Světové instituce

Světové instituce
NASA CERN
University of California Observatories Extreme Science
ESA Oxford
Cambridge Columbia University
Harvard Yale University

Akademie věd ČR
Fyzikální ústav AV ČR Geofyzikální ústav AV ČR
Geologický ústav AV ČR Matematický ústav AV ČR
Ústav fyziky plazmatu AV ČR Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky materiálů AV ČR Ústav geoniky AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Ústav pro elektrotechniku AV ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Entomologický ústav AV ČR Biofyzikální ústav AV ČR
Hydrobiologický ústav AV ČR Fyziologický ústav AV ČR
Parazitologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Ústav experimentální botaniky AV ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR
Ústav Makromolekulární chemie AV ČR Ústav půdní biologie AV ČR
Ústav anorganické chemie AV ČR Ústav analytické chemie AV ČR
Ústav chemických procesů AV ČR Ústav biologie obratlovců AV ČR
Ústav experimentalní medicíny AV ČR Ústav ekologie krajiny AV ČR
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Ústav molekulární genetiky AV ČR