Proč už to není jako dřív?

Černou můrou mužů se stává erektilní dysfunkce, chybně nazývaná impotence. Zarážející je, že mezi postiženými stále přibývají mladí. Nejnověji experti předpokládají, že do roku 2025 bude mít problémy s erekcí až 322 milionů osob.Černou můrou mužů se stává erektilní dysfunkce, chybně nazývaná impotence. Zarážející je, že mezi postiženými stále přibývají mladí. Nejnověji experti předpokládají, že do roku 2025 bude mít problémy s erekcí až 322 milionů osob.

Už dnes ve vyspělých zemích pronásleduje erektilní dysfunkce (ED) přes 150 milionů mužů a podle posledních průzkumů agentury STEM/MARK ji v České republice přiznává každý druhý muž ve věku 35 – 65 let. „Pomoc lékaře a seriózní léčbu vyhledá přitom pouze 5 – 10 % postižených. Muži s poruchou erekce se přitom mohou úspěšně léčit. Důležité je rozhodnutí začít s problémem něco dělat a vyhledat odborníka,” dozvědělo se 21. STOLETÍ od MUDr. Karla Kočího, CSc., známého pražského androloga (z řeckého andros = muž – andrologie je novým medicínským oborem o chorobách mužských pohlavních orgánů).

Kde ostych škodí
Kvalitní erekce (ztopoření pohlavního údu) je odpradávna symbolem mužnosti, zdraví, vitality, sebevědomí a dominance. Nelze ji ovlivnit vůli, nedá se předstírat (jako třeba ženský orgasmus). Odborníci uvádějí, že šampióny ve ztopoření jsou mladíci ve věku 18 – 20 let. Ti bývají úspěšní v 90 % pokusů.  
Občasné selhání však nelze považovat za první příznak ED, tou rozumíme nedostatečnou tvrdost penisu při sexuálním styku. Může jít o různé stupně ztráty tvrdosti – předčasnou, částečnou nebo úplnou. Nejnovější studie za ED označují stav, kdy muž ani jednou za půl roku nemá dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk.
Dosažení erekce je velmi citlivým procesem. Je nutná dokonalá souhra psychiky, hormonů, nervových reflexů a hladké svaloviny. Jakékoliv narušení této rovnováhy vede k poruchám. Hlavním podnětem má být sexuální stimulace, především blízkost partnera, který dokáže pohlavně vzrušit. Stěží si asi představíme sexuální nutkání polárníka v mrazivém vichru.

Velikost nerozhoduje
„Mnoho mužů má ke svému penisu rozporuplný vztah, nejčastější obavou je předsudek o tom, že mají penis příliš malý, proto se za něj stydí,“ dozvědělo se 21. STOLETÍ od sexuologa doc. Radima Uzla, CSc. Ze svých bohatých zkušeností uvedl: „Většina mužů také nechce ukázat ženě svůj penis v ochablém stavu. Muž si pak nechává na sobě spodní prádlo až do chvíle, když je jeho penis v erekci. Pouze v té chvíli má pocíí, že jeho orgán je ve správném stavu pro svůj skutečný účel… Muži si někdy představují, že by snad měli  svůj penis trénovat stejně jako kulturista trénuje bicepsy.“
Každopádně pohlavní orgán u člověka je mnohem větší než u jakéhokoli primáta. Například statný dvoumetrový gorilí samec o hmotnosti 250 kg má penis jako lidský palec. Doc. Uzel přiblížil: „Lidský ztopořený úd dosahuje průměrné délky 14 – 15 cm. Jeho velikost však značné kolísá- nejdelší penis v erekci měřil 35 cm.“
Za problémy s erekcí v naprosté většině případů nestojí ani délka penisu , ani stáří, ale skrývá se tu konkrétní organická nebo psychická příčina, kterou lze léčit a většinou i odstranit. Poruchy sexuálních funkcí ale často signalizují i závažnější onemocnění. Před hrozbou ED si tak není docela jist prakticky žádný muž.

Na co si dát pozor?
Jaké jsou hlavní příčiny směřující k ED? Často souvisejí s přibývajícími roky, kdy psychogenní podněty (zrakové, sluchové, hmatové) už většinou nepostačují k navození ztopoření. Tehdy nabývá na důležitosti reflexivní dráždění, přičemž hlavní roli v milostné souhře přebírá vnímavá partnerka. Jestliže erekce nastupuje pomaleji než dříve, nelze však ještě hovořit o ED.
Zásadní je zdravotní stav, neboť ED vždy souvisí především s celkovým zdravím muže a nelze ji považovat za přirozenou součást stárnutí. Nepřítelem ztopoření je vysoký krevní tlak, diabetes mellitus (cukrovka), zbytnění prostaty. Mužům se zdravotními problémy totiž hrozí až pětkrát větší nebezpečí ED než těm zdravým.
Každopádně velkou výhodou je, že mužský penis se nedá zlomit, protože nemá vlastní kost, která se však vyskytla u mnoha druhů savců. Přesto na něj číhají různá nebezpečí. Doc. Uzel: „Papuánci ho chrání tzv. falokrytem. Visící výběžek těla by jinak mohl být snadno poraněn trny nebo popálen žahavými rostlinami. Nebezpečí poranění bylo bezpochyby jedním z důvodů, proč se v penisu vyvinuly erekční mechanismy, které umožňují zvětšení a ztuhnutí penisu teprve při kopulaci.“

Začarovaný kruh
„Erektilní dysfunkce je v kvalitním vztahu problémem obou partnerů,” zdůraznil  Dr. Kočí. „Bohužel mnohá partnerka ED považuje za životní katastrofu, za potápějící se Titanic vzájemných vztahů“. 
Chybné je, když partnerka považuje ED výhradně za „mužský problém”, nehledá možnosti pomoci, partnerovi se naopak vysmívá. Na to se nabaluje negativní vztah k léčbě poruch erekce, stres, ztráta zájmu, často nevěra a namnoze i rozvod. Tomu všemu může vnímavá partnerka předcházet vzájemnou rozumnou komunikací. 
Obavy, úzkost, ale i snaha partnerku nezklamat, znamená zvýšený tlak na psychiku.   Objevuje se vtíravý pocit méněcennosti, který stupňuje strach při dalších pokusech. Může znovu přijít selhání erekce a postupně vzniká začarovaný kruh, jenž nakonec opravdu vrcholí ED.
Řetězová reakce neřešeného problému vyvolává i další nepříjemnosti: napětí a nejistotu v partnerském vztahu, možné ohrožení stability rodiny. Partnerský vztah prochází krizí. Mnohdy totiž pocity méněcennosti a snížení sebevědomí znamenají zhoršení pracovní výkonnosti a sociálního uplatnění.
Pokud se postižený muž „rozhoupe” a vyhledá lékařskou pomoc, bývá to v ČR v průměru až po 5, 5 – 7 letech obtíží. „I zde má značný vliv partnerka“, shodli se v odpovědi na dotaz 21. STOLETÍ specialisté. „Pacient se buď bojí, že ji při odmítnutí léčby ztratí, jindy by si muž chtěl najít novou známost, ale předtím se chce vyléčit.“

Univerzální léčba neexistuje!
Kdy se doporučuje požádat o pomoc lékaře? Když muž nepozoruje erekci při ranním probuzení nebo jí nemůžete dosáhnout při masturbaci. Dalším důvodem je případ, kdy není schopen udržet erekci anebo jí naopak dosahuje až těsně před ejakulací. Závažným příznakem rovněž je, když nejde o jednorázové, ale o opakované selhání a navíc  kromě poruch erekce pozoruje muž i pokles chuti na sex.
Co je předpokladem úspěšné léčby? „Pacient musí při léčbě spolupracovat,“ zdůraznil Dr. Kočí. „O použité metodě nerozhoduje často lékař, ale pacient. Optimální je, když se lékař i pacient shodnou. Univerzální léčba neexistuje, je třeba respektovat individualitu každého pacienta.” Doporučuje se, aby se na léčení vhodně podílela i partnerka – vstřícností, motivací k léčbě, optimismem.
Existuje více metod, jak ED léčit. Nejčastěji se využívají léky (tablety), ale k dispozici jsou i injekce s účinnou látkou. Vpichuje se velmi tenkou jehlou do topořivých těles penisu, případně se účinná látka vpravuje za pomoci speciálního aplikátoru do močové trubice.  Psychoterapie zas může být užitečná pro každého, kdo trpí poruchou erekce, a měla by být v nějaké formě doplňkem veškeré ostatní léčby. Pouze pro muže, u kterých se na vzniku poruchy erekce podílí nedostatek hormonů,  je zas vhodná hormonální léčba.
Užívají se i vakuové pumpy (podtlakové erektory), jednoduché přístroje ve tvaru válce se. Nasazují na penis a odsátím vzduchu se tak do něj vhání krev. Ztopoření se pak udržuje pomocí gumového kroužku na kořenu penisu.
Poslední možností, když ostatní metody selhávají, je chirurgická léčba – cévní operace či implantace endoprotézy do penisu.

Není to žádný strašák
Poruchy erekce byly ještě před 20 lety opravdu považovány za převážně psychogenní problém jednotlivce. Trápily miliony mužů, kteří sexuálně živořili v nezvratném přesvědčení, že jde o jejich úzce osobní problém a jejich neradostný stav se už nikdy, bohužel, nezmění.
Díky pokroku současné medicíny je již jasné, že opak je pravdou. Ve většině
případů (udává se až 80 %) je porucha erekce způsobena tzv. organickými
příčinami, tedy postižením cév a nervů, jejichž správná činnost je nezbytnou
podmínkou pro dosažení erekce. Pouze 20 % mužů s erektilní dysfunkcí má trvalou poruchu. U většiny mužů s poruchou erekce se tento problém vyskytne pouze někdy!
I muži, kteří jsou jinak zdrávi, mohou mít čas od času problém s erekcí. Ve skutečnosti může erektilní dysfunkce souviset s běžnými zdravotními problémy, životním stylem, psychickým stavem a některými léky.  Každopádně vždy platilo a v budoucnu asi ještě více bude platit poznání, že erekci můžeme symbolicky označit za velice citlivý barometr mužského zdraví.

Více se dozvíte:
www.sexzdravi.cz
www. zivot-jako-predtim
www.opetmuzem.cz

Co dokáže krev
Penis je kopulační orgán tvořený erektilními tělesy, jejich obaly a částí močové trubice. Základní anatomické i funkční části penisu představují dvě párová, vedle sebe uložená topořivá (kavernózní) tělesa a jedno nepárové, houbovité (spongiózní) těleso, které obklopuje močovou trubici a na konci přechází v žalud (glans penis). Žalud od těla penisu odděluje žlábek, do kterého ústí mazové žlázky.  
Ztopoření čili erekce nastává městnáním krve v houbovité části penisu. U mladých zdravých lidí se tak stane za pouhých pět sekund, přičemž do pohlavního orgánu přiteče 120 – 140 ml krve.
Sexuolog doc. MUDr. Radim Uzel, CSc., názorně přiblížil: „Erekce spočívá na rafinovaném regulačním systému mezi zvýšením přítoku na jedné straně a zamezením odtoku na straně druhé, takže městnání krve promění penis v tvrdý prut, který pak snadno může vniknout do ženské pochvy. Přitom však na druhé straně musí být v penisu blokována močová trubice, která prochází houbovitými tkáněmi penisu a kterou při orgasmu proniká semenná tekutina.“
 
Vede angína pectoris
Nejčastější zdravotní problémy mužů v ČR, kteří mají závažné příznaky ED (někdy dokonce více najednou):
Angínu pectoris lékaři odhalili u 65 % pacientů s ED, vysoký krevní tlak u 46 %, ischemickou chorobu srdeční u 40 %, vysokou hladinu cholesterolu a právě tak cukrovku u 24 %; problémy s prostatou mělo 19 % a deprese 15 % mužů s ED
Objevují se ale i další příčiny:
Hormonální – nedostatečná hladina mužských pohlavních hormonů a tak i hormonální nerovnováha.
Nervové – onemocnění centrálního nervového systému, po operacích v pánvi.
Kavernózogenní – postižení svaloviny topořivých těles.
Celková onemocnění – nádorová, autoimunitní
Vedlejší účinky léků podávaných pro celková onemocnění.
Často se opomíjejí i psychické a partnerské problémy.  
 
Jak předcházet ED?
1. Snižte hmotnost.
2. Nezapomínejte na dostatek pohybu.
3. Nekuřte!
4. Věnujte se pravidelně sexu.
5. Mějte více sebevědomí
6. Hledejte vstřícnou partnerku.
7. Absolvujte preventivní prohlídky.

Pomáhá i internet
Webová adresa www.sexzdravi.cz, patří Společnosti pro sexuální zdraví. Členy jsou sexuologové, andrologové a urologové. Chtějí tak zlepšit informovanost veřejnosti o výskytu, příčinách, možnostech prevence a léčby poruchy sexuálního zdraví.
Na letošní rok vyhlásili kampaň „Poruchy erekce-jak se netrápit, ale nenechat se podvádět!” Zájemci naleznou i mnohé odpovědi na své dotazy. Letos přibyly informační stránky: www.zivot-jako-predtim.cz.

Příklady z ordinace
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc., primář Centra andrologické péče v Českých Budějovicích a Praze, seznámil 21. STOLETÍ se dvěma konkrétními případy pacientů, které však mají obecnější platnost.

Tragédie
Muž ve věku 65 let se odstěhoval z ložnice, kde předtím spával s manželkou mladší o 10 let. Přestal s ní mít pohlavní styky pro poruchu erekce a celkovou únavu a nechtěl ji rušit častým vstáváním v noci, kdy musel chodit močit. Kamarád mu radil, aby si nechal vyšetřit prostatu.
Styděl se a raději v novinách hledal inzeráty na volně prodejné „zaručené přípravky” na prostatu, ledviny, na spaní, erekci, proti bolesti, stárnutí. Pilně si je kupoval. Po užití se jeho stav zlepšil, ale tento „účinek” byl spíše dočasným placebo efektem. Když tablety přestaly účinkovat, „naordinoval” si sám další. Nakonec užíval celkem jedenáct druhů volně prodejných potravinových doplňků.
Manželka zjistila, že z domácího rozpočtu ubývají dost velké sumy peněz za potravinové doplňky. Posílala ho k lékaři, neboť za půl roku zhubl o 10 kg. Tam ho dovedl až syn, který přijel navštívit rodiče. Na interním oddělení nemocnice zjistili zhoubný nádor prostaty, který prorůstal do okolí a metastázoval. Léčba už nepomohla, muž zemřel po půl roce. K takové tragédii nemuselo dojít, kdyby se léčil od prvních příznaků onemocnění – častějšího močení, ztrátě sexuálního zájmu a poruchy erekce.

Šťastný konec
„Do ordinace přišel úspěšný manažer (52 let) s poruchou erekce a nechutí k sexuálním aktivitám. Byl to kuřák, s mírnou nadváhou, zvýšenou hladinou cholesterolu, vyšším tlakem krve,” řekl doktor Kubíček.
O osm let mladší manželka mu po 25 letech manželství razantně dávala najevo nespokojenost s jeho sexuální leností. „Cítil se pod sexuálním nátlakem manželky. Ta mu nechtěla vařit večeře, neboť po nich usínal,” prozradil doktor Kubíček. Důkladné vyšetření ukázalo mj. zhoršený průtok krve tepnami penisu a varlat, sníženou hladinu pohlavního hormonu testosteronu apod. 
Lékaři muži snížili hladinu cholesterolu, hmotnost, upravili krevní tlak, zlepšili hormonální prostředí. Upravil svůj životní a pracovní styl tak, aby mu na manželku zbývalo více času a energie. „Partnerka dostala instrukce, aby ponechala prostor pro spontánní sexuální aktivitu. Ze zdroje stresu se během tří měsíců léčby opět stala příjemná součást života člověka, který se snaží udržovat v dobrém celkovém zdravotním stavu,” uzavřel příběh se šťastným koncem Dr. Kubíček.

Rubriky:  Zdraví
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Brouk v hlavě? Parazit v mozku!

Brouk v hlavě? Parazit v mozku!

Většina živočišných druhů na naší planetě jsou paraziti. A také každý...
Záškodník ničící nádorové buňky

Záškodník ničící nádorové buňky

Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu...
Zase přijdu pozdě!

Zase přijdu pozdě!

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, z angl. Attention Deficit...
Když se člověk ztratí aneb úskalí Alzheimerovy choroby

Když se člověk ztratí aneb...

Alzheimerova nemoc je zákeřná v tom, že ničí určité části mozku a způsobuje pokles...
Čeští vědci pomáhají léčit Crohnovou chorobu

Čeští vědci pomáhají léčit...

Crohnovu chorobu, ale i další onemocnění střev a trávicího ústrojí...
Cukrovka: epidemie nevyléčitelné choroby

Cukrovka: epidemie nevyléčitelné...

Globální pandemie cukrovky možná není tak výrazná, ale to neznamená, že...
Jak genetika a elektronika bojují s chorobami srdce

Jak genetika a elektronika...

V posledních dekádách se podařilo významně omezit úmrtnost na kardiovaskulární...
Znečištění planety je nejčastější příčinou úmrtí

Znečištění planety je nejčastější...

Výzkumníci z Institutu zdraví na Washingtonské univerzitě zveřejnili globální studii o dopadu...
Nedostatek spánku vede ke změně osobnosti

Nedostatek spánku vede ke změně...

Stačí jediná noc, během které naspíte méně než 7 hodin a Váš život...
Burčák: Zázračný lék v lahvi

Burčák: Zázračný lék v lahvi

Označením “burčák” se může honosit pouze výrobek z hroznů...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Jak se slaví Vánoce ve světě?

Jak se slaví Vánoce ve světě?

Jak se stalo, že tento křesťanský svátek dodržujeme do dnešních časů? Jaké...
Pohani v Česku: Krvavé pohřební orgie na Býčí skále!

Pohani v Česku: Krvavé pohřební...

Na první pohled vypadá téměř obyčejně. Když se ale přiblížíte k jejímu vchodu, možná se...
VIDEO: Keifer Sutherland a jeho Bedna vod whisky

VIDEO: Keifer Sutherland a jeho...

Kiefer Sutherland (*1966) je sice hvězdou řady úspěšných...
Vlčí smečky: Jediná chvíle, kdy se Churchill opravdu bál

Vlčí smečky: Jediná chvíle, kdy...

„Nemůžeme snít o tom, že bychom britskou flotilu mohli porazit v bitvě. Naše jediná možnost spočívá...
Víte, jak funguje lidské srdce?

Víte, jak funguje lidské srdce?

V České republice jsou srdeční choroby nejčastější příčinou smrti a...
Neskutečné: Předběhli Kolumba i Řekové a Římané?

Neskutečné: Předběhli Kolumba i...

Existenci Ameriky si Evropané uvědomili až koncem 15. století. Přitom k jejím...
Pohřeb zaživa: Jakou máte šanci dostat se ven?

Pohřeb zaživa: Jakou máte šanci...

Probudíte se v naprosté tmě a tichu. Jak kolem sebe šmátráte, pochopíte, že...
VIDEO: Zbytky koncentráku z Schindlerova seznamu pokryl plevel!

VIDEO: Zbytky koncentráku z...

 V roce 1992 je polský filmový scénograf Allan Starski (*1943) postaven...
Chcete zbohatnout? Zajděte si o Vánocích pro poklad!

Chcete zbohatnout? Zajděte si o...

Muž usilovně kope. Ví, že ve sklepení domu v Lanžhotu na něj čeká hromada zlata....
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.