Profil časopisu

21.STOLETÍ
REVUE OBJEVŮ, VĚDY, TECHNIKY A LIDÍ

Je nejúspěšnější titul v rodině časopisů RF HOBBY. Populární formou přibližuje nejnovější poznatky ze světa vědy a techniky. Vědu představuje jako jedinečné dobrodružství. Nechává nahlédnout do výzkumných ústavů, přírodních laboratoří, operačních sálů, do míst velkých archeologických i dalších objevů. Přináší také zcela nové, překvapivé pohledy na známé kauzy. Je určen převážně mužům ve věku mezi 20 až 40 lety se středním a vyšším vzděláním, ale především všem zvídavým lidem každého věku a vzdělání.

Výrobní data

 • Cena výtisku: 56,90,- Kč
 • Periodicita: měsíčník
 • Náklad: 90 000 výtisků (audit ABC ČR)
 • Rozsah: 112 str. + 8 str. příloha + 4 str. obálka
 • Barevnost: 4 + 4
 • Vazba: V2
 • Papír: 70 gr.
 • Formát po ořezu: 200 x 270 mm
 • Tisk: rotační ofset

Struktura časopisu 21.STOLETÍ

 • 40% výzkum a nové objevy
 • 10% současné technologie
 • 10% vesmír
 • 10% příroda od mikrobů po planetu
 • 10% technické novinky
 • 10% archeologie a pohledy zpátky
 • 10% medicína a vše okolo jednotlivce