Archiv rubriky: Svět elemetárních částic

Fotony a energie

Image thumbnail

Foton je elementární částicí, kterou je popisováno kvantum elektromagnetické energie. Jeho životnost je z hlediska poločasu rozpadu nekonečná, jde o stabilní částici, která může vznikat, ale také zanikat při vzájemné interakci s jinými částicemi. Elektrický náboj fotonu je … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Video, 21.Století, Fyzika, Svět elemetárních částic

Revoluce solárních panelů

Image thumbnail

Podle vědců z Univerzity v Cincinnati v Ohiu by v budoucnu mohly být solární panely lehčí a pružnější, tedy odolnější vůči rozbití. Vědci zkoušeli do fotovoltaických článků, ze kterých se vyrábějí solární panely, přidat nanočástice grafému. Nejednalo se … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Nanotechnologie, Nové materiály, Svět elemetárních částic

Experiment NOvA zachytil první neutrina

Image thumbnail

Výzkum oscilace neutrin, na kterém se podílí i čeští vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR zaznamenal první úspěch. Přestože jsou detektory, ze kterých se experiment NOvA skládá ještě nedokončeny, už nyní se na něm podařilo … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Ostatní, Svět elemetárních částic

Prolomení dalšího kvantového rekordu

Image thumbnail

Vytvoření kvantového počítače je jedním z největších snů současné vědy a v případě zdaru by byl jejím obrovským triumfem. Je k tomu však potřeba “maličkost”: naučit subatomární částice, aby zůstaly ve zvláštním  tzv. superponovaném stavu.  … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Nanotechnologie, Počítače, Svět elemetárních částic, Technika

Češi vyvíjejí unikátní materiál

Image thumbnail

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR přispěli k vývoji revolučního materiálu s vrstevnatou krystalovou strukturou. Tento materiál má ve formě tenkých 50 nm vrstev a pod mechanickým napětím vynikající vlastnosti, které ho předurčují k využití v … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Nové materiály, Svět elemetárních částic

Nobelovka za Higgsův boson

Image thumbnail

Nobelovu cenu za fyziku právě teď získali François Englert a Peter W. Higgs za předpověď „božské“ subatomární částice, která získala název Higgsův boson. Mezi nejznámější fyziky, kteří v minulosti získali toto významné ocenění, patří například … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Svět elemetárních částic

Vědci dokázali simulovat raný vesmír

Image thumbnail

Vědcům se podařilo simulovat kosmické reliktní záření pomocí ultrachladných atomů cesia ve vakuové komoře. Tento pokus poslouží k pochopení vzniku vesmíru – Velkého třesku. Profesor Cheng Chin z americké Chicagské univerzity uvedl, že když se atomy ve … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Astronomie, Fyzika, Mezi planetami a hvězdami, Svět elemetárních částic, Vesmír

Nejpřesnější hodiny světa a Einstein

Image thumbnail

Jedním z nejzvláštnějších důsledků Einsteinovy teorie relativity je to, že čas neběží pro celý vesmír stejně. Tento paradox byl již v praxi několikrát ověřen, díky práci amerických fyziků však bude něco takového možné s dříve netušenou přesností. Podařilo … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Nanotechnologie, Svět elemetárních částic, Technologie, Zajímavosti

Higgsův boson jako brána do temného světa

Image thumbnail

Objev Higgsova bosonu znamenal pro vědu vyřešení jedné z jeho palčivých otázek, jímž bylo doplnění skládačky tzv. Standardního modelu. Ukazuje se však, že tato částice by mohla posloužit i jako odrazový můstek k vyřešení zcela jiného a … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Astronomie, Fyzika, Svět elemetárních částic, Vesmír

Supravodiče a teorie strun

Image thumbnail

Ve fyzice se v poslední době skutečně dějí věci! Tak „nenápadná“ záležitost, jako je výzkum vlastností jistých sloučenin mědi, tzv. kuprátů, by mohl vést k potvrzení teorie superstrun.   Svět, jak jej známe, je možná jen „slupkou“ na … Celý příspěvek

Rubriky: .Top, .Články, 21.Století, Fyzika, Nové materiály, Svět elemetárních částic