X

Molekuly fungují podobně jako airbagy

Českým vědcům ze tří odborných pracovišť se podařilo prokázat piezoelektrický jev u molekul. Jev byl zaznamenán zatím pouze u krystalů a je využíván v nejrůznějších snímačích, jako jsou airbagy, lékařské diagnostické přístroje nebo detektory.

Prokázání piezoelektrického jevu u molekul otevírá nové možnosti dalším aplikacím, jako jsou kupříkladu generátory elektrické energie. Lze je ale použít také při tvarování materiálů. Piezoelektrický jev je totiž založen na principu, kdy určité materiály při deformaci generují napětí a naopak. Pokud se ocitnou v elektrickém poli, dochází k jejich deformaci. To lze využít v nejrůznějších odvětvích průmyslu. S tímto jevem se mnozí setkávají zejména při používání mobilního telefonu, mikrofonu, zapalovače, ale využívá se také v systému airbagů, sonarech nebo rastrovacích mikroskopech.

Zjistit podobné vlastnosti u molekul ale nebylo jednoduché. Vědci potřebovali použít molekulu ve vhodném tvaru. Zvolili tak molekulu heptahelicinu. Jedná se o sloučeninu, která připomíná šroubovicovým uspořádáním pružinu. Pokud se následně ocitne v elektrickém poli, dochází k jejímu smrštění nebo natažení. Podle odborníků tento objev znamená průlom ve studiu molekul. Vhodné molekuly by se daly využít jako nanogenerátory elektrické energie. Lze je využít například při výrobě fólie, která by elektrickou energii generovala při ohybu. Ta by našla uplatnění u mobilů, na tričkách nebo botách.  Využití by bylo možné také při vývoji miniaturních robotických zařízení.