8 nejšílenějších experimentů

Zdaleka ne všechny vědecké studie prováděné renomovanými odborníky se dají označit za rozumné či smysluplné. Mnoho by si jich zasloužilo cenu Ig Nobel, udělovanou každoročně na americké Harvardské univerzitě nejdivočejším nápadům, a některé dokonce největší perly antinobelovské satiry dalece předčí.Zdaleka ne všechny vědecké studie prováděné renomovanými odborníky se dají označit za rozumné či smysluplné. Mnoho by si jich zasloužilo cenu Ig Nobel, udělovanou každoročně na americké Harvardské univerzitě nejdivočejším nápadům, a některé dokonce největší perly antinobelovské satiry dalece předčí.

1. Ruka ve vědru se žábami

Kdy: 1924
Kde: Minnesota

Výsledek: Nebyl nalezen žádný univerzální výraz obličeje, kterým by člověk reagoval na žádost o useknutí hlavy hlodavci.
V roce 1924 se postgraduální student psychologie na Minnesotské univerzitě v USA Carney Landis snažil zjistit, jestli všichni používáme stejné výrazy tváře na vyjádření stejných emocí. Za tímto účelem si do své laboratoře zval náhodné dobrovolníky, opáleným korkem zvýrazňoval linie jejich tváře a pak je vystavoval různým stimulům, jež měly za úkol vyvolat silné reakce. Nechával objekty své studie například čichat čpavek, dívat se na porno, poslouchat jazz a strkat ruku do kbelíku se žábami. Vrcholným kouskem pak byl bílý laboratorní potkan, kterého měl dobrovolník připravit o hlavu. Po celou dobu experimentu si Landis fotografoval tváře účastníků. Bohužel se mu z jeho obrázků nepodařilo vyčíst, jestli existuje nějaký univerzální výraz obličeje, kterým by člověk reagoval na to, že má uříznout hlavu hlodavci.

2. Jak oživit mrtvolu

Kdy: 30. léta 20. století
Kde: Kalifornie

Výsledek: Psa lze údajně deset minut po smrti navrátit k životu.
Ve 30. letech 20. století si výzkumník z Kalifornské univerzity v Berkeley, Robert E. Cornish, usmyslel, že přijde na to, jak vrátit k životu mrtvý organismus. Jeho postup spočíval v tom, že kolíbal tělem, aby rozproudil krev a nahradil tak činnost nefunkčního srdce. Za tímto účelem také do cév injekčně aplikoval adrenalin a antikoagulanty. Nejprve si k pokusům vyhlédl několik foxteriérů a všechny je pojmenoval Lazarus (biblická postava, kterou Ježíš navrátil k životu). Psy udusil a s oživováním začal po 10 minutách. U některých z nich se mu to dokonce povedlo. Psi sice byli slepí a měli vážně poškozený mozek, ale i to Cornish považoval za úspěch. Stejné nadšení ovšem nesdílela Kalifornská univerzita, která ho pro problematický výzkum zbavila pracovního místa. Cornishe to však nijak neodradilo, dál pokračoval v pokusech ve své domácí kůlně a roku 1947 prohlásil, že je připraven otestovat svůj postup na člověku. Dokonce se našel i dobrovolník ochotný udělat ze sebe pokusného králíka. Stal se jím vězeň Thomas McMonigle, který čekal na popravu. Nicméně Cornishovi se nepodařilo získat svolení úřadů, a tak z experimentu sešlo. Důvodem pro zamítnutí se staly obavy, že se oživení nebezpečného vraha podaří a úřady jej budou muset propustit.

3. Maskovaný experimentátor

Kdy: 1933
Kde: Ohio

Výsledek: Smích je vrozenou reakcí na šimrání.
V roce 1933 se profesor psychologie Clarence Leuba z Antioch College v Yellow Springs v americkém Ohiu rozhodl, že zjistí, jestli je smích vrozená reakce na lechtání, nebo se jej děti učí od svého okolí. Jako hlavní objekt svých pokusnických choutek si zvolil vlastního novorozeného syna. Jeho plán byl jednoduchý – nikdo se nesměl během šimrání jeho synka usmívat ani ho nijak jinak ponoukat k veselí. Pokud chtěl někdo kluka polechtat, musel si nejprve nasadit masku se zamyšleným výrazem. Profesorovi se dokonce nějak podařilo vymámit příslib spolupráce i z vlastní manželky. Vše šlo hladce až do okamžiku, se Leubova žena přiznala, že jednou zákaz smíchu porušila. Není jisté, jestli její prohřešek zhatil celý experiment, nicméně chlapec v sedmi měsících věku na šimrání odpovídal radostným pištěním a smíchem. Stejná situace se posléze opakovala s profesorovou dcerkou. Jako sedmiměsíční si lechtání také užívala se smíchem. „Smích je vrozenou reakcí na šimrání,“ zněl závěr studie publikovaný v americkém časopise Journal of Genetic Psychology. Profesor však jedním dechem dodává, že všechno mohlo dopadnout jinak, kdyby se jeho žena přesně řídila pokyny. Jedno ponaučení by si z jeho pokusů měli odnést všichni výzkumníci. Při jakémkoli experimentu je nemožné ohlídat všechny proměnlivé vlivy, zvlášť pokud jedním z nich je vlastní manželka.

4. Profesor přednášející spícím dětem

Kdy: 1942
Kde: Virginie

Výsledek: Ve spánku se člověk ničemu nenaučí.
V roce 1942 se Larence LeShan z Williamsburské univerzity ve Virginii rozhodl, že prověří schopnost učit se ve spánku. Několika chlapcům za pomoci fonografu (předchůdce gramofonu) každou noc pouštěl větičku „Moje nehty jsou odporně hořké.“ třistakrát za sebou.Tímto postupem se měli chlapci odnaučit okusování nehtů. Dokud fonograf fungoval, zabralo to u jednoho z hochů. Pak se ale jednoho dne porouchal a profesorovi nezbylo, než svým svěřencům tuto frázi dlouhé hodiny opakovat osobně. Výsledkem bylo, že po několika týdnech si 40 % chlapců přestalo okusovat nehty. LeShan zlepšení připisoval tomu, že jeho hlas byl čistší než zvuk z fonografu. Pravděpodobnější ovšem je jiná verze. Děti v pokoji zřejmě doufaly, že když se svým zlozvykem skončí, přestane je v noci ten podivný muž otravovat. V roce 1956 se prokázalo, že učení během spánku je nemožné. Při podobných pokusech se začala měřit aktivita mozku za pomoci encefalografu a zjistilo se, že pokud se učební látka začne odříkávat až po skutečném usnutí, člověk se nenaučí nic.

5. Dvouhlaví psi

Kdy: 50. a 60. léta 20. století
Kde: Sovětský svaz

Výsledek: Psovi lze transplantovat hlavu.
V roce 1954 se sovětský chirurg Vladimír Demichov pustil do neuvěřitelného experimentu. Na tělo dospělého psa doslova přišil hlavu s plecemi a předními končetinami štěněte. Náhradní hlava byla vyživována z původního těla, a tak veškerá zkonzumovaná potrava bezúčelně vypadávala z uříznutého jícnu, což poněkud děsilo zvědavé novináře. Jinak ale hlava po několik dní fungovala nad očekávání dobře. Dokonce cítila zbytek těla do jisté míry jako druhá hlava. Když bylo psu horko, zrychlily dýchání obě dvě. Ve chvíli, kdy se ozval prázdný žaludek, obě hlavy ochotně začaly přijímat potravu. Ne vše však probíhalo v naprosté harmonii. Staršího psa pochopitelně štvalo to otravné štěně, kterého se nemohl zbavit, a tak se ho snažit zbavit oklepáváním. Druhá hlava si to pak nenechala líbit a mstila se kousáním do ucha první hlavy.

Tento první exemplář vydržel naživu pouhých 6 dní, během následujících 15 let však šílený chirurg stvořil dalších 19 dvouhlavých psů. Nejdelší přežití přitom činilo celý měsíc. Demichov své neúspěchy přikládal pouze nedokonalé chirurgické technice a věřil, že jednoho dne stvoří psa, který bude schopen dlouhodobého přežití. O imunitní reakci, která způsobí odvržení geneticky odlišné tkáně, tehdy nevěděl nic. Své počínání vysvětloval snahou o přípravu na transplantaci srdce.

6. Hrůza na obloze

Kdy: počátek 60. let min.století
Kde: Kalifornie

Výsledek: V bezprostředním ohrožení života člověk vyplní formulář pojištění hůře než za běžných okolností.
Počátkem 60. let jednoho dne na kalifornské vojenské základně Fort Hunter Ligged nastoupilo na palubu transportního letadla 10 vojáků s tím, že se jedná o běžné vojenské cvičení. Letoun vystoupal do výšky 1500 metrů, kde chvíli pokračoval v letu a pak se náhle naklonil k jedné straně, protože selhal jeden z motorů. Pilot se pár minut horečně snažil motor znovu uvést do chodu, ale nakonec všem cestujícím na palubě přes intercom oznámil: „Jeden z motorů selhal a nelze vysunout podvozek. Pokusím se o přistání na moři, připravte se.“

Ve skutečnosti žádné nebezpečí nehrozilo, jednalo se o studii vojenských vědců z kalifornské United States Army Leadership Human Research Unit, která měla odhalit, jak se značný stres a zejména strach z bezprostřední hrozby smrti projeví na výkonu vojáků. Jako ukazatel měla sloužit schopnost vyplnit formulář pojištění. Vojákům bylo řečeno, že se jedná o nezbytné administrativní opatření, aby mohla armáda v případě smrti poskytnout náhradu pozůstalým.
Jakmile poslední voják vyplnil formulář, ozvalo se z intercomu „To byla jen sranda, lidi,“ a letadlo bezpečně přistálo na letišti. Asi nikoho nepřekvapí, že kontrolní skupina na letišti formulář vyplnila s mnohem méně chybami než oněch 10 nešťastníků v letadle.

7. Hlava jako sexuální orientace

Kdy: 60. léta 20. století
Kde: Pensylvánie

Výsledek: Krocan je ochoten se pářit i s dřevěnou hlavou.
Martin Schein a Edgar Hale z Pensylvánské státní univerzity v USA, se zaměřili na výzkum sexuality krocanů. Přišli na to, že tito ptáci nejsou ani trochu vybíraví a jsou ochotni pářit se téměř se vším. Nejprve pokusnému milovníkovi podstrčili umělou atrapu krůty a krocan se choval úplně stejně náruživě, jako by se jednalo živou samici. Schein s Halem chtěli přijít na to, do jaké míry mohou atrapu zjednodušit, aby o ni krocan neztratil zájem. Postupně z ní tedy odstranili ocas, nohy a křídla. Krocanovi však takové drobnosti v ničem nevadili. Nakonec z umělé partnerky zbyla jen hlava na tyči. Chuť k páření však ptáka stejně nepřešla. „Vlastně dával přednost hlavě na tyči před kompletním tělem bez hlavy,“ tvrdil Schein. Výzkumníci z toho vyvodili, že krocana vzrušuje právě ta hlava a přisoudil to skutečnosti, že při páření krocan mnohem menší samici zcela zakryje. Jediné, co je z krůty vidět, je její hlava, a ta se tak stává předmětem sexuální touhy samce. Vědci pokračovali dál ve svých pokusech ve snaze přijít na to, jak moc krocanovi bude vadit, že se nejedná o živou hlavu. Podstrkovali mu postupně čerstvě useknutou, pak vysušenou, odbarvenou a nakonec dřevěnou. Úspěch měly všechny. Krocaní sexuologové své poznatky v roce 1965 zahrnuli do knihy Sex and Behaviour (Sex a chování).

8. Slon na LSD

Kdy: Oklahoma
Kde: 1962

Výsledek: LSD je pro slony smrtelné
Co se stane, když dáte slonovi LSD? Tahle otázka zřejmě vrtala hlavou Warrenu Thomasovi, řediteli Lincolnovy zoo v Oklahoma City, a tak nechal jednomu ze svých sloních svěřenců píchnout rovnou 297 miligramů. Stalo se tak 3. 8. 1962 a u pokusu mu asistovali ještě jeho dva kolegové z Oklahomské univerzity, Luis Jolyon West a Chester M. Pierce.

Výzkumníci očividně nechtěli nechat nic náhodě, protože dávka byla 3000krát silnější, něž kolik si většinou dávají lidé. Sloní samec je se svými 3-4 tunami přitom jen 50krát těžší než průměrný člověk. Výzkumníci později své rozhodnutí vysvětlovali tím, že chtěli zjistit, jestli LSD dokáže vyvolat musth, tedy sloní říji, při které samec propadá agresivní zuřivosti.
Experiment se však hned po začátku zvrhl špatným směrem. Slon několik minut zběsile pobíhal po svém výběhu a pak zkolaboval. „Vědci“ se ho pokoušeli přivést k životu různými antipsychotiky, slon přesto po hodině uhynul. Čtyři měsíce na to publikovali závěry pokusu v časopise Science. Jejich závěr zněl: „Zdá se, že slon je velmi citlivý k účinkům LSD.“

Trojici výtečníků se téměř okamžitě dostalo neuvěřitelné popularity. Lynčovat je chtěla nejen vědecká obec, ale i široká veřejnost. Na svou obhajobu tehdy uváděli, že slona nechtěli zabít, vše se jen nečekaně zvrtlo. „LSD je silný halucinogen, ale jen výjimečně je příčinou smrti,“ zněla obhajoba Westa s Piercem, kteří neopomněli dodat, že to ještě před experimentem několikrát sami na sobě zkoušeli. Korunu tomu nasadil Thomas, když prohlásil, že vzhledem ke zjištěné jedovatosti by se LSD dalo využít k vybíjení stád v oblastech, kdy sloni dělají problémy.

Rubriky:  Objevy
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Lidé mohli Ameriku osídlit mnohem dříve, než se myslelo

Lidé mohli Ameriku osídlit mnohem...

Vědci z Centra amerického paleontologického výzkumu se domnívají, že mají...
Kdo byli lidé z hromadného hrobu v Jičíně?

Kdo byli lidé z hromadného hrobu v...

Na konci roku 2016 archeologové pod jičínskou hvězdárnou objevili hromadný...
V Chrudimi objevena unikátní mikve

V Chrudimi objevena unikátní mikve

Praktikujícím Židům sloužily nádrže s přírodní vodou označované jako mikve...
Slon a vejce znovu pohromadě

Slon a vejce znovu pohromadě

Jako Fabergého vejce jsou označovány jedny z nejvzácnějších klenotů na světě....
Michelangelo do svých obrazů ukrýval symboly ženské anatomie

Michelangelo do svých obrazů...

Italský renesanční malíř Michelangelo Buonarroti do svých děl vkládal...
Tajemství záhadných dendrogram odhaleno!

Tajemství záhadných dendrogram...

Objev úplně nové skupiny živočichů, je v dnešní době téměř zázrakem. V roce 2014 se...
Proč se středověcí Angličané báli oživlých mrtvol?

Proč se středověcí Angličané báli...

Obava z revenantů – oživlých zemřelých vracejících se mezi živé, byla ve...
V Mexiku objeven 2000 let starý palác

V Mexiku objeven 2000 let starý...

Archeologové z Amerického muzea přírodní historie odkryli v mexickém...
Tisíce dinosauřích stop nalezeny v Austrálii

Tisíce dinosauřích stop nalezeny...

Na západě Austrálie v oblasti Walmadany vědci objevili nespočet...
Spolu i po smrti

Spolu i po smrti

Nález hrobu s pohřbeným párem představuje jedinečný pohled do minulosti....

Nenechte si ujít další zajímavé články

Karl Drais: Neměli bychom bez něj jízdní kolo, psací stroj ani mlýnek na maso!

Karl Drais: Neměli bychom bez něj...

Řítí se silnicí jako chytrá horákyně. Jede a jde...
Cestování mění život

Cestování mění život

Cestování je především o poznání. O poznání jiných...
6 potravin, kterými potěšíte mozek

6 potravin, kterými potěšíte mozek

Z posledních vědeckých výzkumů vyšlo najevo, že...
Tuberkulóza v kostce: Který rok byl pro Československo tragický?

Tuberkulóza v kostce: Který rok...

Lékaři se shodují, že jde o jednu z...
3 tipy na mobilní aplikace pro snadnou správu osobních financí

3 tipy na mobilní aplikace pro...

Mít finance stále pod kontrolou není snadné. Mnozí...
Nádherné! Masivní ostrovy plujícího ledu  u břehů Kanady

Nádherné! Masivní ostrovy...

Některé ledovce jsou tak obrovské, že okolní budovy...
Nechtěná neviditelnost: Utkvělá představa, nebo skutečné prokletí?

Nechtěná neviditelnost: Utkvělá...

Stalo se vám někdy, že ačkoliv jste dělali...
Strašák moderní doby: Jak se léčí rakovina?

Strašák moderní doby: Jak se...

Rakovina je různorodá skupina chorob, kterou spojuje...
Židé: Těžce zkoušený lid pod Davidovou hvězdou

Židé: Těžce zkoušený lid pod...

Předlouhá historie židovského národa je spjata s mnoha...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.