Vědci dokázali simulovat raný vesmír

Vědci dokázali simulovat raný vesmír

Vědcům se podařilo simulovat kosmické reliktní záření pomocí ultrachladných atomů cesia ve vakuové komoře. Tento pokus poslouží k pochopení vzniku vesmíru – Velkého třesku. Profesor Cheng Chin z americké Chicagské univerzity uvedl, že když se atomy ve vakuu zchladí na miliardtinu stupně nad absolutní nulou (-273,15°C), začnou se odehrávat jevy velmi podobné, jako při vzniku vesmíru….