Američané vyvinuli systém vyhledávající výbušná zařízení

Američané vyvinuli systém vyhledávající výbušná zařízení

Improvizovaná výbušná zařízení představují značné riziko pro vojáky i civilisty ve válečné zóně. Americká armáda si je problematiky vědoma a vynakládá nemalé finanční prostředky, aby počty obětí snížila a zajistila svým vojákům bezpečnější pohyb rizikovou oblastí. Improvizovaná výbušná zařízení (IED, z anglického Improvised explosive device) se svou konstrukcí i způsobem využití vymykají od klasických armádních…

Rubriky:  Technologie