Domů     Historie
Jericho: Nejstarší město světa, jehož kronika se píše již 10 000 let
Martin Janda
od Martin Janda 25.12.2022

Našimi kraji občas proletí zprávička, že nějaké české městečko oslavilo tisíc let existence. Jistě, 1000 roků, to je úctyhodný čas. Ale zkusme k letopočtu přidat ještě jednu nulu a získáme 10 000 let.

Takhle dlouho již existuje město Jericho, nacházející se ve výbušné oblasti západního břehu Jordánu..

Město Jericho či v arabštině Al-Aríha leží v hluboké proláklině 260 metrů pod mořem severně od Mrtvého moře. Je nejstarším trvale osídleným místem na Zemi. Archeologické výzkumy zde odkryly postupně 22 vrstev osídlení.

Je jasné, že za tak dlouhou dobu své existence město mnohé zažilo a koneckonců zažívá dodnes.

Pochopitelně naprosto přesné datum založení Jericha neznáme. Nejstarší osady pocházejí někdy z doby kolem roku 9000 př. n. l., kdy zde žili mezolitičtí sběrači a lovci.

reklama

Připomenutí desetitisícího výročí založení města však proběhlo před dvanácti lety. Důvod? Symbolika čísel. Hlavní oslavy proběhly dne 10. 10. 2010. Palestinská autonomní vláda, která oblast spravuje, plánovala velkolepé slavnosti za účasti významných osobností celého světa.

Nakonec se celebrace z nejrůznějších důvodů omezily jen na zasedání palestinské autonomní vlády, vojenské fanfáry, vytrvalecký běh a ohňostroj.

Město Jericho prožilo opakovaná období rozkvětu a zkázy. Poprvé jej měla zničit izraelitská vojska pod vedením Jošuy po příchodu Židů do Palestiny. Od té doby si jej zkáza našla mnohokrát, naposledy během křižáckých válek.

V době, kdy bylo Jericho součástí osmanské říše, a po první světové válce, kdy se stalo mandátním územím Spojených národů pod britskou správou, zde byly zimní lázně.

reklama

Pojďme však popořadě. Nejstarší osada se nacházela na místě zvaném Tell es-Sultan neboli Sultánův kopec. Vrch se nachází několik kilometrů od současného města. Slovo tell v arabštině znamená mohylu, ale v archeologické terminologii se jím především vyjadřuje uměle vytvořené návrší, které vzniklo postupným navrstvením osídlení z různých epoch. Taková návrší jsou typická pro Blízký východ a Anatolii.

Již zmiňované první osídlení pocházející z doby kolem roku 9000 př. n. l. je nazýváno Natufskou kulturou podle vádí Natuf. Zatímco obyvatelé Evropy ještě žijí v jeskyních, v Jerichu té doby již rostou první kamenné stavby.

Mezi 9. a 8. stoletím př. n. l. má město již úctyhodnou rozlohu 40 000 metrů čtverečních. Celá osada je přitom obehnána kamennou zdí, na níž neschází ani strážní věž o výšce devíti metrů (viz box). Zde se tedy setkáváme s nejstaršími městskými hradbami na světě.

reklama

V samotném městě se během té doby objevují domy postavené z hliněných cihel, které byly podepřeny dřevěnými prkny. Místní obyvatelé, jejichž počet mohl dosáhnout tisícovky, už dávno nebyli odkázáni na lov a sběr, obdělávání půdy již pro ně bylo známým pojmem.

Badatelé tu našli srpy a motyky, které pocházely z té doby. Na polích kolem Jericha rostla pšenice, ječmen a luštěniny. V dalším období ulice Jericha ozdobily pravoúhlé domy v podobě místností uspořádaných kolem dvora.

Objevil se zde i kult lebek, napovídající, že místní lidé uctívali významné zemřelé osoby. Lebky byly po pohřebním rituálu odděleny od zbytku těla a poté vystaveny.

Jericho dosáhlo největšího rozkvětu mezi lety 1700 př. n. l. a 1550 př. n. l. Poté jej postihla první zkáza. Podle biblické legendy kolem roku 1400 př. n. l. Hospodin poradil útočícímu vojsku Izraelitů sedmkrát pochodovat kolem hradeb s Archou úmluvy. Při sedmém kolečku hradby města padly a cesta do města byla otevřena.

Samozřejmě že archeology velmi zajímalo, co je na biblickém vyprávění pravdy. Výzkumy v této oblasti započaly již v druhé polovině 19. století. Ovšem až britský archeolog John Garstang nalezl mezi lety 1930 a 1936 něco zajímavého.

Odkryl totiž vrstvu, kterou pojmenoval Zkáza města. Vznik vrstvy podle něj odpovídal biblickému časování.

Pozdější výzkumy však Garstangova tvrzení vyvrátily. Garstang byl hluboce věřící člověk a to jej zřejmě při práci ovlivnilo. V 50. letech minulého století tuto lokalitu zkoumala britská badatelka Kathleen Kenyonová.

Korpulentní vědkyně kladla důraz na detailní analýzu jednotlivých historických vrstev a použila novou dataci podle stáří hliněných střepů. Dospěla k závěru, že zničená vrstva pochází zhruba z roku 1550 př.

n. l., což biblickému příběhu neodpovídá.

To později potvrdila i metoda radiokarbonového měření. „Opevněné město Tell es-Sultan (Jericho) doby bronzové nebylo zničeno okolo r. 1400 př. n. l.,“ napsali ve své zprávě autoři výzkumu. Příčinou katastrofy nemusel být vojenský útok, ale třeba zemětřesení. Hradby města již poté obnoveny nebyly.

Oblast kolem Jericha měla zasáhnout i do života Ježíše Krista. Nad Jerichem se tyčí Hora Pokušení a tam Ježíš strávil 40 dnů o hladu poté, co ho Jan Křtitel pokřtil. Právě zde měl údajně odolávat ďáblovým svodům. A právě zde v roce 1874 postavil řecko-ortodoxní řád klášter Sarandorion.

Do roku 1967 leželo město na území Jordánska, poté jej obsadil Izrael. Nyní Jericho kontroluje palestinská samospráva.

FOTO: BRITANNICA

reklama
Související články
Pomocí malé skřínky byl schopen manévrovat modelem lodičky, a to bez jakéhokoliv viditelného spojení. Vědecké kouzlo, které Nikola Tesla předvedl v Madison Square Garden vyvolalo senzaci. Jeho bezdrátové ambice ale byly mnohem větší. Nadšený profesor představoval druhákům pokrokový přístroj. Grammovo dynamo, které si nechal na Polytechnickou školu ve Štýrském Hradci v Rakousku přivézt až z Paříže, bylo vybaveno […]
Podivných dutých, kovových dvanáctistěnů s velkými otvory v každé ze stran a čepy v každém rohu, pocházejících z dob římské říše, bylo po celé Evropě nalezeno mnoho. Nikdo však netuší, k čemu tyto záhadné předměty sloužily. Nejnovější fragment římského dvanáctistěnu byl nedávno objeven v Belgii poblíž městečka Kortessem, jeho stáří je odhadováno na 1 600 […]
Vůle komunistických pohlavárů v Číně poroučí nejen větru, dešti, ale také i posmrtnému životu. Legislativní norma opravňuje stát rozhodovat o tom, kdo a zda může být novým převtělením dalajlámy. O jeho uznání pak musí buddhistické chrámy žádat v oficiálním reinkarnačním formuláři. Absurdní komedie? Ani ne… Linie spirituálních a později i politických vůdců Tibetu se ustanovila v 16. století, […]
Příběh o zvídavé Barunce, pomatené Viktorce a moudré babičce zná každý z nás… Život autorky, kterou považujeme za jednu z největších žen českých dějin, je však i po více než 160 letech obestřen hávem tajemství. Jaký byl její původ? Osud ikony a múzy české avantgardy Boženy Němcové (1820–1862) dodnes nepřestává fascinovat nejen milovníky literatury, ale […]
Touží sloužit vyšší autoritě, nebýt svázáni pozemským pozlátkem a hříchy. Chtějí rozjímat, a být v neustálém spojení s Bohem. Jak trnitá je cesta k mnišskému rouchu? Být mnichem znamená duchovně, fyzicky i filozoficky souznít s vybranou vírou. Jedním z důvodů proč se muži touží mnichy stát, je služba vyšší autoritě – ať už Bohu či […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz