku je v knihách a filmech poměrně vděčným námětem, najde...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.